Ευρετήριο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
 
P7_CRE(2010)06-16

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1878k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου