Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2010 m. liepos 6 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Ispanijos pirmininkavimo apžvalga (diskusijos)
 5.ES ir JAV susitarimas dėl ES finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo JAV vykdomos terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Valstybių narių prisijungimas prie 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje pasirašytos Konvencijos dėl tarptautinių parodų (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (balsavimas)
  6.2.Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos protokolo dėl integruoto pakrančių zonos valdymo sudarymas (A7-0191/2010, Jo Leinen) (balsavimas)
  6.3.ES ir Islandijos bei Norvegijos susitarimas dėl Tarybos sprendimų 2008/615/TVR ir 2008/616/TVR tam tikrų nuostatų taikymo (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (balsavimas)
  6.4.Šveicarijos ir Lichtenšteino dalyvavimas agentūros FRONTEX veikloje (A7-0172/2010, Philip Claeys) (balsavimas)
  6.5.Prašymas ginti Parlamento nario Valdemaro Tomaševskio imunitetą (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (balsavimas)
  6.6.Statistinių duomenų kokybė taikant perviršinio deficito procedūrą (A7-0220/2010, Othmar Karas) (balsavimas)
  6.7.Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija ir makroregionų vaidmuo būsimojoje sanglaudos politikoje (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (balsavimas)
  6.8.ES regioninės politikos įnašas kovojant su finansų ir ekonomikos krize, ypač atsižvelgiant į tikslą Nr. 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (balsavimas)
  6.9.Miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (balsavimas)
  6.10.Jūra ar vidaus vandenimis keliaujančių keleivių teisės (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  6.11.Pažangiosios sausumos transporto sistemos ir sąsajos su kitų rūšių transportu (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (balsavimas)
  6.12.Į uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams taikomi pranešimo formalumai (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (balsavimas)
  6.13.Darnusis ateities transportas (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (balsavimas)
  6.14.m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (balsavimas)
  6.15.Jaunimo galimybių patekti į darbo rinką skatinimas, stažuotojo ir praktikanto statuso stiprinimas (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (balsavimas)
  6.16.Netipinės sutartys, profesinės veiklos saugumo užtikrinimas ir naujos socialinio dialogo formos (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (balsavimas)
  6.17.Komisijos žalioji knyga dėl biologinių atliekų tvarkymo Europos Sąjungoje (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 10.Ekonomikos valdymas ES ir euro zonoje ir nacionalinių biudžetų priežiūra (diskusijos)
 11.Konkrečios Europos centrinio banko užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla - Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai - Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija - Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas - Europos bankininkystės institucija - Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija - Bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema (diskusijos)
 12.Europos finansinio stabilumo fondas, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė ir veiksmai ateityje (diskusijos)
 13.Kapitalo poreikis prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat atlyginimų nustatymo politikos priežiūrinis tikrinimas - Bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimai ir finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politika (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 15.Nauji maisto produktai (diskusijos)
 16.Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) (diskusijos)
 17.Veiklos vykdytojų, pateikiančių į rinką medieną ir medienos produktus, pareigos (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 19.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (2420 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika