Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 16 юни 2010 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО (срок за внасяне на измененията): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - Подготовка на срещата на високо равнище на Г-20 (26 и 27 юни) (разискване)
 5.Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни) (разискване)
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май - 1 юни) (продължение на разискването)
 8.Време за гласуване
  8.1.Съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169) (A7-0164/2010, Lena Ek) (гласуване)
  8.2.Структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми (A7-0160/2010, Evžen Tošenovský) (гласуване)
  8.3.Европейска програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) през периода 2011-2013 г. (A7-0161/2010, Norbert Glante) (гласуване)
  8.4.Сключване на статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) (A7-0176/2010, Herbert Reul) (гласуване)
  8.5.Разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (A7-0194/2010, Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  8.6.Приемане на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. (A7-0182/2010, Edward Scicluna) (гласуване)
  8.7.Проект на коригиращ бюджет № 04/2010 : Раздел III - Комисия (излишък от 2009 г.) (A7-0200/2010, László Surján) (гласуване)
  8.8.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Съвет (A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  8.9.Право на устен и писмен превод в рамките на наказателните производства (A7-0198/2010, Sarah Ludford) (гласуване)
  8.10.Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (A7-0137/2010, Edit Bauer) (гласуване)
  8.11.Информиране на потребителите относно хранителните продукти (A7-0109/2010, Renate Sommer) (гласуване)
  8.12.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - ЕС 2020 (гласуване)
  8.13.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - Икономическо управление (гласуване)
  8.14.Предложение за решение за създаването и числения състав на специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. (B7-0295/2010) (гласуване)
  8.15.Предложения за назначавания в делегацията на ЕП в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕО (B7-0341/2010) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Израелската военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на Газа (разискване)
 13.Годишен доклад относно правата на човека (2008 г.) - Политики на ЕС в полза на защитниците на правата на човека - Търговията с инструменти за мъчения - (разискване)
 14.Положението на Корейския полуостров (разискване)
 15.Босна и Херцеговина (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 17.Споразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването (разискване)
 18.Прилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт (разискване)
 19.Наводненията в страните от Централна Европа, по-конкретно Полша, Чехия, Словакия и Унгария (разискване)
 20.Обучение в съдебната област (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1215 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1376 kb)
Правна информация - Политика за поверителност