Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 6 iulie 2010 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Bilanţul Preşedinţiei spaniole (dezbatere)
 5.Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Aderarea statelor membre la convenția referitoare la expozițiile internaționale semnată la Paris la 22 noiembrie 1928 (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (vot)
  6.2.Încheierea Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane (A7-0191/2010, Jo Leinen) (vot)
  6.3.Acordul dintre UE și Islanda și Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziții din Deciziile 2008/615/JAI a Consiliului şi 2008/616/JAI a Consiliului (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (vot)
  6.4.Participarea Elveţiei şi a Liechtensteinului la activitățile FRONTEX (A7-0172/2010, Philip Claeys) (vot)
  6.5.Cererea de apărare a imunităţii parlamentare a lui Valdemar Tomaševski (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (vot)
  6.6.Calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv (A7-0220/2010, Othmar Karas) (vot)
  6.7.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice şi rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (vot)
  6.8.Contribuţia politicii regionale a UE la combaterea crizei economice şi financiare, cu referire specială la Obiectivul 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (vot)
  6.9.Drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul şi cu autocarul (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (vot)
  6.10.Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (vot)
  6.11.Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele cu alte moduri de transport (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (vot)
  6.12.Formalităţile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieșirea din porturi (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (vot)
  6.13.Un viitor sustenabil pentru transporturi (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (vot)
  6.14.Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (vot)
  6.15.Promovarea accesului tinerilor la piaţa forţei de muncă şi consolidarea statutului formării profesionale, stagiilor şi uceniciilor (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (vot)
  6.16.Contractele atipice, securizarea parcursului profesional și noile forme de dialog social (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (vot)
  6.17.Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 10.Guvernanţa economică în UE şi în zona euro şi supravegherea bugetelor naţionale (dezbatere)
 11.Competenţe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice - Competenţele Autorităţii bancare europene, ale Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe - Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe - Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar şi înfiinţarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice - Autoritatea Bancară Europeană - Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale - Gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar (dezbatere)
 12.Fondul european de stabilitate financiară și mecanismul european de stabilizare financiară și acțiuni viitoare (dezbatere)
 13.Cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare - Remunerarea directorilor societăţilor cotate şi politicile de remunerare din sectorul de servicii financiare (dezbatere)
 14.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 15.Alimentele noi (dezbatere)
 16.Emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (Reformare) (dezbatere)
 17.Obligaţiile operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 19.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (2816 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate