Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση της Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Cariforum-ΕΚ (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - Προπαρασκευαστικές εργασίες για την Διάσκεψη Κορυφής της G20 (26-27 Ιουνίου) (συζήτηση)
 5.Συμπεράσματα της συνάντησης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (συζήτηση)
 6.Υποδοχή
 7.Συμπεράσματα της συνάντησης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (31 Μαΐου - 1η Ιουνίου) (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169) (A7-0164/2010, Lena Ek) (ψηφοφορία)
  8.2.Δομές διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (A7-0160/2010, Evžen Tošenovský) (ψηφοφορία)
  8.3.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) (2011-2013) (A7-0161/2010, Norbert Glante) (ψηφοφορία)
  8.4.Κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) (A7-0176/2010, Herbert Reul) (ψηφοφορία)
  8.5.Αδειοδότηση για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου σε διαζύγιο και δικαστικό χωρισμό (A7-0194/2010, Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  8.6.Υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία από 1ης Ιανουαρίου 2011 (A7-0182/2010, Edward Scicluna) (ψηφοφορία)
  8.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010 : Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (πλεόνασμα 2009) (A7-0200/2010, László Surján) (ψηφοφορία)
  8.8.Απαλλαγή 2008 : γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο (A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (ψηφοφορία)
  8.9.Δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών (A7-0198/2010, Sarah Ludford) (ψηφοφορία)
  8.10.Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (A7-0137/2010, Edit Bauer) (ψηφοφορία)
  8.11.Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (A7-0109/2010, Renate Sommer) (ψηφοφορία)
  8.12.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - ΕΕ 2020 (ψηφοφορία)
  8.13.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (17 Ιουνίου 2010) - Οικονομική διακυβέρνηση (ψηφοφορία)
  8.14.Πρόταση απόφασης σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για τις πολιτικές προκλήσεις και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 (B7-0295/2010) (ψηφοφορία)
  8.15.Προτάσεις διορισμών για την Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-ΕΚ (B7-0341/2010) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ισραηλινή στρατιωτική επιχείριση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας (συζήτηση)
 13.Ετήσια έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου (2008) - Πολιτικές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια - (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας (συζήτηση)
 15.Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές (συζήτηση)
 18.Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (συζήτηση)
 19.Πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία (συζήτηση)
 20.Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1878 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου