Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 7. julij 2010 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Popravek sprejetega besedila (člen 216 poslovnika): gl. zapisnik
 4.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika): gl. zapisnik
 6.Program dela belgijskega predsedstva (razprava)
 7.Prošnja Islandije za članstvo v Evropski uniji (razprava)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Prejemki direktorjev javnih družb in politika prejemkov v sektorju finančnih storitev (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (glasovanje)
  8.2.Nova živila (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (glasovanje)
  8.3.Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenova) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (glasovanje)
  8.4.Obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (A7-0149/2010, Satu Hassi) (glasovanje)
  8.5.Pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (glasovanje)
  8.6.Evropski organ za vrednostne papirje in trge (A7-0169/2010, Sven Giegold) (glasovanje)
  8.7.Makrobonitetni nadzor finančnega sistema in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (glasovanje)
  8.8.Evropski bančni organ (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (glasovanje)
  8.9.Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (A7-0170/2010, Peter Skinner) (glasovanje)
  8.10.Kapitalske zahteve za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter nadzorniški pregled politik prejemkov (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (glasovanje)
  8.11.Prenos posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (glasovanje)
  8.12.Čezmejno obvladovanje krize v bančnem sektorju (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (glasovanje)
  8.13.Evropski instrument za finančno stabilnost in evropski mehanizem za finančno stabilizacijo ter prihodnji ukrepi (glasovanje)
  8.14.Prošnja Islandije za članstvo v Evropski uniji (B7-0407/2010) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Evropska služba za zunanje delovanje (razprava)
 13.Kosovo - Albanija (razprava)
 14.Zahteva za zaščito poslanske imunitete: gl. zapisnik
 15.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 16.Iskanje in črpanje nafte: tveganje, odgovornost in regulacija (razprava)
 17.Razmere v Kirgiziji (razprava)
 18.Aids/HIV v pričakovanju 18. mednarodne konference o aidsu (Dunaj, od 18. do 23. julija 2010) (razprava)
 19.Začetek veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu 1. avgusta 2010 in vloga EU (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 21.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1171 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1316 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov