Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2010. gada 5. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.finanšu gada vispārējais budžets (grozījumu projektu iesniegšanas termiņš)
 5.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (sk. protokolu)
 6.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 7.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 9.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 10.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 11.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 13.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas (sk. protokolu)
 14.Darba kārtība
 15.Autobusu pasažieru tiesības - Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem (debates)
 16.Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem (debates)
 17.Ziņošanas formalitātes kuģiem, kuri pienāk ostās vai atiet no tām (debates)
 18.Ilgtspējīga nākotne transportam (debates)
 19.Ikgadējais ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā (debates)
 20.Vienas minūtes uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
 21.Jauniešu piekļuves darba tirgum veicināšana un praktikanta, stažiera un mācekļa statusa nostiprināšana (īss izklāsts)
 22.Netipiski līgumi, droša profesionālā izaugsme, elastdrošība un jauni sociālā dialoga veidi (īss izklāsts)
 23.Komisijas Zaļā grāmata par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 24.Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam un makroreģionu nozīme turpmākajā kohēzijas politikā (īss izklāsts)
 25.ES reģionālās politikas ieguldījums finanšu un ekonomikas krīzes apkarošanā, īpaši atsaucoties uz 2. mērķi (īss izklāsts)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (558 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (852 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika