Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 5. julij 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 3.Izjave predsedstva
 4.Splošni proračun za leto 2011 (rok za vložitev osnutkov dopolnitev)
 5.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom: gl. zapisnik
 6.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 7.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev): gl. zapisnik
 8.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 9.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta: gl. zapisnik
 10.Peticije: glej zapisnik
 11.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 12.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 13.Brezpredmetne pisne izjave: gl. zapisnik
 14.Razpored dela
 15.Pravice potnikov v avtobusnem prevozu - Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh (razprava)
 16.Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza (razprava)
 17.Formalnosti poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča ali izplujejo iz njih (razprava)
 18.Trajnostno naravnana prihodnost prometa (razprava)
 19.Letno poročilo o dejavnostih Odbora za peticije 2009 (razprava)
 20.Enominutni govori (člen 150 poslovnika EP)
 21.Spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom (kratka predstavitev)
 22.Nestandardne pogodbe, zanesljive poklicne poti in nove oblike socialnega dialoga (kratka predstavitev)
 23.Zelena knjiga Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji (kratka predstavitev)
 24.Strategija Evropske unije za regijo Baltskega morja in vloga makroregij v prihodnji kohezijski politiki (kratka predstavitev)
 25.Prispevek regionalne politike EU v boju proti finančni in gospodarski krizi, zlasti ob upoštevanju cilja 2 (kratka predstavitev)
 26.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 27.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (416 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (995 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov