Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2236(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0204/2010

Ingivna texter :

A7-0204/2010

Debatter :

PV 08/07/2010 - 3
CRE 08/07/2010 - 3

Omröstningar :

PV 08/07/2010 - 6.8
CRE 08/07/2010 - 6.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0286

Debatter
Torsdagen den 8 juli 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

6.8. Den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013 (A7-0204/2010, George Lyon) (omröstning)
PV
 

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Herr talman! Jag har inte bett om ordet för att ta upp en ordningsfråga, men jag vill be er och mina ledamotskolleger att vara medvetna om följande: Det finns ett översättningsproblem här. Jag har ingivit ett ändringsförslag till Lyonbetänkandet, skäl AE: ”Den gemensamma jordbrukspolitiken bör riktas in på att bevara och utveckla ett mångfunktionellt, heltäckande och hållbart jordbruk i EU”. Olyckligtvis har man använt ordet ”extensive” i översättningarna. Men ordet ”flächendeckend” i den tyska texten betyder något helt annat. Det betyder ”i alla regioner i Europa”. Det borde finnas jordbruk (”flächendeckend” jordbruk) även i alla bergsregioner. ”Extensive” betyder något helt annat.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Tack för att ni påpekade detta. Vi ska korrigera texterna och se till att de överensstämmer med originalet.

– Efter omröstningen om punkt 44:

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, föredragande. (EN) Herr talman! Det verkar råda viss förvirring om vad vi faktiskt röstar om. Tolken sade att det var 44, och ändå tillkännager ni att det var 45 som beaktades. Det har skett ett missförstånd som ni behöver reda ut och se till at omröstningen och uppmaningen till omröstning görs på ett korrekt sätt.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Vi röstade om punkt 44, som jag sade. Jag upprepar: Ändringsförslaget har fallit, och punkt 44 har antagits. Det är resultatet av omröstningen.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Arias Echeverría (PPE).(ES) Herr talman! Vi röstade nyss om punkt 44, och jag skulle visserligen ha röstat för den, men jag tryckte på ”mot” eftersom det rådde viss förvirring: Vi fick höra att omröstningen gällde 45, men i själva verket röstade vi om 44.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Mina damer och herrar! Om det är så många protester ber jag er lyssna – vi ska rösta om punkt 44 igen. Vi röstar om punkt 44. Omröstningen var otydlig även för mig, eftersom ni inte räckte upp handen.

– Före omröstningen om punkt 59:

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). (EN) Herr talman! Vi behöver ett klargörande. Jag vet inte om det är ni som tillkännager det felaktigt eller om det är tolkarna, men på engelska har vi återigen 52. Vi fick ingen uppmaning att rösta om 59, så vi vet inte var vi är.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Nu röstar vi om punkt 59. Ni har punkt 59 på skärmen nu. Detta är en separat omröstning.

– Före omröstningen om skäl C:

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). (EN) Herr talman! Får jag bara säga att skäl AE kommer före C. Vi har inte röstat om AE ännu.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Vi har helt olika information här. Nu måste vi rösta om skäl C.

– Före omröstningen om skäl AE:

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE). (DE) Herr talman! Eftersom man förklarade i början av omröstningen att det är den tyska versionen som är originaltexten, avstår Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) från delad omröstning. Min grupp kan rösta för skäl AE.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Herr Dess! Jag ska förklara. Det var inte bara Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) som begärde detta, utan även en annan politisk grupp, så vi ska fortsätta som planerat och genomföra en delad omröstning, eftersom det är ytterligare en grupp som begärt detta.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE). (DE) I så all ska jag be min grupp att rösta för förslaget två gånger. Eftersom originaltext är den tyska versionen behöver vi inte rösta mot i den andra omröstningen.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Mina damer och herrar, bästa ordförande, vänligen lyssna noga.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy