Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2221(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0197/2010

Predložena besedila :

A7-0197/2010

Razprave :

PV 05/07/2010 - 21
CRE 05/07/2010 - 21

Glasovanja :

PV 06/07/2010 - 6.15
CRE 06/07/2010 - 6.15
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0262

Razprave
Ponedeljek, 5. julij 2010 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

21. Spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom (kratka predstavitev)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik. Naslednja točka je poročilo Emilie Turunen v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve o spodbujanju dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom (2009/2221(INI)) (A7-0197/2010).

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, poročevalka. (DA) Gospod predsednik, danes s prošnjo stojim tu kot mlada političarka in poročevalka. V zadnjem letu je vse več mojih prijateljev postalo brezposelnih. To so motivirani mladi ljudje, ki hočejo prispevati k družbi, vendar pa se morajo namesto tega postaviti na konec vrste brezposelnih, ker ni delovnih mest. V Evropi je na milijone primerov teh mladih ljudi, njihovo število pa se veča. S tem samoiniciativnim poročilom se Evropski parlament tako postavlja na vrh nove agende. Odpraviti hočemo brezposelnost mladih. Nočemo dovoliti, da brezposelnost mladih zajame celotno generacijo, in vztrajali bomo s pomočjo mladim pri njihovem začetku z usposabljanjem in zaposlovanjem.

Statistike kažejo, da je v EU brezposelnih okoli 5,5 milijonov mladih pod 25 let, zaradi česar so mladi dvakrat močneje prizadeti kot prebivalstvo na splošno.

Razlog, da sem še posebno zaskrbljena zaradi brezposelnosti mladih, je, da lahko ta za vse življenje pusti brazgotino na posamezniku in družbi. Še predobro se zavedamo posledic tega, da pustimo zadevam, da gredo svojo pot, iz primera iz osemdesetih let 20. stoletja, ko smo zaradi dolgotrajne brezposelnosti, podpore in socialne izključenosti izgubili generacijo. To je previsoka cena. Vendar pa ne gre samo za gospodarske napovedi; gre za konkretne ljudi. Gre za mlade, ki si veliko obetajo in ki imajo občutek, da niso dovolj dobri. Mladi ljudje, ki se bodo težko ponovno znašli na trgu dela, če jim zdaj ne bomo pomagali.

Kot Evropski parlament zato pozivamo vse države članice, naj boj proti brezposelnosti mladih postavi za prednostno nalogo, in pozivamo jih, naj vlagajo v izobraževanje. Zato je tudi ključnega pomena, da se EU kot na strateško prednostno nalogo zdaj osredotoči na skupne strategije. Potrebujemo celovit in ambiciozen pristop s kombinacijo izobraževalne, gospodarske, zaposlovalne in socialne politike. To imamo na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

S tem samoiniciativnim poročilom Evropski parlament podaja številne posebne predloge Komisiji, Svetu in državam članicam. Dovolite mi, da izpostavim nekaj najpomembnejših:

1. Predlagamo evropsko jamstvo za mlade, ki bo vsakemu mlademu posamezniku, mlajšemu od 25 let, po največ 4 mesecih brezposelnosti zagotovilo pravico do delovnega mesta, usposabljanja ali nadgrajevanja znanj in veščin.

2. Predlagamo evropsko listino kakovosti za visokošolske praktikante, ki naj bi zagotovila, da se delovno prakso zaključi v povezavi z izobraževanjem in da se praktikantov ne uporablja kot cenene delovne sile. Sočasno predlagamo več in boljše vajeništvo za mlade med poklicnim usposabljanjem.

3. Predlagamo, da vse države članice ustanovijo delovne skupine za boj proti brezposelnosti mladih, prav tako pa, da EU skupaj ustanovi delovno skupino za usklajevanje, izmenjavo znanja in nove pobude.

4. Predlagamo, da se za Evropski socialni sklad zagotovi več sredstev, 10 % – najmanj 10 % –tega sklada pa hočemo dodeliti za projekte, namenjene mladim.

Zagotoviti hočemo tudi ustavitev diskriminatornih praks na trgu dela mladih, saj se jim samo zaradi njihove starosti onemogoča dostop do socialnih storitev in ustrezne plače.

Ti predlogi in vsi drugi predlogi v poročilu predstavljajo naš poskus preobrnitve krize mladih v Evropi. S pravimi politikami in naložbami lahko spremenimo evropski trg delovne sile in ustvarimo boljšo prihodnost za mlade v Evropi. Tu v Evropskem parlamentu smo pripravljeni opraviti svoj del pri ustvarjanju večjega števila delovnih mest in boljše delovne prakse in vajeništva. V Evropskem parlamentu smo pripravljeni uvesti spremembe za mlade v Evropi.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). (RO) Brezposelnost med mladimi, mlajšimi od 25 let, je presegla prag 5 milijonov na ravni Evropske unije, kar ustreza približno 20-odstotni stopnji.

Zaradi krutega gospodarskega ozračja se mladi zdaj soočajo s še večjimi problemi pri iskanju dostojnega dela. Zato menim, da morajo države članice spodbujati aktivno vključevanje mladih v družbo in na trg dela. Vendar pa tega ni mogoče doseči brez trdnega izobraževanja dobre kakovosti.

Potencial mladih je vir, ki se ga ne uporablja v zadostni meri. Glede na demografske spremembe lahko mladi aktivno prispevajo h krepitvi sistemov socialnega varstva.

Nazadnje bi vašo pozornost usmerila k položaju mladih na podeželju. Glede na statistiko so prikrajšani. Težje najdejo delovno mesto kot mladi, ki živijo v mestnem okolju.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). (PL) Gospod predsednik, mobilnost in izobraževanje mladih sta proračunski prednostni nalogi Evropskega parlamenta za leto 2011. Pred samo nekaj tedni smo tu v Parlamentu sprejeli mandat za pogajanja o proračunu Evropske unije za leto 2011. Po mojem mnenju poročilo gospe Turunen zelo jasno kaže, da so za ti dve področji – mobilnost in izobraževanje mladih – potrebni večja pozornost in aktivni ukrepi.

Poudariti je treba, da je poročilo gospe Turunen nadaljnji dokaz, ki potrjuje ključni pomen zagotavljanja pravih pogojev za izobraževanje in podpore vseh praktičnih oblik mobilnosti mladih za izvajanje strategije 2020. Olajšanje vstopa mladim na trg dela je tudi bistveni ukrep za zmanjšanje splošne stopnje brezposelnosti v državah članicah Evropske unije – brezposelnosti, ki je največja težava in ovira za gospodarsko rast. Zato je še pomembneje, da mora proračun Evropske unije, o katerem se pogaja, vključevati ustrezna sredstva za izvajanje ciljev, opisanih v poročilu.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Gospod predsednik, brezposelnost je problem, ki je v zadnjih letih posebno močno prizadel Evropsko unijo in ga je poslabšala gospodarska kriza. Problem je še hujši, ko prizadene vse večje število mladih ljudi – ljudi, ki zaključujejo svoje izobraževanje v šolah ali na univerzah in ki se hočejo začeti preživljati. Poleg hudih socialnih in psiholoških posledic, ki jih ima brezposelnost za mlade, ima ogromen obseg tega pojava tudi zelo negativne posledice za gospodarstva prizadetih držav. Ne smemo dovoliti, da bi se zaporedne generacije državljanov EU morale soočati z vrsto socialnih diskriminacij in krutim gospodarstvom, zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da mladim zagotovimo ustrezno izobraževanje in delovne izkušnje ter pošten zaslužek, da bi jim s tem zagotovili dostojne življenjske pogoje in dober začetek njihovega odraslega življenja.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, gospe Turunen bi se rad zahvalil za njeno delo. Kot nas opominjajo vse statistike, je kriza v vseh državah Evropske unije brez izjeme najbolj prizadela ljudi, zaposlene za določen čas, ženske in priseljence.

Ljudje, zaposleni za določen čas, so večinoma mladi, zato je nedolgo presenetljivo visoko število ljudi, ki ne morejo najti delovnega mesta. Počasna rast, za katero mnogi menijo, da bo trajala vsaj dve leti, in dejstvo, da starejši zaradi reforme pokojninskega sistema delajo dalj časa, česar se vsi zavedajo, pomenita, da se bo ta problem v prihodnjih letih še povečal.

Zato je opravljeno delo zelo pomembno in menim, da je ključnega pomena, da ima vsaka država članica brezposelnost mladih za posebno vprašanje, ki ga morajo obravnavati interventne politike.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D). (EL) Gospod predsednik, v tem zelo dobrem samoiniciativnem poročilu gospe Emilie Turunen, za katerega ji čestitam, Evropski parlament poziva Svet in Komisijo k boljši politiki zaposlovanja. K njej poziva iz zelo preprostega razloga: mladi potrebujejo Evropo, toda tudi Evropa potrebuje mlade.

Gre za dvosmerni odnos, ki je zelo pomemben in mora delovati iz povsem preprostega razloga: če ta odnos ne deluje, sta na slabšem obe strani. Čeprav imajo mladi pred seboj vse življenje in bodo imeli drugo in tretjo priložnost, je Evropa precej stara in v tem težkem obdobju krize ne bo imela druge priložnosti.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). (PT) Gospod predsednik, kot kaže to poročilo, je za mlade vse težje najti delovno mesto, kar je zelo resna situacija.

Brezposelnost med mladimi v Evropski uniji v povprečju znaša že 21 %, vendar pa je v nekaterih državah celo večja, za mlade pa je vse težje dokončati študij in najti delovno mesto, na katerem imajo pravice, in delovno mesto z dostojno plačo. Na splošno se jim ponuja pripravništva, ki so pogosto neplačana in izkoriščajo mlade ter njihovo potrebo po tem, da najdejo delo. Celo ta pripravništva so neplačana, ko pa dobijo delovno mesto, je za določen čas in slabo plačano ter brez pravic.

Te razmere so nesprejemljive, zato je treba vzpostaviti politike za preprečevanje nadaljevanja takšnega izkoriščanja, ustvarjanje delovnih mest, toda tudi zaščito pravic, ki jih imajo.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, resnično ključnega pomena je pomagati mladim in jih vpeljati v svet dela. Šola ne zadostuje za usposabljanje delavcev prihodnosti; namesto tega moramo spodbujati vajeništvo v podjetjih.

Boj proti brezposelnosti, predvsem med mladimi, je eden izmed najpomembnejših izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija. Prav zato moramo biti previdni in ne zahtevati preveč – na primer v boju proti podnebnim spremembam – od podjetij, kajti če se bodo ta odločila zapreti, za naše delavce ni prihodnosti. Namesto tega se osredotočimo na boj proti uvozom cenenega blaga iz tretjih držav, ki ne spoštujejo naših pravil in pravic delavcev, zlasti v primeru dela otrok.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). (DE) Gospod predsednik, postalo je jasno, koga je trenutna gospodarska situacija v EU resnično močno prizadela: mlade, mlajše od 25 let, pri katerih stopnja brezposelnosti znaša 21,4 %. To je dvakrat več od skupne stopnje brezposelnosti v EU. Mladi brezposelni ljudje bodo zaradi svoje brezposelnosti utrpeli posledice tudi kasneje v življenju. Poleg tega ima brezposelnost mladih pomembne negativne socialne in gospodarske učinke na našo družbo, zlasti na gospodarsko rast. Mladi predstavljajo našo prihodnost. Dati jim moramo pošteno priložnost na primer z naložbami v boljše izobraževanje in usposabljanje, da bi jim zagotovili trdno podlago za njihovo prihodnje življenje.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). (DE) Gospod predsednik, mladi v Evropi potrebujejo jasne perspektive. To poročilo je prvi korak v pravo smer. Potrebujejo perspektivo varne prihodnosti, ki bo končala njihovo finančno odvisnost od drugih in jim omogočila, da so samozadostni.

Vstop v svet dela v zvezi s tem igra pomembno vlogo, delovna praksa pa lahko ta korak pogosto olajša. Vendar pa se delovno prakso vse prepogosto izkorišča. Zato potrebujemo pravni okvir, ki ščiti predane mlade moške in ženske in tudi zagotavlja, da so delovne prakse, ki jih zaključijo, dobre kakovosti. Na delovno prakso je treba gledati kot na del procesa usposabljanja mladih oseb in ne kot na priložnost za delodajalce, da najdejo poceni delovno silo. Motiviranih in predanih mladih moških in žensk se ne sme izkoriščati in diskriminirati na ta način ali na kateri koli drug način. Sprejeti moramo odločne ukrepe za preprečevanje starostne diskriminacije, ker mladi Evrope predstavljajo našo prihodnost. Moramo jih zaščititi in podpreti.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D). (PL) Gospod predsednik, tudi sam sem pozorno prebral poročilo, ki ga je pripravila gospa Turunen, in povedati moram, da gre za izredno zapleten problem. Brezposelnost med mladimi ima dva vidika.

Prvič, kaj moramo storiti, da bi tisti, ki so zaključili izobraževanje ali usposabljanje, resnično našli delovno mesto. Vse politike, ki jih ima na razpolago Evropska unija, bi morale pripomoči k dosegi tega, vključno s kmetijsko politiko. Pri reformi skupne kmetijske politike moramo poskrbeti, da bodo mesto v skupnem proračunu Evropske unije našli ustrezni programi, projekti in financiranje za te cilje.

Druga zadeva se nanaša na socialne projekte, ki bodo mladim omogočili razviti njihovo domačo situacijo in jim zagotovili visok standard javnih storitev. Tu imam v mislih šole, vrtce in jasli. Teh zelo primanjkuje celo v velikih mestih, da ne omenjam majhnih krajev in vasi po vsej Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Gospod predsednik, brezposelnost mladih je trenutno groteska v Evropski uniji. Prava tragedija je, da je brezposelnih 20 % mladih. Mnogi izmed njih so visoko izobraženi, popolnoma kvalificirani in si želijo delati, vendar pa ne morejo dobiti delovnega mesta, ker plačujejo za grehe drugih – grehe finančnih teroristov, pohlepnih špekulantov, preplačanih bankirjev, neuspešnih regulatorjev, ki igrajo golf. Zaradi tega mladi ne morejo dobiti delovnih mest.

Glede tega moramo nekaj storiti. Zanje moramo ustvariti delovno prakso in jim dati delovno mesto. Ni nujno, da so to dobro plačana delovna mesta, in niti ni nujno, da so to delovna mesta za polni delovni čas, toda ti mladi morajo začeti delati, kajti dlje ko je oseba brez dela, težje postane dober delavec. Ukrepati moramo zdaj. Če bomo, bomo storili veliko uslugo mladim Unije, to pa nikoli ne bo pozabljeno.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). (FR) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, zelo pozdravljam sprejetje tega besedila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Glede na to, da smo trenutno v postopku pogajanj o proračunu EU za leto 2011, je glasovanje o tem poročilu prišlo ob pravem času. Parlament je izrazil svojo željo po tem, da politike, ki zadevajo mlade, postanejo prednostna naloga. Pozdravljamo to potezo. Vendar pa te politike ne smejo biti omejene na vprašanje mobilnosti mladih. Zadevati morajo tudi pravice mladih. Tu gre prav za to vprašanje.

Izkoriščanje praktikantov je razlog za zaskrbljenost in povzroča tveganje, da se ustvari vzporeden trg dela za mlade. Negotov položaj mladih praktikantov, ki delovno prakso opravljajo tam, kjer bi morda pozneje imeli možnost zaposlitve, škoduje evropskemu gospodarstvu, zlasti glede financiranja sistemov socialne varnosti.

V zvezi s tem pozdravljam dejstvo, da je bila v poročilo dodana moja sprememba, ki si prizadeva vključiti ukrepe za zagotavljanje dostojnih delovnih in življenjskih pogojev praktikantov. Po mojem mnenju to poročilo predstavlja korak k oblikovanju pravega evropskega statuta za praktikante.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). (SK) Torej končno simbolična mlada oseba. Brezposelnost mladih v Evropski uniji trenutno v povprečju dejansko znaša približno 21 %, v nekaterih državah pa dosega celo približno 40 %, kar je ogromna številka, in jo je treba ustaviti.

Mladi so trenutno najbolj ranljiva skupina v družbi, ker ne morejo živeti neodvisno, če ne najdejo dela, zato si mladi ne ustvarijo družine, kar ima vpliva na demografski problem EU. Vendar pa moramo mladim resnično pomagati – ne samo govoriti o tem, da je treba nekaj storiti, ampak sprejeti konkretne ukrepe, ki bodo prinesli spremembo.

Prav tako ne smemo pozabiti, da je v času svetovne gospodarske krize manjšanje izdatkov za izobraževanje najneumnejša pot, ki jo lahko uberemo, saj bo to zagotovilo samo, da bomo imeli v prihodnosti nevedno prebivalstvo.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredsednik Komisije. – Gospod predsednik, naj se za začetek zahvalim vaši poročevalki gospe Turunen za njeno poročilo, ki je zelo pravočasno. Kot so poudarili številni govorniki, je zelo jasno, da je mlado generacijo gospodarska kriza posebno močno prizadela, stopnja brezposelnosti mladih pa je vsekakor nesprejemljiva. Ne smemo zapravljati nadarjenosti naših mladih ljudi, ko je vsak peti Evropejec brez službe ali brez ustrezne perspektive.

Zato je Komisija, in tudi jaz osebno, še posebno zadovoljna zaradi zelo dobrega naslova tega poročila, saj je zelo jasno, da potrebujemo delovna mesta boljše kakovosti za mlade, ti pa morajo pridobiti ustrezne delovne izkušnje. Kje in kako bi lahko bolje dobili delovne izkušnje, če ne z visokokakovostnim vajeništvom ali delovno prakso? Zato se popolnoma strinjam, da bi bilo treba to obliko usposabljanja na delovnem mestu ustrezno izkoristiti in ne bi smela nadomestiti redne zaposlitve, kot so poudarili nekateri govorniki.

Polna ocena negativnih vplivov gospodarske krize na mlado generacijo je bila v celoti opisana v predlogu Komisije za strategijo EU 2020. Ni naključje ali slučaj, da dva ključna cilja strategije Evropa 2020 obravnavata mlade in pomen boljšega izobraževanja, s čimer se zagotovi, da ima večji delež mlade generacije univerzitetno diplomo, in zmanjša delež mladih dijakov, ki ne morejo zaključiti osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja.

Komisija bo zato podala konkreten predlog, da bi državam članicam pomagala doseči te cilje. Septembra bomo predstavili našo vodilno pobudo „Mladi in mobilnost“ in poudarili razvoj celovitih politik, ki bodo združevale izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje.

Cilj bo vzpostaviti okvir na ravni EU za spodbujanje zaposlovanja mladih, vključno s politikami, da bi zagotovili, da imajo mladi znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo in ki jih zahteva trg dela, in s posebnimi ukrepi pomagali mladim dobiti prvo delovno mesto ter zagotovili, da se premikajo navzgor, ko so enkrat na trgu dela.

Predstavili bomo ukrepe o tem, kako podpreti mlade podjetnike in povečati samozaposlovanje mladih, in predlagali bi usmerjene ukrepe za mlade brez kvalifikacij ali z nizkimi kvalifikacijami, da bi jim pomagali vstopiti na trg dela.

Kot sem povedal na začetku, se strinjam z govorniki, da moramo najti konkretne in pozitivne ukrepe, da bi ustavili zapravljanje mladih talentov in energije ter pomagali mladim v Evropi. Prepričan sem, da bomo s podporo Evropskega parlamenta našli ustrezen recept, da premagamo to zelo resno krizo.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri, v torek, 6. julija, ob 12:00 uri.

Pisne izjave (člen 149 poslovnika)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), v pisni obliki. (GA) Stopnja brezposelnosti mladih se po vsem svetu hitro povečuje in trenutno imajo mladi malo priložnosti dobiti redno zaposlitev za nedoločen čas. Mlade, ki vstopajo na trg dela, se diskriminira na podlagi starosti, in pozdravljam, kar vsebuje poročilo v zvezi s spodbujanjem dostopa mladih do trga dela.

Zlasti pozdravljam predlog o ustvarjanju več delovnih mest s spodbujanjem delodajalcev k naložbam v mlade. Nenehno usposabljanje in izobraževanje sta izredno pomembna, da bi mladim dali boljši dostop do trga dela, v zvezi s tem pa je zelo dragocen izobraževalni sektor tretje stopnje.

Treba je spodbujati delovno prakso in vajeništvo, da bi zagotovili, da ne gre za izkoriščanje in da lahko mladi pokrijejo osnovne življenjske izdatke in v prihodnje vstopijo na trg dela, ne da bi se jih na kakršen koli način diskriminiralo. Svet, Komisija in države članice morajo biti v stiku z mladimi, da bi se lahko pri oblikovanju politike upoštevalo njihove potrebe in prednostne naloge.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), v pisni obliki. – (RO) Zaskrbljujoče visok odstotek brezposelnih mladih, ki je dvakrat višji od splošne stopnje brezposelnosti EU, odraža, kako težko mladi najdejo delo, ta trend pa je še poslabšala recesija. Trenutno mlado generacijo, ki trpi zaradi nesorazmernega vpliva gospodarske krize, ogroža socialna izključenost. Več kot 5,5 milijona mladih brez dela se sooča z revščino in stisko, ko zapustijo šolo. Mladi so prisiljeni sprejeti negotove zaposlitve z nizkimi plačami in zmanjšanim obsegom socialnega zavarovanja, kar vpliva na njihovo zdravje in varnost na delovnem mestu. Z višjo ravnjo ranljivosti se srečujemo na podeželju, kjer v državah kot je Romunija revščina, brezposelnost, začetek dela v mladih letih in zapustitev šole uničujejo prihodnost neštetih otrok in mladih ljudi.

Menim, da bi morali poleg strategij, ki jih imamo za oživitev gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest, prilagoditev izobraževalnega sistema, da bi se izognili ustvarjanju začaranega kroga brezposelnih, in boj proti nezakonitemu zaposlovanju in izkoriščanju mladih, vzpostaviti evropsko jamstvo za mlade, ki bo vsaki mladi osebi po največ 4 mesecih brezposelnosti zagotovilo pravico do delovnega mesta ali kombinacije dela in usposabljanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), v pisni obliki. (RO) Gospodarska recesija je povzročila velik porast brezposelnosti mladih, zaradi česar je ta postala eden izmed najbolj perečih problemov, s katerimi se sooča Evropa. Trenutno je brezposelnih več kot 5,5 milijona mladih, mlajših od 25 let, kar ustreza stopnji 21,4 %, kar je dvakrat več od splošne stopnje brezposelnosti. Prejšnje recesije so dokazale, da so mladi najhuje prizadeti, ker so zadnji, ki dobijo zaposlitev, in prvi, ki so odpuščeni.

Mnogi mladi, predvsem v južni Evropi, so zaposleni s pogodbami za kratek čas, zaradi česar se jih v obdobju krize lažje odpusti.

Evropska komisija mora povečati financiranje Evropskega socialnega sklada, vsaj 10 % teh sredstev nameniti projektom, namenjenim mladim, in olajšati dostop do tega sklada.

Menim, da so najpomembnejša vprašanja, ki se jih lahko obravnava na ravni EU, za pomoč mladim naslednja: evropska listina kakovosti za pripravništva, ki bo zagotovila, da se v primerih, ko so praktične izkušnje vključene v izobraževalni sistem, spoštuje določene pogoje, in uvedba evropskega jamstva za mlade, ki bo vsakemu mlademu posamezniku v EU po največ 4 mesecih brezposelnosti zagotovilo pravico do delovnega mesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), v pisni obliki. – (RO) Mladi so prihodnost Evrope, vendar pa so ena izmed najbolj ranljivih skupin v družbi, zlasti med trenutno gospodarsko in finančno krizo. Stopnja brezposelnosti v južni in vzhodni Evropi znaša skoraj 30 %. Mladi morajo imeti koristi od večjih možnosti v izobraževanju in zaposlovanju ter od izboljšanja mehanizmov, ki spodbujajo socialno vključevanje in aktivno udeležbo v družbi.

Države članice morajo sprejeti naslednje ukrepe, da bi pripomogli k oblikovanju „Evrope mlade generacije“ na trgu dela: zagotoviti nemoten prehod med izobraževalnim sistemom in trgom dela s spodbujanjem in podporo ukrepov, kot so plačana delovna praksa in strokovno vodenje; mladim posameznikom in mladim materam zagotoviti dostop do trga dela in socialno varstvo; spodbujati delodajalce, naj mladim zagotovijo stabilna, dolgoročna delovna mesta in plačo, ki odraža njihovo raven prizadevanj ter njihove strokovne in intelektualne sposobnosti; zaščititi mlade pred pogodbami, ki vsebujejo določbe, ki jih postavljajo v negotov položaj v odnosu do delodajalca. Čas je, da se začne spodbujati blaginja mladih in da se jim zagotovi civilizirano, resnično evropsko delovno in življenjsko okolje.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov