Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 16 juni 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammansättningen på delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (17 juni 2010) - Förberedelserna inför G20-toppmötet (26–27 juni) (debatt)
 5.Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj–1 juni) (debatt)
 6.Välkomsthälsning
 7.Slutsatser från toppmötet EU/Ryssland (31 maj–1 juni) (fortsättning på debatten)
 8.Omröstning
  8.1.Gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus-169) (A7-0164/2010, Lena Ek) (omröstning)
  8.2.Strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (A7-0160/2010, Evžen Tošenovský) (omröstning)
  8.3.Europeiska jordobservationsprogrammet (GMES) (2011–2013) (A7-0161/2010, Norbert Glante) (omröstning)
  8.4.Ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) (A7-0176/2010, Herbert Reul) (omröstning)
  8.5.Bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (A7-0194/2010, Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  8.6.Estlands införande av euron den 1 januari 2011 (A7-0182/2010, Edward Scicluna) (omröstning)
  8.7.Förslag till ändringsbudget 04/2010: Avsnitt III – Kommissionen (2009 års överskott) (A7-0200/2010, László Surján) (omröstning)
  8.8.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, rådet (A7-0096/2010, Ryszard Czarnecki) (omröstning)
  8.9.Rätt till tolkning och översättning i brottmål (A7-0198/2010, Sarah Ludford) (omröstning)
  8.10.Arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (A7-0137/2010, Edit Bauer) (omröstning)
  8.11.Livsmedelsinformation till konsumenterna (A7-0109/2010, Renate Sommer) (omröstning)
  8.12.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (17 juni 2010) – EU 2020 (omröstning)
  8.13.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte (17 juni 2010) – Ekonomisk styrning (omröstning)
  8.14.Förslag till beslut om inrättande av ett särskilt utskott för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013 samt sammansättningen av detta (B7-0295/2010) (omröstning)
  8.15.Förslag till utnämningar till delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EG (B7-0341/2010)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelse/avsiktsförklaringar: se protokollet.
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden (debatt)
 13.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna (2008) – EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare – Handel med tortyrredskap - (debatt)
 14.Situationen på Koreahalvön (debatt)
 15.Bosnien och Hercegovina (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 17.Luftfartsavtal EU–Förenta staterna (debatt)
 18.Genomförande av direktiven om det första järnvägspaketet (debatt)
 19.Översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern (debatt)
 20.Juridisk utbildning (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (1027 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (2430 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy