Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2010 m. birželio 17 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto sudėtis (žr. protokola)
 3.Komercinės banginių medžioklės draudimas (diskusijos)
 4.Naujas postūmis įgyvendinti Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją (diskusijos)
 5.Sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa (diskusijos)
 6.Pirmininko pranešimas (žr. protokola)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Žmogaus teisių gynėjams palankios ES politikos priemonės (A7-0157/2010, Heidi Hautala) (balsavimas)
  7.2.Vertybinių popierių siūlymas visuomenei ir skaidrumo reikalavimų suderinimas (Direktyvų 2003/71/EB ir 2004/109/EB keitimas) (A7-0102/2010, Wolf Klinz) (balsavimas)
  7.3.Sužvejotų paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) kiekio dokumentavimo programa (A7-0119/2010, Raül Romeva i Rueda) (balsavimas)
  7.4.Šengeno aquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (A7-0199/2010, Carlos Coelho) (balsavimas)
  7.5.Statistikos duomenų kokybė Sąjungoje ir didesni Komisijos audito įgaliojimai (Eurostatas) (balsavimas)
  7.6.Ekonomikos nuosmukio ir finansų krizės lyčių aspektai (A7-0155/2010, Raül Romeva i Rueda) (balsavimas)
  7.7.2010 m. Moterų ir vyrų lygybės gairių įgyvendinimo rezultatų vertinimas ir rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų (A7-0156/2010, Ilda Figueiredo) (balsavimas)
  7.8.Pasiūlymai dėl specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto narių paskyrimo (balsavimas)
  7.9.Dėl sporto, ypač dėl žaidėjų agentų (balsavimas)
  7.10.ES ir Rusijos gegužės 31 d.–birželio 1 d. aukščiausiojo lygio susitikimo išvados (B7-0293/2010) (balsavimas)
  7.11.Izraelio karinė operacija prieš humanitarinę flotilę ir Gazos ruožo blokada (B7-0345/2010) (balsavimas)
  7.12.Prekyba kankinimo įrankiais (balsavimas)
  7.13.Padėtis Korėjos pusiasalyje (B7-0358/2010) (balsavimas)
  7.14.Bosnija ir Hercegovina (B7-0342/2010) (balsavimas)
  7.15.ES ir JAV susitarimas dėl oro susisiekimo (B7-0370/2010) (balsavimas)
  7.16.Pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimas (B7-0344/2010) (balsavimas)
  7.17.Potvyniai Vidurio Europoje, ypač Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje ir Vengrijoje (B7-0346/2010) (balsavimas)
  7.18.Teisėjų mokymas (balsavimas)
  7.19.Naujas postūmis įgyvendinti Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją (A7-0150/2010, Guido Milana) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų
  11.1.Demokratinė Kongo Respublika: Floribert Chebeya Bahizire atvejis
  11.2.Nepalas
  11.3.Egzekucijos Libijoje
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Demokratinė Kongo Respublika: Floribert Chebeya Bahizire atvejis (B7-0376/2010)
  12.2.Nepalas (B7-0383/2010)
  12.3.Egzekucijos Libijoje (B7-0391/2010)
 13.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 14.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 16.Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu (žr. protokola)
 17.Klausimai žodžiu (pateikimas) (žr. protokola)
 18.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) (žr. protokola)
 19.Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 20.Kitų posėdžių tvarkaraštis (žr. protokola)
 21.Sesijos atidėjimas
 PRIEDAS (Atsakymai ra.tu)
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1453 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika