Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 7. júla 2010 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Korigendum k textu prijatému Parlamentom (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Program činností belgického predsedníctva (rozprava)
 7.Žiadosť Islandu o členstvo v Európskej únii (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.Odmeňovanie riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností a politiky odmeňovania v odvetví finančných služieb (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (hlasovanie)
  8.2.Nové potraviny (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (hlasovanie)
  8.3.Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (hlasovanie)
  8.4.Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh (A7-0149/2010, Satu Hassi) (hlasovanie)
  8.5.Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (hlasovanie)
  8.6.Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (A7-0169/2010, Sven Giegold) (hlasovanie)
  8.7.Makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (hlasovanie)
  8.8.Európsky orgán pre bankovníctvo (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (hlasovanie)
  8.9.Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (A7-0170/2010, Peter Skinner) (hlasovanie)
  8.10.Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (hlasovanie)
  8.11.Osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (hlasovanie)
  8.12.Cezhraničné krízové riadenie v bankovom sektore (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (hlasovanie)
  8.13.Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce akcie (hlasovanie)
  8.14.Žiadosť Islandu o členstvo v Európskej únii (B7-0407/2010) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Európska služba pre vonkajšiu činnosť (rozprava)
 13.Kosovo - Albánsko (rozprava)
 14.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Prieskum ložísk ropy a ťažba – riziká, zodpovednosť a regulácia (rozprava)
 17.Situácia v Kirgizsku (rozprava)
 18.AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň, 18. – 23. júla 2010) (rozprava)
 19.Nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) 1. augusta 2010 a úloha EÚ (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1171 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1316 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia