Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2221(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0197/2010

Předložené texty :

A7-0197/2010

Rozpravy :

PV 05/07/2010 - 21
CRE 05/07/2010 - 21

Hlasování :

PV 06/07/2010 - 6.15
CRE 06/07/2010 - 6.15
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0262

Rozpravy
Pondělí, 5. července 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

21. Podpora přístupu mládeže na trh práce, posílení statusu praktikanta, stáží a odborné přípravy (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. Dalším bodem je zpráva Emilie Turunenové jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci o podpoře přístupu mládeže na trh práce, posílení statusu praktikanta, stáží a odborné přípravy (2009/2221(INI)) (A7-0197/2010).

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, zpravodajka. (DA) Pane předsedající, stojím tu dnes před vámi jako mladá politička a také ve funkci zpravodajky s touto výzvou. V průběhu loňského roku přicházelo stále více mých přátel o své zaměstnání. Jsou to motivovaní mladí lidé, kteří chtějí prospívat společnosti, ale namísto toho se musí postavit do fronty nezaměstnaných, protože pro ně nejsou pracovní místa. Příkladů takových mladých lidí jsou v Evropě miliony a jejich počet stoupá. Touto zprávou z vlastního podnětu se proto Evropský parlament staví na přední místo v rámci této nové agendy. Nechceme nezaměstnanost mladých lidí. Nechceme, aby nezaměstnanost mladých zachvátila celou generaci, a budeme trvat na tom, že těmto mladým lidem je třeba pomocí odborné přípravy a zaměstnanosti pomoci, aby se odrazili ode dna.

Podle statistik ztratilo v EU zaměstnání přibližně 5,5 milionu mladých lidí do 25 let, což znamená, že mladí lidé jsou nezaměstnaností zasaženi dvakrát více než populace jako celek.

Jsem-li zneklidněna právě nezaměstnaností mladých lidí, je to z toho důvodu, že hrozí, že jedince i společnost celoživotně poznamená. Velmi dobře víme, jaké budou důsledky, necháme-li věci dojít tam, kam došly například v osmdesátých letech, kdy jsme přišli o celou generaci, a to kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti, dávkám sociálního zabezpečení a sociálnímu vyloučení. To je příliš vysoká cena. Nejde jen o hospodářské prognózy, jde o skutečné lidi z masa a kostí. Jde o mladé lidi, kteří sami mají velké naděje, a přitom cítí, že nejsou dost dobří. Mladé lidi, pro které bude obtížné vrátit se na trh práce, pokud jim nyní nepodáme pomocnou ruku.

Jakožto Evropský parlament proto žádáme všechny členské státy, aby boji proti nezaměstnanosti mladých lidí věnovaly prvořadou pozornost, a vyzýváme je, aby investovaly do vzdělávání. Je proto také zároveň nezbytné, aby EU středem svého zájmu a svou strategickou prioritou učinila společné strategie. Potřebujeme integrovaný a ambiciózní přístup, který bude spojovat politiky v oblasti vzdělávání, hospodářství, zaměstnanosti a v oblasti sociální. Máme je na místní, vnitrostátní a evropské úrovni.

Touto zprávou z vlastního podnětu Evropský parlament nabízí Komisi, Radě a členským státům řadu konkrétních návrhů. Dovolte mi vyzdvihnout několik nejdůležitějších.

1. Navrhujeme evropskou záruku pro mladé lidi, která zajistí, aby každý mladý člověk do 25 let byl nezaměstnaný nejdéle čtyři měsíce, přičemž poté musí obdržet nabídku práce, kurzu odborné přípravy nebo příležitost pro dosažení vyšší kvalifikace.

2. Navrhujeme Evropskou listinu kvality pro akademické stážisty, jejímž cílem je zajistit, aby stáže skončily zároveň se vzděláváním a stážisté tak nebyli využíváni jako levná pracovní síla. Současně navrhujeme větší a lepší odbornou přípravu pro mladé lidi při jejich odborném vzdělávání.

3. Navrhujeme, aby ve všech členských státech EU vznikly pracovní skupiny pro boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, a rovněž na úrovni EU by měla být společně zřízena pracovní skupina pro koordinaci, sdílení znalostí a nové iniciativy.

4. Navrhujeme, aby bylo poskytnuto více zdrojů na Evropský sociální fond, a chceme vyčlenit 10 % – minimálně 10 % – tohoto fondu na projekty zaměřené na mladé lidi.

Dále chceme skoncovat s diskriminačními praktikami na trhu práce, pokud jde o mladé lidi, kterým je, čistě na základě jejich věku, odpírán přístup k sociálním službám a dobré mzdě.

Tyto návrhy a všechny další návrhy ve zprávě představují naši snahu zvrátit krizi mladých lidí v Evropě. S pomocí správných politik a investic můžeme evropský trh práce změnit a vytvořit pro mladé lidi v Evropě lepší budoucnost. Evropský parlament je připraven naplňovat svou úlohu, aby došlo k vytvoření většího množství pracovních míst a ke zkvalitnění stáží a odborné přípravy. V Evropském parlamentu jsme připraveni přinést mladým lidem v Evropě změnu.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). (RO) Nezaměstnanost mladých lidí do 25 let na úrovni EU překročila hranici 5 milionů, což odpovídá zhruba 20% nezaměstnanosti.

Najít důstojné zaměstnání je nyní v důsledku tvrdých hospodářských podmínek pro mladé lidi ještě obtížnější. Proto jsem přesvědčena, že členské státy musí podporovat aktivní zapojení mladých lidí ve společnosti a na trhu práce. Toho však nelze dosáhnout bez slušného, kvalitního vzdělávání.

Potenciál mladých lidí je zdroj, který dostatečně nevyužíváme. V kontextu demografických změn mohou tito lidé aktivně přispět k posílení systémů sociálního zabezpečení.

Nakonec bych vás chtěla upozornit na situaci mladých lidí ve venkovských oblastech. Podle statistik jsou znevýhodněni. Najít zaměstnání je podle nich obtížnější než podle lidí žijících v městském prostředí.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). (PL) Pane předsedající, mobilita a vzdělávání mladých lidí jsou rozpočtovými prioritami Evropského parlamentu na rok 2011. Jen před několika týdny jsme zde v této sněmovně schválili svůj mandát pro jednání o rozpočtu Evropské unie pro rok 2011. Ze zprávy paní Turunenové pro mne zcela jasně plyne, jak moc právě tyto oblasti – mobilita a vzdělávání mladých lidí – vyžadují zvýšenou pozornost a aktivní opatření.

Nutno zdůraznit, že zpráva paní Turunenové je dalším důkazem, který potvrzuje, jak nesmírně důležité je zajištění náležitých podmínek pro vzdělávání a podporování všech praktických podob mobility mladých lidí, má-li být naplněna strategie 2020. Usnadnění vstupu mladých lidí na trh práce tvoří rovněž zásadní součást opatření pro snížení celkové míry nezaměstnanosti v členských státech Evropské unie – nezaměstnanosti, která je největším problémem a překážkou hospodářského růstu. Je to o to důležitější, že rozpočet Evropské unie, který je nyní předmětem jednání, by měl zahrnovat odpovídající prostředky pro plnění cílů vytyčených v této zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Pane předsedající, nezaměstnanost je problém, který Evropskou unii v posledních letech mimořádně tvrdě zasáhl a který pak ještě zhoršila hospodářská krize. Tento problém je ještě horší, týká-li se zvyšujícího se počtu mladých lidí – lidí, kteří dokončují své vzdělání ve škole nebo na univerzitě a chtějí se začít sami živit. Kromě vážaných sociálních a psychologických dopadů, které nezaměstnanost má na mladého člověka, je tento jev v obrovském měřítku i mimořádně škodlivý pro hospodářství dotčených zemí. Nesmíme dovolit, aby se příští generace občanů EU musely potýkat se strašákem sociální diskriminace a úděsným hospodářstvím, a proto musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom mladým lidem zaručili kvalitní vzdělání a pracovní zkušenosti i spravedlivé výdělky, abychom jim zajistili důstojné životní podmínky a dobrý start do dospělého života.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych poděkoval paní Turunenové za práci, kterou odvedla. Všechny statistiky nám bohužel připomínají, že ve všech zemích Evropské unie bez výjimky byli krizí nejhůře postiženi lidé, kteří mají pracovní poměr na dobu určitou, ženy a přistěhovalci.

V pracovních poměrech na dobu určitou jsou převážně mladí lidé a procento mladých lidí, kteří nemohou najít práci, dosáhlo šokující, po dlouhou dobu nevídané výše. Nízká míra růstu, která bude podle mnohých očekávání trvat nejméně dva roky, a fakt, že staří lidé zůstávají v zaměstnání v důsledku důchodové reformy déle, což všichni dobře víme, znamenají, že jde o problém, který se bude v následujících letech zákonitě zhoršovat.

Z tohoto důvodu má práce, kterou Parlament vykonal, velký význam a jsem přesvědčen, že je nutné, aby každý členský stát považoval nezaměstnanost mladých lidí za otázku zvláštního významu, kterou je nutno řešit nástroji intervenční politiky.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D). (EL) Pane předsedající, v této velmi kvalitní zprávě z vlastního podnětu od paní Emilie Turunenové, které k ní blahopřeji, Evropský parlament požaduje od Rady a Komise lepší strategii zaměstnanosti. Má proto jeden velice prostý důvod – mladí lidé potřebují Evropu, ale Evropa zároveň potřebuje mladé lidi.

Je to obousměrný vztah, který je nesmírně důležitý a který musí zkrátka fungovat – pokud by tomu tak nebylo, trpět tím budou obě strany. Ačkoli mladí lidé mají celý život před sebou a dostanou druhou a třetí šanci, Evropa je poměrně stará a v těchto obtížných časech hospodářské krize už další šanci nedostane.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Pane předsedající, jak je z této zprávy zřejmé, pro mladé lidi je stále obtížnější nalézt práci – to je velmi vážná situace.

Nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii je v průměru již více než 21 %, v některých zemích je však ještě vyšší a pro mladé lidi je stále obtížnější dokončit studia a najít si pracovní místo, kde by měli práva, a místo s odpovídajícím platem. Obecně jsou jim nabízeny odborné stáže, často neplacené, které mladé lidi a jejich potřebu najít práci zneužívají. Tyto stáže jsou často neplacené a i když je potom uzavřen pracovní poměr, bývá na dobu určitou za špatných platových podmínek a nejsou s ním spojena žádná práva.

Tato situace je nepřijatelná, a je proto nutné zavést politiky, které by takovému vykořisťování do budoucna zamezily, vytvářely pracovní místa pro mladé lidi a zároveň chránily jejich práva.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, pomáhat mladým lidem na jejich cestě do světa práce je naprosto zásadní. Škola k přípravě pracovníků na budoucnost nestačí, namísto toho bychom měli podporovat odbornou přípravu v podnicích.

Boj proti nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi, je jednou z nejvýznamnějších výzev, které před sebou Evropská unie má. Právě z toho důvodu musíme být opatrní, abychom od podniků – například v oblasti boje proti změně klimatu – nežádali příliš mnoho, neboť pokud se tyto podniky rozhodnou ukončit činnost, naši pracovníci nemají žádnou budoucnost. Namísto toho se zaměřme na boj proti dovozu laciného zboží ze třetích zemí, které nerespektují naše pravidla a práva pracovníků, zejména v případě pracujících dětí.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). (DE) Pane předsedající, vyšlo najevo, koho současná hospodářská situace EU skutečně zasáhla – jsou to mladí lidé do 25 let, kterých je bez práce 21,4 %. To je dvojnásobek celkové míry nezaměstnanosti v EU. Mladí nezaměstnaní budou navíc trpět důsledky své nezaměstnanosti ve svém dalším životě. Kromě toho má nezaměstnanost mladých lidí významný negativní sociální a hospodářský dopad na naši společnost, zejména na hospodářský růst. Mladí lidé jsou naše budoucnost. Musíme jim dát dobrou a spravedlivou šanci, například prostřednictvím investic mj. do lepšího vzdělávání a odborné přípravy, abychom jim tak poskytli pevný základ pro další život.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). (DE) Pane předsedající, evropská mládež potřebuje jasné vyhlídky. Tato zpráva představuje první krok správným směrem. Mladí potřebují vyhlídky na bezpečnou budoucnost, kdy přestanou být závislí na druhých a budou trvale soběstační.

Vstup do světa práce sehrává v tomto ohledu významnou roli a stáže často mohou tento krok usnadnit. Stáže jsou však příliš často zneužívány. Proto potřebujeme právní rámec, který by chránil mladé muže a ženy se zájmem o práci a současně zajistil, aby stáže, které absolvují, byly kvalitní. Stáž je nutno chápat jako součást odborné přípravy mladého člověka, nikoli jako příležitost pro zaměstnavatele, jak těžit z levné pracovní síly. Motivovaní a angažovaní mladí muži a ženy nesmí být tímto ani žádným jiným způsobem vykořisťováni a diskriminováni. Musíme přijmout rozhodná opatření, která vyřeší diskriminaci na základě věku, neboť mládež je naše budoucnost. Musíme ji chránit a podporovat!

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D). (PL) Pane předsedající, i já jsem četl zprávu, kterou vypracovala paní Turunenová, velmi pozorně a musím říci, že to je mimořádně složitý problém. Nezaměstnanost mládeže má dvě stránky.

Zaprvé bychom se měli svou činností zasadit o to, aby absolventi mohli po ukončení svého vzdělání skutečně nalézt práci. Tomu byl měly sloužit všechny politiky, které má Evropská unie k dispozici, včetně politiky zemědělské. Při reformě společné zemědělské politiky bychom měli věnovat pozornost tomu, aby v celkovém rozpočtu Evropské unie dostaly prostor příslušné programy, projekty a financování.

Druhý problém se týká sociálních projektů, které mají přispívat k tomu, aby mladí lidé mohli řešit své rodinné situace a měli zajištěný vysoký standard veřejných služeb. Mám na mysli školy, mateřské školy a jesle. Dokonce i ve velkých městech panuje v této oblasti velký nedostatek, nemluvě o malých městech a vesnicích v celé Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE) – Pane předsedající, současná nezaměstnanost u mladých lidí v Evropské unii, to je parodie. Skutečnost, že 20 % mladých lidí je nezaměstnaných, je naprosto tragická. Mnoho z nich je velice vzdělaných, plně kvalifikovaných a prácechtivých, avšak nemohou najít práci, neboť platí za cizí hříchy – hříchy finančních teroristů, chamtivých spekulantů, přeplacených bankéřů, regulátorů, kteří nepracují a hrají golf. A v důsledku toho mladí lidé nemohou najít práci.

Musíme s tím něco udělat. Musíme pro ně vytvořit stáže a nabídnout jim pracovní místa. Nemusí to být vysoce placená místa ani místa na plný úvazek, je však nutné, aby tito mladí lidé začali pracovat, neboť čím déle je člověk bez práce, tím obtížněji se pak z něho stává dobrý pracovník. Musíme něco dělat teď. Pokud toho budeme schopni, prokážeme tím mladým lidem v Unii velkou službu, na niž se nezapomíná.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, velice mne těší, že Výbor pro zaměstnanost a sociální věci tento text přijal. Vzhledem k tomu, že v současnosti jednáme o rozpočtu EU pro rok 2011, hlasování o této zprávě přichází v pravou chvíli. Parlament ukázal, že chce, aby se politiky týkající se mladých lidí staly prioritou. Máme z toho radost, tyto politiky by se však neměly omezovat jen na otázku mobility mladých lidí. Musí se týkat rovněž jejich práv. A právě o to zde jde.

Vykořisťování, k němuž, jak známo, dochází při zaměstnávání stážistů, je důvodem k obavám a narůstá riziko, že pro mladé lidi bude vznikat druhý, paralelní pracovní trh. Nejisté postavení mladých stážistů, kteří vykonávají stáže na místech, kde později mohou mít vyhlídku na zaměstnání, je škodlivá pro evropské hospodářství, zejména pokud jde o financování systémů sociálního zabezpečení.

V této souvislosti vítám, že byl do zprávy zařazen můj pozměňovací návrh na začlenění opatření, jimiž zajistíme důstojné pracovní a životní podmínky stážistů. Podle mého názoru je tato zpráva krokem k vytvoření skutečného evropského statusu stážisty.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). (SK) Takže symbolicky mladý člověk na konec. Průměrná nezaměstnanost mladých lidí v Evropské unii je v současnosti skutečně okolo 21 procent, ale v některých zemích se pohybuje dokonce okolo 40 procent, což je obrovské číslo, které je jednoznačně potřeba zastavit.

Mladí lidé jsou momentálně nejohroženější skupinou ve společnosti, protože pokud si nenajdete práci, nemůžete si zabezpečit samostatné bydlení a stejně tak si mladí lidé nezaloží rodinu, což se týká demografického problému Evropské unie jako takového. Potřebujeme ale mladým lidem skutečně pomoci, ne jen mluvit o tom, že budeme něco dělat, jsou zapotřebí skutečné kroky, které něco změní.

A navíc je třeba si uvědomit, že v době světové hospodářské krize jsou škrty ve výdajích na vzdělávání určitě nejhloupější cestou, kterou můžeme jít, a zabezpečíme si tím jen budoucí hloupou populaci.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, místopředseda Komise. – Pane předsedající, dovolte mi na úvod poděkovat naší zpravodajce paní Turunenové za její zprávu, která je velice dobře načasovaná. Již několik řečníků zdůraznilo, že je zcela zřejmé, že hospodářská krize obzvláště tvrdě postihla mladou generaci, a že míra nezaměstnanosti mladých lidí je naprosto nepřijatelná. Nemůžeme plýtvat talentem mladých lidí tím, že každý pátý mladý Evropan bude bez práce nebo odpovídajících vyhlídek.

Komisi je proto zvlášť potěšena, stejně jako já osobně, skutečně dobrým názvem této zprávy, neboť je jasné, že potřebujeme kvalitnější pracovní místa pro mladé lidi a mladí lidé že potřebují získat vhodné pracovní zkušenosti. Kde a jak získat lepší pracovní zkušenosti než prostřednictvím vysoce kvalitních stáží a odborné přípravy? Plně proto souhlasím s tím, že by mělo docházet k řádnému využívání těchto forem odborného vzdělávání na pracovišti a nikoli, jak to zde zdůraznilo několik řečníků, aby jimi byla nahrazována řádná pracovní místa.

Plné uznání negativního dopadu hospodářské krize na mladou generaci se patřičně odrazilo v návrhu Komise pro strategii EU 2020. Není to náhoda ani shoda okolností, že dva z klíčových cílů strategie Evropa 2020 se týkají mladých lidí a významu lepšího vzdělávání s tím, že by měly zajistit, aby více mladých lidí mělo vysokoškolské vzdělání, a dosáhnout snížení počtu žáků, kteří nejsou schopni ukončit základní nebo střední vzdělání.

Komise proto přijde s konkrétním návrhem, aby členským státům pomohla těchto cílů dosáhnout. V září představíme naši stěžejní iniciativu Mládež v pohybu a budeme klást důraz na rozvoj plně integrovaných politik, které propojí vzdělávání, odborné vzdělávání a zaměstnanost.

Cílem bude vytvořit na úrovni EU rámec pro podporu zaměstnanosti mladých lidí, včetně politik, jejichž úkolem bude zajistit, aby mladí lidé získali potřebné dovednosti a kompetence, které jsou požadovány na trhu práce, a to prostřednictvím specifických opatření, která mladým lidem pomohou získat první pracovní místo a zlepší jejich postavení na trhu práce.

Představíme opatření na podporu mladých podnikatelů a rozvoj samostatné výdělečné činnosti mladých lidí a navrhneme cílená opatření pro mladé lidi s nízkou nebo žádnou kvalifikací, která by jim pomohla ke vstupu na pracovní trh.

Jak jsem řekl v úvodu, souhlasím s řečníky, že musíme najít zcela konkrétní a pozitivní opatření, abychom učinili přítrž mrhání mladým talentem a energií a pomohli mladým lidem v Evropě. Jsem si jist, že s podporou Evropského parlamentu najdeme správný recept, jak tuto velmi závažnou krizi překonat.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je skončena.

Hlasování se bude konat zítra, v úterý 6. července ve 12:00 hodin.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písemně. (GA) Míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi na celém světě rychle stoupá a v současnosti mají mladí lidé jen málo přiležitostí získat řádné trvalé zaměstnání. Mladí lidé vstupující na trh práce jsou diskriminováni na základě věku a já vítám to, co se ve zprávě říká v souvislosti s tím, že mladým lidem by se  mělo se vstupem na pracovní trh pomáhat.

Vítám především návrh vytvořit více pracovních míst tím, že zaměstnavatelé budou motivováni k větším investicím do mladých lidí. Průběžná odborná příprava a školení jsou mimořádně důležité, neboť na jejich základě můžeme mladým lidem poskytnout lepší přístup na pracovní trh, a v tomto ohledu je velmi cenná oblast terciárního vzdělávání.

Stáže a odbornou přípravu je třeba podporovat, aby bylo zajištěno, že při nich nebude docházet k vykořisťování, a aby mladí lidé dokázali pokrýt své základní životní náklady a byli v budoucnosti schopni vstoupit na pracovní trh, aniž by byli jakkoli diskriminováni. Rada, Komise i členské státy musí s mladými lidmi při vytváření politické koncepce navázat kontakt, aby byly schopny zohlednit jejich potřeby a priority.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písemně. (RO) Znepokojivě vysoké procento mladých lidí, kteří nemají práci – více než dvojnásobek celkové míry nezaměstnanosti v EU – ukazuje, jak obtížné je pro mladé lidi najít práci, což je trend, který podstatně zhoršila recese. Současné mladé generaci, která trpí vážnými důsledky hospodářské krize, hrozí sociální vyloučení. Více než 5,5 milionu mladých lidí bez práce se po odchodu ze školy potýká s chudobou a existenčními potížemi. Mladí lidé jsou nuceni přijímat nejistá pracovní místa s nízkým platem a omezeným krytím sociálního pojištění, což se projeví na jejich zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Značná míra jejich zranitelnosti je patrná ve venkovských oblastech, kde v zemích, jako je Rumunsko, chudoba, nezaměstnanost, nutnost pracovat už od raného věku a předčasné ukončení školní docházky připravuje o budoucnost bezpočet dětí a mladých lidí.

Kromě strategií, které máme pro hospodářskou obnovu a vytváření nových pracovních míst, přizpůsobení vzdělávacího systému, aby neprodukoval nezaměstnané mladé lidi jako na běžícím páse, a boj proti nezákonnému zaměstnávání a vykořisťování mladých lidí, jsem přesvědčena, že je nutné zavést evropskou záruku pro mladé lidi, která by každému mladému člověku zajistila právo na nabídku pracovního místa či práce ve spojení s dodatečnou odbornou přípravou, je-li nezaměstnaný po čtyři měsíce.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písemně. (RO) Hospodářská recese přinesla ohromný nárůst míry nezaměstnanosti u mladých lidí, která se tak stala jedním z nejnaléhavějších problémů, jimž Evropa čelí. V tomto okamžiku je mladých lidí do 25 let nezaměstnaných více než 5,5 milionu, což odpovídá 21,4 %, tedy dvojnásobku celkové míry nezaměstnanosti. Předchozí recese ukázaly, že mladí lidé jsou nejhůře postiženi, neboť jsou do zaměstnání přijímáni jako poslední a v řadě případů jsou jako první propouštěni.

Mnozí mladí lidé, zejména v jižní Evropě, pracují na krátkodobé smlouvy a je snadné je v době krize propustit.

Evropská komise musí navýšit objem prostředků Evropského sociálního fondu a musí vyčlenit nejméně 10 % tohoto fondu na projekty zaměřené na mladé lidi a usnadnit současně přístup k tomuto fondu.

Myslím, že nejdůležitějšími oblastmi, kde můžeme na úrovni EU přijímat opatření na pomoc mladým lidem, jsou jednak Evropská listina kvality pro stáže, která v případě, že součástí vzdělávacího systému je praxe, zajistí dodržování určitých podmínek, a jednak zavedení evropské záruky pro mladé lidi, která zaručí každému mladému člověku v EU právo na nabídku práce nejpozději po čtyřech měsících nezaměstnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně. (RO) Mladí lidé jsou budoucností Evropy, zároveň jsou ale jednou z nejzranitelnějších skupin ve společnosti, a to zejména za současné hospodářské a finanční krize. Míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi dosahuje v jižní a východní Evropě téměř 30 %. Mladí lidé musí mít možnost využívat větších příležitostí v oblasti vzdělávání a zaměstnávání a lépe fungujících mechanismů na podporu sociálního začlenění a aktivní účasti ve společnosti.

Členské státy musí přispět k vytvoření „Evropy mladé generace“ tím, že na trhu práce podniknou tato opatření: zajistí hladký přechod mezi vzdělávacím systémem a trhem práce tím, že budou prosazovat a podporovat opatření, jako jsou placené stáže a odborné vedení; poskytnou mladým lidem a mladým matkám přístup na pracovní trh a k zařízením sociálních služeb; budou motivovat zaměstnavatele, aby mladým lidem nabízeli stabilní dlouhodobá zaměstnání a platy odpovídající jejich úsilí a odborným a intelektuálním schopnostem; budou chránit mladé lidi před smlouvami obsahujícími klauzule, které je staví do nevýhodného postavení ve vztahu k jejich zaměstnavateli. Je na čase, abychom začali podporovat dobré životní podmínky mladých lidí a abychom jim zajistili civilizované, skutečně evropské prostředí pro jejich práci a jejich život.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí