Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2010 m. liepos 5 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.2011 finansinių metų bendrasis biudžetas (pakeitimų projektų pateikimo terminas)
 5.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (žr. protokolą)
 6.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 7.Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 9.Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)
 10.Peticijos (žr. protokolą)
 11.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 12.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas (žr. protokolą)
 13.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai (žr. protokolą)
 14.Darbų programa
 15.Miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės - Jūra ar vidaus vandenimis keliaujančių keleivių teisės (diskusijos)
 16.Pažangiosios sausumos transporto sistemos ir sąsajos su kitų rūšių transportu (diskusijos)
 17.Į uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams taikomi pranešimo formalumai (diskusijos)
 18.Darnusis ateities transportas (diskusijos)
 19.2009 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (diskusijos)
 20.Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
 21.Jaunimo galimybių patekti į darbo rinką skatinimas, stažuotojo ir praktikanto statuso stiprinimas (trumpas pristatymas)
 22.Netipinės sutartys, profesinės veiklos saugumo užtikrinimas, ir naujos socialinio dialogo formos (trumpas pristatymas)
 23.Komisijos žalioji knyga dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje (trumpas pristatymas)
 24.Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija ir makroregionų vaidmuo būsimojoje sanglaudos politikoje (trumpas pristatymas)
 25.ES regioninės politikos įnašas kovojant su finansų ir ekonomikos krize, ypač atsižvelgiant į tikslą Nr. 2 (trumpas pristatymas)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 27.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (436 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika