Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2010. gada 17. jūnijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īpašā komiteja ilgtspējīgas Eiropas Savienības politisko uzdevumu un budžeta resursu plānošanai laikposmam pēc 2013. gada – komitejas sastāvs (sk. protokolu)
 3.Aizliegums medīt vaļus komerciālā nolūkā (debates)
 4.Jauns impulss Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (debates)
 5.Zilo tunzivju (Thunnus thynnus) nozvejas dokumentēšanas programma (debates)
 6.Priekšsēdētāja paziņojums (sk. protokolu)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.ES politika cilvēktiesību aizstāvju atbalstam (A7-0157/2010, Heidi Hautala) (balsošana)
  7.2.Vērtspapīru publiska piedāvāšana un atklātības prasību saskaņošana (Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/109/EK grozīšana) (A7-0102/2010, Wolf Klinz) (balsošana)
  7.3.Zilo tunzivju (Thunnus thynnus) nozvejas dokumentēšanas programma (A7-0119/2010, Raül Romeva i Rueda) (balsošana)
  7.4.Šengenas acquis noteikumu īstenošana Bulgārijā un Rumānijā saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu (A7-0199/2010, Carlos Coelho) (balsošana)
  7.5.Statistikas datu kvalitāte Eiropas Savienībā un Komisijas (Statistikas biroja) revīzijas pilnvaru pastiprināšana (balsošana)
  7.6.Ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītie aspekti (A7-0155/2010, Raül Romeva i Rueda) (balsošana)
  7.7.Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006.-2010. gadam īstenošanas rezultātu novērtējums un ieteikumi turpmākai rīcībai (A7-0156/2010, Ilda Figueiredo) (balsošana)
  7.8.Priekšlikumi iecelšanai amatā Īpašajā komitejā politikas uzdevumiem un budžeta resursiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada (balsošana)
  7.9.Par sportu, it īpaši par spēlētāju aģentiem (balsošana)
  7.10.ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (31. maijs–1. jūnijs) (B7-0293/2010) (balsošana)
  7.11.Izraēlas militārā operācija pret humānās palīdzības flotili un Gazas sektora blokāde (B7-0345/2010) (balsošana)
  7.12.Spīdzināšanai izmantoto preču tirdzniecība (balsošana)
  7.13.Stāvoklis Korejas pussalā (B7-0358/2010) (balsošana)
  7.14.Bosnija un Hercegovina (B7-0342/2010) (balsošana)
  7.15.ES un ASV gaisa pārvadājumu nolīgums (B7-0370/2010) (balsošana)
  7.16.Pirmā dzelzceļa pasākumu kopuma direktīvu īstenošana (B7-0344/2010) (balsošana)
  7.17.Plūdi Centrāleiropas valstīs, it īpaši Polijā, Čehijā, Slovākijā un Ungārijā (B7-0346/2010) (balsošana)
  7.18.Tiesiskā apmācība (balsošana)
  7.19.Jauns impulss Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (A7-0150/2010, Guido Milana) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem
  11.1.Kongo Demokrātiskā Republika - Floribert Chebeya Bahizire lieta
  11.2.Nepāla
  11.3.Nāvessoda izpildīšanas gadījumi Lībijā
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Kongo Demokrātiskā Republika - Floribert Chebeya Bahizire lieta (B7-0376/2010)
  12.2.Nepāla (B7-0383/2010)
  12.3.Nāvessoda izpildīšanas gadījumi Lībijā (B7-0391/2010)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 15.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 16.Padomes nostāja pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 17.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 18.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants) (sk. protokolu)
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 20.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 21.Sesijas pārtraukšana
 PIELIKUMS (Rakstiskās atbildes)
Debašu stenogramma
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1429 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika