Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 5 iulie 2010 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 3.Declaraţiile Preşedinţiei
 4.Bugetul general pentru exerciţiul financiar 2011 (termen de depunere a proiectelor de amendamente)
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară: consultaţi procesul-verbal
 6.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 7.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal
 8.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 10.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 11.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 12.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 13.Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbal
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul şi cu autocarul - Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare (dezbatere)
 16.Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele cu alte moduri de transport (dezbatere)
 17.Formalităţile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieșirea din porturi (dezbatere)
 18.Un viitor sustenabil pentru transporturi (dezbatere)
 19.Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2009 (dezbatere)
 20.Intervenţii cu durata de un minut (articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
 21.Promovarea accesului tinerilor la piaţa forţei de muncă şi consolidarea statutului formării profesionale, stagiilor şi uceniciilor (prezentare succintă)
 22.Contractele atipice, securizarea parcursului profesional și noile forme de dialog social (prezentare succintă)
 23.Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 24.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice şi rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune (prezentare succintă)
 25.Contribuţia politicii regionale a UE la combaterea crizei economice şi financiare, cu referire specială la Obiectivul 2 (prezentare succintă)
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 27.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie JO (1094 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate