Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0178(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0224/2010

Předložené texty :

A7-0224/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 5
CRE 06/07/2010 - 5

Hlasování :

PV 08/07/2010 - 6.1
CRE 08/07/2010 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0279

Rozpravy
Úterý, 6. července 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

5. Dohoda mezi EU a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z EU do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva Alexandera Alvara jménem Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o Dohodě mezi EU a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z EU do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (11222/2010 - C7-0158/2010 - 2010/0178(NLE)) (A7-0224/2010).

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, zpravodaj.(DE) Pane předsedající, paní komisařko, jsem velmi rád, že je zde přítomna paní komisařka. Jsem si jistý, že potřeba španělského předsednictví diskutovat již brzy skončí. Hovořili jsme o přenosu hromadných údajů v rámci systému SWIFT, nyní máme hromadné shromáždění v Parlamentu. Nechme to tak být.

V únoru vyslal Parlament velmi jasný signál, že Lisabonská smlouva nám jako Evropskému parlamentu dává nejen více příležitostí, ale také a především více odpovědnosti. Společně s Komisí a Radou řídíme záležitosti na evropské úrovni. Požádali jsme Komisi, aby nám předložila lepší dohodu a aby znovu zahájila jednání. Mandát pro tato jednání Evropský parlament potvrdil. Vzhledem k tomu, jaké existují rozdíly mezi jednotlivými skupinami, a především vzhledem k různým prioritám by podle mého názoru nebylo čestné popřít, že Komise dosáhla skutečného pokroku. Za to jí skutečně patří naše uznání, zejména v souvislosti s tím, v jakých podmínkách pracuje a jaké měla příležitosti.

Zároveň však během následných jednání vyšlo najevo, jak často se při nich používá slovo „nemožné“. Nebylo možné změnit některé věci nebo znovu otevřít dohody. Nebylo možné požadovat ústupky od Spojených států, natož aby měl Evropský parlament nějaký vliv na Radu. Pokud jsem se z této diskuse já osobně nějak poučil, bylo to to, že slovo „nemožné“ v politice neexistuje, pokud existuje politická vůle. Viděli jsme totiž, že Evropský parlament byl schopen ve spolupráci s Komisí zajistit, aby byla do textu dohody začleněna určitá zlepšení. Poté, co byla dohoda parafována, dosáhla paní komisařka dohody se Spojenými státy, aby byl do dohody, konkrétně do čl. 12 odst. 1, zahrnut důležitý požadavek – tedy aby mohli být evropští úředníci přítomni přímo na místě ve Washingtonu, monitorovat zde získávání údajů a v případě potřeby zabránit jejich zneužití.

Další důležitou záležitostí pro všechny skupiny byl přenos hromadných údajů do Spojených států. V této věci jsme ve spolupráci s Radou, a je třeba připustit, že za použití určitého tlaku, dosáhli toho, že budeme ve střednědobém horizontu schopni tento problém vyřešit. Nebude to hotové ze dne na den, ale dosáhli jsme jasného ústupku ze strany Rady, který byl zakotven v dokumentu Rady – mimochodem, mohu říci, že se nám doposud nikdy předtím nepodařilo změnit dokument Rady podle našeho znění, takže jde o ojedinělý případ – tedy že nám Komise musí po jednom roce předložit technický a právní rámec toho, jak budou na evropské půdě tyto údaje získávány.

Po třech letech musíme také dostat zprávu o pokroku ohledně toho, jak se tento systém v mezidobí vyvinul. Ve vloženém textu je odkaz na článek 11 dohody, totiž že nejpozději do tří let musí následovat zpráva o pokroku, a článek 11 dohody stanoví, že pokud Evropská unie vypracuje vlastní postup, musí obě strany – Spojené státy i Evropské unie – text dohody odpovídajícím způsobem změnit. To znamená, že máme možnost toto znovu prodiskutovat, aniž by to někoho zaskočilo nebo došlo k ohrožení společných zájmů. Podařilo se nám dosáhnout toho, že pokud by do pěti let tento systém neexistoval, musí proběhnout seriózní diskuse následovaná jednáním a dohoda musí být v souladu s čl. 21 odst. 2 ukončena a na základě toho, co bude v té době fungovat, musí být bude vypracována dohoda nová.

Musím především uklidnit ty, kteří se obávají, že se jejich osobní bankovní údaje, údaje o platbách nájemného a o nejrůznějších bankovních převodech dostanou do Spojených států. Je výslovně stanoveno, že v údajích předávaných do Spojených států není zahrnut žádný přenos vnitrostátních dat. Přenosy dat v rámci evropských bank nebudou rovněž z velké části prováděny přes systémSWIFT. Jedná se o údaje SEPA, které jsou z dohody výslovně vyloučeny. Zbývají tedy údaje o přenosech z Evropské unie do třetích zemí, které budou předávány do Spojených států a budou tam hodnoceny, dokud to nebudeme schopni provádět sami.

Protože mám ještě trochu času, chtěl bych na závěr říci, že jsme se v tomto procesu naučili, že Komise, Rada i Parlament musí více spojit síly a ještě lépe spolupracovat v oblasti koordinace. Domnívám se, že jsme v souvislosti se změnami, které stanovila Lisabonská smlouva, ukázali, jakou formou mohou tyto změny mít, a že jsme společně s Komisí a Radou ukázali, že jsme si vědomi naší zodpovědnosti předložit rozumné řešení.

Jak již bylo řečeno, ne všichni v Parlamentu jsou spokojeni, ale rád bych výslovně poděkovat svým kolegům poslancům, včetně těch, kteří budou v opozici, za jejich ochotu navrhnout klíčové body. Kolegům z větších skupin, kteří budou ve čtvrtek připraveni hlasovat s námi pro tuto dohodu, děkuji také za spolupráci a dobrou společnou práci, kterou jsme si užili. Jak jsem již řekl, velmi respektuji i ty kolegy poslance, kteří budou hlasovat proti, protože v tomto procesu sehráli velmi konstruktivní roli. Když jednají čtyři partneři, není nikdy možné dosáhnout stoprocentní shody.

 
  
MPphoto
 

  Stefaan De Clerck, úřadující předseda Rady.(NL) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych nejprve samozřejmě poblahopřál panu zpravodaji za náročnou práci, kterou odvedl, a také paní komisařce Malmströmové za její vynikající a konstruktivní práci. V souvislosti s předáváním údajů bych měl, samozřejmě, ústně poděkovat španělskému předsednictví, pan Zapatero zde byl před chvilkou. Mám tu čest být jedním z prvních členů belgického předsednictví, kteří zde hovoří. Budeme se snažit vykonávat rotující předsednictví s elánem a značnou dávkou belgické přesvědčivosti. Hodláme záležitosti, v níž švédské a španělské předsednictví udělaly přípravné práce, dodat finální tečku.

Parlament zde jasně sehrál svou roli. 11. února 2010 se rozhodl prozatímní dohodu zamítnout. Nová dohoda byla schválena dne 28. června 2010. To, že jsme dosáhli výsledku tímto způsobem, na základě konzultací mezi všemi institucemi, je důkazem rozhodnosti Evropy. Nebudu vypočítávat všechna vylepšení – to zde již zaznělo – ale zmíním se jen o třech, která mají zásadní význam. Jedním z důležitých aspektů je zavedení účinných právních prostředků, aby si každý mohl zjistit, zda byla provedena oprava, vymazání nebo zablokování údajů. Článek 18 je dobrý. Druhým zlepšením je článek 12. Upřímně uznávám, že dohled prostřednictvím nezávislých kontrolních orgánů je zcela samozřejmý a že tato změna, kterou si Parlament vyžádal, je konstruktivním krokem. Proto také s přihlédnutím k objasněním a doporučením, která byla přidána, představuje způsob, jakým se má provádět každodenní dohled nad získáváním údajů SWIFT, pozitivní zlepšení.

Za třetí jsem velmi potěšen, že jde o evropské řešení a že zde bude hrát úlohu úřad Europol. Jedná se o metodiku, kterou musíme zvládnout. Musíme dále posilovat své vlastní orgány. Musíme jim důvěřovat. Europol má zkušenosti s pravidly na ochranu údajů a můžeme předpokládat, že to je dobrá volba.


Také je třeba říci, že Program sledování financování terorismu (TFTP) již přinesl některé významné výsledky, a bezpečnost svých občanů musíme i nadále chránit. Boj proti terorismu je naprosto nezbytný a musíme zajistit jeho provádění. Tímto způsobem již bylo předáno 1 500 složek dokumentace. Proto si myslím, že bychom měli v tomto přístupu pokračovat i nadále, neboť jsme se jako Rada zavázali přijmout v rámci Evropy opatření k dalšímu pokroku a k rozvoji vlastního systému, evropského systému, a ne se pouze spoléhat na naše partnery či na americký systém. Opatření, která mají být přijata po jednom, třech, možná pěti letech, vysvětlil pan zpravodaj a byly začleněny do návrhu rozhodnutí Rady.

Na závěr chci říci, dámy a pánové, že musíme nabídnout maximální záruky bezpečnosti našich občanů. Musíme v tomto ohledu převzít odpovědnost a musíme tak učinit tím, že dosáhneme správné rovnováhy s ochranou údajů, současně však nesmíme zapomínat na nás závazek k vybudování vlastních ochranných mechanismů. Děkuji Vám předem za to, že, jak doufám, podpoříte tento důležitý krok, tento důležitý zásah Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komise. – Pane předsedající, jsem opravdu ráda, že jsem opět zde na plenárním zasedání u příležitosti této rozpravy. Mám zejména velkou radost, že, jak již řekli pan zpravodaj a pan předseda, jsme mezi těmito třemi orgány dosáhli dobré spolupráce na dokumentu, který doufám v tomto týdnu schválíte.


Bylo to umožněno jen díky úzké spolupráci všech orgánů, zpravodaje, politické skupiny, výboru a zástupců mimo skupinu. Chtěla bych vám všem z celého srdce poděkovat.

Jsem velmi ráda, že nám dohoda, kterou jsme podepsali 28. června, poskytuje nový základ a nový začátek spolupráce mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Mám radost, že struktury a postupy dobře fungovaly – nefungovaly bez obtíží, ale fungovaly dobře – a to nám umožnilo v rekordně krátkém čase vyjednat dohodu, která zajišťuje vysokou úroveň ochrany osobních údajů při zachování protiteroristického programu, který napomáhá ochránit životy v Evropě, ve Spojených státech i jinde.

Dohoda, pro níž tento týden žádám o váš souhlas, je značně odlišná od prozatímní dohody, kterou jste v únoru zamítli. Dovolte mi, abych se zmínila o několika bodech.

Dohoda opravňuje orgány evropské veřejné správy, konkrétně úřad Europol, k ověřování toho, že je každá žádost formulována co nejkonkrétněji, aby se tak minimalizovalo množství požadovaných údajů.


Bere v úvahu požadavek Parlamentu na dvojí přístup, nabízí možnost přijmout ve střednědobém horizontu mechanismus EU, který umožní získávat údaje na evropské půdě a umožní cílenější přenos dat.

Pan zpravodaj hovořil o ustanoveních, která přijmeme. Bezprostředně po hlasování zahájím studii zaměřenou na posouzení možného zavedení evropského systému. Tato studie bude základem pro úplné posouzení dopadů s ohledem na právní, technické, ekonomické a další aspekty budoucího evropského mechanismu TFTP.

Dohoda také zahrnuje výraznou ochranu údajů, pokud jde o transparentnost, právo na přístup, opravu, vymazání a odškodnění. Umožňuje Komisi, aby jmenovala osobu, která bude sledovat každodenní získávání dat z databáze TFTP a která bude oprávněna žádat vysvětlení k získávání údajů nebo vyhledávání dokonce zablokovat. Tato osoba se bude pohybovat v prostorách, kde analytici USA pracují, a bude mít plný přístup k vyhledávání TFTP, aby mohla zajistit neustálé sledování. To je značný úspěch.

Dohoda navíc opravňuje Evropskou unii, aby pravidelně a detailně program TFTP revidovala. První přezkum se uskuteční šest měsíců poté, co dohoda vstoupí v platnost. Hodnotící tým, který bude zahrnovat odborníky na ochranu údajů a soudní znalce, bude oprávněn provádět namátkové kontroly.

Mnohé z těchto změn jsou přímým výsledkem rozhovorů, které jsem vedla se zpravodaji Evropského parlamentu – s oběma zpravodaji, kterým bych ráda poděkovala – a s dalšími významnými členy politických skupin. Jde skutečně o úspěch Evropy: Rady, Parlamentu a Komise.

Dalším důležitým bodem, o kterém hovořil pan předseda, je to, že díky programu sledování financování terorismu bude náš život bezpečnější. Členské státy potvrdily obrovskou hodnotu těchto informací získaných z TFTP, které s námi americké úřady sdílejí.

Víme také, že od začátku letošního roku poněkud vychladly stopy o známých podezřelých, protože za posledních šest měsíců nebyly do USA převáděny údaje EU související s TFTP. Byla to vážná situace a jsem ráda, že jsme tuto bezpečnostní mezeru již zaplnili.

Přesně před pěti lety došlo k bombovým útokům v Londýně. Při tomto smutném výročí vzpomínáme na oběti a jejich rodiny, říkáme si, kéž by se tato tragédie nikdy nestala, a přejeme si, aby se již nikdy neopakovala. Musíme udělat vše proto, aby se zabránilo dalším útokům, a tato dohoda je důležitým nástrojem v boji proti tak strašným útokům, jako byl tento.

Ze všech těchto důvodů bych vás chtěla požádat, abyste ve čtvrtek vyslovili s dohodou souhlas. Jsem přesvědčena, že většina z vás bude sdílet stanovisko pana zpravodaje a uzná, že v této dohodě bylo provedeno mnoho důležitých vylepšení.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Ernst Strasser, jménem skupiny PPE.(DE) Vážený pane předsedající, paní komisařko, tato dohoda není jen tak nějaká dohoda, tato dohoda je milníkem v provádění lisabonského procesu. Evropskému parlamentu byla dána zodpovědnost, Parlament zde zodpovědnost převzal a Parlament zde rovněž zodpovědnost prokázal.

Za druhé to pro Parlament znamená velký politický úspěch, vůči Američanům, vůči Radě a vůči Komisi. Za třetí je to velký úspěch, pokud jde o obsah, protože díky Parlamentu dala tato dohoda podnět k vybudování našeho vlastního programu TFTP, který potřebujeme, chceme-li v Evropě dosáhnout pokroku .

Nedosáhli jsme všeho, ale hodně věcí se dalo do pohybu, a to díky dobré spolupráci s Komisí a Radou – Rada byla velmi aktivní – a díky spolupráci mezi skupinami v Parlamentu. Musím hlavně poděkovat zpravodajům za to, že odvedli dobrou práci.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, jménem skupiny S&D. – Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že naše skupina zamítla předběžnou dohodu o TFTP, vítáme rozhodnutí španělského předsednictví a USA znovu zahájit jednání a zapracovat do textu klíčovou záruku ochrany údajů pro všechny občany Evropské unie.

Naše skupina dnes podporuje zprávu pana Alvara, ne proto, že jde o bezchybnou dohodu, ale proto, že obsahuje zásadní pojistky, které všichni v dohodě o mezinárodním sdílení dat takového významu očekáváme – jak řekl pan Strasser, jde o důležitý milník. Signalizuje to schopnost Parlamentu zastupovat po přijetí Lisabonské smlouvy při jednáních s Radou, Komisí a třetími zeměmi zájmy všech občanů EU. Jak řekla paní Malmströmová, jde o nový začátek.

Pokud jde o nejdůležitější bod, kterým je přenos hromadných údajů o občanech EU, vyjednali jsme úspěšně takzvaný dvojí přístup, kombinující přísná ochranná opatření, jako je to, že Evropská unie bude jmenovat zástupce EU v americkém ministerstvu financí, s konkrétním harmonogramem toho, jak budou na půdě EU tyto údaje získávány.

V této dohodě jde o rovnováhu mezi bojem proti terorismu a ochranou základních svobod našich občanů. Zítra, 7. července, si v mém volebním obvodě v Londýně připomeneme výročí bombového útoku. Všichni víme, o co v této dohodě jde, ale zásadní je nalezení rovnováhy. V každém jednání jsou nutné kompromisy z jedné i druhé strany, ale moje skupina se domnívá, že občané Evropské unie mohou ocenit, že jejich Parlament ve spolupráci s výkonným předsednictvím zajistil mnohá z nutných ochranných opatření, která očekávají, a schválil dohodu, která zabrání negativní možnosti 27 dvoustranných dohod. Dvoustranné dohody nemusí obsahovat prvky, jako jsou soudní opravné prostředky na nediskriminačním základě, opravu a vymazání údajů a zákaz vytěžování dat a profilování. Je lepší mít dohodu na úrovni EU se skutečnými zárukami než dvoustranné dohody s neznámými důsledky.

Ze všech těchto důvodů bude naše skupina tuto znovu projednanou dohodu podporovat a jsme hrdí na to, že se nám pomocí záruk podařilo společně se zpravodajem a všemi ostatními skupinami zabezpečit ochranu občanů Unie a jejich svobod.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, jménem skupiny ALDE. – Vážený pane předsedající, dovolte mi nejprve poblahopřát mému kolegovi Alexanderu Alvarovi za dnešní výsledek. Vím, že pracoval velmi intenzivně, aby tohoto cíle dosáhnul. Dovolte mi také poděkovat paní Jeanine Hennis-Plasschaertové za její pilnou práci na této složité dokumentaci v době, kdy byla členkou Parlamentu.

Text této dohody není dokonalý. Nicméně v době od února, kdy jsme odmítli první verzi, do dnešního dne se Parlament projevil jako spolehlivý a zodpovědný subjekt. Od počátku jsme se chovali konstruktivně. Nikdy nebylo naším cílem blokovat bezdůvodně celý proces, protože boj proti terorismu je pro nás stejně důležitý jako pro naše americké partnery, ale současně si chceme zachovat naše vlastní hodnoty a zásady.

Hlasujme tedy o nové dohodě, zaměřme se na budoucnost a udělejme vše proto, aby se Komise i Rada chovaly podle svých slibů, které jsou zakotveny ve smlouvě nebo se na ni vážou, protože naším konečným cílem zůstává trvalé a z právního hlediska řádné evropské řešení. Slíbili jsme našim občanům, že Evropská unie bude data získávat na evropské půdě, a to je slib, který musíme dodržet.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, jménem skupiny Verts/ALE. (DE) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, opakem dobra jsou dobré úmysly. Způsoby a prostředky, kterými předchozí konzervativní, sociálně-demokratičtí a liberální řečníci odůvodňovali svou předem dohodnutou podporu pro novou dohodu SWIFT, mě vedou k myšlence, že se řídí zásadou, že nejlepší formou obrany je útok, spíše než že jsou skutečně přesvědčeni o svých vlastních slovech.

Nová dohoda SWIFT se totiž prakticky nijak nezměnila, nepoučila se na základě kritiky, kterou Parlament jasně vyjádřil ve svém zamítnutí v únorovém hlasování a v březnovém usnesení. Obrovské množství osobních bankovních údajů týkajících se občanů, kteří budou v naprosté většině mimo jakékoliv podezření, se bude i nadále převádět do USA, kde mají být tyto údaje uloženy celých pět let, aniž by to jakkoliv kontroloval nějaký nezávislý soudní orgán.

Žádosti orgánů USA bude povolovat pouze evropský policejní orgán, Europol, který má na výsledcích vyšetřování sám zájem. Toto je nejen nesprávné z politického hlediska a porušuje to ochranu evropských základních práv, ale je to také zcela v rozporu s evropským ústavním právem. Jak Evropský soud pro lidská práva, tak vnitrostátní ústavní soudy a inspektoři ochrany údajů považují základní mechanismy stanovené v dohodě za protiprávní. Nám jako Evropskému parlamentu se ani nepodařilo získat hodnocení od vlastní právní služby před konáním hlasování.

Z těchto důvodů s takovouto dohodou jako Parlament nemůžeme souhlasit. My, Zelení, proto chceme, aby byla dohoda opět zamítnuta a aby proběhla řádná jednání se Spojenými státy, než dojde k rozšíření výměny informací v takovémto rozsahu.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, rád bych poděkoval Alexanderu Alvarovi a jeho předchůdkyni Jeanine Hennis-Plasschaertové, jakož i orgánům USA a zejména americkému velvyslanci panu Kennardovi za intenzivní práci, vytrvalost a odhodlání dopracovat se k další dohodě a za udržení pozitivních vztahů mezi EU a USA. Měli bychom poblahopřát Spojeným státům za jejich trvalé přesvědčení, že je v této věci možné dosáhnout pokroku, a za to, že pokračovali v cestě k dosažení mezinárodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

Domnívám se, že tentokrát máme po šesti měsících většinou úspěšných, ale obtížných jednání všichni mnohem více dobré vůle a jsme soudržnější. Parlament musel tvrdě usilovat o to, aby byl vyslyšen a aby byl jeho hlas respektován. Nakonec předkládáme dohodu, která není jen nová, ale je také vylepšená; je to dohoda, kterou můžeme přijmout a se kterou můžeme být spokojeni, především i díky tomu, v čem jsme se z ní jako Parlament a jako evropské orgány poučili. Dohoda je ve srovnání s předchozí dohodu kvalitní a zahrnuje i soudní kontrolu, dohled EU, přezkumné řízení a blokovací mechanismy. Představuje pro nás do budoucna možnost vytvoření vlastního evropského systému TFTP. Je bezpochyby spravedlivější, otevřenější a demokratičtější.


Poslancům, kteří stále mají nějaké pochybnosti, chci říci, že smlouva není dokonalá, ale dovoluji si sněmovně připomenout, že nežijeme v dokonalém světě. Žijeme spíše ve světě plném nebezpečí, jak před chvílí zdůraznil pan Claude Moraes, když připomenul londýnské útoky. A právě proto tuto dohodu potřebujeme. Proto nemáme pouze povinnost chránit údaje a práva našich občanů, ale také chránit jejich neustálou bezpečnost a záruky. 

Včera večer byla tato dohoda ve výboru drtivou většinou přijata. Bylo to vítězství zdravého rozumu a doufám, že stejný výsledek se zopakuje i zde, když budeme hlasovat společně. Nyní je čas odložit naše individuální ideály a jednat prakticky, v zájmu lidí, které zastupujeme. Nyní je čas obnovit pověst Evropské unie jako důležitého mezinárodního orgánu. Nyní je čas chovat se rozumně a zodpovědně. Nyní je čas, aby Parlament hlasoval pro tuto smlouvu, což naše skupina rozhodně udělá.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, jménem skupiny GUE/NGL.(PT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, o čem tu mluvíme? Mluvíme o téměř 90 milionech finančních zpráv za měsíc, což je číslo, které odpovídá více než jedné miliardě zpráv za rok. Tyto finanční zprávy pocházejí z Evropy a týkají se operací mezi evropskými zeměmi nebo mezi Evropou a zbytkem světa. Měsíce a roky se v tomto Parlamentu hovořilo o hromadných údajích, o hromadném přenosu dat.

Parlament se rozhodl přenos hromadných údajů odmítnout, poprvé to bylo v únoru, když dohodu zamítnul. Podruhé k tomu došlo v květnu, kdy jsme přijali usnesení, v němž se jasně uvádí, že přenos hromadných údajů je nezákonný. A nyní je přenos hromadných údajů zde. Toto je podstata dohody; podstata dohody se nemění, a všichni v tomto Parlamentu to velmi dobře vědí. Proto jsou zde dobré důvody dál hlasovat proti.

Tato dohoda má mnoho slabých míst. Říkají nám, že dává právo na soudní přezkum, na transparentnost... vážené dámy a pánové, víme všichni moc dobře, že se jedná o vládní dohodu s Bílým domem. Americký zákon se nemění, neprochází to Kongresem. Evropští občané sídlící ve Spojených státech amerických jsou kvůli této dohodě diskriminováni. To množství pěkných slov ve smlouvě není v praxi ničím podloženo, což všichni dobře víme.

Pak nám představují zásadní otázku týkající se role Europolu. Musí se však jasně říci, že Europol není pověřen ochranou údajů. Máme evropského inspektora ochrany údajů, kterého Evropská komise a Evropská rada nikdy nechtěly do této dohody zahrnout.

Europol je agentura, která potřebuje kontrolu, protože má z této dohody užitek. Dostává od policie stopy, ale neprovádí filtrování, které slouží k ochraně údajů evropských občanů. Víme, že je to špatně, víme, že je to nezákonné a protiústavní. A zrovna včera udělal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Parlamentu medvědí službu, když odmítl požádat právní služby Evropského parlamentu o stanovisko k úloze Europolu, což, jak víme, je velmi špatné.

Levicová skupina o toto stanovisko právní službu požádá – a chtěl bych poděkovat našemu kolegovi panu Alvarovi, který pracoval velmi usilovně a transparentně, spolupracoval se zpravodaji ze všech skupin – protože, drazí přátelé, my si můžeme vybrat, zda chceme vědět, nebo ne. Jako zákonodárci máme povinnost předvídat právní důsledky této dohody a levicová skupina bude rozhodně hlasovat proti této dohodě.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, jménem skupiny EFD. – Vážený pane předsedající, tato dohoda byla navržena v rámci Lisabonské smlouvy, a proto postrádá demokratickou legitimitu. Občanům Evropy se systematicky odepíralo právo na referendum o Lisabonské smlouvě, protože eurofilní politické elity věděly, že by byla smlouva zamítnuta.

To je problém, který se nám bude v nadcházejících letech neustále vracet. Vytvořili jste protiprávní stát a nyní přijímáte protiprávní zákony! Podívejme se, jak k tomu došlo. Těch pár poslanců, kteří měli přístup k této tajné zprávě nebo tajné dohodě, si ji mohli přečíst až poté, co podepsali čestné prohlášení, že její obsah neprozradí. Ještě důležitější je však to, že občané Evropy, jimž tyto informace ve skutečnosti patří, o obsahu dohody vůbec nic netuší. Přesněji řečeno, navrhovaná právní úprava je podle stávajícího britského zákona o ochraně dat upravujícího mezinárodní předávání soukromých údajů o občanech nezákonná. Podle tohoto zákona nelze tyto informace sdílet bez souhlasu dotčených osob. Americké úřady již ukázaly, že si tyto údaje prostě samy vezmou, kdy se jim to hodí. Spojeným státům se nedá věřit, že budou dodržovat práva jiných států.

Zmíněné důvěrné a soukromé finanční údaje patří jednotlivým osobám, ne Evropské unii nebo Evropskému parlamentu. Ti nemají žádné právo sdílet je se Spojeným státy nebo s kýmkoliv jiným. Zdá se, že britský zástupce v Radě vůbec nebral při uzavírání této dohody v úvahu stávající vnitrostátní právní předpisy. Jakým právem? Všichni však víme, že zcela nedemokratické a nelegitimní právní předpisy EU dostávají přednost před vnitrostátním demokratickým právem!

Terorismu se musíme postavit, ale nesmíme jej použít jako zástěrku k tomu, abychom občany zbavili práv a ochrany. Je to jen poslední příklad toho, jak Evropská unie vytváří nedemokratický, nezákonný politický stát. Britská Independence Party bude hlasovat proti.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI).(NL) Vážený pane předsedající, nizozemská Strana pro svobodu (PVV) bude hlasovat pro dohodu se Spojenými státy, a tedy i pro související zprávu. Spolupráce v oblasti boje proti terorismu je velmi důležitá jak pro mě, tak i pro naši stranu. Nezapomínejme však, proč je – bohužel – nutné tímto způsobem spolupracovat se Spojenými státy. Celosvětový džihád představuje pro svět stále větší hrozbu. Boj proti západním hodnotám získává finance a ideologickou podporu z Blízkého východu. To si musíme ujasnit.

Pane předsedající, dne 11. září 2001 jsem byl ve Washingtonu, DC, a několik hodin po útocích jsem navštívil místo pohromy v Pentagonu. Ve vzduchu byl cítit neprostupný, nepopsatelný zápach z letadla, které narazilo do budovy. Byl to hrozný zápach, zápach terorismu. Pokud by se nám tento týden podařilo schválením dohody se Spojenými státy zabránit teroristickým činům, bylo by to skvělé.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE). – Pane předsedající, jsem občan dodržující zákony a chci, aby byla chráněna moje bezpečnost, aniž by to příliš zasahovalo do mého soukromí. Rovněž ale chci, aby nebylo porušováno moje soukromí, aniž by to bylo na úkor mé bezpečnosti.

Právě toho jsme touto dohodou dosáhli. Ukázali jsme, že soukromí a bezpečnost nemusí jít proti sobě. Ukázali jsme, že můžeme mít obojí. Ukázali jsme, že můžeme najít správnou rovnováhu. Není to hra, kde zisk jedné strany znamená ztrátu druhé. Domnívám se, že se jedná přesně o ten druh rovnováhy, který od nás občané dodržující zákony očekávají. Proto bychom měli tuto dohodu podpořit a měli bychom být hrdí, že ji podpoříme, protože jsme při jejím utváření sehráli významnou roli.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D).(DE) Vážený pane předsedající, nejprve dovolte poznámku na úvod. Přijmout, nebo odmítnout? Obojí rozhodnutí je třeba respektovat. Nepřijatelné je však určité přehánění, polopravdy a lži, často bez jakékoliv znalosti věci, které zazněly v rámci diskuse. Vhodná by jistě byla větší objektivita a méně emocí.

A nyní k věci. Boj proti terorismu znamená také ochranu demokratických hodnot a svobod. Jedno z toho si vyžaduje používání údajů, zatímco to druhé vyžaduje vysoký stupeň ochrany údajů. A právě zde bylo pod tlakem ze strany Evropského parlamentu mnohého dosaženo: jde o ověřování, zda je daná žádost skutečně založena na legitimním podezření z terorismu, o každodenní kontroly úředníků EU v americkém ministerstvu financí, kontrolující, že se přezkoumávají pouze údaje týkající se podezřelých z terorismu, a také o možnost zastavení získávání údajů. My jako Parlament jsme přesvědčeni, že tato důležitá funkce musí být řízena ve shodě se všemi orgány. Dodržování norem se zapojením inspektorů ochrany údajů se musí každoročně přezkoumávat, a pokud jde o pětiletou archivaci, i zde je nutné provádět každodoční audit, kterým bude zajištěno, že nepotřebné údaje se včas vymazávají.

Opakuji, že se to netýká převodů v rámci Evropské unie. Nedosáhli jsme však všeho.

Například je zde Europol. Chtěla bych požádat Evropskou komisi, aby nečekala až do roku 2013, ale aby co nejrychleji připravila návrh právního předpisu, který zajistí parlamentní kontrolu prostřednictvím procesu spolurozhodování.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – Vážený pane předsedající, budu hlasovat pro, ale s velkým zdráháním a rozpaky. Tato dohoda má závažné nedostatky, kvůli kterým může být právně napadena. Klade konečný verdikt do rukou soudů, a nikoli politiků, kam patří. Uzavírání mezinárodních dohod, které nejsou právně neprůstřelné, představuje riskantní strategii. Tato dohoda tedy nepředstavuje žádný důvod k jásání, ale je to nejméně špatné řešení.

Přestože sdílím mnohé pochybnosti a obavy kolegů, kteří budou hlasovat proti dohodě, nepovede její zamítnutí k dohodě lepší, což všichni víme. Proč? Protože vlády členských států – nikoli vláda USA, ale naše vlastní vlády – trvají na tom, aby bankovní údaje evropských občanů zpracovávaly třetí země. Je to jen díky Evropskému parlamentu, že naše osobní údaje budou v budoucnu filtrovat evropské orgány v rámci vlastní kontroly. Ukončení přenosu hromadných údajů v delším časovém horizontu je významným pokrokem, což bychom měli uznat.

A konečně, kolegové, pokud budeme hlasovat proti, budeme odpovědní za zajištění rychlého a úplného provedení rozhodnutí Rady.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE).(FR) Pane předsedající, ráda bych poděkovala paní in 't Veldové za její vystoupení. Přinejmenším jasně vysvětlila důvody, proč bude hlasovat pro zprávu, protože od začátku jsem ve vystoupeních obou velkých skupin slyšela pouze zastírání.

Skutečností je, že tato dohoda není nijak jiná, alespoň ne v hlavních bodech, kvůli kterým se Evropský parlament vyslovil v únoru proti. Stále existují případy přenosu hromadných údajů, stále se údaje uchovávají po dobu pěti let. Stále nemají evropští občané právo se na americkém území odvolat a stále zde máme onen významný problém, o němž hovořil pan Tavares, týkající se Europolu. Europol není soudním orgánem, a to neříkám já, ale texty, smlouvy. Evropské a vnitrostátní orgány dozoru se v těchto základních bodech shodují.

Pokud jde o mě, mám pocit, že poté, co jsme vypnuli hruď – jak jste řekl, pane De Clercku – nyní opět skláníme šíji a to není pro evropské občany dobrá zpráva.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Pane předsedající, to, co bylo vyjednáno v rámci dohody SWIFT a je nyní podáváno jako ochrana údajů, je ve skutečnosti trapný sebeklam ze strany Evropanů. Dokud se občané, kteří se neprovinili žádným zločinem, mohou pouze prostřednictvím mimoevropských přenosů hromadných údajů dostat do pozornosti amerických tajných služeb, je zřejmé, že ochrana údajů bude terčem posměchu.

Stručně řečeno prý není technicky možné zkonkrétnit informace na jednotlivé osoby. Pokud zatím nelze přenos údajů omezit na konkrétní požadavky, pak by se prostě tyto údaje neměly poskytovat, a tím by to mělo skončit. Jakmile bude dohoda prováděna, můžete si být jisti, že se nikdo o nastavování omezení požadavků ani v nejmenším zajímat nebude.

Z monitorovacího systému Evropské unie, který má být zřízen, se během několika let stane placebo, sedativum pro kritiky. Archivace neomezených datových balíků po tak dlouhou dobu – a pět let je z pohledu zákona o informacích malá věčnost – je v případě neexistence jakékoliv soudní kontroly v rozporu s chápáním moderního státu, založeného na právním státě. V této dohodě je tak zvýšení ochrany údajů v nedohlednu.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). (ES) Vážený pane předsedající, chtěli bychom poblahopřát paní Malmströmové a panu Alvarovi a celému Parlamentu za podporu, kterou velká většina poslanců z různých skupin této dohodě vyjádřila. Respektujme také ty, kdo s ní nesouhlasí.

Transatlantická bezpečnost s demokratickými zárukami je pro přerušení toků financování terorismu zásadní. Dnes znovu potvrzujeme svou podporu nové dohodě, která dává větší záruky ochrany veřejného zájmu a v níž Parlament sehrál větší roli. Rada musí více a lépe chápat, naslouchat a spolupracovat s jiným Parlamentem, což vyplývá z Lisabonské smlouvy.

Evropská unie potřebuje vlastní program sledování financování terorismu v podobě umožňující získávání dat přímo na území Unie a pod dohledem evropských úředníků. Komise má v podpoře tohoto programu zásadní úlohu.

Na závěr nesmíme zapomínat, že informace, které Spojené státy získaly pomocí dohody SWIFT, byly rozhodujícím faktorem v zabránění útoků v Barceloně, Madridu a Londýně a při džihádu v Německu.

Domnívám se, že tato dohoda je užitečná.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předchozí dohoda SWIFT s USA přestala platit 1. února 2010 a nyní je zde dohoda nová. Dalo by se jednoduše říci, že zvítězil smysl pro odpovědnost, ale mně to tak nepřipadá. Stačilo by položit vedle sebe dřívější návrh a ten současný, který byl před několika dny schválen, a jasně bychom viděli, jakých významných zlepšení bylo dosaženo díky Evropskému parlamentu a díky jednání Komise a španělského předsednictví.

Můj profesor veřejného práva říkával, že nejlepší dohoda je ta, kterou je ještě třeba zlepšovat. Budeme se tedy muset spokojit s dobrou dohodu, která definuje vůli a společnou strategii boje proti terorismu. Nyní je ovšem třeba zapojit třetí země, které jsou pro postup v boji proti terorismu nepostradatelné. Konečně se domnívám, že tato dohoda vytváří přiměřenou rovnováhu mezi právem na soukromí a právem na bezpečnost.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE).(PT) Pane předsedající, rád bych poblahopřál paní komisařce Malmströmové, zpravodaji panu Alvarovi a všem, kteří na této věci spolupracovali. Hlas Evropského parlamentu byl vyslyšen, jednání proběhla. Tato dohoda je jiná a lepší než ta, kterou jsme v únoru zamítli.

Mám ale stále jisté pochybnosti o článku 20. Zdá se mi, že jeho znění zpochybňuje účinnost práv, se kterými se v dohodě počítá. Stále také nesouhlasím s výběrem Europolu, který není ani nezávislým soudním orgánem, ani orgánem na ochranu údajů.

Určitě se nedomnívám, že tuto dohodu můžeme zamítnout. Je odlišná od únorové dohody, ale nemohu s ní uspokojivě souhlasit, a proto se zdržím hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Odmítám přednesené argumenty odpůrců. Chci připomenout, že od února, kdy dohodu SWIFT zablokovala levice a euroskeptici, jsou bankovní data předávána bez smluvního základu. Nezapomeňte, že od září 2001 nejsou známy případy jakéhokoli zneužití citlivých údajů Evropanů. Oceňuji, že Evropský parlament dosáhl díky Lisabonské smlouvě toho, že to bude nyní evropský úředník, a nikoli americký úředník či člen Europolu, kdo ve Státech bude rozhodovat o předání kteréhokoli individualizovaného údaje.

Žádám paní komisařku, aby zde uvedla termín, kdy budou známa jména tří kandidátů na tuto funkci. Trvalým odpůrcům evropsko-americké spolupráce chci vzkázat, že naší povinností je účinně chránit životy občanů před teroristickými útoky. Tato dohoda nyní dává vysoké záruky a současně ochraňuje data a nabízí možnost soudního sporu o náhrady, pokud by někdy obchodní data byla zneužita. Děkuji členům Komise a členům výboru LIBE za tento výsledek.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D).(HU) Budu opravdu stručná. Tato dohoda není ani ideální, ani dokonalá, ale myslím, že je to nejlepší možná dohoda, které jsme byli v tak krátkém čase schopni dosáhnout. Je vyvážená v tom smyslu, že klade důraz na bezpečnost evropských občanů stejně jako na jejich právo na svobodu a ochranu dat. Je důležité, abychom ji v červenci přijali, protože bude klíčem k bezpečnosti. Z hlediska ochrany údajů je také důležité, aby se údaje nepřenášely bez jakékoliv kontroly. Do textu byly začleněny další záruky, zčásti se týkají odůvodnění sdělování údajů a zčásti odůvodnění upřednostňování údajů. Nabízené opravné prostředky budou od nynějška transparentní. Jsou zde samozřejmě i nevyřešené problémy, o nichž kolegové hovořili: vhodnost volby Europolu a délka doby archivace. Vedle toho je také důležité, že máme jasný časový plán pro vytvoření evropského TFTP – návrh dostaneme do roka – a že se změnil vztah mezi Radou, Komisí a Parlamentem.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Pane předsedající, podporuji dohodu, podle které se předávají konkrétní informace o osobě, která aktivně a vědomě podporuje terorismus a jejíž práva lze obhájit u soudu. Chtěl bych poděkovat panu Alvarovi a paní Malmströmové, že se alespoň pokusili tento cíl splnit. Řekli jsme, že nechceme žádné hromadné údaje, ale přesto se tyto údaje budou minimálně po dobu tří let předávat. Řekli jsme, že kvůli právní jistotě potřebujeme soud chránící naše lidská práva, a přesto budeme mít Europol, který má kontrolovat dodržování dohody, ne hájit lidská práva. Máme také definici terorismu, která se shoduje s definicí Spojených států, konkrétně jistou flexibilní část, která je příliš široká a může být použita proti humanitárním organizacím, které nepracují dostatečně loajálně v zájmu zahraniční politiky Spojených států.

Ne, bohužel, ochrana lidských práv je v této dohodě stejně nahá jako slavný císař.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, naše debata se musí soustředit na dva aspekty. Jedním je ochrana údajů, o níž se tu hodně mluvilo. Je sice pravda, že některé věci se zlepšily, ale je jisté, že přenos hromadných údajů nebyl odstraněn. Nejvíc mě trápí, že pokud jde o ochranu údajů, došlo v podstatě k rozšíření pravomocí Europolu: ptáme se, na jakém právním základě?

Nicméně, chci zcela jasně říci, že je zde ještě další aspekt, o kterém musíme mluvit velmi vážně, a sice to, že i kdyby se všechny problémy ochrany údajů vyřešily, zůstane otázka, zda zásada, podle které se převádějí bankovní údaje o milionech lidí v Evropě k preventivním účelům, skutečně výrazně přispěje k boji proti terorismu. Silně o tom pochybuji, nijak se to nehodnotilo a nic na to neukazuje. Namísto toho se zavede de facto sledování občanů a chci vám připomenout, že ani inspektor ochrany údajů nevidí nutnost takového nařízení.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) 28. června byla podepsaná nová dohoda o odevzdávaní údajů občanů Evropské unie do Spojených států. Ty změny, které byly na této dohodě provedené, nejsou podle mého názoru zcela přesvědčivé.

Mluvili jsme o tom, že úředníci Evropské unie budou mít ve Washingtonu možnost ovlivňovat výběr údajů, které se budou zpracovávat. A samozřejmě bude záležet na kompetenci těchto úředníků, ale na to, aby se mohli k tomu vyjadřovat, je tam nepotřebujeme, protože zpracovávat data a údaje budou především američtí zpravodajští důstojníci.

Dále jsme mluvili o tom, že nezávislý soud může změnit rozhodnutí. Soud však může jednat na základě námitek občanů a občané se o tom, že jsou sledovaní zpravodajskou službou, nedozví. Takže jak bude soud potom moci o čemkoli rozhodovat, když nebude vědět o tom, že je občan sledovaný?

Také se mluvilo o tom, že Evropská unie připravuje do budoucna vlastní postup, avšak tento postup by už měl být přijatý a schválený.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Vážený pane předsedající, takzvaná ochrana zahrnutá v novém návrhu dohody představuje kontrolu EU nad získáváním hromadných dat přenášených do Spojených států. I kdyby byla tato kontrola vykonávána v dobré víře, nedomnívám se, že by jednotlivci mohli odmítnout žádost Spojených států o získání údajů, když se jim, poměrně nepravdivě, řekne, že jde o boj proti terorismu. Zahraniční politika USA však zasahuje mnohem dál než k boji proti terorismu a je dost pravděpodobné, že se Spojené státy budou snažit získat přístup k finančním údajům, které by bylo možné využít proti jejich širším politickým odpůrcům, nejen proti skutečným teroristům.

Můj nesouhlas s touto smlouvou se však netýká pouze jejího obsahu. Odpovědnost za smlouvy ovlivňující citlivé důvěrné informace má patřit jen suverénním státům, a nikoli nadnárodním orgánům, jako je Evropská unie.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Chtěl bych poděkovat paní Malmströmové a panu Alvarovi za tuto zprávu. Můžeme být spokojeni, že jsme v souvislosti s touto široce diskutovanou, ale velmi důležitou dohodou dosáhli pokroku. Ačkoliv jsem pro ni hlasoval už v únoru spolu s většinou poslanců skupiny PPE, mám pocit, že nové znění zaručuje občanům Evropské unie příznivější podmínky, bez ohledu na to, jak nehodící bylo zpoždění celého procesu. Museli jsme najít odpovídající rovnováhu mezi ochranou údajů a bezpečností a domnívám se, že se nám to do značné míry podařilo. Je však důležité, abychom v budoucnosti zřídili vlastní bezpečnostní systém proti financování terorismu, systém, který budeme schopni v Evropské unii nezávisle provozovat. V průběhu vývoje a provozu systému budeme muset zajistit, aby byla plně respektována práva občanů na ochranu jejich osobních údajů.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Chtěla bych poblahopřát zpravodaji panu Alvarovi a hned v úvodu chci uvést, že podporuji přijetí dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy o předávání bankovních údajů v rámci boje proti terorismu.

Nová verze dohody poskytuje lepší ochranu práv evropských občanů. Zákazníci evropských bank budou nyní moci získat informace o tom, jak jsou jejich osobní bankovní údaje využívány.

Myslím si, že Europol bude mít velmi důležitou roli, neboť bude ověřovat, zda je podezření zákazníka banky z terorismu oprávněné, či nikoli. Roli Evropské unie posílí i to, že Evropská komise jmenuje osobu, která bude dohlížet na každodenní získávání údajů.

Konečně bych ráda zdůraznila, že musíme zachovat rovnováhu mezi odpovědností za zajištění bezpečnosti občanů a ochranou osobních údajů.

 
  
MPphoto
 

  Stefaan De Clerck, úřadující předseda Rady.(NL) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, toto byla skutečně vášnivá rozprava. Respektuji stanoviska různých politických skupin a řečníků, nakonec mohu pouze konstatovat, že tato diskuse, která probíhá po celé Evropě, ve všech parlamentech, se týká rovnováhy mezi bezpečností a bojem proti terorismu na jedné straně a ochranou údajů a ochranou soukromí na straně druhé. Na tuto rovnováhu musíme pozorně dohlédnout. Jedná se o evoluční proces. Vypracovali jsme dohody, které Parlament zamítnul, a nyní jsme přišli s novou dohodou, která je výrazně lepší a bude se i nadále vyvíjet. Jsem přesvědčen, že tato dohoda představuje významný krok vpřed a že bude rovněž schválena rámcová dohoda o ochraně údajů mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která si vyžaduje další jednání a která bude mít dopad na celou situaci. Budeme se zabývat organizací dohledu, částečně pod dozorem Komise, tak, abychom mohli ve Spojených státech provádět kvalifikovaný evropský dohled. To vše jsou pozitivní kroky.

Pane předsedající, dámy a pánové, je však také pravda, že pokud kritizujeme partnerství mezi Evropou a Spojenými státy, musíme také přijmout odpovědnost a vytvořit vlastní systém, což jsme také učinili. Byl navržen náš vlastní systém a bude se na něm pracovat. Je snadné kritizovat systém zahrnující Spojené státy, ale pak musíme být důslední a splnit, co jsme schválili, tedy vyvinout vlastní evropský systém. Jsem přesvědčen, že toto je další krok a pevně věřím, že přijetí této dohody představuje pozitivní přínos ke zvýšení bezpečnosti v Evropě a že se nám současně podaří vytvořit více vlastních nástrojů, díky nimž budeme moci do ještě větší míry uplatnit evropský způsob práce. Doufám tedy, že tato dohoda nyní získá souhlas Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komise. – Vážený pane předsedající, děkuji vám za tuto rozpravu Tato dohoda se vám může, nebo nemusí líbit. Všechny dohody, které uzavíráme, ať už interně mezi orgány, nebo se třetími zeměmi, jsou výsledkem obtížného vyjednávání, tvrdého úsilí a kompromisu. Kompromis je podstatou metody Společenství. Není vždy stoprocentní, ale obvykle je to slušný kompromis a můžeme ho přijmout.

Nemusí se vám to líbit, ale myslím, že je nespravedlivé říci, že tato dohoda je stejná jako ta, kerou jste v únoru zamítli. To prostě není pravda. Bylo dosaženo značného zlepšení v souvislosti s ochranou údajů, základními právy a integritou. Žádosti budou formulovány co nejkonkrétněji, máme na to několik kontrol a mechanismů, diskutuje se i o myšlence mechanismu evropoského TFTP. To ještě před několika měsíci nebylo ani na pořadu jednání a dostalo se to tam díky vám, díky vašemu velmi konstruktivnímu a zodpovědnému přístupu a díky tvrdému vyjednávání.

Umožnil to také konstruktivní, otevřený a velmi odhodlaný přístup našich kolegů v USA. Vyslechli si a pochopili naše obavy a společně jsme došli k dohodě, která tyto obavy bere v úvahu, ale je také nástrojem v boji proti terorismu a doufejme, že v budoucnu bude chránit lidské životy. Jsem připravena diskutovat o dalších podrobnostech a vývoji, o budoucím mechanismu TFTP a o provádění dohody.

Ještě jednou děkuji všem zainteresovaným – zpravodaji, stínovým zpravodajům, Radě a politickým skupinám – za tuto velmi konstruktivní zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, zpravodaj.(DE) Pane předsedající, domnívám se, že v souvislosti s touto diskusí musíme zmínit dvě věci. První je ta, že Evropský parlament prokázal, že je po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost připraven spolupracovat. Pan Garrido prohlásil, že Evropský parlament podcenil. Domnívám se, že ano, Parlament nejen že projevil ochotu spolupracovat, ale také ochotu prokázat odpovědnost. Věřím, že se nám otevírá nová éra v oblasti tvorby právních předpisů EU.

Nyní se obrátím na kolegy poslance, kteří vystoupili proti dohodě. Respektuji vaši opozici a od očekávám od vás stejné respektování pravdy. Skutečností je, že jsme dosáhli střednědobého řešení, jak lze zabránit přenosu hromadných údajů. Dříve v této smlouvě nebylo žádné ustanovení, podle něhož by se měl tento přenos hromadných údajů ve střednědobém horizontu právně závazným způsobem ukončit.

Tvrdit dnes, že jsme to měli udělat ze dne na den, je stejně reálné jako chtít ze dne na dne přestat užívat jadernou energii, což také není politicky a prakticky možné. Proto zde musí převážit trochu víc poctivosti a vzájemného respektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat ve čtvrtek 8. července ve 12:00.

Dalším bodem programu je hlasování.

Písemná prohlášení (článek 149)

písemně. – Namísto „rychlé“ dohody SWIFT, o kterou Komise a vláda USA usilovaly, je Parlament přinutil vyjednat „dobrou“ dohodu SWIFT. Pro Evropu a pro budoucnost transatlantických vztahů to znamená velké vítězství. Ano, příprava konečné dohody trvala trochu déle, ale bylo dosaženo mnohem lepší rovnováhy mezi bojem proti terorismu a ochranou základních práv, než tomu bylo před několika měsíci. Ukázalo se, že Parlament je důležitým partnerem, který může vykonávat své nové pravomoci zodpovědně a efektivně. A do vztahů americké vlády s EU to přineslo novou – a tolik potřebnou – atmosféru otevřenosti a spolupráce. Není to dokonalá dohoda. Doufal bych například, že Komise navrhne způsob, jak ustavit v Europolu místo pro zástupce evropského inspektora ochrany údajů, který by zde dohlížel na počáteční záruky přenosu hromadných údajů, jako se nám podařilo zajistit dohled EU na americkém ministerstvu financí. Celkově jsem však hluboce přesvědčen, že si tato velmi vylepšená dohoda zaslouží – na rozdíl od vysoce problematické prozatímní dohody z února letošního roku – souhlas Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písemně.(FR) Chtěla bych poblahopřát Komisi za výsledek, k němuž na základě těchto obtížných jednání dospěla. Tato dohoda splňuje požadavky, které Evropský parlament před několika měsíci vyslovil. Americké orgány souhlasily se zavedením velkého množství záruk na ochranu údajů, které chyběly v předchozí dohodě. Během posledních měsíců byla mnohokrát zdůrazněna účinnost tohoto předávání údajů v rámci boje proti terorismu. Nyní je však načase, aby Evropská unie zavedla svůj vlastní mechanismus boje proti financování terorismu.  V této souvislosti vítám vůli, kterou dala Komise najevo, tedy že chce v této oblasti pokročit, a chtěla bych ji požádat, aby navrhla konkrétní opatření co nejdříve. Tato „aféra Swift“ byla pro Parlament příležitostí k výkonu jeho nových pravomocí, které získal v rámci Lisabonské smlouvy. Členské státy stejně i naši partneři ze třetích zemí nyní ví, že musí při přijímání těchto dohod s Parlamentem úzce spolupracovat. Obsah dohody je jasným důkazem těchto nových institucionálních vztahů. Naše obavy byly vyslyšeny a byly nalezeny odpovídající odpovědi.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. – (DE) Pod rouškou boje proti terorismu se do Spojených států ve velkém převádějí bankovní údaje čestných evropských občanů. Přepracovanou dohodou SWIFT se tato situace mění jen velmi málo. Nemůžeme našim občanům slíbit dostatečnou ochranu údajů, protože: citlivá data se archivují ve velkém, ne pouze v jednotlivých případech, v nichž existují důvody pro podezření. Údaje se svévolně archivují po dobu celých pěti let. Dodržování ochrany údajů má být zajištěno prostřednictvím Europolu, i když má tento úřad o tyto údaje sám zájem. Výkonný orgán tedy kontroluje sám sebe – to má skutečně být nezávislý kontrolní orgán? Občané EU, jejichž práva byla porušena, nemají de facto žádnou šanci na úspěch u soudu. Občané by nejprve museli uhradit náklady na zahájení soudního řízení ve Spojených státech! To, co se zprvu v únoru slavilo jako úspěch Evropského parlamentu, se nyní stalo fiaskem. Dokonce i zpravodaj připouští, že není zcela spokojen. Dohoda neposkytuje žádnou skutečnou a účinnou ochranu údajů, a měla by být proto zamítnuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně.(DE) Dohoda SWIFT, jak je nyní navržena, představuje jasné zlepšení, neboť došlo k odstranění předávání údajů SEPA a je v ní obsažena definice terorismu. Politické debaty na téma SWIFT však jasně ukazují, jak obtížné a důležité je najít a udržet rovnováhu mezi právy občanů a závazkem zajistit bezpečnost ve světě. Mnoho otázek zůstává otevřených a je třeba na ně odpovědět. Například: 1) Proč musejí být údaje uchovávány po celých pět let? 2) Myslím, že kdybychom měli delší dobu na vyjednávání, byli bychom jistě schopni vylepšit slabé stránky a zapojit vlastní právní služby; byli bychom pak schopni vypracovat dohodu, která by byla přijatelná pro všechny - jak pro Evropskou unii, tak pro Spojené státy. Podle mého názoru tato dohoda nebere ani po přepracování a zahrnutí různých ústupků v úvahu přiměřenost mezi zájmy bezpečnosti a respektováním soukromí. A jsem přesvědčena, že více času na vyjednávání by oběma stranám – USA i Evropě – umožnilo dosáhnout lepších a detailnějších výsledků. Děkuji.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych obrátila pozornost Evropské unie k osudu 250 Eritrejců, kteří v současnosti vysílají naléhavé prosby prostřednictvím textových zpráv, protože jsou zadržováni lybijskými úřady v saharské poušti. Umírají, potřebují pomoc, a já bych ráda požádala Evropskou unii, aby tomuto problému věnovala pozornost.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí