Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 7 juli 2010 - Strasbourg Reviderad upplaga

10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
 

(The sitting was suspended at 13.35 and resumed at 15.05.)

 
  
  

PRZEWODNICZY JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy