Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 5 lipca 2010 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Budżet ogólny na rok 2011 (termin składania projektów poprawek)
 5.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą: patrz protokól
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokól
 8.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 10.Petycje: patrz: protokół
 11.Przesunięcie środków: patrz protokół
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 13.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność: patrz protokól
 14.Porządek obrad
 15.Praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym - Prawa pasażerów podróżujących drogą morską lub żeglugą śródlądową (debata)
 16.Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu (debata)
 17.Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących lub wychodzących z portów (debata)
 18.Zrównoważona przyszłość transportu (debata)
 19.Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009 (debata)
 20.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
 21.Wspieranie dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawa statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe (krótka prezentacja)
 22.Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieżek rozwoju zawodowego i nowe formy dialogu społecznego (krótka prezentacja)
 23.Zielona księga Komisji dotycząca gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 24.Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności (krótka prezentacja)
 25.Wkład polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze specjalnym odniesieniem do celu 2 (krótka prezentacja)
 26.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 27.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1116 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności