Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 5 juli 2010 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Algemene begroting voor het begrotingsjaar 2011 (indieningstermijn ontwerpamendementen)
 5.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 6.Ingekomen stukken: zie notulen
 7.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 10.Verzoekschriften: zie notulen
 11.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 13.Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Rechten van autobus- en touringcarpassagiers - Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen (debat)
 16.Intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (debat)
 17.Meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap (debat)
 18.Een duurzame toekomst voor het vervoer (debat)
 19.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften 2009 (debat)
 20.Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
 21.Het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en leerling (korte presentatie)
 22.Atypische arbeidsovereenkomsten, verzekerde beroepstrajecten, flexizekerheid en nieuwe vormen van sociale dialoog (korte presentatie)
 23.Groenboek van de Commissie over het beheer van bioafval in de Europese Unie (korte presentatie)
 24.De strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de rol van macroregio's in het kader van het toekomstige cohesiebeleid (korte presentatie)
 25.Bijdrage van het regionaal beleid van de EU aan de bestrijding van de financieel-economische crisis, onder speciale verwijzing naar doelstelling 2 (korte presentatie)
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1195 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid