Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 5. júla 2010 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Všeobecný rozpočet EÚ na rozpočtový rok 2011 (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom: pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 10.Petície: pozri zápisnicu
 11.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 13.Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 14.Program práce
 15.Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave - Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave (rozprava)
 16.Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy (rozprava)
 17.Ohlasovacie formality lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov (rozprava)
 18.Udržateľná budúcnosť dopravy (rozprava)
 19.Výročná správa Výboru pre petície za rok 2009 (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia (článok 150 rokovacieho poriadku)
 21.Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania (stručná prezentácia)
 22.Atypické zmluvy, zabezpečené profesionálne dráhy a nové formy sociálneho dialógu (stručná prezentácia)
 23.Zelená kniha Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (stručná prezentácia)
 24.Stratégia Európskej únie pre región Baltického mora a úloha makroregiónov v budúcej politike súdržnosti (krátke prednesenie)
 25.Prínos regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným ohľadom na cieľ 2 (stručná prezentácia)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1038 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia