Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 17. juuni 2010 - Strasbourg
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni koosseis (vt protokoll)
 3.Kaubandusliku vaalapüügi keelustamine (arutelu)
 4.Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (arutelu)
 5.Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm (arutelu)
 6.Presidentuuri teatis (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika (A7-0157/2010, Heidi Hautala) (hääletus)
  7.2.Väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine (direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ muutmine) (A7-0102/2010, Wolf Klinz) (hääletus)
  7.3.Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm (A7-0119/2010, Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
  7.4.Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (A7-0199/2010, Carlos Coelho) (hääletus)
  7.5.Statistiliste andmete kvaliteet Euroope Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine (Eurostat) (hääletus)
  7.6.Majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid (A7-0155/2010, Raül Romeva i Rueda) (hääletus)
  7.7.Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006-2010 tulemuste hindamine ja soovitused tulevikuks (A7-0156/2010, Ilda Figueiredo) (hääletus)
  7.8.aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni liikmete nimetamise ettepanekud (hääletus)
  7.9.Sport, eelkõige sportlaste esindajad (hääletus)
  7.10.ELi-Venemaa tippkohtumise (31.mai - 1. juuni) järeldused (B7-0293/2010) (hääletus)
  7.11.Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad (B7-0345/2010) (hääletus)
  7.12.Piinamisvahenditega kauplemine (hääletus)
  7.13.Olukord Korea poolsaarel (B7-0358/2010) (hääletus)
  7.14.Bosnia ja Hertsegoviina (B7-0342/2010) (hääletus)
  7.15.ELi-USA õhutranspordileping (B7-0370/2010) (hääletus)
  7.16.Esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine (B7-0344/2010) (hääletus)
  7.17.Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias ja Ungaris (B7-0346/2010) (hääletus)
  7.18.Õigusalane koolitus (hääletus)
  7.19.Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale (A7-0150/2010, Guido Milana) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine
  11.1.Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire'i juhtum
  11.2.Nepal
  11.3.Hukkamised Liibüas
 12.Hääletused
  12.1.Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire'i juhtum (B7-0376/2010)
  12.2.Nepal (B7-0383/2010)
  12.3.Hukkamised Liibüas (B7-0391/2010)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 15.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 17.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 18.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 19.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 20.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 21.Istungjärgu vaheaeg
 LISA (Kirjalikud vastused)
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1459 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika