Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2771(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0412/2010

Debatter :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0284

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

6.6. Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23 juli 2010) (B7-0412/2010) (omröstning)
PV
  

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). (EN) Herr talman! Med tanke på hur viktig denna omröstning är inför Wienkonferensen efterlyser jag en omröstning med namnupprop om slutomröstningen.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, för EFD-gruppen. (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Min grupp protesterar mot detta.

 
  
  

(Begäran beaktades inte.)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE). (FR) Nu lugnar vi ner oss! Eftersom medborgare i Luxemburg talar och skriver på franska och tyska, vill jag före omröstningen om denna känsliga resolution göra er uppmärksamma på att det är en oerhörd skillnad mellan de franska och tyska texterna till punkt 17.

I den tyska versionen står det att medlemsstaterna och kommissionen uppmanas …

(DE) att stödja en politik för säkra aborter.

(FR) … att stödja en politik för säkra aborter. Jag har fått höra att denna del av meningen varken finns med i den franska eller den engelska texten.

Herr talman, om ni kunde reda ut om det är den franska texten som är korrekt eller inte skulle det säkerligen hjälpa många ledamöter att fatta ett beslut vid omröstningen.

 
  
MPphoto
 

  President. – Vi ska korrigera alla översättningar så att de överensstämmer med originaltexterna. Vi ska kontrollera detta. Tack.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). (EN) Herr talman! Mot bakgrund av den omröstning vi just har genomfört undrar jag om det politiska parti protesterade skulle kunna dra tillbaka sin protest och nu låta oss ha en omröstning med namnupprop.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, för EFD-gruppen. (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag upprepar vår protest.

 
  
  

(Begäran beaktades inte.)

– Efter omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE).(EN) Herr talman! Jag vill inte orsaka någon försening av förfarandet, och det gläder mig att se att Michael Cashman är i så god form. Jag tycker att det skulle vara bra om vi hade en fri omröstning i parlamentet angående denna typ av frågor. Då skulle parlamentets verkliga åsikt visa sig. Vi har en sida som piskar parlamentet och bara en sida som tillåter fri omröstning. Om vi verkligen vill ta reda på parlamentets uppfattning i den här typen av frågor bör vi ha en fri omröstning.

(Applåder)

 
  
 

– Efter omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D).(EN) Herr talman! Den som nämns vid namn här i parlamentet har rätt att svara. Jag har nämnts vid namn. Därför vill jag säga till Gay Mitchell och övriga att var och en av oss har en egen fri röst oavsett hur partierna beslutar att rösta, och parlamentet har röstat demokratiskt.

(Applåder)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy