Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 7. července 2010 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Oprava k textu přijatému Parlamentem (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 4.Předložení dokumentů: viz zápis
 5.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 6.Program činnosti belgického předsednictví (rozprava)
 7.Žádost Islandu o členství v Evropské unii (rozprava)
 8.Hlasování
  8.1.Odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze a politiky odměňování v odvětví finančních služeb (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (hlasování)
  8.2.Nové potraviny (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (hlasování)
  8.3.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (hlasování)
  8.4.Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (A7-0149/2010, Satu Hassi) (hlasování)
  8.5.Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (hlasování)
  8.6.Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (A7-0169/2010, Sven Giegold) (hlasování)
  8.7.Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (hlasování)
  8.8.Evropský orgán pro bankovnictví (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (hlasování)
  8.9.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (A7-0170/2010, Peter Skinner) (hlasování)
  8.10.Kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (hlasování)
  8.11.Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (hlasování)
  8.12.Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (hlasování)
  8.13.Evropský nástroj pro finanční stabilitu, evropský mechanismus finanční stabilizace a budoucí kroky (hlasování)
  8.14.Žádost Islandu o členství v Evropské unii (B7-0407/2010) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Evropská služba pro vnější činnost – Evropský služba pro vnější činnost (rozprava)
 13.Kosovo – Albánie (rozprava)
 14.Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis
 15.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 16.Průzkum ložisek ropy a těžba ropy – rizika, odpovědnost a právní předpisy (rozprava)
 17.Situace v Kyrgyzstánu (rozprava)
 18.HIV/AIDS a XVIII. mezinárodní konference o AIDS (Vídeň, 18.–23. července 2010) (rozprava)
 19.Vstup Úmluvy o kazetové munici v platnost dne 1. srpna 2010 a úloha Evropské unie (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1171 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1316 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí