Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2749(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0410/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0410/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 12
CRE 06/07/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.13
CRE 07/07/2010 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0277

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.13. Ευρωπαϊκό Μέσο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και μελλοντικές δράσεις (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, το διαδικαστικό αφορά στην ψηφοφορία για την τροπολογία 2. Στο βαθμό που η τροπολογία 2 υπερψηφιστεί, καταπίπτει η αυθεντική παράγραφος 14, διότι η τροπολογία 2 είναι επί της παραγράφου 14.

 
  
 

– Before the vote on Amendment 6:

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). - Frau Präsidentin! Ich möchte als Koordinator der Sozialisten und Demokraten eine Bemerkung zu diesem Änderungsantrag 6 machen. Anders als in unserer Stimmempfehlung ausgedrückt würde ich meine Fraktion auffordern, für Antrag 6 zu stimmen. Das ist ein Fehler in dieser Liste. Wir sollten für Antrag 6 stimmen, und das klärt wahrscheinlich unser Stimmverhalten jetzt in einer entscheidenden Situation.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου