Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 16. juni 2010 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Sammensætningen af Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg (frist for indgivelse af ændringsforslag): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 4.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010) - Forberedelse af G20-topmødet (26.-27. juni) (forhandling)
 5.Konklusioner fra EU-Rusland-topmødet (31. maj - 1. juni) (forhandling)
 6.Velkomstord
 7.Konklusioner fra EU-Rusland-topmødet (31. maj - 1. juni) (fortsat forhandling)
 8.Afstemningstid
  8.1.Fælles forsknings- og udviklingsprogram for Østersøen (BONUS-169) (A7-0164/2010, Lena Ek) (afstemning)
  8.2.Forvaltningsstrukturer for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation (A7-0160/2010, Evžen Tošenovský) (afstemning)
  8.3.EU-jordobservationsprogrammet (GMES) (2011-2013) (A7-0161/2010, Norbert Glante) (afstemning)
  8.4.Indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) (A7-0176/2010, Herbert Reul) (afstemning)
  8.5.Tilladelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (A7-0194/2010, Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  8.6.Estlands indførelse af euroen pr. 1. januar 2011 (A7-0182/2010, Edward Scicluna) (afstemning)
  8.7.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2010: Sektion III - Kommissionen (overskud 2009) (A7-0200/2010, László Surján) (afstemning)
  8.8.Decharge 2008: EU's almindelige budget, Rådet (A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (afstemning)
  8.9.Ret til tolke- og oversætterbistand i straffesager (A7-0198/2010, Sarah Ludford) (afstemning)
  8.10.Tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (A7-0137/2010, Edit Bauer) (afstemning)
  8.11.Forbrugeroplysning om fødevarer (A7-0109/2010, Renate Sommer) (afstemning)
  8.12.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010) - EU 2020 (afstemning)
  8.13.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (17. juni 2010) - Økonomisk governance (afstemning)
  8.14.Forslag til afgørelse om oprettelse og sammensætning af et særligt udvalg om politikudfordringer og budgetmidler i en bæredygtig Europæisk Union efter 2013 (B7-0295/2010) (afstemning)
  8.15.Forslag til udnævnelser til Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg (B7-0341/2010) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Den israelske militære operation mod den humanitære konvoj og blokaden af Gaza (forhandling)
 13.Årsberetning om menneskerettigheder (2008) - EU-politikker til fordel for menneskerettighedsforkæmpere - Handel med torturredskaber - (forhandling)
 14.Situationen på Den Koreanske Halvø (forhandling)
 15.Bosnien og Hercegovina (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 17.Luftfartsaftale mellem EU og USA (forhandling)
 18.Gennemførelse af den første jernbanepakkes direktiver (forhandling)
 19.Oversvømmelser i centraleuropæiske lande, især Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Ungarn (forhandling)
 20.Juridisk uddannelse (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1215 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1376 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik