Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tnejn, 5 ta' Lulju 2010 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 3.Dikjarazzjonijiet mill-Presidenza
 4.Il-baġit ġenerali għas-sena 2011 (data ta' skadenza għat-tressiq ta' emendi)
 5.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja: ara l-Minuti
 6.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 7.Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq): ara l-Minuti
 8.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijet: ara l-Minuti
 9.Testi ta' ftehim imressqa mill-Kunsill: ara l-Minuti
 10.Petizzjonijiet: ara l-Minuti
 11.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 12.Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: Ara l-Minuti
 13.Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti: ara l-Minuti
 14.Ordni tas-seduta
 15.Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ - Id-drittijiet tal-passiġġieri meta jivvjaġġaw bil-baħar jew fuq l-ilmijiet interni navigabbli (dibattitu)
 16.Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport (dibattitu)
 17.Formalitajiet ta' dikjarazzjoni tal-bastimenti meta jidħlu fil-portijiet jew joħorġu minnhom (dibattitu)
 18.Futur sostenibbli għat-trasport (dibattitu)
 19.Rapport annwali dwar l-attivitajiet 2009 tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet (dibattitu)
 20.Diskorsi ta' minuta (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura)
 21.Il-promozzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, it-tisħiħ tal-istejtus ta’ min jitħarreġ, tal-internship u l-apprendistat (preżentazzjoni qasira)
 22.Kuntratti atipiċi, karrieri professjonali sikuri, flessigurtà u forom ġodda ta' djalogu soċjali (preżentazzjoni qasira)
 23.Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tal-bijoskart fl-Unjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)
 24.L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u r-rwol tal-makroreġjuni fil-politika ta' koeżjoni futura (preżentazzjoni qasira)
 25.Kontribut tal-politika reġjonali tal-UE għall-ġlieda kontra l-kriżi ekonomika u finanzjarja, b'referenza speċjali għall-Objettiv 2 (preżentazzjoni qasira)
 26.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 27.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (558 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (852 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza