Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 5 юли 2010 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 3.Изявление на председателството
 4.Общ бюджет за финансовата 2011 година (срок за внасяне на проектоизменения)
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура: вж. протокола
 6.Внасяне на документи: вж. протоколи
 7.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 9.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 10.Петиции: вж. протоколи
 11.Трансфер на бюджетни средства
 12.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 13.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 14.Ред на работа
 15.Правата на пътниците при автобусен превоз - Правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път (разискване)
 16.Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт (разискване)
 17.Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата (разискване)
 18.Устойчиво бъдеще за транспорта (разискване)
 19.Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2009 г. (разискване)
 20.Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
 21.Насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда, укрепване на статуса на стажантите, стажовете и чиракуването (кратко представяне)
 22.Нестандартни трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог (кратко представяне)
 23.Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз (кратко представяне)
 24.Стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в рамките на бъдещата политика на сближаване (кратко представяне)
 25.Принос на регионалната политика на ЕС към борбата срещу финансовата и икономическа криза, по-специално в рамките на цел 2 (кратко представяне)
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 27.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (558 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (852 kb)
Правна информация - Политика за поверителност