Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 6 juli 2010 - Strasbourg Reviderad upplaga

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
 

(La sesión, suspendida a las 13.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

 
  
  

PRZEWODNICZY JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy