Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 5. juuli 2010 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Presidentuuri avaldused
 4.aasta üldeelarve (muudatusettepanekute projektide esitamise tähtaeg)
 5.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
 6.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 10.Petitsioonid (vt protokoll)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 13.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 14.Tööplaan
 15.Bussisõitjate õigused - Meritisi ja siseveeteedel reisijate õigused (arutelu)
 16.Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega (arutelu)
 17.Sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsused (arutelu)
 18.Transpordi jätkusuutlik tulevik (arutelu)
 19.Petitsioonikomisjoni 2009. aasta tegevuse aruanne (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
 21.Noorte tööturule juurdepääsu soodustamine ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamine (lühiettekanne)
 22.Ebatüüpilised lepingud, kaitstud töökarjäär ja sotsiaalse dialoogi uued vormid (lühiettekanne)
 23.Komisjoni roheline raamat "Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus" (lühiettekanne)
 24.Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas (lühiettekanne)
 25.ELi regionaalpoliitika panus finants- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2 (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (558 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (852 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika