Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0079/2010 (B7-0315/2010)

Разисквания :

PV 08/07/2010 - 4
CRE 08/07/2010 - 4

Гласувания :

Приети текстове :


Разисквания
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

4. Последиците за селското стопанство в ЕС от възобновяване на преговорите с Меркосур с оглед на сключване на споразумение за асоцииране – Подготовка на предстоящата среща на високо равнище ЕС-Бразилия, която ще се проведе на 14 юли 2010 г. в гр. Бразилия (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. - Следващата точка е разискването относно:

- въпросът, изискващ устен отговор (O-0079/2010), зададен от Mairead McGuinness, Albert Deß, Georgios Papastamkos, Véronique Mathieu, Мария Неделчева, Michel Dantin, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Peter Jahr, Christa Klaß, Elisabeth Köstinger, Esther de Lange, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Joseph Daul, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski, Christophe Béchu, Rareş-Lucian Niculescu, Hans-Peter Mayer и Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE, James Nicholson и Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, José Bové, от името на групата Verts/ALE, George Lyon, от името на групата ALDE, Luis Manuel Capoulas Santos и Karin Kadenbach, от името на групата S&D, към Комисията относно последиците за селското стопанство в ЕС от възобновяване на преговорите с Меркосур с оглед на сключване на споразумение за асоцииране (B7-0315/2010), и

- въпросът, изискващ устен отговор (O-0091/2010), зададен от Luis Yáñez-Barnuevo García, от името на групата S&D, към Комисията относно подготовката на следващата среща на високо равнище ЕС-Бразилия на 14 юли 2010 г. в гр. Бразилия (B7-0317/2010).

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, автор. − (EN) Г-н председател, благодаря Ви за уточнението относно едната минута, но може ли само да се възползвам от възможността да се изкажа по процедурен въпрос. Аз съм сред авторите на първия въпрос, изискващ устен отговор. Никак не съм радостна от факта, че сега сме изправени пред общо разискване на два слети въпроса. От май се опитвам да поставя на дневен ред въпроса за Меркосур. Не считам, че този въпрос следва да подлежи на общо разискване и искам напълно да се противопоставя на случилото се тази сутрин. Не знам как и защо стана така. Изключително съм недоволна от това, което се случи. Мога ли да се върна на този въпрос в разискването? Бих искала случая да бъде изяснен и се надявам, че ще получа подкрепата на други колеги.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Г-жо McGuinness, както знаете, тъй като сте отдавнашен член на Парламента, Председателският съвет взе решение разискването да бъде организирано именно по този начин и затова нещата се развиват по този начин. Разбира се, взимам под внимание Вашата неудовлетвореност по този въпрос, но Ви моля да разберете, че няма тепърва да започнем разискване по въпроса, тъй като в противен случай нито един от колегите, които следва да се изкажат, няма да могат да го направят.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, автор. − (EN) Г-н председател, смятам, че тази сутрин имаме проблем поради липса на консултация. Бих предположил, че като автори на въпроса за Меркосур следваше поне от любезност да бъде потърсено нашето мнение относно причините за случилото се. Знам, че Председателският съвет взима решенията, но, г-н председател, вие сте изтъкнат член на Бюрото на Парламента и се надявам, че ще предадете на Бюрото посланието, че когато в Парламента се разисква селското стопанство, следва да определите достатъчно време за това.

Очевидно тази сутрин липсваше време. Изслушахте искането и видяхте проблема. Има ли начин Парламентът да започне да работи за членовете на ЕП, а не за парламентарната администрация? Ние сме тези, избрани да представляват хората, а не длъжностните лица от администрацията, които получават тлъсти заплати...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Г-н Nicholson, взимам под внимание думите Ви и, разбира се, ще предам Вашата загриженост на Бюрото на Парламента. Администрацията не е тази, която организира разискванията. Тя подпомага политическите структури в организацията на разискванията.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness, автор. − (EN) Г-н председател, причината не е, защото е лято и сме настроени зле. Просто повдигаме добре обосновани въпроси и се отнасяме към работата си сериозно. Ще отнема 30 секунди, защото разполагам с две празни страници. Отправих пет въпроса към Комисията. Не възнамерявам да говоря, преди да чуя отговорите. Ще взема думата отново в края на разискването.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Много Ви благодаря, г-жо McGuinness. По-късно ще Ви предоставя времето, което не използвахте сега.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, автор. − (EN) Г-н председател, смятам, че мнозина останаха изненадани от неотдавнашното решение на Комисията бъдат възобновени преговорите с Меркосур относно споразумение за свободна търговия. Тъй като навлизаме в период на реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП) и тъкмо разисквахме този въпрос, всички сме наясно, че селското стопанство ще бъде в основата на споразумението.

Макар да приемам това, че службите на Комисията са в правото си да възобнови обсъжданията, смятам, че много по-добре би било да съобщят на Парламента за своите намерения. Възможно е настоящият въпрос да отвори кутията на Пандора в редица сектори на европейското селско стопанство и поради това сериозно поставям под въпрос впускането в бъдещо споразумение.

Налице са сериозни проблеми в Бразилия и Аржентина по отношение на проследяването на животните и други въпроси, свързани със здравето и безопасността. Заключенията на последния доклад на мисията на Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) в щата Санта Катарина са, че проверките на добитъка, преминаващ от Аржентина в Бразилия или даже между различните щати в Бразилия са изключително малко. По същата причина не бяха приложени правилата за ушно маркиране. Това са само някои от примерите, които мога да изброя, позовавайки се на доклада на ФАО от миналия октомври.

Обръщам се пряко към уважаемия член на Комисията, че ако продължи да следва тази посока, непрестанно ще среща противодействие. До известна степен разбирам защо това може да представлява привлекателна възможност, тъй като обсъжданията относно СТО не напредват изобщо, но действително считам, че това може да разруши СТО. Ако Меркосур успее да постигне споразумение с ЕС, защо тези държави да продължават да участват в преговорите със СТО?

Трябва да разберете,че няма да има спад в стандартите за здравето и проследяването на животните. Потребителите и производителите в Европейския съюз трябва да бъдат защитени и не смятам, че едно търговско споразумение с Меркосур би постигнало това. Напротив, ще има изцяло обратен ефект.

 
  
MPphoto
 

  José Bové, автор. (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, възобновяването на преговорите с Меркосур в момент, когато Европейският съюз се готви да начертае наново своята селскостопанска политика, разкрива рискована липса на съгласуваност от страна на Комисията. Европа вече внася 500 000 тона говеждо месо. По-нататъшното отваряне на нашия пазар ще бъде в ущърб на хората, отглеждащи добитък, от по-необлагодетелстваните региони в Европа, без да бъде гарантирано спазването на здравните и социалните стандарти. Не можем да приемем това.

Европа купува 38 милиона тона соя и фураж за добитъка. Вносът от Бразилия и Аржентина има монопол върху повече от 19 милиона хектара. Вносът е съсредоточен в ръцете на три предприятия: „Каргил“ (Cargill), „Ей Ди Ем“ (ADM) и „Бънч“ (Bunch). Между 2001 и 2004 г. добивът на соя разрушава повече от 1,2 милиона хектара тропически и екваториални гори. Това е една от основните причини за увеличаването на емисиите на парникови газове и намаляването на биологичното разнообразие.

Европейският парламент реши да състави доклад относно възстановяването на правото на автономност по отношение на растителните протеини за фураж за добитъка. Това решение се ръководи от необходимостта от екологосъобразно селско стопанство и подпомагане на борбата срещу изменението на климата. Тези усилия ще бъдат изцяло провалени от настоящия проект за двустранно споразумение. За пореден път Европейската комисия продава евтино своето селско стопанство и своите земеделски стопани, за да извлече евентуална печалба за дружествата за услуги. Отстъпките няма да бъдат в интерес на земеделските семейства от Меркосур, а само ще обслужват интересите на агро-промишлените групи. Убедителни доказателства за това могат да бъдат намерени в доклада на дружеството „Тайсън“ (Tyson), американска корпорация с голямо влияние на международния пазар на месо, която съобщи, че е инвестирала в Бразилия – цитирам и това се съдържа в доклада – за да използва тази държава като трамплин за износ в Европа.

Други предприятия като „Ду Груп“ (Doux Group) вече очакваха този ход, изкупувайки „Бразилиън Франгосул Груп“ (Brazilian Frangosul Group) през 1998 г. Редица птицевъди, особено в Бретан, платиха цената на тази сделка.

Изглежда Европа се стреми да следва своята политика на преместване чрез засилване на атаките й срещу земеделските стопани. Трябва да спрем този безумен процес, като предложим на нашите граждани качествена храна, която да е местно производство.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, автор. − (EN) Г-н председател, ще се опитам да бъда кратък. Налице са сериозни опасения относно възобновяването на преговорите с Меркосур.

Представлявам Шотландия, в която е налице разширено производство на говеждо месо. Това е една скъпа производствена система и е от жизненоважно значение тя да продължи да съществува, за да може голяма част от земята в Шотландия да не бъде изоставяна поради евтиния внос, който залива пазара. Съществува сериозно опасение, че можем да станем свидетели на жертването на шотландското производство на говеждо и телешко месо поради необходимостта да се провеждат преговори и да се постигне споразумение с държавите от Меркосур.

Ето защо бих искал да повдигна няколко въпроса по тази тема, която не е проблем единствено за Шотландия, но и за Ирландия, Франция и в цяла Европа. По-конкретно, бих искал да Ви попитам защо, както проличава, не са били проведени консултации с Парламента и с комисията по земеделие и развитие на селските райони, преди да бъде направено съобщението. Със сигурност, поне от любезност, предварителното ни информиране щеше да подпомогне опита за и гарантирането на добри отношения между Вас и Парламента по този въпрос.

Второ, какъв е мандатът за преговори на преговарящите по отношение на селскостопанските продукти? Може ли някой да ми каже за какво точно им е разпоредено да преговарят? Колко тона говеждо месо? Какъв достъп? Няма ли митническа тарифа или минимални тарифи? Може ли някой да ни каже какъв е мандатът?

Още два въпроса. Кога ще бъде проведено изследване на въздействието, за да стане ясно какво би могло да е въздействието на всяко едно споразумение, независимо от неговия мащаб? Най-малкото, следва да се запознаем със степента на въздействието, преди да подписваме каквото и да било, особено в момент, когато подновяваме преговорите относно ОСП и решаваме бъдещото подпомагане на селското стопанство. Двата въпроса са неразривно свързани и затова е необходимо да разберем какво влияние ще окаже това.

Накрая, каква е ролята на членът на Комисията, отговарящ за селското стопанство, по отношение на настоящия въпрос? Досега не сме чули много по отношение на неговата роля в преговорите и дали той отговаря за назначаване на мандата за вашите преговарящи. Ще има ли допитване до Парламента преди взимането на окончателно решение? Бих искал да получа отговори на настоящите въпроси.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Бих искал да насоча вниманието на всички към факта, че ораторите, изказали се досега, включително г-н Capoulas Santos, са авторите на първия въпрос, който разискваме, и че следва изказване на г-н Yáñez-Barnuevo García, който е автор на втория въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, автор. – (PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, Латинска Америка като цяло, и по-конкретно държавите от Меркосур, са стратегически партньори на Европейския съюз. С тях имаме обща история и споделяме едни и същи социални ценности. Освен това Латинска Америка е геополитически регион, в който свободата, демокрацията и зачитането на правата на човека претърпяват значително развитие. Ето защо укрепването на политическите и културните връзки и повишаването на взаимните ползи в икономически план представляват съвсем логична стъпка.

Затова приветствам европейското решение да бъдат възобновени преговорите с Меркосур относно споразумението за асоцииране, въпреки че изразявам съжаление и осъждам неотдавнашните протекционистични действия на Аржентина, които напълно противоречат на проявения от европейска страна дух на откритост.

Трябва обаче да предупредя Комисията за възможните отрицателни последици за селскостопанския сектор в Европа в случай че към преговорите не се подходи с необходимата загриженост. Всички ние сме наясно със степента на дисбаланс в търговските ни отношения с Меркосур и съответните условия за производство и изискванията за земеделските стопани от двете страни на Атлантика.

Поради това, заедно с въпросите, внесени официално в писмена форма, и по-конкретно този, който се отнася до това как Комисията възнамерява да се справи с проблема за чувствителните продукти, бих искал да узная как тя възнамерява да подходи към неразбираемите действия на Аржентина.

 
  
MPphoto
 

  Luis Yáñez-Barnuevo García, автор. – (ES) Г-н председател, днес е ден за отправяне на поздравления: първото дължим на испанския министър на външните работи, г-н Моратинос, който успя да доведе известен брой кубински политически затворници в Испания или е на път да осъществи това; както и на Гийермо Фариняс, политическият затворник, който чрез гладна си стачка, издръжливост и саможертва извоюва свобода за тези затворници.

По отношение на въпроса, с който се занимаваме сега, преди всичко бих искал да поздравя Съвета за започването на преговори относно мащабно търговско споразумение, което има и политически характер и е свързано със сътрудничество, между Европейския съюз и Меркосур, решението за което беше взето на срещата на високо равнище в Мадрид на 18 май тази година. В противовес на казаното досега, Парламентът многократно изрази своята подкрепа за настоящите преговори в рамките на делегацията за отношения с държавите от Меркосур, делегацията за Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) и пленарните заседания на няколко парламентарни сесии. Обсъждаме търговско споразумение, което би могло и следва да бъде най-мащабното в света и което ще допринесе за развитието, благополучието, напредъка и заетостта на 800 милиона души, както и за поразителното повишаване на обмена на стоки и услуги между двата региона.

Селското стопанство представлява само част от настоящото макро-споразумение. Необходимо е по време на преговорите да бъдат постигнати балансирани споразумения, но не и в духа на протекционизма, който е врагът на развитието и благополучието; европейският протекционизъм, както и този, упражняван от някои държави от Меркосур. Във всички случаи, промишлеността и услугите представляват 97% от европейския брутен вътрешен продукт, а селското стопанство – само 2,1%. Ето защо е необходимо да се посрещнат страховете във връзка със съответното им съотношение и оправдаване.

Г-н член на Комисията, предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Бразилия на 14 юли следва да насърчи и ускори преговорите, чиито завършек придобива все по-голямо значение в рамките на икономическата криза, която преживяваме; настоящото споразумение ще допринесе за изхода от нея.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията. − (EN) Г-н председател, тъй като това е общо разискване и с позволението на председателя, бих искал да разгледам както последиците от едно споразумение за асоцииране с Меркосур по отношение на селското стопанство, така и предстоящата среща на високо равнище в началото на сесията. Затова ще отговоря в каквато форма определи председателят.

Започвам с темата за Меркосур, предстоящите преговори относно споразумението за асоцииране с Меркосур са от първостепенна важност за ЕС както в политическо, така и в икономическо отношение. От политическа гледна точка Меркосур е най-мащабният регионален интеграционен проект в Латинска Америка, поради което е излишно да настояваме относно геополитическото значение на активизирането на отношенията ни с континента. Сключихме споразумения с Чили и Мексико и неотдавна приключихме преговорите с Колумбия, Перу и Централна Америка, така че обвързването и с Меркосур е съвсем логично.

В икономически план едно успешно споразумение може да донесе значителна полза както за ЕС, така и за Меркосур. В настоящата трудна икономическа обстановка не можем да си позволим да пренебрегнем възможностите, които се съдържат в настоящото споразумение за нашите два региона по отношение на заетостта и растежа.

Меркосур е мащабна и динамична икономика с общ БВП 1 300 млрд. евро и с очакван ръст на БВП около 5% през 2010 г. и 4% през 2011 г. Меркосур е партньор на ЕС с нарастващо значение. По отношение на износа на ЕС, е на еднакво равнище с Индия и изпреварва държави като Канада или Корея. През последните четири години, преди да настъпи кризата, износът на ЕС за Меркосур нарастваше с повече от 15% годишно.

По отношение на външните преки инвестиции, Меркосур е също основен партньор. Инвестициите на ЕС в Меркосур възлизат на повече от 165 млрд. евро – повече от инвестициите на ЕС в Китай, Индия и Русия, взети заедно. Предвид размерите и потенциала на Меркосур, както и факта, че това все още е относително защитен пазар, икономическите ползи за стопанската дейност в ЕС нареждат настоящото споразумение сред най-значимите споразумения в областта на свободната търговия в, сключени в последно време от страна на ЕС или намиращи се в процес на преговори с важни търговски партньори като Корея или Индия.

Възобновяването на преговорите е също така знак за ангажимента на двата региона да продължават насърчаването на свободната търговия и премахването на протекционизма. Комисията взе настоящото решение след щателно проучване и задълбочено вътрешно разискване. С вземането на това решение Комисията даде своята положителна оценка на фактите, предоставени от Меркосур по време на неофициалния диалог на техническо равнище, относно въпроси като търговията със стоки, обществените поръчки или някои сектори на услугите.

Нека добавя, че веднага след като колегиумът взе решението влязох в комисията по международна търговия (INTA) и обсъдихме подробно възобновяването на преговорите. Бих могъл да добавя и това, че Съветът е на мнение, че съм бил далеч по-благосклонен в отношението си към Европейския парламент, отколкото към тях, така че това изобщо не им се хареса. Направихме това въз основа на получения мандат, така че не се нуждаем от нов мандат. Това решение на колегиума беше правилно и Парламентът беше подробно осведомен веднага след това.

Трябва да бъде пределно ясно обаче, че бъдещото отношение на нашите партньори от Меркосур със сигурност позволява възобновяването на преговорите, но това, разбира се, не гарантира успешния им завършек. Това е напълно различен въпрос. За да приключим успешно преговорите, ще трябва да преговаряме за постигането на едно амбициозно споразумение, особено в сектори като търговията със стоки и услуги или интелектуалната собственост, включително географските указания.

Първата среща с Меркосур се проведе миналата седмица в Буенос Айрес. Срещата беше по-скоро формална, за да се ориентираме след повече от пет годишно прекъсване, установявайки до къде бяха стигнали преговорите през 2004 г. и обсъждайки процесуални въпроси относно по-нататъшното развитие на преговорите. Разбира се, ще информираме Европейския парламент и Съвета относно развитието на преговорите.

По отношение на конкретните ви въпроси, Комисията работи въз основа на директивите за преговори, приети от Съвета през 1999 г. Тези директиви възлагат на Комисията да преговаря за постигането на балансирано и цялостно споразумение с Меркосур, с цел същественото либерализиране на всяка област на търговията в съответствие с поетите ангажименти на Световната търговска организация (СТО). Това се отнася до всички сектори, съдържащи се в споразумението, включително селското стопанство.

Комисията е напълно наясно с чувствителността на темата за селското стопанство в рамките на настоящите преговори и ще вземе това под внимание по време на преговорите с Меркосур. Нека също така не забравяме, че и в Меркосур са налице съществени настъпателни интереси в областта на селското стопанство, като например производството на вино, сирене, плодове и зеленчуци и географските указания. С оглед на това съзнаваме, че може да се наложи предприемането на придружаващи мерки в областта на най-чувствителните сектори. Прекалено рано е обаче да обсъждаме обхвата на тези мерки. Сега едва започваме преговорите и все още не сме започнали да обсъждаме по същество.

Към настоящия момент все още не сме изложили нашите предложения по отношение на селското стопанство и имаше въпрос – не знам от кого точно беше поставен – относно становището по този въпрос на члена на Комисията, отговарящ за селското стопанство. Не членът на Комисията, отговарящ за търговията, е този, който решава какви предложения ще се представят в областта на селското стопанство. Това трябва да бъде съгласувано между члена на ЕК, отговарящ за селското стопанство, и мен, и в случай че не постигнем съгласие, въпросът се отнася към колегиума от членове на Комисията. Такъв е редът, така че Дачиан Чолош участва пълноценно в тези обсъждания.

Знаем също, че ще трябва да вземем под внимание предишни предложения в областта на селското стопанство, отправени от ЕС на кръга от преговори от Доха, като се очаква Меркосур да бъде сред основните облагодетелствани от тях. Във връзка с това нека да разясня, че подновяването на преговорите с Меркосур не подкопава по никакъв начин поетата от нас отговорност за успешно приключване на Програмата за развитие от Доха (ПРД). По принцип преговаряме единствено за сключването на Споразумения за свободна търговия (ССТ), които са в съответствие с правилата на СТО и които, основавайки се на достиженията на правото на СТО, имат много по-голям обхват в сравнение с преговорите от кръга от Доха. Считам, че ако направим правилния избор, ще бъде възможно да приключим успешно преговорите и по двата въпроса.

По отношение на безопасността на храните, от само себе си се разбира, че внасяните стоки трябва изцяло да покриват изискванията на ЕС за безопасност на храните. Нека бъде напълно ясно, че нашите здравословни изисквания и тези относно безопасността не подлежат на преговори; нито с Меркосур, нито с някого другиго. Подходът на ЕС при всички търговски преговори със сигурност не включва понижаване на равнището на защита на ЕС. Правилата на СТО ни позволяват да установим собствено равнище на сигурност при условие, че се основава на признати научни доказателства – това право е неприкосновено.

На последно място, що се отнася до въздействието на евентуално споразумение, вече беше извършена устойчива оценка на въздействието на споразумение между ЕС и Меркосур и от март 2009 г. тази оценка вече е обществено достояние. Освен това в близките месеци Комисията ще завърши оценката на въздействието с по-конкретни икономически проучвания.

Сега нека премина към срещата на високо равнище между ЕС и Бразилия и да започна с кратък преглед на нашите отношения. Бразилия е държава от безспорна международна величина в съответствие с размера на своята територия, население и икономически постижения. Бразилия подкрепя многостранното сътрудничество, член е на Г-20 и е основен участник в разискванията на световно равнище относно изменението на климата, икономическото управление, реформите в ООН, въпросите на търговията и премахването на бедността. Освен това Бразилия често играе ролята на неофициален мост между западните, бързо развиващите се и развиващите се страни. Бразилия е една от деветте държави, с които ЕС е сключила стратегическо партньорство. Това партньорство датира от 2007 г., а съвместният план за действие, чрез който партньорството се прилага на практика – от 2008 г.

Множеството съвместни инициативи, равнището на взаимно разбирателство и задълбочаването на отношенията, което включва 18 диалога, протичащи в момента, са свидетелство за нашето удовлетворение от прилагането на съвместния план за действие. Предстоящата среща на високо равнище ЕС-Бразилия ще бъде четвърта поред, по време на която ще се стремим да направим преглед на напредъка в нашите отношения и да обсъдим основните глобални предизвикателства. Това е особено подходящ момент за подобна оценка, тъй като наближава краят на мандата на президента Лула.

По отношение на въпросите, свързани с околната среда, по време на третата среща на високо равнище в Стокхолм планирахме сътрудничество с оглед на последната среща на високо равнище в Копенхаген през декември и инициатива за биоенергия, в която участват Бразилия, ЕС и Африканският съюз. Предстоящите конференции в Канкун и Нагоя относно изменението на климата и биологичното разнообразие са на висока позиция в дневния ред на срещата на високо равнище, тъй като по-доброто сътрудничество с Бразилия е от решаващо значение за успешния резултат.

След предложение на президента Лула на срещата на върха ЕС-Меркосур в Мадрид се стремим към общо становище с Бразилия за конференцията в Канкун. Комисията на Африканския съюз получи съвместното ни предложение относно установяването на тристранно сътрудничество по отношение на биоенергията и се надяваме скоро да получим отговор.

По отношение на сътрудничеството на множество международни форуми се стремим към постигането на съгласуваност преди срещата на върха на Г-20 в Сеул, за да получим подкрепата на Бразилия с оглед на това да постигнем добро представяне на ЕС в системата на ООН и целенасочено да се заемем с приключването на преговорите от кръга от Доха. Бразилия се стреми да усили своето влияние с глобалната система за управление и се нуждае от нашата подкрепа за извоюването на постоянно място в Съвета за сигурност на ООН. Като напреднала нововъзникваща икономика тя заема съвсем различна позиция от ЕС по отношение на реформирането на Световната банка и МВФ.

Като цяло напълно ясно, че като глобално свързани партньори ние имаме един и същи дневен ред и трябва да открием начини за изглаждане на различията и да търсим допирни точки. На срещата на високо равнище ще потвърдим поетата от нас отговорност за подкрепа на неразпространението на ядрено оръжие и ще насърчим по-тясното сътрудничество. Бразилия се противопостави на санкциите, наложени на Иран, приети миналия юни от Съвета за сигурност на ООН. ЕС обаче приветства усилията на Бразилия и Турция, довели до декларацията от Техеран, в която се посочват недостатъците, но също така се изтъкват стойността й като потенциален инструмент за изграждане на доверие, и прикани Иран да се възползва от възможността да възобнови сериозните преговори. Макар и да се различаваме в тактическо отношение, имаме общи интереси относно принципите, заложени в Договора за неразпространение на ядрени оръжия и необходимостта Иран да покаже мирния характер на нейната ядрена програма.

В първата част на моето обръщение разгледах обширно преговорите с Меркосур, но тези въпроси, разбира се, ще бъдат повдигнати по време на обсъжданията на срещата на високо равнище. За съжаление, няма да бъда в столицата Бразилия, но предвид това, че съвсем скоро се срещнахме, за да проведем първите технически разговори след дълго прекъсване, едва ли на срещата на високо равнище ще бъдат взети окончателни решения по отношение на преговорите. На срещата на високо равнище ще бъдат поставени и въпроси от регионално естество: Куба, Хондурас, Парагвай и Венецуела. На дневен ред е ролята на Бразилия в подпомагането на стабилизирането на Парагвай, отказът й да признае новото правителство на Хондурас, както и ангажиментите й към Куба и Венецуела.

Накрая, все още тече сериозната работа по някои въпроси, за които очакваме да бъдат решени на срещата на високо равнище. Най-напред, подписването на хоризонтално споразумение за гражданската авиация и споразумение за въздушна безопасност. Второ, обявяването на съвместна работна програма относно сключването на тристранно сътрудничество с развиващи се страни. Трето, на 14 юли в Брюксел ще бъде подписано писмо за намерение между Комисията и Бразилския съд за напредък в тристранното сътрудничество по отношение на подкрепа за избори и реформа в правосъдието.

Отношенията ни с Бразилия не приключват със срещата на високо равнище; успоредно с това имаме и други инициативи, които дават спомагат за по-пълното измерение на нашите двустранни, регионални и глобални ангажименти, но напълно изчерпах отреденото ми време за изказване. Ще се опитам да дам допълнителни примери в отговор на вашите въпроси.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos, от името на групата PPE.(EL) Г-н председател, по отношение на държавите от Меркосур, искам да подчертая големия дефицит на търговски баланс по отношение на Европейския съюз в сектора на селскостопанските продукти. И все пак, Аржентина блокира вноса на храни от трети държави и по този начин сериозно вреди на износа на европейски хранително-вкусови продукти, включително гръцки мармалад от праскови. Бих искал да попитам уважаемия член на Комисията дали е повдигнал този въпрос миналата седмица по време на първия кръг от преговорите в Буенос Айрес. Също така, позицията на Аржентина поставя ли въпроси, свързани с несъвместимостта на предприеманите от страната мерки с правилата и задълженията на Световната търговска организация?

Едно кратко отклонение: г-н член на Комисията, преговорите с държавите от Андите и Централна Америка завършиха. За да бъда честен, отстъпките, които Европа направи в сектора на селското стопанство, будят основателни тревоги и повдигат конкретни въпроси: Какво е оправданието за квотите, отпуснати от Европа в секторите на ориза и захарта, които надвишават продуктивните възможности на тези държави? Споразуменията включват ли клауза за нетен износител с оглед на предотвратяването на развитието на търговски триъгълник? Може ли Комисията да ни увери, че вносните цени ще останат непроменени в сектора на плодовете и зеленчуците?

Г-н член на Комисията, аз също ще се присъединя към мнението на колегите, изказали се относно необходимостта от по-тясно междуинституционално сътрудничество между Комисията и Европейския парламент. Необходимо е Комисията да осъзнае, че условията на междуинституционално сътрудничество се промениха в съответствие с Договора от Лисабон, както стана и с междуинституционалната култура. Колкото по-скоро пристъпите към действия в тази насока, толкова по-ползотворно и коректно ще бъде сътрудничеството между двете институции.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, от името на групата S&D. – (PT) Г-н председател, първата среща на високо равнище между ЕС и Бразилия, насърчена от португалското председателство през 2007 г., запълни необяснима празнина. Бразилия беше единствената държава от групата на Бразилия, Русия, Индия и Китай (BRIC), с която Европа нямаше стратегическо партньорство.

Укрепването на диалога между ЕС и Бразилия е напълно логично, тъй като ни позволява да задълбочим сътрудничеството в основни области като енергийната сигурност, устойчивото развитие, биологичното разнообразие, изменението на климата и др.

Броят на населението на Бразилия, както и нейното икономическо развитие и политическа стабилност, я определят като основен участник на международната сцена.

С оглед на предстоящата четвърта среща на високо равнище между ЕС и Бразилия е важно да се постигне баланс между радостта от постигнатия напредък и търсенето на начин за развитие на това сътрудничество, за да можем да посрещаме общите предизвикателства и да уеднаквим позициите си с оглед например на конференцията на ООН относно изменението на климата, която ще се състои в края на тази година в Мексико. Тази среща на високо равнище е възможност също така за напредък в преговорите с Меркосур, за да се стигне до окончателно решение относно сключването на споразумение за асоцииране и преодоляване на настоящите различия.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE.(FR) Г-н председател, тъкмо проведохме разискване в Парламента относно общата политика в селското стопанство, по време на което многократно изтъкнахме важността на това да подкрепим европейския модел, който е единствен в света.

В същото време обаче Комисията взе решение, без да бъде проведено каквото и да било предварително обществено разискване, да възобнови преговорите с Меркосур, последствията от които заплашват да бъдат пагубни за нашето селско стопанство, и по-конкретно европейското животновъдство, което вече изпитва сериозни затруднения. Вносът на говеждо месо ще се увеличи със 70%, вносът на птиче месо – с 25%. Тази продукция ще залее Европа на по-ниска цена, защото не е произведена в съответствие със същите здравни, екологични и социални изисквания.

Г-н член на Комисията, поради тези причини бих искала да изразя своята загриженост пред Вас. Нашето селско стопанство се намира в сериозно затруднение. По-нататъшното му дестабилизиране ще има сериозни последици. Не можем да развиваме европейска политика в областта на търговията, без да вземем под внимание и да защитим един от главните ни активи. Комисията трябва да се вслуша в настоящото послание и искането.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-н председател, мнозина колеги са загрижени за усложненията, които могат да възникнат за европейското селско стопанство след възобновяването на преговорите относно споразумението за асоцииране с Меркосур.

Аз и моята група споделяме тези опасения. Действително има опасения – и като член на ЕП, представляващ един отдалечен регион, имам опит със споразуменията за банани – че споразумението с Меркосур може да нанесе сериозен удар върху множество европейски селскостопански сектори. Ето защо е абсолютно наложително изготвянето на оценка на въздействието. Налице са и опасения, че вследствие на това споразумение селското стопанство на Меркосур ще се ориентира повече към производство – и то твърде много – в ущърб на малките земеделски стопанства в тези държави. Ето защо е необходимо постигането на баланс, така че споразумението да не превърне Латинска Америка и Европа в суперсили, водени главно от меркантилни принципи.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-н председател, намесата на Китай в Централна и Латинска Америка даде нов тласък на преговорите с ЕС. Държавите от Меркосур, със своите повече от 200 милиона потребители, както знаем, споделят много от нашите ценности и интереси и представляват най-значимият пазар за местното ни производство в Латинска Америка. Стремим се към най-голямата зона за свободна търговия с повече от 700 милиона жители и търговски обем от 100 млрд. евро.

Разбира се, това е сериозен аргумент в полза на постигането на споразумение за свободна търговия – нещо, което по принцип следва да се подкрепи. Въпреки това остава въпросът защо да има отделни споразумения с Мексико, Чили, Меркосур, Перу и Колумбия вместо едно общо споразумение. Освен това, ако ще се подписват отделни споразумения, тогава е необходимо по-малките държави да бъдат включени не само чрез търговски асоциации. Очевидно в това отношение липсва последователност.

Не бива да пренебрегваме и опасенията по отношение на селскостопанския сектор, свързани с евтиния внос на месо. В края на краищата, докато преследваме нашите собствени земеделски стопани с бюрократични правила и регламенти за качество, екологични стандарти и стандарти за защита на животните, тези изисквания не се отнасят за месото, което се произвежда в държавите от Меркосур. Не бива повече да подкопаваме самостоятелността на ЕС, която вече не е пълна, и трябва да избегнем увеличаването на броя на европейските земеделски стопани, които изоставят земята.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). - (ES) Г-н председател, всички ние се радваме на освобождаването на политическите затворници в Куба. Относно поздравленията обаче, не чух да се отправят поздравления към католическата църква, и по-конкретно към Парламента за ролята му, която се оказа основна при непоколебимата защита на всички в Куба, които се борят за свободата и достойнството си.

По отношение на темата за Меркосур, необходими са някои пояснения. Както членът на Комисията, г-н Де Гухт, обясни, Комисията представи някои насоки за преговори с цел сключването на споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Меркосур, които бяха приети от Съвета и от Парламента. Преговорите бяха в застой в продължение на шест години и е ясно, че бяха възобновени в рамките на срещата на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз, Латинска Америка и Карибите, както и с подкрепата на Парламента.

В настоящия момент целта е сключването на балансирано споразумение, което да покаже цялостна загриженост за интересите на всички сектори в рамките на Европейския съюз. Не разбирам защо някои сектори или групи по интереси да бъдат ощетени при преговорите. В течение на десет години нещата не стояха по този начин и няма причина да се развиват така в бъдеще. Това ще зависи от непоколебимостта на нашите преговарящи. Във всички случаи, ако това стане, очевидно Комисията ще трябва да предприеме мерки за обезщетяване на засегнатите сектори.

Такива мерки бяха предприети по отношение на трети държави, държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, както и на последните сключени споразумения с държавите от Андската общност. Основната причина за това е необходимостта да защитим производителите от Европейския съюз, в този случай производителите на банани.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, по време на срещата си на 4 май 2010 г. колегиумът на членовете на Комисията взе решение да бъдат възобновени преговорите относно споразумението за асоцииране между Европейския съюз и държавите от Меркосур. Всичко сочи натам, че, ако тези преговори завършат със сключването на споразумение, европейските селскостопански производители ще бъдат изправени пред значителни трудности, по-конкретно в областта на производството на говеждо и птиче месо, както и производството на зърно и плодове и зеленчуци. Катастрофални вторични последици могат да възникнат и в други сектори, като например сектора на свиневъдството. Във връзка с това трябва да ви предупредя за нелоялната конкуренция, за която третият в света интегриран пазар може да създаде предпоставки.

Действително, докато Европа иска да бъде пионер по отношение на изискванията в областта на здравето, хигиената, проследяването, грижата за околната среда и особено социалните стандарти, налагайки на своите производители силно ограничителна система на „кръстосано спазване“, производството на говеждо месо – и по-точно бразилското производство на говеждо месо – все още не отговаря напълно на хигиенните и здравни стандарти.

С приемането на внос от държавите от Меркосур, който не отговаря на европейските стандарти, рискуваме да поемем тежък товар в защита на интересите на нашите потребители и рискуваме да ощетим европейските производители, прилагайки двойни стандарти.

Г-н член на Комисията, искам да Ви помоля да бъдете особено бдителен в това отношение.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). - (EN) Г-н председател, повишеният достъп на Меркосур до европейския пазар би застрашил промишлеността на национално равнище – особено, както е в моя случай, сме разтревожени за сектора на говеждото и телешкото месо в Ирландия и в други държави. Това не е раздухване на тревожни слухове. Ирландия изнася около 90% от своята продукция от говеждо месо и квотите за това месо, към които се стреми Меркосур, ще конкурират пряко сектора на говеждото и телешкото месо в Ирландия.

Европейските земеделски стопани извършват своята дейност, спазвайки строги критерии за здраве и безопасност. Те се придържат към всички поставени стандарти и гарантират високо качество и безопасна продукция за потребителите.

В миналото Комисията многократно уверяваше европейските потребители и членовете на Парламента в качеството на вноса в Европейския съюз. Селскостопанските организации и членовете на ЕП обаче опровергаха позицията на Комисията относно равенството на качеството и стандартите между вносната и европейската продукция, което доведе до намаляването на стоките за износ за Бразилия от 3 000 до под 1 000.

Така че, г-н член на Комисията, въпросът ми е следният: предвид миналия опит и настоящия непостоянен характер на мисиите на ХВС, как Комисията ще гарантира на потребителите, че целият внос за Европейския съюз е с еднакво качество и отговаря на европейските стандарти? Мога ли само да кажа, г-н член на Комисията, че според мен опитът от последните години не предлага големи надежди или голямо доверие за в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, преговорите с държавите от Меркосур бяха възобновени и, ако правилно тълкувам днешните критики, основният въпрос е, че комисията по земеделие и развитие на селските райони не е осведомена за това. Съгласен съм, че трябва да подобрим съгласуването на всички тези въпроси с Европейския парламент.

Разбира се, започването на преговорите с Меркосур е крайно важен въпрос за нашите колеги в комисията по земеделие. Точно както липсваше информация относно настоящия въпрос в комисията по земеделие обаче, колегите ми от комисията по международна търговия не бяха осведомени за внасянето на днешния въпрос, изискващ устен отговор. Смятам, че всички ние в Бюрото и парламентарните групи трябва по-категорично да гарантираме, че наистина следваме последователни политики, както и че всички съответни комисии редовно биват осведомявани.

Бих искал да подчертая един конкретен въпрос. Всъщност благодарен съм на Комисията за това, че възобнови преговорите. На 5 май тази година Парламентът подкрепи възобновяването на преговорите в доклада Salafranca. Тоест, Комисията прави именно това, което Парламентът реши с голямо мнозинство. Въпреки това не съм съгласен, че искаме споразумение на всяка цена. Интересите на селското стопанство, промишлеността и сектора на услугите трябва, разбира се, да бъдат взети под внимание като цяло. Фактът, че можем да успеем да отчетем интересите на сектора на селското стопанство в споразумения за свободна търговия, се подкрепя от споразумението за свободна търговия с Южна Корея например, където отзивът от страна на сектора на селското стопанство беше много позитивен и вследствие на това се отварят нови пазарни възможности.

Получихме също така позитивни отзиви по отношение на търговското споразумение с Централна Америка, където също се откриват нови пазари, например в млечния сектор. Бих бил благодарен на Комисията, ако увеличи усилията си в идните седмици, за да вземе под внимание интересите на всички сектори – тоест на секторите на промишлеността и услугите, както и на сектора на селското стопанство.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). (ES) Г-н председател, възобновяването на преговорите между Европейския съюз и Меркосур се осъществява в добри условия, което ще създаде предпоставки за възстановяването на диалога относно търговските отношения.

Засега са възобновени само разговорите и е добре, че днешното разискване дава възможност на Комисията да отбележи по подходящ начин нашето отношение по въпроса.

Въпреки че Европейският съюз е в изгодна позиция в сектори на винопроизводството, зехтина, деликатесите и консервираните плодове и зеленчуци, логично е да приемем, че това няма как да компенсира очакваното въздействие върху животновъдната и селскостопанската продукция на ЕС, като захарното и житното производство.

Бих искала да призова Комисията да работи за постигането на цялостно балансирано споразумение, което да вземе под внимание деликатния характер на някои продукти. То следва да съдържа необходимите механизми за предотвратяване на неизпълнение, като например строг контрол върху здравните и фитосанитарните равнища на качество на внасяната продукция.

Друг важен въпрос е да се предотврати припокриването на резултатите от кръга от Доха, както и дублирането на изплатените от Европейския съюз обезщетения в областта на селското стопанство. Въпреки това се присъединявам към критиките относно ограничителните мерки, приети от Аржентина срещу някои европейски продукти, и се надявам, че Комисията ще действа решително, за да може скоро да се намери изход от настоящото положение.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, очевидно държавите от Меркосур са важни търговски партньори за нас. Въпреки това, г-н член на Комисията, търговията с държавите от Меркосур не следва да се превръща в еднопосочна улица. Честите твърдения пред обществото, че Европа затваря пътя си към селскостопанските пазари, са твърде погрешни. Закупуваме повече от 90% вносна селскостопанска продукция от Африка и 45% от Централна и Южна Америка. Европа със сигурност не е затворена за външна търговия.

Бих искал да отправя критика, г-н член на Комисията, към следваната политика по отношение на информацията. Тази политика не беше добра. Като лице, което определя политиката в областта на селското стопанство, първо разбрах от вестниците, че настоящите преговори се възобновяват. В бъдеще не би трябвало да разчитаме на пресата, за да получаваме информация. Настоятелно ви призовавам да осведомявате сектора на селското стопанство, представляван тук в Парламента, относно напредъка на преговорите.

Искам да отправя още една критика по отношение на факта, че целта тук е свободната търговия, която не се основава на стандарти. Как може да изискваме високи стандарти за защита на потребителите, защита на животните и опазване на околната среда в Европа, но да не изискваме същите стандарти за вносната продукция? Позволете ми да дам само един пример в това отношение. Миналата година Парламентът прие най-строгия законодателен акт в света относно продуктите за растителна защита. Редица активни съставки са забранени в Европа. Г-н член на Комисията, не можем в бъдеще да бъдем поставени в положение, в което в Европа се внасят храни от държави, където се употребяват активни съставки, забранени в Европа с цел защита на потребителите. Защитата на потребителите е неприкосновена и е добре да помним това по време на преговорите. Тогава няма да има защо да се притесняваме от нашите конкуренти и ние, европейските земеделски стопани, ще отстояваме своята позиция срещу тази конкуренция.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Г-н член на Комисията, една унгарска поговорка гласи, че колкото по-дълго е обяснението, толкова по-вероятно е този, който говори, да лъже. Вие не казвате истината. Европейската комисия е имала един единствен честен член на Комисията, Дачиан Чолош, който каза, че трябва да изберем между СТО и Меркосур, в противен случай ще съсипем европейското селско стопанство. Това е истината, г-н Де Гухт. Що се отнася до Вас, испанското председателство и Комисията нарушиха Договора от Лисабон, защото Европейският парламент беше пренебрегнат. Г-н Gaspari може да казва, че комисията по външни работи е дала разрешение, но Парламентът не е получил мандат. Това е другият повод за моя въпрос. Между другото, бих добавил, че в това отношение новите държави-членки могат само да загубят. Ние подкрепяме либерализацията, но ако Испания и Португалия имат особени интереси, следва да не замесват Европейския съюз. Трябва да решат този въпрос самостоятелно. Не е необходимо да осигурява рамка на ЕС за това.

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder (PPE). – (HU) Европейската комисия очерта мандата за преговори преди 11 години. Светът се промени през последните 11 години. Проблемите, свързани с опазването на околната среда и климата, придобиха огромно значение и самият Европейски съюз се промени, тъй като броят на неговите членове се увеличи от 15 на 27. Европейската комисия пренебрегна тези развития. Тя не поиска нов мандат и това е сериозна грешка. Преговори, основаващи се на единадесет годишен мандат не могат да продължават; те трябва да бъдат приключени. Необходимо е да се постави нова мандат, взимайки под внимание интересите на 12-те държави-членки, които се присъединиха към ЕС в последните години, както и глобалните мерки за опазването на климата, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. Без подходящ мандат не можем да сключим приемливи споразумения.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, автор. − (EN) Г-н председател, имаше известна мъдрост в решението ми да изчакам, за да чуя отговорите, на които се надявах, преди да изкажа своето становище. Отбелязах времето, което ползва Комисията – повече от всеки от нас тук в Парламента – и изразявам съжаление, че не чух конкретни отговори на пет твърде директни въпроса.

Относно мандата, нека поясня, че мандат, който датира от 1999 г., вече не е актуален и действително по-голямата част от представителите в Парламента не са били тук през 1999 г. Налага се да започнем отначало. Последният оратор постави някои от въпросите, които бих искала да разгледам.

Тъй като не споменахте нищо за оценката на въздействие, освен че ни съобщихте, че сте извършили такава оценка, нека ви разясня някои от въздействията върху нашите селскостопански производители. По време на форума на Меркосур относно месото, в който взеха участие Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай, преговарящите бяха настоятелно призовани да не изпускат изключителната възможност, която им се предоставя. Сравнете това с възхитата или по-скоро с тревогата, безпокойството и гнева сред производителите в ЕС.

Това, което ще се случи, е, че ще настъпят съкращения на работните места в селските региони на Европа и спад в производствените възможности в областта на хранителното производство. Помислете за въздействието от това върху околната среда – област, в която Европа се смята за предводител, а именно изменението на климата, проблемите, свързани със земеползването в тези държави, изсичането на горите, въздействието върху местните населения, насилствения труд и особено производството на говеждо и телешко месо.

За тези от вас, които не го осъзнават, това е атака срещу целта за достигане на висококачествени продукти на пазара на говеждо и телешко месо. Ако подкопаваме тази част от нашия пазар, ще съсипем производството на говеждо и телешко месо и пазара в Европейския съюз. Съединените щати и Япония няма да сключат сделка, тъй като защитават собствените си производители и високия стандарт, който ценят.

Парламентът налага високи стандарти на нашите производители на храни. Не успяхме да ги защитим в миналото. На Комисията й липсва ефективност и ние не можем да позволим подписването на подобно споразумение в ущърб на производството на ЕС, когато нашето селско стопанство се намира в етап на реформиране. Няма никаква последователност между политиката за развитие на селското стопанство и политиката за търговия. Парламентът трябва да настоява такава последователност да бъде постигната.

 
  
MPphoto
 

  Christophe Béchu (PPE).(FR) Г-н председател, бих искал само да кажа, че може да се окаже, че днес не сме организирали добре дневния ред.

Ако сключването на споразумения за свободна търговия означава, че позволяваме в Европа да се внася продукция, която нито отговаря на нашите социални стандарти, нито на стандартите, свързани с околната среда, реформата на общата селскостопанска политика е безсмислена.

Очевидно този лицемерен подход не може да продължава предвид факта, че, от една страна, налагаме ограничения на нашите селскостопански производители относно проследяването във връзка със здравето и безопасността, като се обосноваваме със защитата на потребителите, и, от друга страна, допускаме продукти, които не успяват да покрият тези изисквания, свободно да бъдат внасяни на нашия континент.

Именно този въпрос се обсъжда зад кулисите на преговорите с Меркосур. Въпреки че ни казват, че Парламентът е бил много добре осведомен и че всичко е било пределно ясно и прозрачно, начинът, по който беше предприета инициативата, не ни прави добро впечатление на преговори, които се провеждат същевременно с други преговори, протичащи в СТО. С оглед на последователността и защитата на потребителите и нашите земеделски стопани, смятам, че не можем да продължаваме по този път.

 
  
MPphoto
 

  Spyros Danellis (S&D) . – (EL) Г-н председател, въпреки че сключването на търговско споразумение с Меркосур ще бъде от взаимна полза за двете страни, в резултат от него ще има сериозни последици за селскостопанския сектор. Дори председателят на Комисията, г-н Барозу, отчете това, когато заяви намерението на Комисията да предприеме специфични мерки за неутрализиране на негативните последици, които ще засегнат особено сектора на селското стопанство.

Честно казано, някои сектори в селското стопанство вече са ощетени от двустранни споразумения, а освен това по-високите спецификации за селскостопанското производство в Европейския съюз не гарантират неговото по-високо качество в сравнение с по-евтината продукция на трети държави.

Г-н член на Комисията, как възнамерявате да се справите с този проблем и какви обективни критерии възнамерява да приложи Комисията, за да гарантира, че дискриминацията срещу различните селскостопански сектори няма да се активизира?

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Г-н председател, тази сутрин, както знаете, обсъждаме Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. и въпреки това голяма част от обсъждането ни се подкопава от възобновяването на преговорите с Меркосур. Къде, питам аз, е последователността тук?

Преди няколко седмици, след като беше съобщено, че възобновявате преговорите с Меркосур, имах кратка среща с Вас. Тогава ми казахте, че ако това е едно амбициозно споразумение, вероятно ще трябва да има отстъпки по отношение на селското стопанство. Ето защо съм изключително загрижена. Вече говорим за вероятни отстъпки в областта на селското стопанство и бих искала да Ви помоля да изясните този въпрос.

Във Вашия отговор говорихте за предстоящите срещи на високо равнище относно изменението на климата. Изготвяте ли някаква оценка по отношение на въпроси, като изтичането на въглерод, обезлесяването, намаляването на биологичното разнообразие във връзка с бъдещия внос на селскостопански продукти от държавите от Меркосур? Аз съм от Ирландия и ние изнасяме 90% от произвежданото у нас говеждо и телешко месо. Според неотдавнашно проучване емисиите на парникови газове в Бразилия са между три и осем пъти по-високи от стойностите им в Ирландия. Ще бъдат ли отчетени тези факти във вашите оценки на въздействието?

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà (EFD).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, испанското председателство взе решение да подпише настоящото споразумение. Това решение породи известно безпокойство, както вече чухме, и поставяйки този въпрос на дневен ред, моите колеги искат разясняване относно въздействието, което преговорите могат да окажат върху европейските производители и продукти.

Исках да подчертая, че създаването на отношения на свободна търговия между двете страни позволява внасянето в Европа на животински продукти, съдържащи антибиотици за активиране на растежа, които не са били подложени на достатъчно изследвания, и на генетично модифицирани селскостопански продукти, които могат да застрашат безопасността на храните, ползвани от земеделските стопани. Ето защо призовавам Комисията категорично да отстоява позиция за спасяването на европейската качествена продукция. Комисията също така трябва да поеме задължението да гарантира, че европейските стандарти за високо качество на производството се признават на международно равнище, както и че тяхното спазване се изисква за всички внасяни продукти.

Накрая, считам, че Комисията следва да вземе под внимание опасенията, изразени от различни сдружения в сектора, така че да се гарантират прозрачни и честни преговори, които не са в ущърб на европейската икономика.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - (EN) Г-н председател, изключително съм загрижена, че Комисията е непреклонна по отношение на продължаващите търговски разговори, основаващи се на мандат от 1999 г., което несъмнено ще има отрицателно въздействие върху селското стопанство в ЕС.

Жертването на селското стопанство заради печалби в други области е просто неприемливо. Понастоящем в производството на говеждо и телешко месо в Обединеното кралство има спад по отношение на крайните цени на стопанствата. Ако настъпи увеличаване на вноса вследствие на тези разговори, считам, че ще бъдем свидетели на масово напускане на този сектор от земеделските стопани. Какво ще направи Европа за тези хора? Не е ли несправедливо нашите земеделски стопани да трябва да се конкурират с държави, на чиито производители не се налага да отговарят на същите еталони за качество, безопасност и проследяване като на земеделските стопани в рамките на Европейския съюз? Комисия, която заявява, че ще работи в най-голям интерес на гражданите, трябва да го прави. Трябва да сложим край на тези разговори и да се погрижим за нашите земеделски стопани.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Преговорите с държавите от Меркосур бяха прекъснати през  2004 г. Тази година бяха възобновени и се провеждат въз основа на мандат от 1999 г. Важно решение като това следва да бъде предхождано от разискване относно политиката в Европейския парламент и в Съвета. Разбирам, че в тези разговори залозите са твърде високи, тъй като държавите от Меркосур представляват огромен пазар за европейските промишлени стоки и услуги. Следва обаче да защитаваме интересите на нашите земеделски стопани и на селскостопанския и хранителния сектор.

Сключването на двустранно споразумение за преференциална търговия с държавите от Меркосур ще има много разрушителни последици, включително в секторите за производство на птиче, говеждо и свинско месо, както и в секторите за производство на захар, млечни произведения и етанол. Ако това се случи, ще се наложи осигуряването на известни компенсации за земеделските стопани. Според оценката на експертите сключването на подобно споразумение може да предизвика твърде големи загуби в приходите на земеделските стопани. Загубите ще бъдат още по-високи, ако споразумението е двустранно и същевременно сключено на равнище на СТО.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, като страна по настоящия въпрос, бих искала да се върна към един конкретен въпрос, а именно безопасността на храните.

В първоначалните Ви забележки днес ни казахте, че продуктите, внасяни в ЕС, трябва да отговарят на нашите изисквания и че СТО ни дава правото да поддържаме нашите регламенти, при условие че са научнообосновани. Що се отнася до земеделското ни производство и самите продукти обаче, не всичко може да бъде доказано научно. Също така, важни са общите условия, при които животните се отглеждат например, както и общите условия на работа в селското стопанство.

В Европа разполагаме с отлично законодателство по отношение на бъдещето на биологичното разнообразие. Бихме искали да чуем от Вас някои отговори относно това как възнамерявате да се придържате към принципите за безопасност на храните, защита на потребителите, защита на животните и опазване на околната среда в това търговско споразумение. Политиците трябва да са в състояние да вземат решение, дори когато няма налични научни факти. Не желаем клонирано месо от държавите от Меркосур.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, един френски социалист някога каза, че когато си част от малцинството, от правна гледна точка си виновен. Разбрахте, че според нас мандатът вече е невалиден. Г-н член на Комисията, трябва да подновим мандата и е жалко, че Съветът, който би трябвало да даде необходимите указания, не присъства.

Бих искал да обърна вниманието ви също така на политическия аспект на Меркосур. В търговията доверието е от основно значение. Как от политическа гледна точка се квалифицира Меркосур за преговори с Европейския съюз? В света има три региона: Европейският съюз, който се стреми към интегрирана търговия, Северноамериканското споразумение за свободна търговия и Меркосур. Меркосур почти се разпадна на срещата на високо равнище през 2007 г. Държавите не са съгласни по отношение на асоциирането. Венецуела за малко да не се присъедини.

Как можем да водим преговори в толкова нестабилен политически регион? Първо проверете политическата стабилност на Меркосур и след това ще сключваме търговски споразумения.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-н председател, считам, че доста говорихме за устойчивост. Обсъждахме този въпрос два часа, но едно със сигурност не е устойчиво и очевидно всеки председател има същия проблем: фактът, че не знаем кога да поискаме думата, за да получим възможност да се изкажем.

Вече за втори път бях пропуснат, въпреки че поисках думата своевременно. Смятам, че това е възмутително. Очевидно е необходимо да отправяме искане към всеки председател, включително към предишния председател, да бъдат поставени ясни правила и председателят да отбелязва кога трябва да искаме думата по време на процедурата с вдигане на ръка.

За мен е неприемливо веднага след дадено разискване, след предходната точка от дневния ред, да поискам много учтиво възможност да се изкажа и въпреки това ме пренебрегват. Моля, уведомявайте ни кога ще бъдем пренебрегнати. Моля, кажете ни когато ясно и категорично нямате желание да ни позволите да говорим по такъв важен въпрос като устойчивото развитие. Очевидно в това няма никаква устойчивост щом се налага да искаме разрешение от всеки председател да ни удостои с парламентарното ни право и да ни разреши да говорим. Искам да отправя неотложно искане за изясняване на този въпрос, защото такова отношение е несправедливо.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Уважаеми колеги, като обяснение, разполагам със списък от около 18 души. Разбирам, че всеки би искал да вземе думата, но имаме пет минути за процедурата с вдигане на ръка – за всеки по една минута – така че пет души могат да се изкажат. Днес дадох думата на осем души. Опитах се да разпределя времето по равно, съгласно силата на политическите групи, така че, може би забелязахте, че трима души се изказаха от името на групата на Европейската народна партия (Християндемократи), двама от името на групата на социалистите в Европейския парламент, един от името на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, един от името на групата „Европа на свободата и демокрацията“ и един от независимите членове. Така че смятам, че направих максималното, което можах.

 
  
MPphoto
 

  Карел де Гухт, член на Комисията. − (EN) Г-н председател, ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, тъй като бяха повдигнати доста въпроси, но на редица от тях вече отговорих във встъпителното си изказване.

Първо, относно мандата. Няколко членове на ЕП разкритикуваха факта, че работим въз основата на мандат от 1999 г. Насоките от 1999 г. ни възлагат задачата да преговаряме за сключването на цялостно балансирано споразумение с Меркосур с оглед на същественото либерализиране на търговията в съответствие с обвързаността на ЕС със СТО. Това се отнася до всички области, които ще бъдат обхванати от споразумението, включително селското стопанство. Това все още е вярно. Все още трябва да го направим, така че няма какво да бъде добавено към този мандат.

Междувременно, пред нас стои въпросът с изменението на климата, а оттогава светът се е променил. Да, ние също забелязахме това и ще го имаме предвид при преговорите. Това не е причината да се промени мандатът.

Друг колега каза, че Съветът следва да бъде тук и да ни даде указания. Не е необходимо Съветът да ни дава указания. Ние преговаряме съгласно предоставения ни мандат и в случай че преговорите приключат и постигнем резултат, ние парафираме, Съветът подписва и Парламентът ратифицира. Не получаваме указания от Съвета. И за щастие, тъй като това е въпрос, засягащ Общността, и е от изключителната компетентност на Европейския съюз, съгласно което Комисията има съвсем ясни компетентности. Ще се придържаме към това.

Готов съм да обсъдя подробно всяка една стъпка. Вече направих това с комисията по международна търговия и съм готов отново да го направя. Ще ви осведомяваме своевременно за предмета на преговорите, относно това, което се предлага за разглеждане и т.н., но всеки си има своята роля и във връзка с това ние ще изиграем ролята на Комисията.

Що се отнася до проблема за протекционистичните мерки, предприети неотдавна от страна на Аржентина, тези мерки и практики се отнасят категорично до ЕС и ние незабавно поискахме разяснение от Аржентина. Беше изпратено писмо от генералния директор, отговарящ за търговията, до неговия аржентински колега на 12 май. Делегацията на ЕС в Буенос Айрес предприе официален дипломатически ход и бяха проведени няколко срещи с аржентинската мисия и посланика в Брюксел, за да изразим силното си безпокойство. Също така настояхме ангажиментът да се премахне протекционизмът във всичките му форми да бъде пряко включен в съвместната декларация ЕС-Меркосур.

Миналата седмица в Буенос Айрес този въпрос беше повдигнат от двете страни със съответните аржентински органи, в печата и в контекста на първия кръг от преговорите между ЕС и Меркосур. Посланието, което отправихме, беше много силно и ясно. Посочихме, че тези мерки, независимо дали се основават на писани правни основания или не, противоречат на духа на преговорите за сключването на споразумение за свободна търговия с ЕС и предполагат отрицателни последствия за процеса на преговорите.

Възнамеряваме да обсъдим този въпрос допълнително на 6 юли в Съвместния комитет, но миналата седмица Аржентина съобщи отлагането. Ще настояваме за най-скорошно осъществяване на тази среща.

Освен това на пръв поглед те изглеждат в противоречие с поетите от Аржентина ангажименти в рамките на Г-20 и вероятно с ангажиментите й към СТО. Ще продължаваме много внимателно да следим този въпрос и, ако тези мерки и практики продължат, внимателно ще ги анализираме, преди да вземем най-доброто решение за справянето с този проблем.

Остава становището на Комисията, че протекционистичните мерки следва да се избягват, особено в настоящите глобални икономически условия и един от споменатите елементи, въпросът, свързан с Аржентина, определено е много точен.

Относно захарта:

(FR) Комисията е напълно наясно с чувствителността на този въпроса за захарта и поради това предложението към Колумбия и Перу беше сведено до тарифни квоти при нулева митническа ставка за неголямо количество и без извънквотно тарифно намаление. Подобни квоти се осигуряват в рамките на преговорите с Централна Америка. Квотите в Колумбия, Перу и Централна Америка възлизат на по-малко от 2% от европейското потребление.

Що се отнася до растителната защита, опазването на околната среда и други мерки…

(EN) В моето изказване ясно заявих, че ще се придържаме към изискванията за безопасност на храните и именно те могат да бъдат строго прилагани в рамките на СТО. Ще направим това. Ако разгледате въпроса за вноса на говеждо и телешко месо – и това също е отчасти отговор на въпроса на г-н Tarabella, който междувременно напусна заседанието – ще забележите, вследствие на проблемите, свързани с прилагането на санитарните и фитосанитарните мерки относно бразилското говеждо месо, че вносът значително намаля. Така че налагаме изискванията: следим за прилагането им и ще продължаваме да правим това.

Но тук в Европейския парламент следва да осъзнаем също, че относно определен брой европейски изисквания беше взето вътрешно решение в резултат на политически процес, в който Европейският парламент беше сериозно обвързан, и които не можем да наложим чрез СТО.

Трябва да се придържаме към тези, които можем да наложим и да накараме СТО да спазва: със сигурност ще направим това по отношение на безопасността на храните. В останалите случаи Европейският съюз трябва да разгледа какво действително искат да постигнат. Те следва да разберат, че ако налагат подобно изискване на нашето селско стопанство, това има икономически и финансови последици. Но това не са тези, които ние можем да налагаме на други държави.

Опитах се да отговоря на повечето въпроси, които бяха многократно поставени от колегите, но, разбира се, готов съм да продължа обсъждането. Предполагам, че това не е последният път, когато ще обсъждаме Меркосур на пленарно заседание.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Г-н член на Комисията, аз също съм сигурен, че това не е последното разискване.

Общото разискване приключи.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. – (PT) Възобновяването на преговорите през септември между Меркосур и ЕС е процес от изключителна важност за ЕС. От една страна, в един многополюсен свят, където държавите от групата BRIC печелят все по-голямо влияние, от решаващо значение е ЕС да установи привилегировани отношения с държавите от Латинска Америка, където е вложил повече инвестиции от Русия, Индия и Китай, взети заедно. В съчетание с установяването на специални търговски отношения това ще гарантира консолидирането на огромно икономическо предимство в световен мащаб. От друга страна, имаме положителната нагласа към отварянето на търговските отношения, свързани със земеделската продукция, и правилата за здравна и растителна защита, необходими за обмен между блоковете. Конкурентоспособността на Меркосур на селскостопанските пазари се утвърждава и в последните години се увеличи значително, така че е необходимо изготвянето на проучване на въздействието и последиците от сключването на споразумение за европейската селскостопанска дейност, която не е в състояние да понесе повече сътресения. Това означава, че не бива да се впускаме в процес, който ще приключи прекалено, бързо без да бъдат взети под внимание вероятните отрицателни последици за европейското селско стопанство или прекаления протекционизъм, който компрометира важната позиция на ЕС в тази област в световен мащаб.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Възобновяването на преговорите с държавите от Меркосур, без да се консултират държавите-членки беше доста нечестно. Преговорите бяха прекъснати през 2004 г., когато стана ясно, че търговските отношения между ЕС и членовете на Меркосур могат да имат нежелани последици за селското стопанство. Най-застрашени от загуби са секторите за производство на говеждо и телешко месо, свинско и птиче месо, млечният сектор, както и секторите за производство на плодове и зеленчуци, захар и биоетанол. Според оценките подписването на споразумението може да причини загуби, които възлизат от няколко милиарда евро до няколкократно повече. Либерализирането на търговията между Съюза и Меркосур трябва да бъде предхождана от точен анализ на ефекта от подобно споразумение върху пазара на Общността и внимателни консултации с представителите на двете страни. Отварянето на нашия пазар за вносна продукция не е изцяло лоша инициатива, но само при положение че във всички държави се прилагат едни и същи стандарти. В противен случай, цената на отстъпките съгласно правилата на СТО ще платят нашите земеделски стопани.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Разговорите относно Меркосур могат да повлияят пагубно на бъдещото развитие на европейското селско стопанство. Трябва да кажа, че отношението на Комисията към въпроса е ужасно. Отстрани изглежда така, сякаш изготвят сделка, чрез която ще използват селскостопанските стандарти като разменна монета, за да сключат споразумение с държавите от Меркосур. Подобно отношение според мен е ужасно. Изглежда, че земеделските стопани са първите жертви на търговските сделки, но ще бъдат и първите виновни, когато тези сделки не проработят. Бих искал да има по-последователно и грижовно отношение от страна на Комисията във връзка с бъдещето на семейния селскостопански сектор. Насърчително е да виждаме тук в Парламента толкова много земеделци-членове на ЕП от всички групи, които подкрепят защитата на селското стопанство. Отклоняването на тревогите на Парламента няма да подейства, уважаеми г-н Де Гухт, и Ви призовавам да се консултирате по-често с нас, ако желаете което и да било евентуално споразумение да бъде подписано от Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма.(DE) Изглежда, че преговорите относно Меркосур следват една единствена цел: да се посегне на беззащитното европейско селско стопанство. Не искам да знам колко неизмеримо висока ще бъде печалбата за промишлеността и сектора на услугите – искам да знам колко големи ще бъдат щетите за селското стопанство. Никой не може сега да оцени размера на загубите, които вероятното споразумение с държавите от Меркосур може да причини на вътрешните селскостопански производители. Чувствителният селскостопански сектор не бива да бъде засегнат от преговорите. Същото се отнася за европейските потребители, които се сблъскват с храна, която не е произведена съгласно високите производствени стандарти на Европейския съюз. От една страна, това е риск за здравето на гражданите на ЕС, защото условията на производство на вносната храна не са ясни, а, от друга страна, отношението към европейското селско стопанство е неравностойно, защото стандартите на ЕС за производство и преработка не се прилагат върху селскостопанската продукция, внасяна от държавите от Меркосур. Ако някой е готов да заличи всичко в името на печалбата или предимството, за това си имаме израз, с който да опишем такива хора – те биха продали и собствените си баби. Ако искате, продайте баба си, г-н член на Комисията, но не унищожавайте нашето европейско селско стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), в писмена форма.(FR) Възобновяването на преговорите с Меркосур, решено еднолично от Европейската комисия, не предвещава нищо добро за европейското селско стопанство, което се намира в безпрецедентна криза. Освен факта, че не беше проведено политическо разискване преди възобновяването на преговорите споразумението очевидно поставя на карта нашите интереси относно европейското селско стопанство. Не може да става дума за нови селскостопански отстъпки след предложенията от месец юли 2008 г. в рамките на преговорите от кръга от Доха.

Още тогава постигнахме „предела“, така че неговото преминаване ще означава край на нашето селско стопанство. Макар това да не е грозното намерение на Комисията, се учудвам на способността й да ни уверява, че ЕС няма да плати двойна цена. Естествено, изправени пред всеки опит за протекционистични действия, най-доброто решение в условията на икономическа криза е да открием нови пазари, но не и на всяка цена и не и в ущърб на ЕС. Като член на комисията по международна търговия, който има правомощието да одобри или отхвърли споразумението за свободна търговия между ЕС и Меркосур, ще се противопоставя на двустранно споразумение с намалена цена, което ще пожертва европейското селско стопанство и ще осигури слаб задоволителен напредък за останалата част на европейската икономика.

 
Правна информация - Политика за поверителност