Index 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 5 juli 2010 - Strasbourg EUT-utgåva
 
P7_CRE(2010)07-05

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1112k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy