Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 5. července 2010 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Souhrnný rozpočet na rozpočtový rok 2011 (lhůta pro předložení předloh změn)
 5.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem: viz zápis
 6.Předložení dokumentů: viz zápis
 7.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 8.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 9.Texty smluv dodané Radou: viz zápis
 10.Petice: viz zápis
 11.Převody prostředků: viz zápis
 12.Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 13.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz: viz zápis
 14.Plán práce
 15.Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě – Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách (rozprava)
 16.Inteligentní dopravní systémy v oblasti silniční dopravy a rozhraní s jinými druhy dopravy (rozprava)
 17.Ohlašovací formality lodí připlouvajících do přístavů nebo odplouvajících z nich (rozprava)
 18.Udržitelná budoucnost pro dopravu (rozprava)
 19.Výroční zpráva Petičního výboru za rok 2009 (rozprava)
 20.Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)
 21.Podpora přístupu mládeže na trh práce, posílení statusu praktikanta, stáží a odborné přípravy (krátké přednesení)
 22.Atypické smlouvy, zabezpečené profesní dráhy a nové formy sociálního dialogu (krátké přednesení)
 23.Zelená kniha Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (krátké přednesení)
 24.Strategie Evropské unie pro region Baltského moře a role makroregionů v budoucí politice soudržnosti (krátké přednesení)
 25.Příspěvek regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi se zvláštním ohledem na cíl č. 2 (krátké přednesení)
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 27.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (468 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1031 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí