Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0002(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0152/2010

Pateikti tekstai :

A7-0152/2010

Debatai :

PV 06/07/2010 - 15
CRE 06/07/2010 - 15

Balsavimas :

PV 07/07/2010 - 8.2
CRE 07/07/2010 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0266

Posėdžio stenograma
Antradienis, 2010 m. liepos 6 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

15. Nauji maisto produktai (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  El Presidente. − El siguiente punto es la recomendación para la segunda lectura del informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre nuevos alimentos y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1331/2008 y se derogan el Reglamento (CE) nº 258/97 y el Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión (Ponente: Kartika Tamara Liotard) (11261/3/2009 - C7-0078/2010 - 2008/0002(COD)) (A7-0152/2010).

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, rapporteur. − Voorzitter, ik wil ook alle aanwezige en niet aanwezige schaduwrapporteurs en collega's hartelijk bedanken voor de echt geweldige samenwerking.

Het doel van de nieuwe voedingsmiddelenverordening zou wat mij betreft uiteindelijk breder moeten zijn dan puur en alleen voedselveiligheidsaspecten omdat in de huidige maatschappij ook andere aspecten een belangrijke rol voor de consument spelen. Denk aan milieuaspecten, dierenwelzijnaspecten en ethische bezwaren. We hebben het hier immers vaak over voedsel waaraan geknutseld is. Innovatie is prima, maar niet ten koste van het leven en de gezondheid van de mens. Gelukkig is een grote meerderheid van het Parlement het hierover met mij eens en ik hoop dat we ook de Raad over de streep kunnen trekken.

Wat zijn eigenlijk nieuwe voedingsmiddelen? Nou, dat zijn producten die nog niet op de EU-markt waren vóór 15 mei 1997 omdat ze bijvoorbeeld nog niet waren uitgevonden of omdat we ze in de EU nog niet als levensmiddelen kenden. Een van de voorbeelden hiervan is nanotechnologie. De producenten willen dit graag op de markt introduceren. Voor de consument zijn nieuwigheden altijd hartstikke leuk en nieuwe technologieën kunnen ons ook helpen om bijvoorbeeld obesitas te bestrijden. Aan de andere kant moeten we heel erg voorzichtig zijn met het toelaten van nieuwe technologieën als we niet zeker weten dat deze nieuwe technologieën niet schadelijk voor de gezondheid, het milieu of het dierenwelzijn zijn. Een van mijn uitgangspunten is dan ook dat als er een nieuw voedingsmiddel op de markt wordt geïntroduceerd, altijd het voorzorgsbeginsel moet gelden. Géén gegarandeerde veiligheid, dan niet op ons bord. Verder moet de consument altijd kunnen kiezen, dus als het een nieuw voedingsmiddel betreft, vermeld het dan op het etiket.

Nu het struikelblok: vlees van gekloonde dieren en hun nakomelingen. Uit onderzoek is gebleken dat consumenten steeds meer geld uitgeven aan dierlijke producten die diervriendelijk zijn geproduceerd. Gekloonde dieren zijn vaak verminkt of hebben ziektes. Het merendeel komt zelfs niet levend ter wereld, met andere woorden diervriendelijkheid is hier ver te zoeken. In de EU is het klonen van dieren voor menselijke consumptie nog geen commerciële praktijk. De kans dat geïmporteerd kloonvlees al op ons bord ligt, is echter niet meer uit te sluiten. Er bestaan geen specifieke EU-regels voor kloonvlees, noch voor het in de handel brengen van kloonzaad.

De discussie rondom kloonvlees is niet nieuw. Al sinds 2006 debatteert het Europees Parlement over het klonen van dieren. In 2008 nam het een resolutie van Neil Parish aan om de handel in kloonvlees te reguleren. Echter, in de gesprekken met de Raad over dit verslag werd het duidelijk dat aan deze oproep van het Parlement geen gehoor zou worden gegeven. De Raad was van mening dat vlees van gekloonde dieren onder de nieuwe voedingsmiddelenregelgeving zou moeten komen te vallen. Het Parlement kon daarom met de Raad in tweede lezing geen overeenstemming bereiken. Als het Parlement zou instemmen met kloonvlees als onderdeel van de nieuwe voedingsmiddelenregelgeving, dan zou het Parlement indirect instemmen met het feit dat kloonvlees op uw bord terecht kan komen.

Verder zal bij de nieuwe voedingsmiddelenregelgeving vooral gekeken worden naar de veiligheid voor consumptie en veel minder naar dierenwelzijns- en ethische aspecten. Met klem vraag ik daarom om aparte regelgeving over het klonen van dieren. De tijd dringt, want in de Verenigde Staten is de handel in kloonvlees en kloonzaad enkele maanden geleden vrijgegeven. Zonder Europees standpunt is de kans groot dat er kloonvlees of kloonzaad ongemerkt en ongehinderd op de EU-markt kan komen. Ik kan alleen maar hopen dat het Parlement op dit punt net zo standvastig zal zijn als in de afgelopen drie jaar. We moeten niet op het laatste moment met onaangename verrassingen komen, want het lijkt mij als politicus verrekte lastig om aan de kiezer uit te leggen waarom wij - zonder publiek debat hierover - kloonvlees op het bord van onze consumenten scheppen.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, Member of the Commission. − Mr President, in March 2009, Parliament voted on the novel foods proposal at first reading. Many of the amendments that were carried have been incorporated into the Council position that was adopted at first reading in March 2010.

The Council position maintains the principle of the need for pre-market authorisation for innovative products to reassure consumers that new production techniques are safe for humans and animals and respect both the interests of consumers and the environment. The proposed procedure would streamline and speed up the authorisation process through a centralised food safety evaluation undertaken by EFSA, and would set precise deadlines at every stage of the process. It also includes an improved safety assessment to allow safe traditional food from third countries to enter the EU more easily. I am grateful for Parliament’s broad support for the improvement of the proposal to streamline the authorisation procedure.

Turning to nanomaterials, I underline that the Commission is considering the EP’s request for the systematic labelling of all food containing nanomaterials with a favourable disposition. However, before finalisation of the text, we need to come to an agreement on the adaptation to the new provisions of the Lisbon Treaty, especially those regarding the necessary adaptations of the definition of nanomaterials. I am confident that a balanced solution can be found so that the improved text can be finalised in a timely manner.

Regarding animal cloning, I share the importance that Parliament attaches to this highly sensitive issue. As Members will recall, I am committed to producing a report considering all aspects of cloning for food production by November 2010, which will be followed by legislative proposals if appropriate. I am committed to looking at all issues, especially those relating to the health and welfare of cloned animals during their productive life and natural lifespan. The impact that any measures on cloning would have on international trade is also a key aspect which will be addressed in this report. I will view the conclusions of this report with an open mind, with a view to identifying a satisfactory and proportionate solution that can be implemented effectively. The report will act as a launching point for subsequent discussions, with the aim of reaching an outcome satisfactory to all institutions.

Finally, I would like to thank the rapporteur, Mrs Liotard, and the shadow rapporteurs for their valuable work on this important legislative file. I look forward to hearing the views of the Members.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, señor Comisario, este Reglamento —como usted ha dicho— es muy importante, no solamente para los consumidores, sino también para la industria agroalimentaria. Se trata de nuevos alimentos y nuevos procesos de fabricar alimentos.

Como se ha dicho aquí, el tema más controvertido ha sido el de la carne procedente de animales clonados y de su descendencia, porque generalmente lo que entra en la cadena alimentaria es la descendencia, no el animal clonado. Creo que ha sido un acierto del Parlamento el haber sacado de esta propuesta el tema de las carnes de animales clonados, porque realmente no se podía dedicar solamente unos párrafos a una técnica tan novedosa y tan nueva como es la clonación de animales, aunque ya en algunos países es habitual.

En este sentido, hay una enmienda en la que se pide a la Comisión, como usted ha prometido, que presente un informe y una propuesta legislativa. Aquí tenemos un pequeño debate, incluso dentro de mi propio grupo: si le decimos a la Comisión que presente una propuesta que prohíba la carne de animales clonados, o simplemente se le dice a la Comisión que presente una propuesta. Mi opinión es que la Comisión debe presentar la propuesta y nosotros no tenemos que indicarle en qué sentido la tiene que presentar. La Comisión presenta la propuesta y ya la debatiremos en el Parlamento y diremos si nos gusta o no nos gusta y la enmendaremos. Esa es mi postura, pero en mi grupo estamos divididos y mañana votaremos divididos.

Hay otro tema, que a mí me interesa mucho y que usted ha apuntado, que es el tema de los nanomateriales. De acuerdo: es necesaria una nueva definición, pero no podemos limitarnos a la definición y el etiquetado. Los nanomateriales, para autorizarse, deben ser precedidos de unos estudios científicos exhaustivos, porque son nuevas materias que se van a incorporar a la alimentación y la cuestión de la seguridad alimentaria tiene que ser prioritaria. Espero y confío en que así sea.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, în numele grupului S&D. – Aş dori, în primul rând, să mulţumesc raportoarei pentru munca depusă şi, de asemenea, pentru cooperarea pe multe din problemele importante pentru grupul nostru.

Principala îngrijorare pentru grupul S&D a fost întotdeauna cea legată de alimentele provenite de la animale clonate. Cercetările cu privire la efectele consumului de alimente de la animale clonate asupra oamenilor sunt limitate şi nu au fost făcute pentru a ajunge la concluzia că astfel de alimente sunt sigure pentru consum.

Preocupările de ordin etic cu privire la utilizarea clonării, lipsa de cunoştinţe cu privire la efectele consumului de astfel de produse alimentare asupra consumatorilor, dar şi problemele legate de bunăstarea animalelor, ne duc la concluzia că folosirea clonării pentru producţia de alimente nu este justificată.

Raportul abordează, de asemenea, problema alimentelor ce conţin nanomateriale, precum şi pe cea a alimentelor produse cu ajutorul nanotehnologiei. Efectele nanomaterialelor asupra corpului uman nu sunt cunoscute. Trebuie să facem tot ce putem pentru a asigura siguranţa consumului. Aşadar, vom sprijini dezvoltarea de metode speciale de evaluare a riscurilor de către Autoritatea europeană pentru siguranţă alimentară, înainte ca astfel de alimente să fie autorizate pentru vânzare. Este necesar să avem o abordare precaută asupra tehnologiilor alimentare, dacă nu înţelegem pe deplin impactul acestora asupra organismului uman şi mediului înconjurător.

Este importantă, de asemenea, informarea consumatorilor cu privire la ceea ce mănâncă, motiv pentru care sprijin cerinţele de etichetare.

Deşi principalul obiectiv al prezentului regulament ar trebui să fie certitudinea că alimentele sunt sigure pentru corpul uman, bunăstarea animalelor este, de asemenea, o preocupare importantă. Mă bucur să susţin amendamentele care vor asigura îmbunătăţirea bunăstării animalelor, cum ar fi dezvoltarea unor metode alternative de testare şi schimbul de date între solicitanţii alimentelor noi, în cazul în care acest lucru va preîntâmpina repetarea testelor pe animale.

Poziţia Parlamentului în ceea ce priveşte problemele de faţă a fost foarte clară la prima lectură şi raportul a fost adoptat cu o majoritate largă. Considerând faptul că Consiliul s-a arătat foarte puţin dispus la un compromis cu privire la problema alimentelor din animale clonate, este important ca în acest moment Parlamentul să adopte o poziţie fermă. Îi reprezentăm pe cetăţeni şi nu trebuie să uităm acest lucru.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, Commissioner, I would also like to express my thanks to the rapporteur and, on behalf of our shadow rapporteur Ms Lepage, I would like to express our support for the main key points of the report adopted by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.

As my colleague said, the main outstanding issue in the revision of the novel foods regulation is the question of animal cloning. While no safety concerns have been identified so far with meat produced from cloned animals, such a technology still raises serious concerns about animal welfare, the reduction of biodiversity, and ethical considerations.

This is why we want to exclude meat produced from cloned animals and their offspring from the scope of this regulation, and we ask the Commission to present a legislative proposal addressing all aspects of this issue. It would be unacceptable to set up an authorisation process for the marketing of cloned animals without giving European citizens and the European Parliament the chance to have a proper debate about all the implications of this technology.

Let me also remind you that this position has already been clearly expressed by Parliament in its 2008 resolution on the cloning of animals for the food supply chain.

With regard to nanofood, we should indeed make sure that no products containing engineered nano-particulates are put on the market until appropriate specific risk assessment methods have been developed and approved. Guidelines in this regard should be drafted by EFSA in consultation with all stakeholders and approved by Member States and Parliament.

Most of us would also agree that the question of transparency is crucial when we address this dossier. We therefore need to guarantee public access to data on which the risk assessment for novel food is based. It is not only studies paid by public money that should be publicly accessible, but all data related to risk assessment, in conformity with the Aarhus Convention and the EU law currently applying.

There is no contradiction with this principle of public access to data and protection of intellectual property rights, as long as an applicant who uses data from another applicant pays royalties. Transparency should also apply when we speak about the labelling of products from animals fed by GMOs.

To conclude, I would like to stress our hope that the discussion in conciliation will lead to a clear text which guarantees both safety and transparency for our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, collega's, mijnheer de commissaris, toen ik in 1999 voor het eerst gekozen werd, ging een van de eerste debatten waarin ik intervenieerde over voedselveiligheid. Wij waren in België verkozen midden in de crisis rond voedsel, de kippencrisis met PCB's en dat soort kwesties. Een van de eerste zaken die de Commissie toen heeft voorgesteld was het Witboek over voedselveiligheid dat, denk ik, een 83-tal maatregelen voorstelde inzake het garanderen van voedselveiligheid in de Europese Unie. Zo veel jaar later, 11 jaar ondertussen, kunnen we trots zijn op het geleverde werk. Ik denk dat zowat 90% van al dat werk is gerealiseerd en een van de weinige nog uitstaande kwesties houdt inderdaad verband met de aankondiging toen van de Europese Commissie om te onderzoeken hoe we moeten omgaan met dit soort producten, met nieuwe voedingsmiddelen. Voedingsmiddelen die met nieuwe productietechnieken zijn gemaakt en die er niet waren voor 15 mei 1997. Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie van januari 2008 was een voorstel dat een aantal doelstellingen wou bereiken: de voedselveiligheid waarborgen, de menselijke gezondheid beschermen en ook te zorgen voor een goed werkende markt inzake voedingsmiddelen was.

Ik denk dat mevrouw Liotard als rapporteur de voorbije drie jaar een schitterend parcours heeft afgelegd, goed heeft samengewerkt met de schaduwrapporteurs en goed heeft samengewerkt binnen de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement. Zij slaagde erin in eerste lezing een bijzonder grote meerderheid achter haar voorstellen te krijgen, een meerderheid die toch zelden bereikt wordt. Het ging om 658 parlementsleden die haar werk steunden. Ik denk dus dat het van belang is, mijnheer de commissaris, en de Raad, die helaas afwezig is, om te weten dat dit Parlement één is en ongelooflijk sterk. Wij vinden dat voedingsmiddelen die van gekloonde dieren en hun nakomelingen afkomstig zijn van de werkingssfeer van deze verordening moeten worden uitgesloten en wij willen inderdaad, mijnheer de commissaris, meer dan een verslag. Wij willen een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie.

In de Fractie De Groenen willen wij nog verder gaan en wensen wij daarenboven een moratorium op deze voedingsmiddelen. We willen dat de Commissie snel komt met een wetgevingsvoorstel en we dringen daar echt op aan. Ik denk dat de eenheid hier, ook in wat er door de voorbije sprekers gezegd is, zeer duidelijk is. De Raad, afwezig, heeft slechts een zeer beperkt aantal amendementen van onze eerste lezing overgenomen. Het is duidelijk dat de Raad dit dossier op een zeer stugge manier behandelt. Ik betreur dat. Het feit dat dit op zo'n stugge manier gebeurt, zorgt ervoor dat wij, ondanks de inspanningen van de voorbije weken en maanden, en de talloze informele vergaderingen, eigenlijk geen stapje vooruit zijn gekomen en dat wij nu gedwongen zijn om een tweede lezing te houden, een sterke eenheid te behouden en ervoor te zorgen dat wij in de bemiddeling met de Raad toch enkele stappen vooruitzetten.

Ik steun dus met mijn volledige fractie de aanpak van de rapporteur en het feit dat wij zo veel mogelijk amendementen uit de eerste lezing willen aanhouden, alsmede de hele aanpak rond gekloonde dieren en ook andere elementen van dit voorstel. Ik hoop dat deze boodschap aan de Raad na de stemming zeer klaar en duidelijk is en dat wij dan tot een eerlijk en constructief gesprek kunnen komen. Ik hoop dat de Commissie haar belofte gestand doet om inderdaad met meer dan een verslag te komen, maar echt met een wetgevingsvoorstel. Ik geloof dat de Europese burger daar echt nood aan heeft en ook daarom vraagt.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, for EFD-Gruppen. – Hr. formand! Først tak til min kollega Liotard for det store arbejde. Personligt går jeg altid ind for at sætte forbrugerens sikkerhed og ret til information i centrum – og det gælder alle fødevarer. Betænkningen, vi her taler om, indeholder bl.a. spørgsmål om nye fødevaretilsætningsstoffer, om enzymer, aromaer og ingredienser med aromagivende egenskaber plus spørgsmålet om madvarer, der indeholder nanomaterialer. Kan disse have indvirkning på vores sundhed? Hvis ja, bør de så henhøre under en lægemiddelforordning?

Det er fornuftigt med EU-lovgivning på området, men interesserne går i mange retninger. Nanomaterialer, kloning af dyr, og esoteriske produkter, der allerede indtages i stort omfang i andre dele af verden. Men hvem er det egentlig, der ønsker disse nye tiltag? Er det industrien, der vil have solgt flere produkter? Eller er det virkelig forbrugeren? Det sidste tror jeg ikke på. Jeg tror på, at borgerne i EU ønsker gode madvarer i deres supermarkeder med en fornuftig deklaration af indholdet. Jeg ser i mit hjemland flere og flere kunder vælge økologiske varer, som indebærer god dyrevelfærdsstandard og ingen kunstige tilsætningsstoffer.

Til slut en bemærkning om klonede dyr – og tak til kommissær Dalli for hans bemærkninger om emnet. I Europa kan vi sagtens brødføde os selv uden klonede produkter. Mit eget lille land med 5 ½ mio. indbyggere producerer hvert år omkring 25 mio. svin og mere end 100 mio. kyllinger helt uden kloning.

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). - Produsele alimentare obţinute cu ajutorul nanotehnologiei, neîndoielnic trebuie să fie supuse unor evaluări de risc specifice înainte de a fi aprobate, etichetate şi introduse pe piaţa europeană, ca şi alimentele derivate din animalele clonate şi din progeniturile acestora. Aceste reglementări au ca scop tocmai garantarea siguranţei alimentelor şi a sănătăţii umane.

Sunt de acord că denumirea de alimente noi, deşi seacă, este destul de incitantă pentru a te face să visezi la tot felul de fructe frumos colorate, zemoase şi nemaipomenit de gustoase, nemaivăzute până acum. Din păcate, realitatea, însă, este mult mai cenuşie. Dorinţa ca produsele alimentare obţinute cu ajutorul nanotehnologiei să nu fie admise decât în urma testărilor nanospecifice este legitimă.

Faptul că în ultimii ani descoperirile ştiinţifice în domeniu se succed într-un ritm din ce în ce mai accelerat, iar aplicaţiile lor practice pot constitui în viitor adevărate soluţii salvatoare pentru eradicarea foametei sau contracararea efectelor crizei economice, nu ne dă dreptul să aruncăm la coş siguranţa şi sănătatea noastră şi a generaţiilor ce vor veni.

Se vorbeşte de multe ori cu o lejeritate uimitoare despre alimentele obţinute din animale clonate, de parcă acest lucru există de sute de ani, iar viaţa de zi cu zi nu ar fi de conceput fără aşa ceva. Este nevoie să reamintesc faptul că tehnologiile folosite pentru obţinerea unor asemenea alimente sunt, din multe puncte de vedere, încă experimentale?

În final, doar atât doresc să vă întreb: sunteţi dispuşi să puneţi pe masa copiilor dumneavoastră aceste alimente?

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). - Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal auch von meiner Seite der Dank an Frau Liotard. Die EVP-Fraktion kann sie nicht in allen Punkten unterstützen. Bei den Zusatzstoffen, bei den Tieren, die mit Futter von GVO-Pflanzen gefüttert werden, haben wir eine andere Auffassung, aber sie hat eine Arbeit geleistet. Ich bedanke mich auch bei unserer Schattenberichterstatterin, Pilar Ayuso, die sehr gute Arbeit geleistet hat.

Aber sie hat es schon angedeutet – in unserer Fraktion gab es eine kontroverse Diskussion zum Thema "Klonen von Tieren". Ich freue mich, als Koordinator sagen zu können, dass die Mehrheit der EVP-Fraktion für das Verbot des Klonens ist und dass wir das auch morgen so als Fraktion abstimmen werden, unabhängig von Einzelmeinungen, die das anders sehen.

Folgende Gründe waren in unserer Diskussion in der Fraktion wichtig: Zunächst einmal – auch unsere Agrarexperten halten es nicht für nötig, dass wir das Fleisch von geklonten Tieren haben, um die Versorgung sicherzustellen. Das brauchen wir nicht. Aus ethischen Gründen muss man leider sagen, dass, wenn das Klonen von Tieren im großen Stil angewandt wird, es auch leichter wird, Menschen zu klonen, und dies ist sicher eindeutig unethisch.

Die Bevölkerung ist sehr klar dagegen – das sagen alle Umfragen –, und ich bin sicher, dass es in diesem Fall nicht nur ein ungefähres Bauchgefühl ist: Wer sich die EFSA-Stellungnahme wirklich einmal genau angeschaut hat, der kann das nicht guten Gewissens befürworten! Da sind so viele offene Fragen, und dieses ungute Gefühl ist begründet.

Der entscheidende Grund aber ist der Tierschutz. Das sagt sowohl die EFSA als auch die EGE und viele andere. Geklonte Tiere leiden. Nur etwa 10 % der eingepflanzten Embryonen erreichen überhaupt die Geburt, und dann stirbt ein Drittel bis zum dritten Monat. Und sie sterben qualvoll. Sie müssen oft eingeschläfert werden, weil sie schreckliche Krankheiten haben. Tierschutz ist nicht irgendein Prinzip, das man anwenden kann oder nicht. Die Väter der Verträge haben uns das auferlegt. Wir dürfen gar kein Gesetz machen, das den Tierschutz nicht berücksichtigt. Deswegen werden wir das auch morgen mit großer Mehrheit so unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D). - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den Fraktionen sieht es wohl überall ähnlich aus. Auch bei uns gab es eine interessante Debatte, die auch kontrovers war, was diese Verordnung angeht, aber die große Mehrheit ist auch der Meinung, dass wir morgen mit der Berichterstatterin abstimmen und ein klares Signal an die Kommission und den Rat geben.

Herr Kommissar, ich glaube, Sie haben gesagt, wir haben einen Konsens. Wir haben bei neuartigen Lebensmitteln die Notwendigkeit einer Vorabgenehmigung, bevor sie auf den Markt kommen, und ich stimme auch ausdrücklich zu, dass wir ein zentrales Zulassungsverfahren brauchen, und nicht in 27 Mitgliedstaaten unterschiedliche Zulassungen machen. Das würde mit dem Binnenmarktgedanken und auch mit der Gleichartigkeit der Gesundheits- und Lebensverhältnisse nicht übereinstimmen.

Wir haben neue Technologien, die in den Lebensmittelmarkt eintreten – das ist hier ja gesagt worden –, die Nanotechnologie, die GVO, und es ist die Linie dieses Hauses, dass wir vorsichtig sind, bevor wir nicht alle Daten kennen und sicher sein können, dass unsere Menschen in den Supermärkten auch ganz ungefährliche Lebensmittel kaufen und später dann essen können.

Wir sprechen auch keine Verbote bei GMO und bei Nanomaterialien aus, sondern wir wollen die Wahlfreiheit der Verbraucher erhalten, ergo eine Kennzeichnung, wenn diese Materialien darin enthalten sind. Ich hoffe, dass die Kommission nächste Woche bei ihrer Querschnittsdebatte über Nanomaterialien auch zu einer Definition kommt und vielleicht zu einer Regelung, so dass wir mehr Material in der Hand haben, wie wir mit Nanomaterialien umgehen sollen.

Bei Klonfleisch ist ja vieles gesagt worden. Ich würde mir wünschen, Herr Kommissar, dass Sie diesen Teil aus der Verordnung über neuartige Lebensmittel herausholen. Damit würden Sie den Weg freimachen für die Regelung all der anderen Themen, die ja nicht kontrovers sind. Ich würde Sie also bitten, noch vor Ende des Vermittlungsverfahrens doch eine Entscheidung zu treffen über eine eigene Regelung für Klonfleisch und das aus der Verordnung über neuartige Lebensmittel herauszuholen.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il regolamento sui nuovi alimenti include un elenco di cibi tradizionali extra UE autorizzati ad essere immessi sul mercato comunitario.

La commissione per l'ambiente ha approvato l'emendamento proposto dal mio gruppo secondo cui tali cibi devono essere conformi ai requisiti di sicurezza in vigore nell'Unione europea. Inoltre abbiamo accolto con estremo favore la proposta di sottoporre questi alimenti a un parere etico preventivo, per scongiurare che possano circolare sul nostro mercato cibi che derivino da specie in via d'estinzione o la cui assunzione sarebbe riprovevole per noi europei.

Il principale punto di divergenza riguarda l'inclusione nella lista della carne clonata per uso alimentare, che noi non vogliamo. Non si è raggiunto l'accordo tra le parti durante il trilogo; nonostante ciò non si può continuare ad aspettare, ma è opportuno che la Commissione depositi al più presto delle proposte sull'etichettatura e sulla tracciabilità della carne di animale clonato.

La linea della delegazione della Lega Nord è chiara ed equivocabile: noi siamo a favore dei prodotti sani, di qualità, e possibilmente a chilometri zero!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Az Európai Unión kívülről az Unióba érkező élelmiszertermékekkel kapcsolatos jelentés a gazdák szempontjából legfontosabb áttörést sajnos nem hozta meg. Ez az áttörés és a tisztességes verseny, a tisztességes kereskedelem követelménye az lett volna, hogy kizárólag olyan élelmiszer-termékek jöhessenek az Európai Unióba, amelynek előállítói ugyanolyan szigorú követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, mint az európai gazdák, így például a magyar gazdák, ugye tudunk a keresztmegfelelőség nagyon szigorú előírásairól. Elő kellene írnunk azt is, hogy az Európai Unión kívüli Európába szállítandó élelmiszer esetében csak akkor legyen erre lehetőség, ha ugyanolyan állatjóléti, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi, társadalmi és egyéb szempontoknak kell megfelelni. Ami viszont pozitív áttörés, az az, hogy a GMO-val táplált takarmányozott állatokból készült termékek esetén az egyik módosító javaslat szerint ezt jelezni kell. Ezt üdvözöljük. Támogatandó még az is, hogy alapelvként az élelmiszerbiztonságot és a fogyasztók biztonságát helyezi előtérbe a jelentés az eddigi szinte mindenekfeletti és mindenáron való, feltétel nélküli szabadkereskedelemmel szemben. Kérem, hogy vegyék figyelembe a gazdák jelenlegi igen nehéz helyzetét, és teremtsék meg a tisztességes verseny feltételeit Európa gazdái számára!

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous discutons aujourd'hui d'un règlement qui est particulièrement important puisqu'il porte sur les nouveaux aliments, que l'innovation technologique joue un rôle primordial dans l'industrie agroalimentaire et que cela doit se faire dans l'intérêt du consommateur. C'est ainsi que nous pouvons reconnaître les bienfaits de certains produits nouveaux qui sont plus sains.

Alors, sur le sujet sensible de la mise sur le marché dans l'Union européenne d'aliments dérivés d'animaux clonés, et surtout leur descendance, je ne peux pas suivre ceux qui, d'emblée, veulent profiter de ce règlement pour se prononcer sur une interdiction systématique. Il me paraît regrettable de n'avoir qu'une position idéologique sur la question de ces animaux clonés.

La Commission européenne s'est engagée à nous faire une proposition. Sans préjuger de l'interdiction ou non, gardons-nous de tout populisme scientifique sur des questions aussi sensibles qui nécessitent beaucoup de raison. N'adoptons pas de manière systématique une position de repli ou pire, une position définitive sur une question complexe qui mérite d'être examinée à fond. Le principe de précaution est essentiel, mais il doit s'appuyer sur des avis scientifiques et non idéologiques, et sur l'évaluation du risque. Si ce principe de précaution avait existé il y a quelques décennies, jamais les premières greffes du cœur n'auraient été faites et des centaines de malades n'auraient pas été guéris.

Certes, la prudence nous oblige à répondre à des questions sur les nanomatériaux, sur les semences de taureaux clonés, déjà importées par de nombreux éleveurs européens. Quelles seront les conséquences pour le commerce transatlantique puisque, dans la pratique, les produits alimentaires issus des descendants de ces bovins clonés se trouvent déjà sur les marchés européens?

Retirons donc les aliments provenant d'animaux clonés de ce règlement et laissons la Commission européenne travailler sereinement afin de garantir la meilleure sécurité alimentaire pour les consommateurs. Notre Parlement aura alors tout le loisir de débattre, d'amender et de se prononcer enfin sur cette question fondamentale.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE). - Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kommissar! Ich habe mir am Anfang der Beratungen die Frage gestellt: Brauchen wir eine Verordnung über neuartige Lebensmittel? Haben wir nicht schon genug Regeln im Lebensmittelbereich? Ja, wir brauchen sie! Aber insbesondere unter dem Aspekt unserer Bestrebungen zur Entbürokratisierung betrachte ich das in der zweiten Lesung vorliegende Dokument doch etwas kritisch. Wenn schon eine Verordnung über neuartige Lebensmittel, dann sollte sie wirklich nur für neuartige Lebensmittel gelten. Wenn die Berichterstatterin nun vor der zweiten Lesung alle abgelehnten Änderungsanträge aus der ersten Lesung wieder einbringt, wie zum Beispiel über gentechnisch veränderte Produkte, wo wir bereits eine sehr umfangreiche Gesetzgebung haben, dann ist dieses entschieden abzulehnen.

Ständige Wiederholung ideologischer Vorstellungen, die schon zigmal bearbeitet und abgelehnt wurden, ist kein Ausdruck eines verständlichen Gesetzgebungsprozesses, sondern wirkt in erster Linie nur verwirrend für die Öffentlichkeit.

Anders verhält es sich bei der Nanotechnologie, einem neuen Verfahren. Aber wir sollten uns davor hüten – wie in der Vergangenheit sehr oft geschehen –, diese neue Technologie zu verteufeln. Wir dürfen uns dem Fortschritt nicht verwehren. Ich habe erst vor wenigen Wochen einen Vortrag über Nanotechnologie eines Vertreters des Bundesinstituts für Risikobewertung in Deutschland gehört, und ich bin erstaunt, welche Informationen es schon gibt, welche Forschungen durchgeführt wurden. Wir sollten diesen Vertreter einmal in den Ausschuss einladen, dann hören wir nicht mehr die Reden, wir müssen noch viel forschen – sicher müssen wir das auch bei der Nanotechnologie, aber die Chancen, die dahinter stehen, sind doch gewaltig. Die sollten wir auch weiterhin nutzen und vorantreiben.

In Bezug auf das Klonen der Tiere möchte ich in Erinnerung rufen, dass wir uns mit dem Vertrag von Lissabon explizit dazu verpflichtet haben, das Wohlergehen der Tiere zu schützen, dem Tierschutz in allen Gesetzgebungsverfahren in vollem Umfang Rechnung zu tragen. Deshalb freue ich mich, dass der Kommissar sich bereit erklärt hat, ein neues Dokument zu dieser Problematik vorzulegen, und da bin ich sehr gespannt, was uns dann vorgelegt wird. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - Scopul acestui regulament este asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă alimentară şi de protecţie a consumatorului, mediului şi a bunăstării animale, având la bază principiul precauţiei.

În ceea ce priveşte siguranţa cărnii provenite de la animalele clonate, există în prezent dubii importante. Acestea au suferit de îmbătrânire prematură sau de alte boli şi încă nu este foarte clar nici pentru oamenii de ştiinţă care sunt cauzele diferenţelor dintre rasele de animale produse prin tehnici tradiţionale şi cele reproduse prin clonare.

Animalele clonate suferă. Majoritatea organismelor clonate nu au supravieţuit sau au murit prematur. Rata de succes este de un organism viabil la 75 de încercări de clonare. Nu în ultimul rând, clonarea pune şi probleme de siguranţă a utilizării acestor tehnici. Deocamdată, această tehnică este prea periculoasă pentru a fi utilizată în folosul direct al oamenilor. Este o problemă de etică gravă.

Date fiind riscurile serioase pentru sănătate şi consecinţele morale ale folosirii acestor tehnici, cred că nu trebuie să lăsăm niciun echivoc în această privinţă. Din considerente etice, de bunăstare animală şi având în vedere că în ceea ce priveşte aprovizionarea cu alimente clonarea nu se justifică, cred şi eu că interdicţia clonării trebuie să fie subliniată în acest regulament.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE). - Herr talman! Det jag har på bordet är inte samma sak som det mina föräldrar hade på bordet när de var små. Det mina föräldrar hade på sitt matbord är inte samma sak som mina far- och morföräldrar hade på bordet när de var unga. Det ska vi i grunden vara glada för, dels för att utbudet har blivit rikare, men framför allt för att det är en förutsättning för att vi ska kunna föda en hel planet.

Det vi röstar om här i morgon är någonting så konstigt som vad mina barn och mina barnbarn ska ha på sitt matbord. Då är det viktigt att komma ihåg att vi inte ska förbjuda eller försvåra för det nya. Vi ska garantera att det är säkert. För att göra det vill jag påminna om tre grundläggande principer som har väglett mig, och som jag hoppas ska vägleda mina kolleger.

För det första att lagstiftningen måste ta fasta på vetenskapen. Det vi fattar beslut om ska ha i grund i relevant forskning, i objektiv och väl genomförd vetenskap. Det ska inte vara en fråga om personlig smak, religiös övertygelse eller särintressen. För att klara framtidens utmaningar måste vi välkomna innovation och vetenskap, inte förhindra eller försvåra för den.

För det andra är det viktigt att med vetenskapen som grund ta fasta på och slå vakt om säkerheten i nya livsmedel. Konsumenterna kommer att vända det nya ryggen om de inte kan vara trygga i att det vi erbjuder faktiskt är säkert. Det har Europas medborgare rätt att kräva.

För det tredje och sista får livsmedelssäkerheten aldrig användas som ett svepskäl för nya handelshinder och protektionism. Det står i direkt konflikt med innovation och utveckling.

Jag vill således se innovation samt utveckling av nya men framför allt säkra produkter. Vi ska inte försvåra eller förhindra för det nya. Vi ska garantera att det är säkert.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Neuartige Lebensmittel – wir brauchen also auch neue Regelungen. Neben dem Verbraucherschutz sind es in der Tat auch die ethischen Fragen, die durch die Produktion von neuartigen Lebensmitteln aufgeworfen werden, und sie sind relevant.

An erster Stelle steht hier, wie die Diskussion heute Abend hier auch zeigt, die Frage des Fleisches von geklonten Tieren. Unsere Versorgungslage mit Fleisch in der Europäischen Union ist ausreichend. Schon daher besteht kein Anlass, auf Fleisch von geklonten Tieren zurückgreifen zu müssen.

Sicherlich ist Fleisch von geklonten Tieren nicht von vornherein gesundheitsschädlich. Risiken können aber eben auch nicht immer ausgeschlossen werden. Es gibt keine verlässlichen Beweise darüber, welche Leiden solche Tiere ertragen müssen, wobei aber schon jetzt erkannt ist – und die Statistiken zeigen es –, dass Klontiere verstärkt krank werden.

Klonen ist klarer Eingriff in die Schöpfung, und wir brauchen hier eine klare politische Entscheidung. Nicht alles, was machbar ist, ist auch zum Segen für die Menschen. Es darf keine geklonten Tiere in der Nahrungskette geben. Wir müssen für eine konsistente klare politische Botschaft an die Kommission und an unsere Bürger sorgen.

Ein weiteres wichtiges Thema dieser Verordnung sind die Regelungen zur Nanotechnologie. Um ein hohes Schutzniveau für die Verbraucher und Rechtssicherheit für die Produzenten zu garantieren, brauchen wir dringend eine horizontal geltende Definition, die nicht nur für die neuartigen Lebensmittel, sondern auch für die Richtlinie über Lebensmittelkontaktmaterialien, die Kosmetikrichtlinie und die Biozidzulassungsverordnung gilt, über die wir zur Zeit in erster Lesung beraten. Ich bitte die Kommission, hierzu schnellstmöglich einen Vorschlag vorzulegen.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, otto cittadini europei su dieci considerano non giustificabile la clonazione di animali a fini alimentari e sei su dieci affermano che non consumeranno mai prodotti provenienti da animali clonati. Questi dati confermano ancora una volta che non vi è una valida ragione per consentire la clonazione animale a fini alimentari.

Autorizzare la commercializzazione di alimenti e prodotti derivanti da animali clonati deve fare attentamente riflettere tutti noi sulle conseguenze di tale scelta. Permettere oggi il consumo di carne, latte e formaggi derivanti da animali clonati potrebbe consentire in futuro la commercializzazione di prodotti non sani e naturali ma creati artificialmente in laboratorio e, come detto dalla mia collega Antonescu poco fa, ancora oggi non sappiamo se realmente la clonazione a scopo alimentare sia sicura e non comporti rischi per la salute umana. Sappiamo solo che questa tecnica causa agli animali sofferenza, dolore e pena che sono spesso evitabili.

Gli alimenti clonati mettono inoltre a rischio le produzioni tipiche e il lavoro di milioni di aziende agricole che con impegno e sacrificio garantiscono ogni giorno prodotti di eccellenza. Quindi dico infine no ai cibi clonati sulle nostre tavole, ma sì ad una dieta sana ed equilibrata e, perché no, lasciatemelo dire, anche mediterranea.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). - Herr Präsident! Vielen Dank der Berichterstatterin für die geleistete Arbeit! Es ist sehr begrüßenswert, dass mit diesem zweiten Entwurf der novel food-Verordnung endlich einheitliche Vorschriften über das Inverkehrbringen neuartiger Lebensmittel in der EU erlassen werden. Damit wird dem hohen Niveau des Gesundheitsschutzes in der Europäischen Union Rechnung getragen.

Nach meiner Auffassung sprechen vor allem ethische und auch gesundheitliche Aspekte gegen die Zulassung von Klonfleisch und auch des Klonens an sich. Die Landwirtschaft in Europa produziert Lebensmittel auf höchstem Niveau, egal ob aus konventioneller oder biologischer landwirtschaftlicher Produktion. Permanent werden hohe Auflagen und Qualitätsansprüche an die Landwirtschaft in Europa herangetragen, eingefordert und umgesetzt. Gerade im Bereich von Lebensmitteln muss das Versorgungsprinzip gelten. Für die Sicherheit der Lebensmittelversorgung gibt es keine Notwendigkeit von Klonfleisch. Als Parlament sollten wir bei der nun folgenden zweiten Lesung den einheitlichen Standpunkt ...

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - Herr Präsident! Der Berichterstatterin ein herzliches Dankeschön und eine große Bitte an die Kommission, diese Appelle, die da heute gemacht wurden, ernstzunehmen.

Wir brauchen eine neue Verordnung, um neuartige Lebensmittel auf dem Markt sicher platzieren zu können. Was wir sicher nicht brauchen ist Klonfleisch. Wir brauchen aus einer ganzen Reihe von Gründen dieses Klonfleisch nicht. Unsere Europäerinnen und Europäer, unsere Konsumentinnen und Konsumenten lehnen dieses Produkt ab. Das wird auf der einen Seite als Panikmache dargestellt, auf der anderen Seite als wissenschaftsfeindlich.

Ich bin aber davon überzeugt, dass wir solange wissenschaftlich keine klare Datenlage da ist, die wirklich die Unbedenklichkeit dieses Klonfleischs und der Produkte, die aus diesem Fleisch hergestellt werden, bestätigen können, im Zweifel gegen die Zulassung dieser Produkte sprechen sollten, und ich glaube, wir tun damit nicht nur unseren Konsumentinnen und Konsumenten Gutes, sondern auch der europäischen Landwirtschaft.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herr Präsident! Ich möchte mich zur Verwendung von Nanomaterialien in Lebensmitteln äußern, denn diesbezüglich herrscht bei den Bürgerinnen und Bürgern große Unsicherheit. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit warnt davor, dass der aktuelle Stand der Wissenschaft keine zufriedenstellenden Informationen bezüglich wichtiger Auswirkungen von Nanomaterialien in Lebensmitteln liefern kann, insbesondere wie diese sich im menschlichen Körper verhalten.

Daher sollten Nanomaterialien in Lebensmitteln keinesfalls zugelassen werden, bevor nicht entsprechende Testverfahren zur Risikobewertung zur Verfügung stehen, um die Lebensmittelsicherheit zweifelsfrei zu gewährleisten. Auch ich möchte der Berichterstatterin meine Bewunderung und meinen Dank aussprechen.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Mr President, I would like to highlight the issue of prohibiting the placing on the market of foods derived from cloned animals and their descendants. I strongly believe this is unacceptable, not just from the point of view of a food market that shows food supplies in the EU to be sufficient and that there is no need to make additional use of meat from cloned animals, but also because it raises grave ethical concerns.

I would like to particularly note the statement by the European Group of Ethics, which is aware of the European Food Safety Agency’s scientific findings and recommendations on food safety, animal health and welfare and environmental impact, as well as the indications of the current gaps in the knowledge about animal welfare and the health of animal clones and their offspring. At present, the European Group of Ethics does not see convincing arguments to justify...

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το θέμα της απαγόρευσης κλωνοποιημένων ειδών στην ευρωπαϊκή αγορά είναι πραγματικά θέμα σεβασμού της αρχής της πρόληψης, όπως ορίζεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Δεν έχουμε επαρκείς μελέτες ούτε για τις επιπτώσεις στην υγεία ούτε για τις επιπτώσεις στα ζώα από την παραγωγή και τη χρήση κλωνοποιημένων ειδών. Το ίδιο ισχύει για τις νανοτεχνολογίες, ενώ ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σ’ αυτή την οδηγία είναι η σήμανση των μεταλλαγμένων προϊόντων. Αν οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να επιλέγουν αν θα καταναλώνουν ή όχι μεταλλαγμένα προϊόντα, τότε θα πρέπει να έχουν και τη γνώση αν ένα προϊόν είναι προϊόν επεξεργασίας και παραγωγής κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν μεταλλαγμένα προϊόντα ή όχι.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, it is my belief that neither cloned animals nor any product from a cloned animal or its offspring should be used for human consumption. The Commission must give due consideration as to how to deal with the issue and in the interim period no products from a cloned animal or its offspring should be allowed into the food chain.

Nanotechnologies have become widely used in food processing across the world. In Europe we need well-developed and researched products which we can guarantee are safe for human consumption. Enforcement and regulation of both the technology and the materials is paramount, with transparency across the entire supply chain extremely important. Products must be safe, tested and approved and labelled in a way that does not mislead the consumer.

Third-country imports must also comply with the same standards as set within the EU and all products must be tested to ensure that they are safe for...

(The President cut off the speaker.)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Jako navrhovatelce Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů je mi líto, že mezi Radou a Parlamentem není shoda před druhým čtením, a to přesto, že nařízení umožní harmonizovaný schvalovací postup na jediném místě v Unii, přístup na celý jednotný trh, tedy méně byrokracie, méně finančních nároků, snazší přístup na trh tradičních potravin z třetích zemí, zlepšení hodnocení bezpečnosti potravin, podporu inovacím.

Již v prvním čtení jsem do svého stanoviska prosadila, že v eticky citlivých případech bude vyžadováno stanovisko od Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích. Sporným bodem jsou nyní produkty z klonovaných zvířat, což osobně také nepodporuji, a označování produktů ze zvířat krmených geneticky modifikovanými potravinami. Toto nařízení se však původně netýkalo geneticky modifikovaných potravin, které řeší jiná směrnice, a my bychom měli požádat Komisi o její revizi. Předtím by však mělo toto shromáždění říct, že maso z klonovaných zvířat nepatří do cílů naší zemědělské politiky.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovremmo autorizzare la commercializzazione di carni provenienti da animali clonati? E viene da chiedersi: e perché dovremmo autorizzarla? C'è forse carenza di approvvigionamento di carni in Europa? Assolutamente no, è un elemento che non regge.

C'è sufficiente informazione ai consumatori? Cioè, un consumatore è in grado con chiarezza di capire e di scegliere qual è una carne proveniente da animale clonato e quale no? Ma se già sugli alimenti in circolazione non c'è una chiarezza nei contenuti nutrizionali, figuriamoci su questi nuovi elementi!

E c'è forse sicurezza sotto il profilo scientifico? Beh, lo potremmo dire tra cinquant'anni, ci abbiamo messo secoli per capire che dalla muffa poteva venire la penicillina. Ogni volta che scoppia un'epidemia, dall'aviaria alla mucca pazza, bisogna aspettare tempi lunghi per capirne le origini e debellarle, adesso immettiamo nuovi elementi su cui non c'è sicurezza scientifica.

C'è forse un'Europa che dice sì a tutto? No, perché quest'Europa non vuole che si dica da dove vengono i prodotti, è contro...

(il Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 
 

  John Dalli, Member of the Commission. − Mr President, I would like to confirm my support for the following principles.

First, the replacement of the decentralised authorisation procedure with a centralised procedure at EU level. The safety assessment would be carried out by EFSA and the authorisation decision taken by the Commission.

Second, the introduction of a procedure setting out essential criteria and guidelines for traditional food from third countries that would allow safe food to be subject to adjusted safety assessment and risk management procedures.

Third, in order to support innovation and to ensure food safety, in justified cases consideration could be given to granting data protection for newly developed food.

Fourth, the need for a science-based definition of nanomaterials which can be easily adapted to reflect the evolving state of science – a definition that should not be made by politicians but rather be science-based: made by scientists.

Fifth, clarification of the fact that all food products containing nanomaterials require case-by-case authorisation by EU citizens.

Sixth, the right of consumers to be able to make an informed choice through the systematic labelling of all food products containing nanomaterials.

Regarding cloning, I have heard Parliament’s views and I will have an in-depth look at whether the novel food regulation is the right instrument to deal with animal cloning as this issue goes beyond the scope of this regulation.

I can assure Ms Grossetête that the promised report on cloning will be developed with a clear head and it will deal with all aspects of food produced from cloned animals and their offspring. I look forward to a debate with the European Parliament and Council on this. The aim is that such a report will also suggest options for a balanced solution that will aim to meet the concerns of all the institutions in line with our institutional and international obligations.

Annex - Position of the Commission

Amendments:

Accept / Acceptable in principle: 3 8 12 17 27 36 44 48 56 57 75 90 91 93 99 111 114 117 119

Acceptable in part or subject to redrafting: 1 26 34 35 45 47 49 50 52 60 82 94 95 96 97 106 112

Not acceptable: 2 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 37 38 39 40 41 42 43 46 51 53 54 55 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 92 98 100 101 102 103 104 105 107 108 109 110 113 115 116 118.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, rapporteur. − Voorzitter, ik wil alle deelnemers aan het debat heel hartelijk bedanken. Ik vind het heel erg jammer dat de Raad niet aanwezig is, want ik denk dat hier in het Parlement wederom een heel duidelijk standpunt over het klonen is ingenomen en dat we eigenlijk vinden dat dit niet in deze verordening thuishoort, maar dat daarover in ieder geval een open publiek debat moet komen. Ik ben zelf niet voor vlees van gekloonde dieren op mijn bord, maar ik kan mij voorstellen dat andere zeggen, wij willen aparte regelgeving. Het is in ieder geval heel duidelijk dat we hierover een aparte regelgeving willen en dat dit niet geregeld moet worden in de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen. Ik hoop dat die boodschap heel duidelijk overkomt, want we hebben het hier vandaag gehad over nanotechnologie en over klonen.

Daarover heb ik heel veel gehoord, maar de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen gaat over veel meer. Zij gaat over al die nieuwe technieken die op het punt staan ontdekt te worden of waarmee de wetenschap op dit moment bezig is. We willen de innovatie niet in de weg staan, maar we willen dat de consument en de producent weten waar ze aan toe zijn en we willen zeker weten dat het voedsel dat op ons bord komt ook veilig is. Ik hoop dus dat deze discussie over het klonen niet langer de nieuwe voedingsregelgeving in de weg zal staan en dat ook straks ontwikkelingslanden die natuurlijke traditionele voedingsmiddelen op de Europese markt willen brengen, door dit soort geharrewar niet ervan worden weerhouden om handel te drijven met de Europese Unie als het gaat om gewone natuurlijke producten. Ik hoop dat wij morgen als Parlement het signaal in de stemming nog een keer zo duidelijk afgeven als we dat vandaag in het debat hebben gedaan en ik denk dat het dan gewoon helemaal goed moet komen.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate. La votación tendrá lugar mañana, miércoles 7 de julio de 2010, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. Presidente, la relazione approvata oggi sull'immissione nel mercato di nuovi prodotti alimentari è un'ulteriore conferma della sensibilità della nostra Assemblea alle richieste d'informazione e di sicurezza alimentare provenienti dai cittadini, piuttosto che a quelle delle lobbies di sperimentazione animale ed alimentare che rispondono spesso a logiche di natura economica. Noi rifiutiamo in principio la manipolazione genetica umana, animale o vegetale fino a quando non sia dimostrata ad ogni livello l’impossibilità di ripercussioni sulla salute dei cittadini. Gli animali, inoltre, non devono soffrire per la salute umana.Mi chiedo dove stia l’interesse dei consumatori nel disporre della carne di un animale malconcio prima della macellazione, "ricostituita" in succulenta bistecca con un'iniezione di nanomateriali o proteine modificate. Anche pochi mesi fa, votando sulla trombina, detta anche il "collante della carne", ho espresso le mie perplessità sulle iniziative che hanno un chiaro interesse industriale senza garantire la totale e parallela tutela dei consumatori. Perciò ho votato a favore dell'emendamento 14 in cui si sostiene la necessità che la Commissione europea debba impegnarsi nel presentare una proposta legislativa specifica relativa all'immissione sul mercato di nuovi alimenti derivati da processi di clonazione. Da buon italiano ed Emiliano-Romagnolo, gli unici “pasticci” che apprezzo sono quelli “alla bolognese”, di cui posso garantire la genuinità secolare della ricetta. Rifiuto, invece, quelli genetici propinati al consumatore in assenza di informazioni dettagliate che possano renderlo pienamente consapevole della reale natura degli alimenti che trova sul piatto. Grazie.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), na piśmie. Dzisiejsza debata w sprawie nowej żywności jest bardzo istotna z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia konsumentów w całej Unii Europejskiej. Niezmiernie ważne jest przecież to, by zarówno Parlament, jak i Komisja, stwarzały takie mechanizmy, których podstawowym priorytetem będzie zapobieganie negatywnym skutkom wprowadzania na rynek nowych produktów, w odniesieniu do których nie posiadamy dzisiaj jeszcze kompletnej wiedzy, jaki wpływ na organizm może wywołać ich spożywanie. Wszystkim obywatelom Unii w tym zakresie należy się niezbędna ochrona i bezpieczeństwo. Muszą mieć oni całkowitą pewność, że żywność dostępna na rynku nie zawiera nowych, nieznanych i być może szkodzących zdrowiu składników. Dlatego nie możemy dopuścić do tego, by w obrocie handlowym znalazły się produkty żywnościowe, wytworzone przy pomocy dotychczas niestosowanych i niesprawdzonych technologii. Jestem przekonana, że w zakresie wprowadzania nowej żywności na rynek, zawsze bezwzględne pierwszeństwo musi mieć przede wszystkim ochrona zdrowia i życia konsumentów. I tylko przy zapewnieniu tego warunku, nowe produkty mogą być dopuszczane do obrotu na unijnym rynku.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika