Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 16 juni 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

10. Rättelse/avsiktsförklaringar: se protokollet.
Protokoll
 

(Sammanträdet avbröts kl. 14.35 och återupptogs kl. 15.00)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: LAMBRINIDIS
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy