Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0208/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0208/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 13
CRE 06/07/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.1
CRE 07/07/2010 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0265

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.1. Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, rapporteur. − Mevrouw de Voorzitter, collega's, ik zou u willen vragen om in te stemmen met mijn verzoek om over mijn verslag te stemmen door middel van een hoofdelijke stemming. Ik heb de collega's schaduwrapporteurs hierover ingelicht en ik meen te begrijpen dat ze dat kunnen ondersteunen. Ik geloof dat we daardoor de brede steun die het verslag in de Commissie economische zaken heeft gekregen, sterker in de verf kunnen zetten. Dank voor uw begrip.

 
  
 

(The request for a roll-call vote was accepted.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου