Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2771(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0412/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Гласувания :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0284

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

8. Обяснениe на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Г-н председател, гласувах в подкрепа на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати за обмен на финансови данни за целите на проследяване на финансирането на тероризма.

Добре съзнаваме заплахата, която тероризмът представлява за сигурността ни, както и за партньорите ни отвъд Атлантическия океан. Не е необходимо да ви припомням всички терористични атаки, които бяха проведени на европейска територия през последното десетилетие. Също така е очевидно, че американските ни партньори представляват много важен стратегически съюзник не само в областта на световната сигурност, но и от икономическа гледна точка, както и в други области.

Ангажиментът към такова стратегическо партньорство беше ясно изразен в Парламента от вицепрезидента, г-н Джо Байдън, само преди няколко месеца. Затова следва да се гордеем, че в крайна сметка постигнахме съгласие по споразумението, което е много важно за усилията във връзка с проследяването на терористичната дейност, особено след като новото споразумение съдържа значителни подобрения и внесените от Европейския парламент разяснения са взети предвид в голяма степен.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - (EN) Г-н председател, има много причини да се гласува против резолюцията, но са твърде много, за да бъдат обхванати само в 60 секунди. Трябва, разбира се, да се противопоставим на тероризма, но това не трябва да се използва като извинение за правителствата, за да шпионират гражданите си. Съответната поверителна информация принадлежи на гражданина, не на Европейския съюз, Парламента или държавата.

Всяко такова споразумение следва да се сключва между суверенни национални държави, като отчитането се извършва пред техните народи посредством демократичния процес. Във всеки случай това е едностранно споразумение и нямаме основание да считаме, че Съединените щати ще го спазват. Споразумението нарушава законодателството на Обединеното кралство в областта на защитата на данните, което забранява споделянето на информация без съгласие между трети държави от отвъдморски региони. Британското правителство се ползва с клауза за неучастие и се надявам те да преодолеят обичайната си безхарактерност, да се противопоставят и да гласуват против – така, както гласувах аз.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Подкрепих доклада Alvaro. За да работим ефективно, трябва да разполагаме с функциониращи инструменти за борба с тероризма. Един много важен превантивен инструмент включва наблюдение и намаляване на финансовите средства, които достигат до терористите и им принадлежат. Много често всъщност парите са „горивото“ за терористичната дейност. Ако няма пари, терористичната дейност се забавя, а точно това целят усилията ни. По-доброто наблюдение на паричните потоци може да ограничи терористичната дейност и подготовките за терористични актове, така че съм много доволен, че успяхме да постигнем споразумение и приехме както Споразумението, така и доклада.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-н Alvaro. Считам, че е от изключителна важност, че можем заедно да се борим с тероризма и е от изключителна важност, че нациите с еднакви ценности могат да работят заедно. Важно е да се укрепят трансатлантическите отношения между Европейския съюз и Съединените американски щати а, както знаем, ценностите ни са еднакви.

Очевидно законодателството в областта на защитата на данните трябва да се спазва, но трябва да има граница: не можем да се крием зад защитата на данните при прояви на тероризъм. В този смисъл трябва има голяма яснота. Считам и се надявам, че по този начин ще продължим борбата с тероризма и ще донесем мир на света.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, винаги има крехко равновесие между гражданските свободи и сигурността. След нападението над кулите-близнаци преди девет години считам, че нарушихме това равновесие неколкократно.

Нарушихме го в резултат на неправилно балансиране в политиката, тъй като политиците считат, че действията им трябва да съответстват на степента на общественото възмущение, отколкото да съответстват на необходимостта от справяне с определен проблем. Парламентът допусна тази грешка, но това не е само негова грешка. Националните парламенти постъпиха по същия начин от двете страни на Атлантическия океан.

В този случай обаче считам, че спазваме правилно равновесието. Изчакахме, представихме разумни гаранции и считам, че позволяваме на световните сили за сигурност да сътрудничат ефективно в борбата срещу тероризма, без да е налице неприемлива цена по отношение на гражданската свобода. Точно върху това следва да се съсредоточи Европейският съюз: трансграничен въпрос, който не може да бъде оставен на държавите-членки. Ако той винаги постъпваше така, нямаше да имаме такъв проблем.

 
  
  

Доклад: Elmar Brok (A7-0228/2010)

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(GA) Г-н председател, гласувах против доклада относно Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Службата за външна дейност трябва да бъде поставена в контекста на общата външна политика и политика на сигурност и промените, внесени в нея с Договора от Лисабон.

Договорът от Лисабон предвижда повече средства в подкрепа на оръжейната и военна промишленост в Европа и благодарение на него ще бъде по-лесно за големите европейски държави, които са военни сили, да организират военни мисии. Няма съмнение, че в бъдеще най-големите сили в Съюза ще искат да участват във военни кампании извън Европа, когато смятат, че това е в техен икономически интерес, както правят САЩ.

ЕСВД ще бъде инструмент за насърчаване на икономическите, политическите и военните интереси на европейския капитализъм и няма да допринесе за световния мир, а точно обратното.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - (EN) Г-н председател, подкрепих доклада на Elmar Brok. Обединената позиция на Европейския парламент се възползва в максимална степен от новите възможности, предложени от Договора от Лисабон. Подкрепям най-вече политическия и финансов надзор над ЕСВД от страна на Европейския парламент. Доволен съм от съгласието на върховния представител да създаде подобна специална структура по правата на човека и демокрацията, каквато е централата на ЕСВД. Но най-важното, продължаваме да настояваме за постигане на подходящ географски баланс, с представители на всички 27 държави-членки в ЕСВД. Това е само началото на процеса. Считам за важно прегледът през 2013 г. да обхване и въпроса за равното представителство.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в полза на доклада, защото съм убеден, че създаването на ЕСВД е основна, историческа крачка в развитието и еволюцията на външната политика на ЕС.

Особено приветствам частта от доклада, която подчертава важността да се гарантира по-голяма съгласуваност на външната дейност на ЕС като цяло чрез консултации между ЕСВД и дипломатическите служби на държавите-членки. Така ще се избегне дублирането на работата и същевременно ще се подсигури дългосрочна последователност при оказването на подкрепа за стратегическите интереси и основните ценности на ЕС зад граница.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - (EN) Г-н председател, гласувах против доклада. Макар мнозина тук да са несъмнено възторжени от създаването на ЕСВД като поредния важен момент по пътя към Съюза, електоратът на Обединеното кралство се ядосва все повече от ерозията на националния суверенитет и е озадачен от идеята, че външната политика на Обединеното кралство трябва – или може – да бъде подчинена на някой, който не е избран от британците.

Сега нашият министър на външните работи обещава да работи в тясно сътрудничество с върховния представител, тъй като ЕСВД ще окаже значително влияние върху бъдещия успех на ролята на Европа на световно равнище. Иронията няма да убегне на данъкоплатците в Обединеното кралство, че същото правителство, което настоява за 40% съкращения на ведомствените разходи, подкрепя служба, разходите за която се оценяват на 900 млн. евро и от която британските данъкоплатци не се нуждаят, нито искат. Тези от нас, които се противопоставихме по принцип на създаването на ЕСВД през 2008 г., все още сме против нея.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Г-н председател, в гласуването относно създаването на ЕСВД на Съюза подкрепих измененията, които акцентират върху участието на националните парламенти в надзора над службата. По отношение на останалото гласувах в съответствие с позицията на моята група. Очевидно е какво е нужно: време е ЕС да бъде признат не само като глобален платец, но и като глобален играч. Промяната е необходима, както показа ролята ни, останала до голяма степен незабелязана, на най-голям финансов донор на ООН.

Освен това се надявам, че промяната в ролята ще бъде отразена и в структурата на Съвета за сигурност на ООН. Надяваме се, че международните организации като ООН ще могат да преразгледат своите концепции по отношение на настоящите световни структури.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Благодаря, г-н председател. ЕСВД предоставя възможност да направим външната политика на Европейския съюз по-ефективна, по-единна и стратегически по-последователна. Крайно време е да докажем, че можем да работим по координиран начин и че влиянието ни в света не е намаляло. ЕСВД ще представлява общата позиция на целия Европейски съюз. Но ако не отчита и не съгласува интересите и деликатните въпроси на отделните държави-членки, службата няма да може да функционира ефективно. Тази практика трябва да стане приоритет на външната политика на Европейския съюз. Подходящото географско представителство трябва да е недвусмислен основен принцип при създаването на службата. От самото начало на работата й трябва да гарантираме професионално и пропорционално представителство на дипломатическия корпус на държавите-членки в службата. Компромисът, който беше представен – обосновано представителство – поставя специална отговорност на създаването на службата, за да бъдат всички държави-членки наистина правилно представени в новосъздадената служба, и съм благодарна на г-н Brok за прекрасната му работа по доклада. Благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Г-н председател, днес взехме решение, което ще ускори създаването на ЕСВД. Искам да обърна внимание на няколко важни проблема, които следва да отчетем.

Първо, външната политика изисква координация с много други области и е трудно да я отделим от например политиката за развитие, търговската политика, функционирането на световните финансови институции или икономиката в глобализирания свят. Второ, дипломатическата служба на ЕС следва да отразява характера на Съюза. Отговорността за важните регулаторни, надзорни и бюджетни функции е на Европейския парламент. Трето, неяснотата кой контролира ЕСВД причинява голямо безпокойство. Това може да доведе до създаването на друга институция на Съюза. Четвърто, липсват ясно определени правомощия по отношение на формите на сътрудничество с дипломатическите служби на държавите-членки. Пето и последно, да не забравяме, че добрата дипломация се гради в продължение на много години. ЕСВД следва да гради върху ценностите и идентичността на Европейския съюз.

И накрая, искам да кажа, че на световно равнище Съюзът следва да бъде по-добре подготвен за управление на кризи и гражданските и военните способности в областта…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, гласувах в полза на доклада относно ЕСВД, защото знам, че тя е резултат от Договора от Лисабон, Договора за реформа. Въпреки това имам някои въпроси и опасения по отношение на новата служба. В началото казаха, че тя ще бъде неутрална по отношение на разходите. Сега, обаче, всички знаем, че тя ще струва много на европейските данъкоплатци.

Очевидно, върховният представител се нуждае от ресурси. Но когато създаваме нови институции, нови системи, винаги си струва да уточним в самото начало каква е същността им, за да не създаваме впечатление, че използваме невинни лъжи.

Това, което ме притеснява, е, че големите държави-членки ще имат дори още по-голямо влияние в резултат от службата. Затова се надявам, че когато различните постове в службата бъдат попълнени, цяла Европа ще бъде справедливо представена, и че европейските национални парламенти също ще имат своята роля. По този начин можем да гарантираме, че службата ще бъде по-безпристрастна.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D). - (EN) Г-н председател, приветствам гласуването относно ЕСВД, но сега, след него, считам, че е важно да преминем от процедурите и структурите към действителното заемане с работата на службата. Важно е Катрин Аштън сега, когато разполага с екип, да приведе в действие европейските ценности.

Правата на човека трябва да бъдат главната й грижа. По-конкретно, тя обеща, че ще има служител, който отговаря за правата на човека, във всяка външна служба. Тя трябва да изпълни обещанието си, но също така въпросният служител трябва да докладва обратно в централата, за да гарантираме, че Европейският съюз има общ подход към правата на човека.

В момента с много държави, не на последно място с Китай, водим диалог за правата на човека, който е напълно безсмислен. ЕСВД, за да заслужи средствата и усилията, които влагаме в нея, трябва да започне да дава резултати по отношение на европейските ценности и правата на човека по-специално.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, има нещо мило, почти трогателно, в обсъжданията относно създаването на ЕСВД, сякаш Европейският съюз вече не разполага с готова дипломатическа служба. Отидете в която и да е трета страна и ще откриете посолство на ЕС, което се извисява над дипломатическите мисии на всички държави-членки. Дипломатическият корпус на Европейския съюз вече изместиха националните служби. Баронеса Аштън получава двойно по-висока заплата от Уилям Хейг, британския външен министър, и контролира бюджет около 20 пъти по-голям от този на британското външно министерство.

В известен смисъл, това не би било чак толкова лошо, ако общата външна политика на Европейския съюз превъзхождаше тази на държавите-членки, но не е така. Какво прави тя? Изолира Тайван и се подмазва на тираните в Пекин, отказва да се занимае с дисидентите против Кастро в Куба, подмазва се на аятоласите в Техеран и налива средства в „Хамас“. Считам, че можем по-добре. Ние сме четвъртата по големина военна сила на планетата и петата по големина икономика. Смятам, че можем да водим собствена външна политика, която отговаря на собствените ни интереси.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE).(DE) Г-н председател, гласувах против доклада Brok поради четири причини. Структурата на службата има много слабости, които ни тревожат.

Второ, посланикът на Европейския съюз ще управлява средствата на Комисията в бъдеще. Това излага средствата на редица опасности, а предпазните мерки са все още изключително неясни.

Третата причина е отстъпването на правомощията на Парламента в регламент на Съвета. Фактически участници сме в процедурата на съвместно вземане на решение, а позволихме на регламент на Съвета да избърза, без да се съобрази с парламентарните ни правомощия. Следователно, що се отнася до моето досие, Финансовия регламент, искам да кажа, че не се считам за обвързана с днешните решения.

Четвъртата причина е начинът, по който на практика се отнасяме един към друг в Парламента. По време на последния парламентарен мандат приехме парламентарна реформа, както и процедури, всички от които сега потъпкахме, включително с одобрението на Бюрото и председателя. Защо да извършваме парламентарна реформа, която предвижда определени процедури, ако когато това има значение, нарушаваме процедурите и не ги спазваме?

Поради изброените причини не мога да гласувам в полза на доклада.

 
  
  

Предложение за резолюция: Косово (B7-0409/2010)

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Аз гласувах различно от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) за резолюцията относно Косово. За съжаление, нямах никаква друга възможност освен да гласувам против този текст.

В резолюцията присъстват редица основни въпроси, с които съм съгласен и считам, че могат да ги подкрепя. Жителите на Косово трябва да имат работеща демокрация със справедлива, безпристрастна съдебна система и общество, освободено от корупция, в което правата на човека и особено правата на малцинствата се зачитат. Накратко, аз бих искал да видя трайна стабилност и икономическо развитие на провинция Косово като част от европейските перспективи на Западните Балкани.

Аз обаче съм от страна, която не е признала независимостта на Косово. От тази гледна точка намирам за неприемливи многобройните позовавания в текста на характерните белези на една държава, като страна, правителство, граждани, граници и т.н.

Изразявам съжаление, че позицията на държавите, които не признават независимостта на Косово, не беше разгледана по-внимателно.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D).(ES) Г-н председател, както сме посочвали в други случаи, негласуването от страна на делегацията на испанските социалисти може да се тълкува като мълчаливо или явно изразено приемане на международното признаване на едностранната декларация за независимост на Косово.

Също така, с гласуването си против ние искаме да изразим нашето противопоставяне на Парламента, който изисква от държавите-членки на Европейския съюз да дадат международно признаване на територия, чието отделяне не се подкрепя нито чрез резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, нито чрез споразумение между страните. Ние твърдим, че приложимото международно право се определя от това, което е установено в Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Въпреки това ние не оспорваме европейската перспектива за Балканите и тяхното население и считаме, че ефективен път към нейното постигане може да бъде междурегионален диалог, какъвто испанското председателство на Съвета подкрепи на Конференцията на високо равнище, проведена в Сараево на 2 юни.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на резолюцията. Приветствам факта, че Европейският парламент се ангажира с обсъждане с Комисията и Съвета на много важния въпрос за бъдещето на Косово.

Косово може да се разглежда като последното парче от сложния балкански политически пъзел. Затова е изключително важно да поставим парчето на правилното място и да ръководим процеса хармонично и по мирен начин. Независимостта на Косово вече е призната от 69 държави, включително 22 държави-членки на ЕС. Важно е да се отбележи, че перспективите на ЕС за интеграция служат като най-силен стимул за балканските държави да се заемат с необходимите реформи, а също и като фактор за регионална стабилност.

Косово не е изключение. Ето защо, ако ние искаме да включим Косово в Европа и да гарантираме регионална стабилност на Балканите, изключително важно е да излезем с общ подход за целия регион, и по-специално за Косово.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Г-н председател, като докладчик за групата на Европейската народна партия (Християндемократи), аз бих искал да благодаря на г-жа Lunacek за отличното й сътрудничество. Текстът, който приехме днес, е много по-добър от представения от комисията, защото ние посочихме ясно, че разделянето на Косово не е алтернатива. Това е момент от решаващо значение. Ние изискваме – както беше в случая с подготвения от комисията проект – останалите пет държави-членки да признаят Косово. Това е логично да се направи, защото още през 2005 и 2007 г. Европейският парламент призова за признаването на Косово с мнозинство от три четвърти. Сега повечето държави-членки го направиха.

Ето защо ние трябва да внесем яснота в тази ситуация, тъй като е необходимо да посочим ясно, че няма да има нови преговори относно статута на Косово. Г-н Panzeri, когото високо уважавам, беше цитиран в медиите днес да казва, че подкрепя подновяване на преговорите относно статута. Това би било много опасно и затова е изключително важно по този въпрос да се внесе яснота и в доклада да се подкрепя неделимостта и признаването на Косово, както и участието на Косово в процеса на „скрининг“ или обстойна проверка, с други думи, в предприсъединителната стратегия.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Г-н председател, още в началото на действието на договорите от Париж и Рим Европейският проект е издигнал целта за наднационализма над целта за свобода или демокрация и, което е право, той изнася своята идеология. Ние ефективно поддържаме протекторат в Косово, както и в Босна, с единствената цел за изкуствено обединяване на многоетническата държава.

Аз още в началото подкрепих независимостта на Косово. Изглеждаше ми много ясен случай, защото при положение, че повече от 90% от хората бяха гласували на референдум за самоуправление, такова трябваше да им бъде предоставено. Но ние сигурно ще трябва да разширим този принцип, за да се отнася и до националните малцинства в тази територия и да бъде насочен към етнографските граници – с други думи, да се позволи на сръбското население, удобно групирано близо до същинска Сърбия, да прави де юре това, което прави де факто и да бъде управлявано от собствените си сънародници.

Между наднационализма и демокрацията съществува противоречие. Една многоетническа държава може да бъде поддържана обединена – както беше Югославската федерация, а също и Османската империя, Хабсбургската империя и Съветския съюз – но веднага щом на хората бъде дадено право на глас, те избират демократичното самоопределение. Трябва да признаете това.

 
  
  

Предложение за резолюция: Албания (B7-0408/2010)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Г-н председател, аз също гласувах в подкрепа на резолюцията, защото считам, че ние следва още веднъж да повторим подкрепата си за стремежа за европейска интеграция на държавите от Балканския регион в рамките на процеса на стабилизиране и асоцииране.

Албания несъмнено е държава, която е осъществила осезаем напредък по отношение на процеса на реформи. Тя обаче трябва да направи повече, за да се доближи до нормите и критериите за присъединяване към ЕС. Необходими са повече съществени усилия за укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава, и за гарантиране на устойчивото развитие на страната. Политическата криза след парламентарните избори през юни 2009 г. е достойна за съжаление. Ние трябва да посочим ясно на нашите албански партньори, че гръбнакът на една здрава демократична система и може би най-важният политически критерий за членство в ЕС са напълно функциониращите представителни институции.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Г-н председател, бившите комунисти-социалисти в Албания се опитват да дестабилизират успешното работещо правителство. Ние отхвърляме това, но, за съжаление, точно сега в Македония се прави абсолютно същият опит. Преди два дни лидерът на социалистическата опозиция в страната г-н Цървенковски беше тук в Парламента. Той проведе поверителни разговори с члена на Комисията Фюле и след това – което е против всякакви правила на ЕС – от тези вътрешни разговори беше публикувано изявление за пресата, в което се твърдеше, че членът на Комисията се е съгласил, че той има право да провежда своя вътрешна политическа полемика. Това не беше така и вчера аз казах това на г-н Фюле. Член на Комисията на ЕС не трябва да бъде заблуждаван за целите на социалистическата пропаганда и за вътрешни политически цели.

Македонското правителство има демократична законност. То върши отлична работа и поставя страната на пътя към членство в Европейския съюз. Опозицията има право да се противопоставя, но няма право да злоупотребява с Европейския съюз за тази цел.

 
  
  

Предложение за резолюция: Положението в Киргизстан (B7-0419/2010)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Г-н председател, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като искам да се присъединя към моите колеги в осъждането на насилието, което избухна в Киргизстан миналия месец.

Осъдително е, че стотици въоръжени киргизи превзеха улиците на града, стреляйки по граждани и палейки магазини, като избираха целите си само въз основа на етнически признак. Искам да изразя съболезнованията си на семействата на загиналите приблизително 300 души и ранените или хоспитализирани 2 000 души. Важно е Европейският съюз да окаже натиск върху киргизките органи да проведат надеждно, безпристрастно и независимо разследване на насилието.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) В резултат на етническата агресия в Южен Киргизстан през юни стотици хора загубиха живота си, хиляди бяха ранени, а десетки хиляди бяха принудени да напуснат домовете си. Това потвърждава необходимостта Европейският съюз да се ангажира по-активно с решаването на тези процеси в Централна Азия. Помощта за Киргизстан следва да бъде насочена към хората, а не към конкретно правителство. Неотдавна на заседанието на делегацията за Централна Азия на 22 юни посланикът на Киргизстан, г-н Азилов, твърдеше настойчиво, че насилието не е било проява на етническо прочистване и че чуждестранните медии не са представили обективна оценка на положението. Узбекистан има различно становище по този въпрос. Както се посочва в доклада, в Киргизстан са арестувани няколко активисти в областта на правата на човека без основателна причина. Тези факти трябва да трябва да бъдат взети под внимание при оценката на стратегията на Европейския съюз по отношение на съществуващата политическа власт в Киргизстан. Трябва да се проведат паралелни разговори и с други държави в региона, особено със съседите на Киргизстан Русия и Китай. Тези държави също имат значително влияние в региона. В доклада се отправя призив към правителството на Киргизстан да проведе надеждно и отговорно разследване на конфликта, по възможност в присъствието на чуждестранни наблюдатели. Ето защо подкрепям настоящия доклад, тъй като разследването е крайно наложително. Благодаря ви.

 
  
  

Предложение за резолюция: СПИН/ХИВ с оглед XVIII международна конференция относно СПИН (Виена, 18-23 юли 2010 г.) (RC-B7-0412/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) След повече от тридесет години активна политика от страна на Европейския съюз, особено в африканските страни, представеният днес доклад говори за нарастване на броя на заразените с ХИВ/СПИН. В него се твърди, че само през 2008 г. са заразени 2,7 млн. души. ЕС инвестира милиарди евро, а броят на заразените се увеличава.

Искам до попитам това причина ли е да обсъдим дали по някаква случайност не правим нещо лошо. Наистина ли вече са изминали 30 години? Изглежда, че раздаването на презервативи не помага да се преустанови разпространението на ХИВ/СПИН, а по-скоро от значение е верността между партньорите.

Правото на аборт също не решава въпроса, тъй като лекарите вече могат да гарантират, че заразена с ХИВ-вирус жена е в състояние да роди здраво дете. Нашите африкански приятели често ни казват: „Не само че сме бедни, а искате и да останем по-малко на брой“.

Политика, основаваща се на сексуални и репродуктивни права, няма да помогне на Африка. Затова искам да призова Европейската комисия да направи оценка на ефективността на средствата, изразходвани за борба с ХИВ/СПИН.

 
  
  

Предложение за резолюция: Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС (RC-B7-0413/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Предпочетох да се въздържа от гласуване относно тази резолюция, защото крайният срок, посочен в член 2 от текста, който се отнася и до Румъния, може да бъде твърде ограничителен в контекста на преговорите в Женева относно конвенцията за забрана на определени видове конвенционални оръжия.

Смятам, че механизмът на ООН предлага адекватна многостранна рамка за разглеждане и договаряне на един международен правен инструмент, който ще регулира режима на касетъчните боеприпаси в момент, когато 110 държави участват в преговорите.

 
  
  

Доклад: George Lyon (A7-0204/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, общата селскостопанска политика е история на успеха. Затова бях щастлив да видя широка подкрепа в Парламента, тъй като вече постигнахме нещо голямо: първо, стабилно снабдяване на населението с храни, второ, поддържане и съхраняване на традиционния ландшафт, и трето, възстановяване на важни ресурси и защита на околната среда, флората и фауната.

Разбира се, има нови и бъдещи задачи. Те включват „зеления“ растеж, възобновяемите енергии и борбата със световния глад. С общата селскостопанска политика до известна степен създаваме източник на работни места в целия ЕС, който не зависи от мащаба или формата на предприятието. Докладът Lyon определя изключително добре тези задачи на общата селскостопанска политика и изрично признава нейната структура от два стълба. Сега трябва да работим заедно да осигурим подходящи финансови ресурси за тези политически задачи.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах в подкрепа на доклада Lyon, защото съм съгласен с докладчика относно необходимостта от разработване на обща селскостопанска политика, която, първо, да продължи процеса на мащабни реформи, който протича през последните години и, второ, да може да предостави конкретни и иновативни решения на многобройните предизвикателства, с които трябва да се справим през следващите години.

Всъщност считам, че описаните в доклада пет основни елемента – а именно, продоволствена сигурност, устойчивост, земеделие на територията на Европа, биологично разнообразие и защита на околната среда, и последно, „зелен“ растеж – са отлична отправна точка за гарантиране на бъдеща обща селскостопанска политика, която да отчита протичащото бързо развитие не само в Европа, но и в целия свят.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Г-н председател, с доклада Lyon относно бъдещето на европейската селскостопанска политика дадохме възможност да се оформи ясно становище и дадохме на Комисията ясни и приложими стандарти.

Гласувах в подкрепа на доклада и съм доволна, че той се ползва с широка подкрепа тук в Парламента. Предвид зачестилите призиви за здравословна околна среда, здравословни храни, далновидност и устойчивост в селскостопанското производство, Европейският съюз трябва също да бъде готов да субсидира и да подкрепи тези жизненоважни области.

Европа е длъжна да осигури на гражданите продоволствена сигурност. Като район с природно благоприятен климат, Европа носи и отговорността да гарантира, че хората по света са снабдени с храни. За тази цел обаче Европейският съюз трябва да работи по-добре и по-съгласувано с останалата част на света. Европа трябва да гарантира подходящ поминък за селските общности. Не трябва да забравяме едно: при необходимост бихме могли и да внасяме храни, но не и по начин, който да отговаря на условията ни. Тук трябва да произвеждаме и да поддържаме здравословна околна среда. Нашите земеделски стопани се нуждаят от справедливо възнаграждение.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Подкрепих доклада. Бих искал обаче да кажа, че съм за запазването на частичната намеса на селскостопанските пазари в трудни ситуации. Това не е несъвместимо с принципите на свободния пазар.

Трябва да обърнем по-голямо внимание на развитието на селските райони, разрастването на инфраструктурата, образователните въпроси и демографската ситуация. Броят на младите земеделски стопани продължава да намалява, а в същото време броят на по-старите нараства. Условията и стандартът на живот в земеделските стопанства и в селските райони са значително по-ниски – много по-ниски и много по-лоши – от тези в градските райони. Освен това приходите на семействата на земеделските стопани възлизат на около 60% от тези на семействата, които се издържат по друг начин. Земеделските стопани протестираха по този повод.

За да обобщя, нашата цел трябва да бъде устойчивото развитие на селското стопанство и селските райони.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Благодаря Ви, г-н председател. Подкрепям резолюцията, защото тя изтъква няколко предпоставки за бъдещето на общата селскостопанска политика, които заслужават подкрепа. Тя подчертава, че финансирането на политиката трябва да бъде запазено поне през следващия дългосрочен финансов период. Второ, тя изисква преките плащания на земеделските стопани да бъдат изцяло финансирани от бюджета на Европейския съюз. Трето, тя говори за гарантиране на лоялна конкуренция, което в момента е най-важното нещо, което липсва във временната обща селскостопанска политика. Въпреки че моята страна Латвия вече от доста врече е държава-членка на Европейския съюз, нашите земеделски стопани получават субсидии от приблизително 90 евро на хектар, докато на гръцките земеделски стопани се плащат приблизително 550 евро, а на германските и френските – над 300 евро на хектар. Тези пагубни различия изкривяват конкуренцията и целия пазар на Европейския съюз. Нещо повече – те задълбочават пропастта между новите и старите държави-членки, пренебрегват принципите на сближаване, забавят тяхното прилагане и спъват икономическото развитие на страните. Новата политика трябва да бъде изготвена справедливо, с равностойна подкрепа, така че да се преодолеят пагубните различия и да се гарантира лоялна конкуренция в целия Европейски съюз.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада Lyon. По няколко точки имах, да ги наречем, национални резерви, или гласувах малко по-различно. Трябва да осъзнаем, че, макар и това предложение на г-н Lyon да е отлично и изчерпателно за селското стопанство в Европейския съюз и неговата реформа, общата селскостопанска политика не е подходяща във всяко отношение за всяка ситуация – говоря като представител на малка нация, Финландия, където условията за заетост в селското стопанство са много различни от тези в големите държави-членки като Франция и Германия. Затова при гласуването внесох някои дерогации.

Надявам се, че в бъдеще Европейският парламент и Съветът ще обръщат по-голямо внимание на дребното селско стопанство, малките страни и селското стопанство, което се практикува там, защото селското стопанство в известен смисъл е политика на национално животозастраховане. Всяка държава-членка се нуждае от свое собствено селско стопанство и трябва да гарантира неговото съхраняване.

 
  
MPphoto
 

  David Martin (S&D).(EN) Г-н председател, гласувах против доклада Lyon, тъй като навсякъде в Европа правителствата орязват своите бюджети. В Обединеното кралство се намаляват заплатите и пенсиите на медицинските сестри и учителите. Съкращава се съставът на полицията и се освобождават затворници, защото не можем да си позволим да ги държим в затвора. И при все това в Европейския парламент представители на консервативните и либералните партии, които съставляват правителството на Обединеното кралство, някак си намират сили да гласуват за запазване на разходите за земеделие до 2013 г. и след това на равнищата от 2013 г.

Намирам това за абсолютно неприемливо. Намирам за нередно селскостопанската общност да бъде предпазвана по начин, по който това не се прави за нито една друга част от обществото. Ако е редно да се орязват доходите на държавните служители, то тогава е редно това да се прави и за всички останали в нашето общество. Правителството в Обединеното кралство и правителствата в Европа казват, че всички сме заедно в тази ситуация. Ако това е така, трябва да изтърпим трудностите заедно.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, считам, че човек може да разбере защо, виждайки своите опустошени от войната страни в края на Втората световна война, политическите лидери на Европа са искали да наложат идеята за продоволствената сигурност и общата селскостопанска политика.

Но ако разгледаме тази политика 60 години по-късно, нека обърнем внимание на разходите за гражданите на ЕС. Нека обърнем внимание на факта, че гражданите плащат трикратно: веднъж за данъци, за да платят за бюрокрацията, втори път за данъци, за да платят за субсидиите, и накрая по-високите цени, които трябва да плащат в магазините. Вместо да говорим за реформата на общата селскостопанска политика, трябва да търсим начини да я отменим. Премахването на ОСП ще даде възможност на ефективните земеделски стопани да процъфтяват. То ще даде възможност на данъкоплатците да запазят по-голяма част от парите си и да изразходват тези пари по по-полезен начин, и ще даде възможност на потребителите да плащат по-ниски цени.

Реформа не е достатъчна – време е да премахнем ОСП.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада Lyon. Той е балансиран и гарантира, че навсякъде в Европа хората ще могат да работят в селското стопанство и да произвеждат храни, като по този начин осигурят снабдяването на гражданите с храни.

Имаше няколко точки, по които гласувах различно от моята група, защото считам, че в определени ситуации се нуждаем от регулиране на пазара и намеса. Те са необходими, за да гарантират снабдяването с храни, както и устойчивото развитие.

 
  
  

Доклад: Alain Cadec (A7-0207/2010)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада и има две неща, които са особено важни за мен. Първото има екологично, социално и качествено измерение. Във връзка с това е важно вносните стоки да отговарят на същите изисквания като продуктите, произведени в рамките на Европейския съюз, защото, какъв е смисълът да управляваме нашите рибни запаси по устойчив начин, ако другите търговски партньори почти унищожават запасите в световния океан?

Второто има икономическо измерение. Ако самостоятелното удовлетворяване на потребностите ни възлиза само на 40% и рибните запаси на световните пазари са под заплаха, тогава е ясно, че и в това отношение разполагаме с особено добра възможност за развитието на аквакултура. Следва да развиваме този икономически сектор, да му осигурим научна подкрепа и преди всичко да го структурираме по устойчив начин, защото там има потенциал за създаване на работни места, както и, в крайна сметка, добавена стойност за Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Благодаря. Докладът подчертава, че икономическата жизнеспособност на рибното стопанство в Европейския съюз трябва да бъде опазена, включително непромишления риболов в постоянен обем в крайбрежните води, който да помогне за опазването на културната идентичност на съответните региони, за осигуряването на работни места на всички етапи от производството и доставката на безопасни и висококачествени продукти. За съжаление, истината е, че латвийските рибари получават такива оскъдни квоти и такава оскъдна помощ от Европейския съюз, че е по-рентабилно за нас да дадем корабите за скрап и да прекратим риболова. Наистина е трагично, че един традиционен сектор на икономиката се унищожава, и то в държава с 550 км брегова ивица. Нанасят се вреди на дребномащабния риболов като цяло благодарение на политиката на Европейския съюз, която подкрепя промишлените производители, чиито риболовни практики често са вредни за околната среда. По тази причина подкрепих доклада, който призовава за промяна на съществуващото положение.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на Alain Cadec и присъствах на обсъждането в Парламента по-рано, но нямаше време за изказвания по процедурата с „вдигане на ръка“, затова ще се възползвам от тази възможност, за да кажа няколко думи.

Първо, основно задължение на Европейския съюз е да се погрижи за собствените си граждани, особено когато става въпрос за риболовната промишленост, защото те се занимават с това с години, а предците им са го правили стотици хиляди години, което означава, че сега те трябва да бъдат защитени.

Второ, продуктите, внасяни на пазара на Европейския съюз, следва да отговарят на същите, а може би и на по-високи, стандарти от тези, които важат за продуктите, произведени в рамките на Европейския съюз.

И накрая, трябва да правим много повече, за да насърчаваме аквакултурата. Това ще помогне много за решаването на проблема.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - (EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на Вас и на служителите Ви за търпението. Когато за пръв път се сблъсках с идеята за общата политика в областта на рибарството, си помислих, че става въпрос за комунистическа, а не за обща политика. Всъщност тук ясно прозира идеята за централно планиране, където централните плановици решават колко риба рибарите от всяка държава могат да ловят и, като при комунизма, това се провали. Доведе до изтощаване на рибните запаси и рибарите, повече от всякога, се оплакват от невъзможност да достигнат квотата, която им се дава.

Настина е време да се поучим от уроците на успешното съхранение и опазване на рибните запаси. Нека да погледнем основаните на правата на собственост системи в Исландия и Нова Зеландия, където, както каза предишният оратор, за крайбрежните общности се полагат грижи, защото са им предоставени права за вечно ползване, като могат да ги препродават, разменят или да ги оставят на следващите поколения. Тази система определено е най-добрият отговор, защото е доказано успешна и помага за съхраняването на рибата, за разлика от общата политика в областта на рибарството, която се провали с трясък в Европа.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувахме против това позорно споразумение относно тероризма, което предоставя лични данни относно всеки жител на ЕС на тайните служби на САЩ в рамките на „сътрудничество в областта на борбата с тероризма“. Представителите на капитала в Европейския парламент, които гласуваха за „споразумението SWIFT“, не са наясно с неговото съдържание предвид факта, че само „надеждни“ членове на ЕП имаха възможността да прочетат „поверителния“ текст, макар че Европейският парламент го отхвърли два пъти през последните шест месеца. Те бяха убедени, че САЩ са гарантирали, че „тайните служби ще гарантират, че личните данни ще бъдат защитени“.

Одобрението на „споразумението относно тероризма“ потвърждава, че Европейският парламент по предполагаемо демократичен начин признава тези дълбоко реакционни, насочени против обикновените хора политики за европейско уеднаквяване. Освен това играе водеща роля при институционализирането на законодателна рамка за държавен тероризъм и репресии, което „задушава“ демократичните права и свободите на обикновените хора. Нито едно „споразумение относно тероризма“ не спазва свободите на обикновените хора. Тези мерки са насочени към борбата и съпротивата на народите, техния авангард, комунистическото движение и радикалните сили, които отказват да се преклонят пред варварството на експлоататорската капиталова система. Докато капиталът и политическото му лице увеличават мерките за ограничаване и „задушаване“ на правата на работниците, консолидират и запазват властта си, толкова повече съпротивата, неподчинението и неизбежната борба за отмяна на монополите и техните реакционни съюзи ще продължат да съществуват.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) През февруари 2010 г. Европейският парламент отказа да подпише Споразумение между ЕС и Съединените американски щати относно изпращането на финансови данни и поиска възобновяване на преговорите. Днес условията на това споразумение са значително подобрени в интерес на европейските граждани. Този път гласувах в подкрепа на споразумението, по-специално защото предвижда в дългосрочен план създаването на изцяло европейска система за извличане на данни. Споразумението е временно решение, което позволява на Европейския съюз и Съединените щати да се борят с тероризма, но то не може да се счита за окончателно.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Реших да се въздържа от гласуване относно Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно изпращането на банкови данни чрез системата SWIFT за целите на борбата с тероризма. Споразумението е значителна крачка напред в сравнение с предишния текст. След като надигна глас, Европейският парламент успя да получи редица гаранции, които укрепват защитата на данните и правата на съответните лица.

Независимо от това, изборът на Европол, като отговарящ за изпращането орган, не е подходящ. Европол не е независим орган, а полицейска служба, която се съмнявам, че е в състояние да наблюдава безпристрастно съответствието на заявленията за изпращане от страна на органите на САЩ. Предвид силно чувствителния характер на изпращаните лични данни не бих могъл да гласувам за споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Факт е, че след 11 септември 2001 г. хората не приемат своята сигурност и физическа безопасност за даденост. Смисълът на всички мерки за възстановяване на доверието сред европейците следователно е защитата на личните данни: от решаващо значение е да се гарантира, че такива данни остават лични, но тяхната обработка, особено ако са финансови данни, е значимо средство за борба с международния тероризъм. Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Alvaro относно споразумението, което определя условията, при които от 1 август Министерството на финансите на САЩ ще има достъп до финансовите данни на около 8 000 институции и банки в 200 държави, управлявани от световната междубанкова финансова телекомуникационна мрежа (SWIFT). С оглед на необходимите гаранции като възможността за европейските граждани да подават административна жалба и да бъдат третирани като граждани на САЩ и определянето на времето, през което данните да се съхраняват, сътрудничеството между Европа и Съединените щати в този случай се дължи на отрицателното въздействие на глобализацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (S&D), в писмена форма. (NL) Делегацията на Нидерландската работническа партия (PvdA) в Европейския парламент подкрепя споразумението с надеждата, че в близко бъдеще ще можем да видим прекратяване на масовото изпращане на данни във връзка с европейски граждани. Споразумението определя, че Европа ще разработи своя система за събиране и сортиране на банкови данни. Това ще предложи възможността за конкретизиране на трансферите. Като сами следим данните, ще бъдем в по-добро положение да защитим правата на нашите граждани. За тази цел Европейската комисия ще представи предложение в рамките на една година, а следва да можем да прилагаме такава система самостоятелно в рамките на три години. От този момент нататък ще бъде от значение въпросът за реципрочността. Европейските ни наблюдатели в САЩ ще могат да проверяват какво се случва ежедневно с данните на всяка европейска банка. На Европол ще бъде възложена проверката и одобряването на исканията на САЩ. Под натиск от страна на Европейския парламент споразумението, което сключихме, предстои да бъде преразгледано. Не всички наши желания бяха изпълнени, но това, което постигнахме, е гаранция, че САЩ няма да може просто така да се намесва в данните ни. Новото споразумение установява равновесие между защитата на личния живот и гарантирането на сигурност. Междувременно борбата срещу тероризма ще остане наша първостепенна грижа.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах за доклада Alvaro относно новото споразумение SWIFT, което описва условията за изпращане на някои съхранявани от SWIFT банкови данни на Министерството на финансите на САЩ като част от борбата срещу тероризма. Използвайки новите правомощия, предоставени й след влизането в сила на Договора от Лисабон, принудихме Европейската комисия да предоговори със Съединените щати по-балансирано споразумение. Макар споразумението да е задоволително, някои въпроси все още могат да бъдат подобрени. Днешният положителен вот не е празен чек за американците: Парламентът ще запази бдителността си през следващите месеци, по-специално по отношение на процедурата за промяна в правомощията на Европол, определянето на независимия орган, който ще бъде във Вашингтон, и създаването на Европейска програма за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. − (PT) Гласувах в подкрепа на новия доклад SWIFT, тъй като с Европейския съвет и със Съединените щати бяха договорени гаранции, които не бяха включени в споразумението, представено на Европейския парламент преди четири месеца. Споразумението относно изпращането на банкови данни на Съединените щати гласи, че ЕС трябва да разработи система, за да се избегне изпращането на масиви от данни, което не беше определено в предишното споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах против доклада относно изпращането на банкови данни от Европейския съюз за Съединените щати поради същите причини, с които аз и групата ми се противопоставихме на предишния опит за налагане на споразумението, въпреки всички внесени в доклада „технически“ подобрения. Европейският парламент не следва да одобрява споразумението на Европейската комисия за предаване на лични данни на правителството и тайните служби на САЩ под претекста за „борбата срещу тероризма“. Противопоставям се на настояването на Комисията относно предаването като цяло на финансови операции на САЩ, тъй като това нарушава зачитането на личните данни и това са данни и материали, които ще се използват без какъвто и да било основен контрол от тайните служби на САЩ за техни собствени цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), в писмена форма. (EN) Британската партия на независимостта (UKIP) гласува против доклада Alvaro днес, тъй като не искаме да предоставяме по-големи правомощия на ЕС във връзка с личните данни. Тази мярка ще доведе до грубо нарушение на неприкосновеността на личния живот. Поверителните и личните финансови данни принадлежат на всяко отделно лице, а не на ЕС или на Европейския парламент.

Решително се противопоставяме на разпространението на тероризма, но личната поверителност трябва да бъде защитена, така че да няма предварително предположение за престъпление. Ако Обединеното кралство трябва да сключи споразумение със САЩ, то трябва да е споразумение на изцяло реципрочна основа, а не почти едностранно, каквото подписа ЕС. Решение по въпроса следва да се вземе от националните правителства, а не от Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. – (PT) През февруари гласувах против споразумението, тъй като нарушаваше принципите за необходимост и пропорционалност, както и цялостта и сигурността на европейските финансови данни. Новото споразумение е по-добро от предишното. Бяха внесени подобрения като по-широко определение на тероризма, изключването на данните на Единната зона за плащания в евро (SEPA), механизмът за мониторинг и признаване на правата на европейската общественост. Въпреки това споразумението все още позволява масовото изпращане на данни (масиви от данни). Да се избере Европол не е правилно. Европол не е съдебен орган или орган по защита на данните. Предоставянето на нови функции на Европол ще бъде възможно само чрез промяна на правното основание с участие от страна на Европейския парламент. Член 20 в споразумението намалява ефективността на признаването на различни права, които бяха разгледани по искане на Парламента. С интерес очаквам Комисията да предложи инициатива за създаване на Европейска програма за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ) и очаквам, че това ще предостави по-твърдо решение, което да позволи извличане на информация само в рамките на ЕС. Поради всички изтъкнати причини реших да се въздържа от гласуване, тъй като все още не мога напълно да приема, че споразумението достигна приемливо равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. − (PT) Борбата срещу тероризма трябва да бъде приоритет за Европейския съюз. По-активно сътрудничество със Съединените щати във връзка с това, а именно по отношение на информацията и споделянето на данни, е от основно значение за повишаване на ефективността в борбата срещу тероризма с цел предотвратяване на бъдещи нападения и гарантиране на сигурността на европейската общественост. Следователно гласувах в подкрепа на предложените в доклада мерки. Внесените в споразумението изменения не само отразяват повечето тревоги, изразени от Европейския парламент, когато на 11 февруари отхвърли споразумението, но също така изразяват необходимостта от пропорционалност при третирането на данните, а именно, по отношение на тяхната обработка, съхранение и последващо заличаване. Също така подчертавам засилените гаранции, които новото споразумение предоставя на европейските граждани по отношение на защитата на данните, а именно, правото на обжалване срещу съдебни и административни решения, правото на прозрачност и съобщаване на информация на въпросните граждани и определянето на сферата на приложение на данните, ограничена до пряко свързана с тероризма дейност или неговото финансиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Преди шест месеца Европейският парламент действа като защитник на основните права, като отхвърли споразумението между ЕС и САЩ относно изпращането и обработката на банкови данни – така нареченото споразумение „SWIFT“. Благодарение на действията на членовете на ЕП, и по-специално на нашата група, беше изготвен нов вариант. Той съдържа значителни основни подобрения като премахването на изпращането на „масиви“ от данни. Ще бъде предоставена по-голяма защита на правата на лицата, като същевременно се признава значимостта на проследяването на финансови данни в борбата срещу тероризма. Ето защо избрах да гласувам в подкрепа на новото споразумение. Въпреки това ще продължа да обръщам специално внимание на следните въпроси: прерогативите на европейските органи по защита на данните и изборът на Европол като контролиращ орган; ефективността на „правото на защита“ на лица, чиито права на лична неприкосновеност са пренебрегнати; мониторингът и оценката на уместността на предадените на американските органи данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на сключването на новото Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, тъй като счетох, че новото предложение, внесено от Комисията, представя на гражданите на ЕС повече гаранции, по-специално по отношение на защитата на данните. Всъщност считам, че всеки трансфер на европейски лични данни към трета държава за целите на сигурността следва да е съобразен с процесуалните гаранции и правата на защита, както и да е в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните.

Преди няколко месеца първият вариант на споразумението беше твърде неясен и не предлагаше подобни гаранции. Ето защо казахме „не“. Днес се радвам, че предложенията ни за подобряване са били взети предвид, включително въвеждането на подобна система за обмен на европейско равнище и гаранцията, че последващият мониторинг ще бъде възложен на служители на ЕС, които трябва да могат да се противопоставят на извличането на данни на територията на САЩ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепих Споразумението между ЕС и САЩ относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Благодарение на значителните усилия на докладчика и членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи настоящият текст на споразумението съдържа значителни подобрения в сравнение с предишния вариант. От особено значение за бъдещето на борбата с тероризма, като същевременно се защитават основните права на гражданите за защита на личните им данни, е член 2, който се отнася до изготвянето на проект на правна и техническа рамка за възможността за извличане на данни на територията на ЕС. Комисията следва да извърши тази задача прилежно и своевременно. В допълнение на споразумението член 2 има потенциала значително да намали количеството масиви от данни, изпратени за анализ извън границите на ЕС. Членове 15 и 16 гарантират, че гражданите имат подобрен достъп до средства за правна защита и по-голяма прозрачност.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно споразумението SWIFT относно изпращането на банкови данни до САЩ, тъй като считам, че договореното със Съвета и САЩ споразумение понастоящем включва гаранции, които се отнасят до защитата на данните на гражданите, като премахва възможността от предаване на необработени данни на трети държави. Това е важно споразумение в борбата срещу тероризма и ще гарантира, че основните свободи на европейските граждани са защитени.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. – (PT) Явлението тероризъм и нарастващото въздействие, което то има върху европейското общество, подлага на изпитание основни ценности като зачитане на личната неприкосновеност и необходимостта от защита на колективната сигурност.

В това отношение споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно предаването на данни беше предварително осъдено от Парламента, който не го разгледа в достатъчна степен. Новият вариант е подобрение в сравнение с последния. Надявам се, че споразумението обосновава причините за неговото сключване и страните разбират как правилно да тълкуват разпоредбите в него, така че да затруднят и да се борят с финансовите дейности на терористите.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. − (PT) Напредъкът в този процес е положително доказателство за ползите и предимствата на институционалното сътрудничество в успешното консолидиране на европейската интеграция. След изразените загриженост и препоръки от страна на Европейския парламент със Съединените щати беше постигнато балансирано споразумение за изпращането и обработката на данни за финансови съобщения, най-вече като се взема предвид, че това е процес в рамките на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Бих подчертал, че бяха добавени гаранции за защита на правата на гражданите, условията за всяко последващо изпращане на трети държави и рисковете от неправомерно използване на данните и икономически шпионаж. Също така се гарантира възможността за поправяне на положения с предаване на данни, което в последствие може да се счете за неправомерно. Споразумението гарантира по-добро регулиране на процедурите и сътрудничеството, което е полезно и здравословно за институционалните взаимоотношения със САЩ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Неприемливо е, че четири месеца след като Парламентът отхвърли споразумението SWIFT, Парламентът и Съветът постигнаха споразумение с американските органи за сключване на споразумение, което не гарантира сигурност или неприкосновеност, под претекста на борбата срещу тероризма. За съжаление, мнозинството в Парламента понастоящем гласува в подкрепа на споразумението.

Съществува голяма несигурност около обмена и достъпа до базите данни, било то от американските органи или агенциите на ЕС, която може да доведе до неконтролируем риск. Престъпници и невинни лица, заподозрени и незаподозрени лица по същия начин ще бъдат застигнати от процес, който не предоставя никакви гаранции, както беше посочено, за своята ефективност.

Изпълнението на споразумението, както посочихме преди това, означава поддържане на слаби мерки, които се предприемат като част от така наречената борба срещу тероризма с оглед на потъпкването на права.

Подкрепяме необходимостта от борба с всички форми на престъпност, но това трябва да се прави най-вече чрез съсредоточаване върху произхода и предотвратяване на тези явления, а не като се дава предимство на неясни мерки за сигурност, които нарушават гражданските свободи, основните права и гаранциите на гражданите, като така допълнително се отслабва демокрацията, в която живеем.

Не приемаме размяна на свобода за повече сигурност, тъй като в крайна сметка ще загубим и двете. По-скоро подкрепяме по-сигурно общество с широки демократични права и свободи.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (S&D), в писмена форма. − (DE) Борбата срещу тероризма изисква международно сътрудничество, което се регламентира със споразумения. Въпреки това те не трябва да подкопават основните права на гражданите, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз. В наши дни, по-специално, тези права включват и защита на данните, която не е адекватно гарантирана от споразумението SWIFT, договорено със Съединените щати. Борбата с тероризма не трябва да се превръща в оправдание за неадекватна защита на данните. Други сериозни недостатъци в споразумението включват например проучването на банкови данни без разрешение от съдебен орган, дългият срок на съхранение на данни – нещо, което е недопустимо съгласно германското конституционно право, както и недостатъчна възможност за лицата да се защитават в съд срещу нелоялното използване на данни. Това са сериозни нарушения на основните права. Въпреки това Европейският съюз няма право прекалено да ограничава съществуващите основни права. За това все още отхвърлям споразумението SWIFT.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goulard (ALDE), в писмена форма. (FR) Днес, след внимателно обмисляне, гласувах в подкрепа на преразгледаното споразумение SWIFT. Компромисът със сигурност не е идеален, но трябва да съчетаваме исканията за борба срещу тероризма със зачитане на гражданските свободи. Новият вариант води до подобрения, по-специално, по отношение на целта на изпращане на данни.

Когато става дума за толкова чувствителен въпрос като защитата на личните данни, бих искала да има дори по-голяма строгост, по-специално по отношение на следните въпроси: предоставяне на независим орган – не на Европол – отговорността да проверява съответствието на приложенията или ефективността на правото на обезщетение за хора, чиито права са били нарушени.

От солидарност с политическата ми група, на която дължим битката от февруари миналата година и следователно голяма част от постигнатия напредък, реших да подкрепя споразумението. Заедно с моите колеги ще обръщам голямо внимание на изпълнението на условията на споразумението от страна на САЩ, но ще бъда и много бдителна по отношение на ангажиментите на Съвета и на Комисията. Ако обещанията бъдат нарушени, ще препоръчам прекратяване на споразумението, след като бъде предмет на преразглеждане.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Със специално внимание проследих преговорите между ЕС и САЩ относно споразумението SWIFT след отхвърлянето му последния път благодарение на действията, проведени от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. След февруари Европейският парламент, който решително прилага новите си правомощия, успя да постигне значителен напредък и да получи допълнителни гаранции: подкрепеният от групата ни „двупистов“ подход, редовни прегледи на споразумението, първоначална оценка след шест месеца, доклад относно напредъка след три години, права на достъп и корекции, възможността за блокиране на изпращането на някои данни, контрол от европейски орган в САЩ на извличането на данни и т.н. Въпреки че беше постигнат голям напредък, споразумението не е идеално и има многобройни недостатъци. След внимателно обмисляне реших да гласувам в подкрепа на новото споразумение, тъй като е необходима правна рамка за борбата срещу тероризма и тъй като впоследствие се насочваме към бъдеща европейска система за контрол на изпращането на данни, която позволява извличането на данни на европейска територия. Отсега нататък зависи от институциите на ЕС да упражняват строг и бдителен контрол върху изпълнението на условията на споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote и Bernhard Rapkay (S&D), в писмена форма. − (DE) Делегацията на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) в Европейския парламент подкрепя борбата срещу международния тероризъм и предоставянето на постоянна защита на личните данни с възможно най-голяма решимост и ефективност. С оглед на значението на защитата на данните делегацията на ГСДП не взе решението си без усилия. Все пак, след дълго и внимателно обсъждане сме в състояние да гласуваме в подкрепа на споразумението: социалдемократите успяха да предвидят създаване на постоянен европейски мониторинг във връзка с извличането на данни пряко от територията в Министерство на финансите на САЩ, включително инструментът за спиране на извличането на данни. За нас първостепенен приоритет беше ограничаване на изпращането на масиви от данни. Данните на SEPA не са обхванати от споразумението; повечето изпращания въобще не са засегнати. Предвижда се петгодишният период на съхранение на данните да се преразглежда ежегодно, вследствие на което всички ненужни данни ще се заличават по-рано от края на периода. Освен това се предвижда ежегоден преглед на съответствието с всички стандарти за защита на данните, с включването на надзорни органи по защита на данните. Макар че щяхме да предпочетем контролната роля и изпращането на данни да се предоставят на съдебен орган, Европол трябва да изпълнява мандата си за одобряване на изпращането на данни, предвиден в споразумението, под строгия контрол на ЕС. Въпреки че Европол има надеждна система за защита на данните, той трябва да бъде приведен в съответствие с Договора от Лисабон, за да може де изпълнява задълженията си при пълен демократичен контрол.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада Alvaro за Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения за целите на борбата срещу тероризма, тъй като чувствам, че споразумението понастоящем постига баланс между целите за сигурност в борбата срещу тероризма и целите за свобода при защитата на правото на гражданите на неприкосновеност на личния живот.

За разлика от споразумението SWIFT, което беше представено през февруари и не подкрепих, настоящото споразумение защитава в по-голяма степен личните данни: гражданите ще имат право на достъп и блокиране на свързани с тях данни, гарантирано е правото им на административно и съдебно обжалване и са добавени някои ограничения във връзка с изпращането на данни.

Въпреки това Парламентът ще трябва да бъде особено бдителен по отношение на изменението на правомощията на Европол, който отговаря за контрола на изпращането на данни, както и за бъдещото въвеждане на Европейска програма за проследяване на финансирането на тероризма.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Ludvigsson и Marita Ulvskog (S&D), в писмена форма. (SV) Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент постигна успех, заедно с испанското председателство, в преговорите за подобрения на споразумението относно обмена на банкови данни със Съединените щати. Количеството банкови данни, което се изпраща, е ограничено (няма да се изпращат данни за операции на територията на ЕС) и персонал, назначен от ЕС, следва да проучва и одобрява изпращането на данни в реално време.

Въпреки че е постигнат определен напредък в преговорите, основният проблем с изпращането на масиви от банкови данни все още остава. Това означава, че данните на невинни граждани ще продължат да се изпращат до органите на САЩ, което ние, шведските социалдемократи, считаме за неприемливо. Освен това виждаме сериозни недостатъци както от правна, така и от практическа гледна точка, при одобряването на Европол за орган, който ще контролира изпращането на данни.

Поради тези причини решихме да не подкрепим споразумението със САЩ относно изпращането на банкови данни.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Като се имат предвид отстъпките и разпоредбите, които ЕС е осигурил във връзка със споразумението SWIFT относно обмена на финаснови данни, се радвам да подкрепя споразумението. По-специално, съм доволен, че нашата група помогна при осигуряването на гаранции за забрана на произволните търсения, прекия контрол на програмата от служител на ЕС и годишните оценки на периодите за съхраняване на данни. Продължителният мониторинг на споразумението обаче ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че условията остават приемливи за Парламента и европейските граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа, тъй като считам, че подкрепата за договореното между Европейската комисия и Съединените щати споразумение е правилно действие и знак за огромно чувство на отговорност.

Изпращането на лични данни е изключително чувствителен въпрос в Европа предвид болезнения й опит от тоталитарните режими, които бълваха и изопачаваха тези данни. Съгласно новото споразумение ще е възможно да се изпраща определено количество банкови данни до органите на САЩ, при условие че изпращането отговаря на строги правила във връзка с защитата на личните данни, които ние, членовете на ЕП, сме се ангажирали да контролираме. Тази информация може да се консултира единствено ако е счетена за важна за целите на провеждане на разследвания за борба с тероризма: достъпът до нея е условен при представяне на достатъчно доказателство от органите на САЩ.

Новото споразумение е победа за всички европейски институции, и по-конкретно за Европейския парламент. Действително исканията ни за по-голяма защита на неприкосновеността на личния живот на европейските граждани бяха удовлетворени, като на европейците беше предложена двойна гаранция: първо, пълна прозрачност по отношение на начина за достъп до данните и начина, по който се използват, и, второ, подходящи процедури за обжалване, които да гарантират че правото на неприкосновеност на личния живот е спазено. Тези гаранции са задоволителни и ще осигурят възможност двете изисквания, безопасност и защита на неприкосновеността на личния живот, да бъдат удовлетворени и гарантирани.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Гласувах против доклада. Той е равносилен на одобрение на намесата на Съединените щати в Европа заедно с органи като SWIFT. Подкрепя възможността за изпращане до Съединените щати на лични данни на всеки гражданин, така че обхватът, определен в споразумението между Съвета и Съединените щати е широк. В него не се призовава за каквато и да е действителна гаранция за защита на тези данни или възможности за съдебна защита. Докладът и споразумението, което го ратифицира, са символ на заробването на Европа от американския империализъм.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. − (PT) Борбата срещу тероризма засяга ЕС, както и целия демократичен свят. Всички механизми, които подпомагат разкриването на възможни нападения, са от основно значение за успеха борбата. Споразумението SWIFT е много мощно оръжие в борбата срещу тероризма, тъй като дава достъп до привилегирована финансова информация във връзка с финансовите прехвърляния между държавите. Предоговарянето на споразумението със САЩ е възможност за ЕС да допринесе ефективно за разкриването на нови терористи и възможни нападения. Понастоящем е налице огромно желание за сътрудничество от страна на САЩ, благоприятстващо споразумение, което ефективно защитава изпратените данни и в което има възможно най-много реципрочност. Проектът за решение, одобрен днес, е добра отправна точка за предстоящите трудни преговори със САЩ.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Още веднъж гласувах против споразумението SWIFT относно обработката на европейски банкови данни и изпращането им до Съединените щати под предлог на борбата срещу тероризма, тъй като считам твърдението на Съединените щати за неприемливо и за заплаха за свободите и правата на европейските граждани. Чрез предложението най-консервативните сили се опитаха да ни предадат с вързани ръце и крака на интересите на САЩ, без да се замислят за сигурността или неприкосновеността на личния живот на гражданите. Европейският парламент не може да допусне гражданските права и свободи на европейците да бъдат неблагоприятно засегнати под предлог на борбата срещу тероризма.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Защитата на данните със споразумението SWIFT е просто измама. Съхранението на неограничени масиви от данни за толкова дълъг период от време при липсата на всякаква съдебна намеса противоречи на разбирането ни за модерна държава, основана на принципите на правовата държава. Фактът, че европейският полицейски орган Европол, който има собствен интерес от данните за борба срещу тероризма, ще контролира съответствието с правилата за защита на данните и действителното съществуване на подозрение за тероризъм, означава да пуснем вълка в кошарата. Освен това идеята комисарите по защитата на данните, които често са се показвали като неефективни, да могат да блокират или заличават данни в САЩ е напълно смешна. По този начин увеличаването на защитата на данните не е планирано никъде и в резултат на това споразумението SWIFT получи категорично „не“ от мен.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада Alvaro, тъй като считам, че борбата срещу тероризма е важна. Тероризмът е заплаха и следователно трябва да се борим срещу него. Съединените щати са основен партньор в борбата срещу тероризма; ние трябва да си сътрудничим с тях, за да идентифицираме и спрем всякакво възможно финансиране, което в действителност поддържа терористите.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) Под прикритието на борбата с тероризма масиви от данни на честни европейски граждани се изпращат до Съединените щати. Преработеното споразумение SWIFT допринася в незначителна степен за промяна на положението. Не можем да обещаем на гражданите ни адекватна защита на данните, защото: - чувствителните данни се съхраняват в голям мащаб, вместо единствено в отделни случаи, когато има основание за подозрение. - данните ще бъдат произволно съхранявани за цели пет години. - предвижда се съответствието със защитата на данните да се гарантира от Европол, въпреки че самата агенция има интерес от данните. Следователно изпълнителят наблюдава себе си, сериозно ли се предполага, че е независим контролен орган? - европейските граждани, чиито права са нарушени, фактически нямат възможност да предприемат успешни правни действия. Гражданите първо ще трябва да се справят с разходите за откриване на съдебна процедура в Съединените щати! Това, което първоначално беше отбелязано като успех за Европейския парламент през февруари, сега се превърна в неуспех. Дори докладчикът признава, че не е напълно удовлетворен. Споразумението не предоставя никаква действителна и ефективна защита на данните и затова следва да се отхвърли.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Окончателното споразумение изпълнява по-голямата част от исканията на Парламента, като защитава едновременно сигурността и личния живот на гражданите на ЕС и гарантира правнообвързващи решения за разглежданите проблеми. Споразумението също така бележи нов етап в осъществяването на правомощията на Парламента, като гарантира европейски демократичен контрол на международни споразумения. В допълнение към подобренията в рамките на споразумението Съветът и Комисията са поели правнообвързващ ангажимент да създадат правната и техническа рамка, която да позволява извличането на данни на територията на ЕС. В средносрочен план този ангажимент ще гарантира прекратяването на изпращането на масиви от данни на органите на САЩ. Създаването на европейска система за извличане на данни представлява много важно подобрение, тъй като продължаващото изпращане на масиви от данни представлява отклонение от принципите, върху които почиват законодателството и практиката на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на новото споразумение SWIFT на днешното пленарно заседание на Европейския парламент. Това е много важно споразумение, което има за цел да се справи с тероризма и организираната престъпност чрез борба срещу незаконното финансиране. Важно е новото споразумение да гарантира също така защитата на личните данни на европейските граждани. Новото споразумение се отнася за необходимостта от създаване на европейска ППФТ (Програма за проследяване на финансирането на тероризма). Това е ангажимент, който трябва да се приложи в рамките на период от пет години. Европейският парламент, Комисията и Съвета следователно имат задължение да пристъпят незабавно към прилагане на ангажимента, за да може Европа да разполага дори с по-добри средства, с които да защити сигурността на гражданите си в най-близко бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. − (PT) Гласувах в подкрепа, тъй като съм съгласен с постигнатото споразумение и за да изпълня задължението си и отговорността за подкрепа на договореното между ЕС и САЩ споразумение. Наясно сме с необходимостта от баланс между зачитането на индивидуалната неприкосновеност на личния живот и необходимостта от гарантиране на колективната сигурност, но явлението тероризъм, с което много европейци живеят ежедневно, се нуждае от извънредни мерки. Смятам, че трябва да посоча, че след като бях включен във вътрешния избирателен процес на моята национална партия, Социалдемократическата партия (Partido Social Democrata), не можах да гласувам в подкрепа на предишното споразумение, както имах намерение. Наясно съм с чувствителното естество на този въпрос в Европа, резултат от опита, оставил своя отпечатък върху хората по време на тоталитарните режими, които без никакво законно основание, са нахлували в личния живот на своите граждани. Тук това не е така. Ние се борим с тероризма законно по нови, все по-новаторски начини, тъй като това е единственият начин да осигурим защита на основните свободи на европейските граждани. Настоящото споразумение дава възможност за изпращане на банкови данни, но въвежда подходящи гаранции за сигурност и неприкосновеност на личния живот. Определени са строги правила за защита на личните данни, които правят достъпа до тях условен при представяне на доказателство, за това че компетентните органи извършват антитерористично разследване.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Приемането на новото споразумение SWIFT от мнозинството в парламентарната зала е пропиляване на преговорите за задължителна защита на основните права в международното сътрудничество за сигурност. Имаше някои подобрения спрямо първия проект, но все още има основни критики във връзка с изпращането на масиви от данни без първоначално подозрение и прекалено дългите периоди за съхраняване на данните. Ето защо голямата коалиция на консерваторите, социалдемократите и либералите прие по-ниски стандарти от съществуващите принципи на правовата държава и поема риск със законодателство, което нарушава правото на ЕС. Следователно ние, Зелените, се противопоставихме на новото споразумение и като прогресивна сила се стремим към по-силна защита на неприкосновеността на личния живот и принципите на правовата държава в трансатлантическото сътрудничество.

В качеството си на докладчик за споразумението за цялостна защита на личните данни, планирано от члена на Комисията по правосъдие Вивиан Рединг, лично ще работя с администрацията на САЩ и Конгреса на САЩ относно обвързващите правила в областта. Ето защо наистина е тъжно да виждаме как Европейският парламент отслабва влиянието си над Съединените щати в резултат на приемането на споразумението SWIFT днес. Действителна промяна към задължителна защита на основните права в борбата срещу тероризма изисква повече смелост и усилия.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. − (DE) Не искам гласът ми против новото споразумение да се разглежда по какъвто и да е начин като „не“ на борбата срещу тероризма. Терористичните актове трябва да се предотвратяват и всеки терористичен акт трябва да се осъжда възможно най-категорично. От друга страна, е налице защитата на правата на гражданите. Правата на гражданите не са предрешен въпрос, ние сме се борили за тях. Убедена съм, че ако имаше по-дълъг етап на обсъждане на споразумението, резултатът и за двете страни, САЩ и Европа, щеше да е напълно задоволителен.

 
  
  

Доклад: Elmar Brok (A7-0228/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Членовете на ЕП от гръцката Комунистическа партия гласувахме против предложението за обща резолюция на консерваторите, либералите и социалдемократите за създаване на ЕСВД, защото тя се основава на реакционния „Договор от Лисабон“. С нея се прилагат разпоредбите за милитаризация на ЕС (гражданско-военен комитет, център за управление на кризи, сателитен център, военен комитет, европейска армия, EULEX и т.н.), с цел да се приложи доктрината за превантивната война на САЩ. Това е инструмент на стратегията и войните на НАТО. Той позволява на ЕС военна и гражданска намеса под претекст за борба с тероризма, дори и в държавите-членки. ЕСВД ограничава етнократските суверенни права на държавите-членки още повече, като предоставя на ЕС отговорности в почти всички сфери на политиките на държавата. Тя ще бъде инструмент за налагане на общностното право над националното законодателство на държавите. Укрепва механизмите за империалистическа намеса и репресивните механизми на ЕС (Фронтекс и т.н.) и създава нови такива (като например европейска прокуратура). Ние осъждаме недопустимите, прикрити действия на представителите на Европейския парламент, Комисията, председателството и върховния представител и заместник-председател на Комисията за укриване на растящия антагонизъм и противопоставяне между големите империалистически държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Подкрепих компромиса, договорен от моите колеги Elmar Brok и Guy Verhofstadt с върховния представител, Съвета и Европейската комисия, т.е. създаването на ЕСВД. Компромисът беше предмет на обширни преговори и в момента ми изглежда задоволителен и балансиран. Той позволява на Европейския парламент да утвърди прерогативите си и да запази общностния метод. Повече от всичко днес беше необходимо да гарантираме бързото създаване на ЕСВД, за да остане време за издигането на кандидатури и за излизане от незадоволителната система от последните месеци.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. – (LT) Преговорите за създаването на единна независима структура на ЕС, както е предвидено в Договора от Лисабон, наближават своя край. Надявам се, че Съветът също ще се придържа към споразумението и че решението относно ЕСВД ще бъде прието в края на юли. Трябва да гарантираме, че ЕСВД ще започне да работи възможно най-скоро и че дейността й ще допринесе за формирането на висококачествена европейската външна политика и политика на сигурност, гарантирайки съгласуваност на външните действия на ЕС и утвърждавайки ролята на Европейския съюз на световната сцена. Европейският парламент трябва да се стреми да задълбочи парламентарния контрол, като прилага обща външна политика и политика на сигурност и като упражнява активно функциите по отношение на създаването на законодателни актове, формирането на бюджета и освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Трябва да гарантираме, че работата на ЕСВД се основава на принципа на бюджетния неутралитет, и да не допуснем дублиране на задачите, функциите и ресурсите на ЕСВД и други институции. Освен това трябва да решим въпроса за отговорността и отчетността както по отношение на използването на средствата от бюджета на ЕС, така и по отношение на разпределението на правомощията.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. – (RO) Гласувах в полза на приемането на доклада, изготвен от г-н Brok, защото е важна стъпка към пускането в действие на ЕСВД.

Европейският парламент ще играе важна роля в работата на ЕСВД, тъй като ще се консултират с нас преди всяка мисия на ЕС в трети страни. Освен това бюджетът на службата ще подлежи на политически контрол от страна на Парламента.

Румъния е готова да предложи услугите на персонал с необходимия опит за работа в ЕСВД още от момента, в който бъде създадена. Моята държава демонстрира своя ангажимент към европейските мисии за управление на кризи. Допринесли сме с повече от 200 експерти, полицаи, военни полицаи, дипломати, магистрати и войници за повечето от гражданските и военните мисии на Европейския съюз.

В заключение искам да подчертая, че принципите на компетентност и географски баланс трябва да бъдат спазени при набирането на персонала.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), в писмена форма.(FR) С новите правомощия след приемането на Договора от Лисабон, Европейският съюз трябва да разчита на стабилна дипломация. Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) представлява значителен напредък в това отношение.

Гласувах в полза на резолюцията на Европейския парламент относно ЕСВД, защото за да успее в мисията си, върховният представител трябва да се сдобие с компетентна дипломатическа служба. Моето решение се основава на заключенията от конференцията в Мадрид от 21 юни, където беше установен институционален баланс.

Европейският интерес на първоначалния проект е запазен. Комисията, Съветът и Парламентът вече ще могат да работят заедно за създаването на ефективна и полезна европейска дипломатическа служба. Убеден съм, че следващите преговори по отношение на ЕСВД ще отчетат този баланс.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) От самото начало някои аспекти на създаването на ЕСВД са неясни и противоречиви. Трябва да разгледаме внимателно възможните противоречия, които могат да възникнат между дейността на бъдещата дипломатическа служба на ЕС и традиционната дейност на държавите-членки. Държавите-членки вече няма ли да могат да определят своята собствена външна политика? Въпросът може да не е належащ, но все пак си струва да се запитаме какво въздействие ще има създаването на подобна европейска служба в средносрочен и дългосрочен план. Да го кажем направо: ако идеята е да подражаваме на модела на САЩ, при който външната политика се ръководи пряко и изключително от федералното правителство, без допитване до 50-те щата, то не трябва да забравяме, че правителството на САЩ се избира от народа и на всеки четири години външната му политика получава демократична легитимност, каквато Европейската комисия, Съветът и дори бъдещата ЕСВД нямат. Следователно, гласувайки против доклада Brok, изразявам своето предпочитание за междуправителствена европейска външна политика, тъй като общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на европейско равнище не гарантира наднационалния характер на решенията, взети в такава чувствителна област.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма.(RO) Европейските данъкоплатци ще имат по-голям контрол върху начина, по който финансовите средства на ЕС се изразходват от ЕСВД. Похвално е, че бюджетните правомощия на Европейския парламент в тази област се разширяват, когато бюджетът на службата ще подлежи на проверка от страна на законодателя. В Европейския съюз понастоящем работят приблизително 7000 дипломати и държавни служители, които ще гарантират, че целите на ЕС имат предимство пред националните и дори пред междуправителствените цели. Всички служители на ЕСВД ще бъдат политически отговорни пред Европейския парламент, с разширените му правомощия след влизането в сила на Договора от Лисабон. Парламентът отбеляза победа, тъй като успешно наложи идеята, че голяма част от работата на ЕСВД следва да включва насърчаването на правата на човека и опазването на мира в света. Това показва, че Европейският съюз съзнателно поема изключително важната роля на износител на основните права на човека, които, за съжаление, са умишлено нарушавани в много държави по света.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в полза на доклада относно организацията и функционирането на ЕСВД. Това е много важна стъпка за утвърждаване на ролята на Европа в света и за координиране на външните политики на 27-те държави-членки. В преговорите със Съвета и Комисията Европейският парламент допринесе за укрепване на общностното измерение на ЕСВД, при което Парламентът се сдоби с по-голяма роля по отношение на политическата и бюджетната сфери на новата структура.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Гласувах против доклада относно ЕСВД, защото тя се създава при неясни процедури, объркани правомощия и очевидно ограничена роля на Европейския парламент, единствената избрана институция на ЕС, само до бюджетните аспекти. Освен това гласувах против ЕСВД, защото е предназначена да бъде инструмент за по-нататъшно милитаризиране на Европейския съюз, тъй като включва и военни действия, дори и в случаи на хуманитарна помощ и намеса. Европейският съюз не следва да обвързва своята външна политика или политика на солидарност при криза с военни действия и военизирани структури и механизми. Трябва да разработи политики и структури, които да гарантират самостоятелна и мирна роля в международните отношения, далеч от военния опортюнизъм и намеса на САЩ. Трябва да спазва международното право и учредителната харта на ООН за свят на мир и солидарност.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), в писмена форма. (EN) Гласувах с „въздържал се“ относно изменение 80, защото макар контролът над ЕСВД от страна на националните правителства да трябва да бъде гарантиран, изменението също така гарантира същото право и за Европейския парламент. Не е допустимо европейска организация да контролира дипломатическата служба на суверенна нация. Това не е работа на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) С огромно задоволство гласувах в полза на доклада Brok. След няколко месеца на обсъждания в Парламента, със Съвета и с Комисията, най-накрая излезе бял дим. Надявам се, че ЕСВД ще прилага Хартата на основните права, в съответствие с духа и целта на Договора от Лисабон, така че методът на Общността ще получи приоритет в политиката за развитие и в разпределянето на външната помощ на ЕС, и че държавите-членки (и по-точно външните министерства на определени държави-членки) ще вземат присърце създаването на новата структура, както и новите правомощия и свойства, предоставени на нейния върховен представител в резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон. Надявам се също така, че това, което определени държави-членки или отговорните в правителствата им считат за вмешателство в тяхната компетентност като нация или правителство, няма да продължи и че португалското правителство ще се бори за представителство, което ще допринесе за престижа ни с качествата, способностите и пропорционалния брой на националните представители. Като членове на Парламента, не искаме служба, която е резултат от междуправителствени проверки и баланси, а служба, която принадлежи на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), в писмена форма. (IT) Общата външна политика и общата икономическа политика са необходимите цели на процеса на европейска интеграция. Не трябва да се забравя, че единната валута беше избрана и за да се ускори процесът на интеграция, който беше в застой в Ница. Предвид начина, по който се създава, ЕСВД е изправена пред опасността от парализиращо бездействие, вместо да бъде началото на добродетелен обединяващ процес.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Приветствам доклада Brok във вида, в който е изменен. Беше важно да се противопоставим на предложението за включване на политиката за развитие като част от външната ни политика. Необходима ни е самостоятелна служба за развитие, която се отчита пред отделен член на Комисията, отговарящ за развитието и хуманитарната помощ. Сега, вследствие от доклада, членът на Комисията, отговарящ за развитието, отговаря за целия цикъл на програмиране, планиране и прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския фонд за развитие (ЕФР). Трябва да гарантираме, че прилагането съответства на духа и буквата на споразумението. Предложението съдържа някои елементи, които подлежат на различни тълкувания. Въпреки това измененията, внесени от Европейския парламент, утвърждават правомощията на Комисията по отношение на оперативните разходи, и следователно гарантират парламентарен контрол и ясна демократична отчетност.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. – (PT) Гласувах в полза на доклада относно организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), тъй като постигнатото споразумение укрепва общностната идентичност на ЕСВД и нейната политическа и бюджетна отговорност пред Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. – (PT) През ноември 2006 г. Парламентът прие резолюция, която признава стратегическото значение на европейските езици за универсална комуникация – английски, испански, португалски и френски, изредени по брой на говорещи – като средство за комуникация, солидарност, сътрудничество и икономически инвестиции. През 2008 г. Европейската комисия призна, че тези езици представляват важна връзка между хора и държави от различни региони в света.

Когато определяме организацията и функционирането на ЕСВД, считам, че е от решаващо значение да се възползваме напълно от комуникативната способност на световните европейски езици, които посочих, и да ги приемем като работни езици. Правилата и практиката по отношение на езиците в службата ще разкрие степента на нейната ангажираност към комуникацията с външния свят.

Предвид казаното, се радвам на създаването на ЕСВД и се надявам, че резултатите й ще отговорят на очакванията към нея. Европейският съюз може да спечели много от една компетентна и ефективна ЕСВД, която е способна да бъде гласът на ЕС на световната сцена и да си сътрудничи активно с дипломатическите служби на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Целта на настоящото решение е да се определи организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която е функционално независим орган на Съюза под ръководството на върховния представител и е създадена съгласно член 27, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), изменен с Договора от Лисабон. Европейският парламент също има роля във външната политика на Съюза, а именно политически контрол (член 14, параграф 1 от ДЕС), както и законодателни и бюджетни функции, възложени от Договорите. Също така върховният представител трябва да се консултира редовно с Европейския парламент по главните аспекти и основните решения на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и да гарантира, че възгледите на Европейския парламент надлежно са взети предвид; ЕСВД ще подпомага върховния представител в тази задача. Следва да се предвидят специални разпоредби относно достъпа на членове на Европейския парламент до поверителна информация в областта на ОВППС. Тъй като нямах възражения, гласувах в полза на одобряването на решението.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Гласувахме против доклада, който е резултат от преговори между Съвета и мнозинството в Парламента по една от най-важните точки в Договора от Лисабон и един от стълбовете на федерализма в Европейския съюз, който вече има правен характер, както се препоръчва в Европейската конституция. Отбелязано е, че службата ще включва повече от 5 000 души в посолства на ЕС в различни държави по света.

За да се влоши положението, забелязваме, че предложенията на нашата група не бяха приети, по-специално тези, които твърдят, че военните структури на ЕС не следва да бъдат включени в ЕСВД и не следва да има дори и институционална връзка между тях. Същото важи и за структурите за разузнаване на ЕС.

Отхвърлянето на предложението ни Съветът да прекрати разработването на военните и гражданско-военните структури в рамките на неговите правомощия и да ги премахне, както и да прекрати финансирането на военната и гражданско-военната дейност, е особено тревожно. Следователно има сериозни причини за безпокойство за бъдещето на Европейския съюз и пътя, който следва.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма.(PL) В Лаакен преди девет години, по време на предходното белгийско председателство, започва работата по Конституционния договор, целящ укрепване на външната политика на Европейския съюз, така че да стане сплотена и видима на международната сцена. Въпреки многото усложнения, свързани с реформата на Договорите на ЕС, днес белгийците имат възможност да завършат усилията си и да стартират Европейската служба за външна дейност – на първата годишнина от влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Ние, като членове на Европейския парламент с увеличени правомощия в следствие от Договора, можем да помогнем за това. След дълги месеци на преговори на делегацията на Европейския парламент с г-жа Аштън, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД се развива по начина, застъпен от Парламента. Докладът на г-н Brok и г-н Verhofstadt е важен документ, който обобщава цялата работа и заслужава подкрепа. Какво успя да спечели Парламентът в преговорите с върховния представител? Първо, дипломатическа служба на Европейския съюз, а не междуправителствена служба, а това означава гаранция, че 60% от служителите ще се назначават от Европейския съюз. Второ, политически и бюджетен контрол над ЕСВД от страна на Парламента, което означава възможност за изслушване на кандидатите за ръководители на делегации и за проверка на финансите на институцията, както по отношение на Комисията и Съвета. Трето, равномерно разпределение на постовете по отношение на националност и пол и преразглеждане на състава на службата през 2013 г. с цел да се коригират евентуални дисбаланси.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Доволна съм от постигнатото споразумение между трите европейски институции и баронеса Аштън относно създаването на ЕСВД. Службата е балансирана от гледна точка на организацията и състава й и ще бъде създадена в подкрепа на дейността на баронеса Аштън като върховен представител на Европейския съюз. Освен това ще укрепи политическите и бюджетните правомощия на Европейския парламент. Искрено се надявам, че ще се възползваме максимално от службата в интерес на Европейския съюз. По този начин ЕС ще демонстрира истинска политическа съгласуваност и ще говори с един глас на международната сцена. Той може само да спечели от това и действията му ще бъдат по-легитимни и ефективни.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Предложението на баронеса Аштън е неприемливо. То предполага стандартизиране на европейската дипломация под егидата на баронеса Аштън и на Комисията и отричане на правомощията на държавите-членки в тази област. Единствената положителна черта на доклада е, че призовава всички държави-членки да бъдат представени сред европейския дипломатически персонал в услуга на баронеса Аштън и на Комисията. Ето докъде стигнахме в Европа – да се молим за правото да запазим мълчание, но справедливо! Гласувам против текста.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Приемането на Договора от Лисабон доведе със себе си създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), полагайки по този начин основите на стабилна европейска дипломатическа служба. Създаването на ЕСВД има за цел да гарантира съгласуваност на европейската външна дейност и провеждането на общата външна политика и политика на сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах против доклада относно ЕСВД, защото считам, че структурата ще институционализира милитаризацията на Европейския съюз. С вота си исках да изразя моето категорично отхвърляне на преговорния процес относно създаването на ЕСВД, тъй като докладчиците и баронеса Аштън се поддадоха на натиска от страна на някои държави-членки и напълно забравиха демократичните правила. ЕСВД ще се превърне в sui generis институция извън основните механизми за контрол на всяка демократична система. Считам, че е необходимо да се гарантира, че Европейският парламент, единствената демократично избрана институция на ЕС, и националните парламенти упражняват не само бюджетен контрол, но и политически контрол над ЕСВД. Особено притеснителна за моята група е значителната военна ориентация на ЕСВД и фактът, че почти целият граждански елемент на европейската външна политика ще бъде под шапката на европейската политика за сигурност и отбрана – по-конкретно всичко, свързано със сътрудничеството за развитие и решаването на конфликти. Поради тези причини Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, която е обвързана с мира и демилитаризацията на ЕС, не подкрепя създаването на ЕСВД.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), в писмена форма.(FR) След тежките преговори относно ЕСВД, проведени през последните седмици в рамките на компетентните парламентарни комисии и различните политически групи, искам да благодаря на нашия колега г-н Brok за усърдието му по темата. Резултатът от днешното гласуване поставя основите на стабилна дипломатическа служба на равнище Европейски съюз. По този начин ще се утвърди общностната идентичност на службата и ще се гарантират политическата и бюджетната й отчетност пред Европейския парламент. Освен това най-малко 60% от служителите на новата служба ще бъдат длъжностни лица от ЕС. Все пак е жалко, че изслушванията в Европейския парламент на специалните представители по въпросите на външните работи остават „неформални“; надявам се, че това ще се промени до няколко години. Въпреки всичко, контролът от страна на Европейския парламент се засилва, особено по отношение на мисиите в рамките на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), финансирани от бюджета на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (EN) Реших да гласувам в полза на доклада относно ЕСВД и изцяло да подкрепя създаването на това ключово нововъведение на Договора от Лисабон и историческо решение за бъдещето на Европа. Само седем месеца след влизането в сила на новия Договор заедно успяхме да постигнем съгласие, осигурявайки политическата и бюджетната отчетност на новата служба пред Европейския парламент. Надзорната функция ще гарантира истински демократичен контрол над службата, което е от първостепенно значение за мен.

Докладът ще осигури географски баланс, както и по-добра съгласуваност между различните аспекти на ЕСВД. Не става дума за дублиране на дипломатическите служби в ЕС, а за тяхното укрепване. Подобно споразумение е ясно доказателство за желанието на Европейския съюз да обедини сили и да насърчава ценностите си по по-ефективен начин. Това ще позволи на ЕС да оказва реално влияние на международната сцена. Това е шанс за Европейския съюз, но също така и за неговите държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Навременна координация на различните области на външната политика на ЕС от страна на Комисията е очевидно важна. Създаването на ЕСВД под ръководството на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията е в състояние да направи външната дейност на ЕС по-ефективна на световната сцена, най-вече да избегне несъответствията и дублирането на работата и да подсигури дългосрочна последователност при оказването на подкрепа за стратегическите интереси и основните ценности на ЕС зад граница.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Като член на комисията по конституционни въпроси, в която ЕСВД беше широко обсъждана и където изказах моето мнение, и като член на групата на Европейската народна партия (Християндемократи), подкрепям и гласувам в полза на настоящия доклад. Европейският парламент представи единна позиция сред политическите групи, чийто общ интерес беше да се възползват максимално от новите правомощия, предоставени от Договора от Лисабон, особено на Парламента, по отношение на политическия и финансовия контрол над ЕСВД. Повтарям своята загриженост, която изразих в началото и продължавам постоянно да изразявам, включително чрез предложения за изменение на доклада, която може да се обобщи като необходимостта да се осигури геополитическия баланс на ЕСВД. Подчертавам ангажимента на върховния представител да сформира екип на основата на географски баланс, с представители от всички 27 държави-членки, прогонвайки всяка форма на дискриминация и насърчавайки равенството.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernhard Rapkay (S&D), в писмена форма. (DE) Като докладчик на комисията по правни въпроси относно Европейската служба за външна дейност, искам да подчертая, че включително в резултат от измененията на член 6 от предложението на върховния представител, докладът във вида, в който беше договорен днес, няма абсолютно никаква обвързваща сила за мен, като докладчик, или за Европейския парламент като цяло в обсъжданията относно приспособяването на Правилника за длъжностните лица. Това включва, по-специално, бележките под линия, приети в текста днес. Доклад за законодателно предложение, по което са проведени само консултации с Европейския парламент, не може да има задължителна сила за областите, в които Европейският парламент, по силата на различна правна основа, има право на съвместно вземане на решение.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Одобрението на Парламента проправя път за по-последователна и ефективна европейска външна политика, която отговаря в по-голяма степен на очакванията на гражданите. При все това службата можеше да бъде по-добра.

Съжаляваме, че г-жа Аштън, Комисията и редица национални правителства нямаха смелостта да вземат по-амбициозно решение. Подкрепяме компромиса, тъй като Парламентът успя значително да подобри първоначалното предложение на г-жа Аштън. Стабилната структура по отношение на правата на човека, гаранциите за политиката за развитие и срещу ренационализацията на политиките на Общността, засилването на демократичния контрол, по-прозрачният бюджет за външната политика и балансът между половете при назначенията са положителните черти.

Споразумението обаче не е безупречно. Неговите слабости включват неясно определените структури за управление на кризи, липсата на постоянни заместници на г-жа Аштън и ограничения обхват на консулските услуги на ЕСВД за гражданите. Сега много ще зависи от прилагането на компромиса – топката е обратно в полето на г-жа Аштън, държавите-членки и Комисията. Те трябва да работят заедно, да породят общ esprit de corps и да преодолеят конкуренцията, която причинява разногласия.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Както винаги е трудно да се балансират различните интереси и позиции. Но теглейки към себе си, не трябва да забравяме основната цел да постигнем ефективна и последователна външна политика на ЕС. Следните фактори все още не са изяснени: • служители – кои и колко; • равенство – служителите следва да се избират на основата на принципите за равенство между половете; • какви правомощия ще има ЕСВД; • бюджетен надзор от страна на Парламента; • много важно за данъкоплатците – колко ще струва. Във всеки случай, разходите следва да бъдат в разумни и разбираеми граници. Затова е необходимо взаимодействие за постигане на максимално качество и за спестяване на разходи.

 
  
  

Предложение за резолюция: Косово (B7-0409/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Парламентарната група на Гръцката комунистическа партия гласува против предложението за резолюция, защото в него се търси консолидиране на незаконното отделяне на Косово, наложено със силата и оръжието на НАТО и с принудата на ЕС и други империалистически сили. Резолюцията оправдава НАТО за войната и за разпокъсването на Сърбия и подкрепя дългосрочното присъствие на войски и бази на НАТО в Косово и в района като цяло, както и европейската намеса за обединяване чрез настаняване на сили на ЕС посредством мисията му в Косово (EULEX). В резолюцията се прави опит за нанасяне на ущърб на решението на Международния съд в Хага относно законността на отделянето на Косово. Империалистическата политика на ЕС, която подкрепя резолюцията, изостря проблемите на работниците в Косово, експлоатацията, корупцията, престъпността и степента на капиталистическото преустройване, предлагайки имиграцията като единствен изход. Тази политика засилва нестабилността в района, гнета над сърбите и над жителите на Косово като цяло и изостря проблемите, причинени от присъствието на EULEX и НАТО.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Косово е част от много чувствителна географска зона, към която вниманието на ЕС трябва постоянно да бъде насочено. Първо, бих искала да подчертая пагубната липса на сплотеност в ЕС по отношение на политическата линия, която да бъде приета спрямо тази държава, което се осъжда в резолюцията. Всъщност пет държави-членки още не са признали независимостта на Косово, въпреки че тя беше поискана през 2008 г. Ето защо ние се нуждаем от обща политическа позиция не само заради вътрешната сплотеност на Европейския съюз, но също заради доверието в него от страна на останалата част на света, особено по основни въпроси като издаването на визи. Струва ми се също така, че процесът на европейска интеграция за всички държави от региона е важен елемент от стабилизирането на региона – стабилизиране, което е в интерес на нашата общност като цяло. Когато става въпрос за Косово, перспективата за присъединяване към Европейския съюз е силен катализатор за осъществяване на необходимите реформи, особено на тези, отнасящи се до областта на правата на човека, които вече са поставени на разглеждане и ние трябва да ги насърчаваме. Аз без колебание подкрепям резолюцията, в която тези важни въпроси са поставени в центъра на вниманието.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Аз гласувах против предложението за резолюция относно европейските перспективи на Косово, защото в него Косово се разглежда и третира като независима държава. В предложението за резолюция не се зачита Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и дори се отправя призив към петте държави-членки на ЕС, включително Гърция, които не са признали едностранното обявяване на независимост на Косово, да го направят, или, с други думи, да нарушат резолюцията на ООН. Следователно резолюцията не помага за справяне с проблема, нито за укрепване на стабилността и мира в района. В резолюцията също се призовава за дори по-силно присъствие на EULEX в Косово.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах против предложението за резолюция. Тази резолюция, анализът на обстановката и предлаганата посока свидетелстват за това колко прави са били всички, които се противопоставиха на отделянето на Косово.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. – (PT) Косово все още не е получило единодушно признаване от страна на държавите-членки. Предпазливостта, с която някои се отнасят към тази нова държава, определено се основава на политически и стратегически мотиви, а така също и на причини от по-практически характер, произтичащи преди всичко от тревожното процъфтяване на корупцията и организираната престъпност на нейната територия, които пречат на Косово наистина да твърди, че спазва принципите на правовата държава.

Както и другите държави от Балканския регион, би било добре ако Косово представи доказателства, че е поело необратимо по пътя на приемането на политики и реформи, които, от една страна, подкрепят неговия европейски избор, а, от друга страна, засилват неговите собствени политически органи, полагайки основите за поемане по пътя на демокрацията от страна на неговите граждани и за отхвърляне на насилието, особено етническото насилие, като начин на решаване на конфликти. Косово все още трябва да извърви дълъг път.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) В настоящото предложение за резолюция се отбелязва декларацията за обявяване на независимост на Косово от 17 февруари 2008 г., която е призната от 69 държави, и държавите-членки се насърчават да работят заедно, като предприемат единен подход по отношение на Косово, имайки предвид планираното присъединяване на Косово към ЕС. По мое мнение, независимо от изключително трудното наследство от въоръжения конфликт, перспективата за присъединяване към ЕС представлява силен стимул за извършване на необходимите реформи в Косово и аз призовавам за вземане на по-практически мерки, за да може тази перспектива да стане по-осезаема за неговите граждани, чрез прилагане на правата на човека и укрепване на принципите на правовата държава.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Простият факт, че различни държави-членки на ЕС все още не са признали независимостта на Косово, е достатъчен да ни покаже, че съдържанието на настоящата резолюция е неприемливо. За съжаление, мнозинството в Парламента отново прикрива акт, който по силата на международното право е незаконен. Както се посочва в изменението, внесено от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица и отхвърлено от мнозинството, подновяването на диалога и преговорите в съответствие с международното право е единственият път, който вероятно ще доведе до стабилност и траен мир в региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. (IT) Предложението за резолюция на г-жа Lunacek ясно показва ограничения напредък, постигнат от страната, и аз считам, че посочените проблеми правят присъединяването й към ЕС дори по-неприемливо, тъй като това ще подчертае нееднородния характер на Съюза, за който допринасят последните случаи на присъединяване. В духа на това, което казах относно интеграцията на Албания в ЕС, аз считам, че ние се намираме на кръстопът. Европа трябва да избере дали да се ограничи до това да бъде структура, основаваща се на чисто географски критерии, или дали иска да стане по-органически свързана, сплотена и съставена от държави, които, при цялото им разнообразие, във всеки случай показват характеристики, съответстващи на европейския идеал. Основният факт, че пет държави-членки не признават суверенитета на страната, остава пречка, която в момента прави присъединяването на Косово към Европейския съюз парадоксално. По тези причини аз не мога да подкрепя предложението за резолюция на г-жа Lunacek.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), в писмена форма. (CS) Проектът на резолюция относно процеса на европейска интеграция в случая на Косово е документ, чийто автор очевидно не живее в реалния свят и не разбира, че Косово не е призната за член на международната общност. Усилието да се замести натиска с подобряване на вътрешното икономическо положение, с оглед на съвместното съществуване на местните жители, с други думи, сърби, горани, роми и други днешни етнически групи, с мнозинството на албанците; да се предотврати тормоза над малцинствата и да се заеме твърд подход по отношение на клановете, разпространяващи наркотици в цяла Европа – тези са основните въпроси, които могат да допринесат за подобряване на положението в района и да засилят трансграничното сътрудничество. Все още е невъзможно да се поднови регистрацията на гражданите и страната все още е напълно зависима от чужда икономическа помощ. Липсва политическа воля за гарантиране най-малкото на честни местни избори и условия за функциониране на местните органи. Борбата срещу корупцията и организираната престъпност остава чисто формална на тази територия и същото се отнася до децентрализацията и реформата на публичната администрация. Ето защо до този момент тя не е оказала реално въздействие върху положението в страната. Дълбоко загнездената, ширеща се корупция и контрабандата на оръжия и наркотици сеят размирици в региона. Странно е, че валутата, използвана на тази територия, е еврото. По-конкретно, защото основните предварителни условия за използване на общата европейска валута дори повърхностно не са изпълнени. Ясно е, че Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица не може да се съгласи с такъв проект.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), в писмена форма. (RO) Аз бях много неприятно изненадан, когато в началото на тази седмица прочетох във вестниците, че въоръжен мъж е изстрелял четири патрона срещу сръбски депутат в парламента на Косово. Това нападение се случва четири дни след експлозията в Митровица по време на сръбска демонстрация. По същество, ЕС трябва да се справи с процеса на установяване на демокрация и засилване на стабилността на Косово. По тази причина проектът на резолюция трябва преди всичко да отразява реалностите в провинцията, като дългоочакваната реформа на правосъдната система и трудностите, с които се сблъскаха европейските мисии при общуването им с местните органи в Прищина. Регионалното сътрудничество между държавите от Западните Балкани е от решаващо значение за тяхното икономическо развитие, и по-специално за установяване на взаимно зачитане и зачитане на принципите на правовата държава. По-конкретно, сътрудничеството между Белград и Прищина, особено на местно равнище, е от основно значение за гражданите, преди всичко в най-засегнатите сектори, като околната среда, инфраструктурата и търговията. Не на последно място, по отношение на признаването на статута на Косово, трябваше да се посочи ясно, че посланието съдържащо се в проекторезолюцията, която разискваме, не отразява позицията на всички държави-членки на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Пет държави-членки на ЕС, включително Франция, не са признали независимостта на Косово. Следователно е неприемливо днес да се представя доклад, в който се пропагандира интеграцията на Косово в ЕС. Освен това аз прекалено много уважавам жителите на тази провинция, за да искам те да прилагат критериите от Копенхаген, в допълнение към изтърпяването на последиците от неотдавнашните конфликти. Аз ще гласувам против този неприемлив и изпълнен с провокации текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Регионалната стабилност и интеграцията в ЕС на държавите от региона на Западните Балкани винаги са били един от приоритетите на ЕС. В този труден процес в региона има държави, които по-бързо от други са се доближили до ЕС, като Сърбия, бившата югославска република Македония и Черна гора. По различни причини този процес е по-бавен за Косово и неговите граждани все още не могат да пътуват в държавите-членки на ЕС без виза. Ние трябва спешно да преодолеем тази ситуация, а усилието зависи изцяло и изключително от Косово, което ще трябва да осъществи необходимите за тази цел реформи.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Аз гласувах против предложението за резолюция относно Косово, защото в него петте държави-членки, които не са признали едностранното обявяване на независимост на Косово, са насърчавани да го направят. Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица винаги е била против едностранната декларация за независимост на Косово, защото тя представлява акт, който противоречи на международното право. Ние обаче оставаме ангажирани с подновяването на диалога по начин, който е задоволителен и за двете страни, на основата на Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, в съответствие с международното право, като единственият възможен начин за постигане на мир и стабилност в региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon and José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), в писмена форма. (ES) От името на испанската делегация в групата на Европейската народна партия (Християндемократи), ние искаме да заявим, че причината за нашия вот за резолюцията относно процеса на европейска интеграция на Косово, е че в предложението за резолюция Косово се третира като независима държава в напълно нормална обстановка, без да се вземе предвид факта, че статутът на тази територия продължава да бъде много спорен сред международната общност – Международният съд също предстои да даде консултативно становище – и че Косово не е признато от пет държави-членки на Европейския съюз, включително Испания.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Днес Европейският парламент изпрати ясен сигнал, че бъдещето на независимо Косово се намира в неговата интеграция в ЕС. Това е сигнал на насърчаване на правителството, а така също и на гражданите на Косово. Освен това се отправя ясно искане към петте държави-членки на ЕС, които още не са признали Косово, да го направят, за да се повиши ефективността на нашата подкрепа. Ясно изразено мнозинство от членовете на Парламента отхвърлиха по-нататъшното обсъждане на въпроса относно статута на Косово, имайки предвид, че се очаква Международният съд да се произнесе през юли. С настоящата резолюция Парламентът подкрепя започващите преговори за възможно най-скорошно либерализиране на визовия режим. На хората в Косово не трябва повече да им бъде отказвана свободата да пътуват, каквато ЕС вероятно ще предостави на другите държави в региона до края на годината. Моята резолюция призовава за спешно прилагане на тази необходима мярка, което ще освободи косоварите от тяхната регионална, както и международна изолация.

 
  
  

Предложение за резолюция: Албания (B7-0408/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Комунистическата партия на Гърция гласува против предложението за резолюция, защото тя е против присъединяването на Албания към ЕС по същите причини, поради които тя е против присъединяването и продължаващото членство на Гърция в този империалистически международен съюз. Присъединяването ще бъде в полза на „евро-обединяващия“ и албанския капитал, особено в областта на енергетиката, минното дело и транспорта, и на агресивните империалистически планове на ЕС и НАТО, а също и в ущърб на работниците, бедните земеделски стопани и малките и средните предприятия.

Предложението за резолюция призовава пакетът от мерки за капиталистическо преустройване, налагани от страна на дискредитираната, антинародна политическа система на буржоазните партии в държавата, в сътрудничество с ЕС, да бъде засилен и подкрепен. Това нападение срещу обикновените хора, което предизвика народни бунтове през 90-те години, води след себе си приватизация, масова безработица, миграция, напускане на провинцията, засилена експлоатация, престъпност и корупция. Това е опит за безпрецедентна открита намеса във вътрешните работи на държавата и в системата на политическата опозиция, и призив за антидемократични правила в работата на политическите партии и парламента. Политиката на ЕС и на буржоазните сили в Албания по отношение на напредъка към присъединяването изостря проблемите на развитието на страната, положението на работниците, изтичането на капитал и миграционните потоци, и крие огромни рискове за сигурността в района.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувайки в подкрепа на проекторезолюцията относно процеса на присъединяване на Албания към ЕС, аз реших да подкрепя двете основни идеи, съдържащи се в нея. От една страна, аз давам подкрепата си за идеята за дългосрочното включване на тази държава, което е особено оправдано от големите усилия и от вече постигнатия напредък. Всъщност са направени положителни стъпки за борба срещу корупцията, както и за засилване на демократичната рамка на Албания. От друга страна, все още е необходимо да се постигне значителен напредък по отношение на укрепването на демокрацията и дори на устойчивото развитие на страната. Политическата криза, последвала след парламентарните избори през юни 2009 г. в Албания, показа на всички, че тази държава все още може да стане жертва на сериозни трудности. Ето защо тя се нуждае от пълната ни подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Докладът демонстрира какво може да произведе европейската пропаганда, когато иска да пренебрегне грешките на миналото. Истина е, че докладът на г-н Chountis подчертава проблемите в Албания, но същевременно изглежда, че той почти ни казва, че сме длъжни да настаним балканските държави в Съюза, като че ли това е написано на звездите и никой не може да му се противопостави. Аз изобщо не съм съгласна. Днес Албания има съвсем очебийни проблеми по отношение на нейната вътрешна политическа стабилност и много високо ниво на корупция. Нейното присъединяване ще предизвика допълнителни проблеми, освен тези, с които Съюзът трябваше да сблъска и продължи да се сблъсква след голямото разширяване, което практически удвои броя на държавите-членки. Няма причина, освен глада за власт и централизъм на бюрократите от ЕС, да се настоява за присъединяването на Албания към ЕС, предвид настоящото положение в балканската република. Аз не виждам с какво може да допринесе нейното присъединяване за каузата на европейската интеграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, тъй като считам, че Албания трябва да продължи по пътя към възможното си членство в ЕС. Съюзът трябва да продължи със стратегията си на разширяване, което да се извършва постепенно и строго. Той също така следва да функционира като движеща сила за осъществяване на важни реформи в държавите, които са кандидатки или потенциални кандидатки за членство в Европейския съюз. Въпреки това всеки знае, че пътят за присъединяване към Съюза е изпълнен с изисквания. Условията, уреждащи влизането в ЕС, са ясни и известни, но не винаги са лесни за изпълнение. В случая на Албания все още предстои да се извърви дълъг път, както ясно се посочва в доклада. Като начало, държавата трябва да спази критериите от Копенхаген, включително процеса на стабилизиране на демократичните институции. В това отношение, бих искал да подчертая и подкрепя усилията на министър-председателя Сали Бериша за намиране на ефективно решение за излизане от настоящата политическа криза и едновременно с това за критикуване на срамното поведение на социалистическата опозиция. Следователно скоростта, с която всяка държава напредва по пътя си към членство в Европейския съюз, се определя от самата страна кандидатка или потенциална кандидатка. Надявам се, че Албания решително и непоколебимо ще продължи по пътя към членството си в Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), в писмена форма.(GA) Въпреки че гласувах в подкрепа на доклада, по мое мнение, народът на Албания трябва да реши дали иска да бъде част от ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. – (PT) Албания не е изключение по отношение на нестабилността в региона на Западните Балкани и знае, че кризата заплашва да изложи на опасност предприетите реформи, които до голяма степен са насочени към все по-голямо сближаване с Европейския съюз. Ако си спомняте времето на диктатурата на Енвер Ходжа, ще видите ясно, че Албания предлага няколко гаранции, че може твърдо да продължи по поетия от нея път и да повиши степента на своето развитие, по отношение на принципите на правовата държава и личностната свобода, до приемливо равнище в светлината на европейските стандарти. Може и да е била направена важна стъпка с присъединяването на държавата към НАТО, но това все още не е достатъчно за ЕС да счита Албания за силна кандидатка за присъединяване.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Независимо, че в резолюцията се признава напредъка, постигнат от Албания в процеса на реформи, в нея се подчертава, че са необходими значителни допълнителни усилия за укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава и за гарантиране на устойчиво икономическо развитие на страната. Считам, че перспективата за членство в Европейския съюз ще даде тласък на осъществяването на няколко реформи в държавите от Западните Балкани и ще изиграе конструктивна роля за засилване на капацитета за мир, стабилност и предотвратяване на конфликти в региона, за подобряване на добросъседските отношения и за удовлетворяване на икономическите и социалните потребности посредством устойчиво развитие. Напредъкът на всяка държава по пътя към членството й в ЕС зависи обаче от нейните усилия да изпълнява критериите от Копенхаген и условията, наложени от процеса на стабилизиране и асоцииране, които се надявам, че страната успешно е постигнала.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Аз гласувах против този текст от приятелско чувство към албанците. Как може да искаме те да влязат в Европейския съюз, който преследва интересите на неговия финансов елит, като изключва всичко останало? Никакво разширяване не е възможно, докато ЕС пропагандира конкуренция между народите и защита на интересите на привилегированите. Освен това посткомунистическа Албания е показала само ограничена възможност за борба срещу организираната престъпност, която се шири в страната. Аз гласувах против този текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Регионалната стабилност и интеграцията на държавите от региона на Западните Балкани в ЕС са били винаги приоритет на Съюза. Ето защо перспективата за интеграция с ЕС кара държавите от региона да полагат допълнителни усилия за осъществяване на реформите, необходими за постигане на целите, които се изискват от тези държави, за да станат пълноправни членки на ЕС. Те следва да наблегнат на усилията си за засилване на мира, стабилността и предотвратяване на конфликти в региона, заедно с укрепването на добросъседските отношения. Албания е в напреднал етап в процеса на интеграция и вече е отговорила на въпросника на Комисията за изготвянето на становище относно нейното искане за присъединяване към Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. − (EN) Аз гласувах в подкрепа на настоящото предложение за резолюция относно Албания, защото в нея се потвърждава подкрепата на Парламента за европейските перспективи на Албания, след като страната достигне равнище на политическа стабилност и надеждност и след като критериите от Копенхаген са напълно изпълнени. В резолюцията се отбелязва напредъка, постигнат в процеса на реформи, като се подчертава, че са необходими допълнителни усилия за укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава, и за устойчиво развитие на страната. В резолюцията се приветства приемането на предложението за либерализиране на визовия режим и се призовава за отмяна на визите за албанските граждани до края на 2010 г. Подчертава се необходимостта от разделение на властите и зачитане на независимата съдебна система, като се призовава за осъществяване на специален напредък в тази област. Сред най-тревожните проблеми в страната са въпросите за корупцията и организираната престъпност и за трафика на хора, по които в резолюцията се взима становище. В доклада също така се разглеждат правата на малцинствата, ромите, синдикалните права и социалното положение, правата на жените и консултациите на правителството с гражданското общество относно проектозаконите и предприетите реформи. В него се насърчава развитието и използването на енергия от възобновяеми източници, развитието на обществения транспорт и на законодателството в областта на околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Аз приветствам приемането на настоящото предложение за резолюция, особено защото в него се оценява и насърчава напредъка, постигнат по отношение на съдебната система, но се подчертава, че осъществяването на реформите все още е на ранен етап, възприема се позицията, че съдебната реформа, включително принудителното прилагане на съдебните решения, е предпоставка от решаващо значение за процеса на кандидатстване на Албания за членство в ЕС и се подчертава значението на разделението на властите в едно демократично общество. Подчертава се още, че една прозрачна, безпристрастна и ефективна съдебна система, независима от политически или друг вид натиск или контрол, е от основно значение за принципите на правовата държава. В документа се призовава за спешно приемане на цялостна дългосрочна стратегия в тази област, включително пътна карта за приемане на необходимото законодателство и мерки за неговото прилагане, призовава се опозицията да се включи в процеса на изготвяне на горепосоченото и да окаже пълна подкрепа на съдебната реформа. Освен това се подчертава, че за съдебната система трябва да бъде осигурено достатъчно финансиране, за да може тя да работи ефективно в цялата държава. Затова се очакват с нетърпение нови инициативи за съдействие от страна на Комисията и в това отношение се приветства скорошното откриване на Съд за тежки престъпления в Тирана.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), в писмена форма. (DA) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията, защото в нея се съдържат редица правилни призиви за подобрения в Албания. Въпреки това, моето „за“ не следва при никакви обстоятелства да се тълкува като пряк или непряк призив към албанския народ да се присъедини към ЕС. Решението на този въпрос зависи изцяло от самите албанци.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), в писмена форма. − (EN) Въпреки че гласувах в подкрепа на доклада, моето твърдо становище е, че народът на Албания следва да реши дали иска или не иска да се присъедини към ЕС.

 
  
  

Предложения за резолюции: Косово (B7-0409/2010) и Албания (B7-0408/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. − (LT) И Албания, и Косово са постигнали напредък в осъществяване на демократичните реформи за укрепване на принципите на правовата държава и за гарантиране на устойчиво развитие на страната. Въпреки това ние трябва да продължаваме да се стремим към постигане на целите, особено в областта на борбата срещу корупцията и организираната престъпност, увеличаването на административния капацитет на държавните институции и гарантиране на принципите на правовата държава. В Албания политическото напрежение във връзка с резултатите от парламентарните избори, което продължава вече цяла година, вреди на усилията на държавата да стане членка на ЕС. Политическите сили в Албания трябва да започнат конструктивен диалог за постигане на споразумение относно резултатите и относно нов избирателен закон, който да гарантира пълна прозрачност на изборния процес. Аз гласувах в подкрепа на предложенията за резолюции, защото в тях държавите-членки на ЕС също така се призовават да търсят нови средства на взаимодействие с тези балкански страни. Една от тези мерки е насърчаването на междуличностните контакти чрез академичен обмен на ученици, студенти и учени.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernst Strasser (PPE), в писмена форма. (DE) Ние искаме да направим следните забележки относно въпроса за либерализиране на визовия режим в резолюцията. По принцип ние подкрепяме освобождаването на страните от Западните Балкани от задължението за виза. Предпоставката за това обаче е всички посочени условия да бъдат изцяло изпълнени.

 
  
  

Предложение за резолюция: положението в Киргизстан (B7-0419/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция, изготвено от различните политически групи. Настоящата резолюция потвърждава необходимостта от освобождаване на сума, по-голяма от тази, която вече беше изплатена на Киргизстан, специално с цел да се реагира на спешния призив на Организацията на обединените нации, която се стреми да събере 71 млн. щатски долара, необходими за неотложна помощ. Освен това мисля, че е необходимо да предоставим на тази държава не само неотложна помощ, но също и инструментите, необходими за стабилизиране на нейното положение и за гарантиране, че подобни събития няма да се повторят. Поради това следва да бъдат въведени инструменти в помощ на възстановяването на сигурността в Киргизстан.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. – (PT) Въпреки успехите на официално политическо равнище, Киргизстан продължава да е погълнат от нестабилност и конфликти и няма признаци, че положението ще се стабилизира скоро. Тази държава, която постигна независимост след разпадането на Съветския съюз, показа, че е неспособна да възприеме по-добри стандарти по отношение на правата на човека и зачитането на личната свобода.

Считам, че Европейският съюз може да поеме стабилизираща роля като посредник и, в едно реално положение след конфликт, следва да окаже активен принос за трудната задача за ефективно омиротворяване и демократизация в държава, чиито съседи са Русия и Китай.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) В настоящата резолюция се изразява сериозна загриженост относно трагичните и ожесточени сблъсъци, които избухнаха неотдавна в Южен Киргизстан, и се поднасят съболезнования на семействата на всички жертви. Искам да подчертая призива в резолюцията да се положат всички възможни усилия за гарантиране на връщане към нормален живот и осигуряване на всички необходими условия, така че бежанците и вътрешно разселените лица (ВРЛ) да могат да се върнат доброволно, в безопасност и с достойнство по своите домове. Също така в нея се призовава Комисията да увеличи хуманитарната помощ в сътрудничество с международните организации и да започне кратко- и средносрочни програми за възстановяване на разрушените домове и на загубените активи, както и да осъществи проекти за възстановяване в сътрудничество с органите на Киргизстан и други донори, за да се създадат благоприятни условия за връщането на бежанците и вътрешно разселените лица.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), в писмена форма.(PL) Във връзка с безредиците и сблъсъците, които се случиха на 11 юни в Южен Киргизстан, и по-конкретно в градовете Ош и Джалалабад, по време на които около 300 души загубиха живота си, а над 2 000 души бяха ранени, мисля, че Европейският съюз, като пазител на демокрацията, законността и реда, както и на зачитането на правата на човека, следва да реагира решително на всяко подобно събитие, като се стреми да предотвратява процесите на дестабилизация като тези, които протичат понастоящем в Киргизстан. Поради това искам да изразя солидарността и подкрепата си за народа на Киргизстан, като подкрепя настоящата резолюция и гласувам за приемането й.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Гледам с голяма загриженост на жестоките сблъсъци, които се случиха неотдавна в градовете на Южен Киргизстан Ош и Джалалабад. Поради това и предвид ангажираността на ЕС към този регион, по-специално чрез стратегията за Централна Азия, трябва да се ангажираме със значителна помощ за Киргизстан. Сериозността на положението означава, че е необходимо съществено увеличение на хуманитарната помощ, предоставяна от ЕС, която да бъде разпределена за всички, които са засегнати от сериозните конфликти.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Приветствам приемането на настоящата резолюция, главно защото в нея се призовава за съществено увеличение на хуманитарната помощ от ЕС за хората, засегнати от неотдавнашното насилие в Южен Киргизстан, както и за цялостно използване на Инструмента за стабилност и защото в нея се подчертава нашето становище, че в по-дългосрочен аспект също е необходимо ново равнище на ангажираност на ЕС по отношение на Южен Киргизстан; в резолюцията отново се отправя призив от Парламента към Комисията, която да изготви предложения за преразпределение на финансови средства по Инструмента за сътрудничество за развитие, с цел да се гарантира, че ЕС ще бъде в по-добра позиция да реагира по адекватен начин на новото положение в Киргизстан; и се поддържа, че е важно в политиката на ЕС относно Централна Азия да се акцентира върху сигурността на хората.

 
  
  

Предложение за резолюция: СПИН/ХИВ с оглед XVIII международна конференция относно СПИН (Виена, 18-23 юли 2010 г.) (RC-B7-0412/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto, Louis Grech и Edward Scicluna (S&D), в писмена форма. − (EN) Депутатите от малтийската Лейбъристка партия гласуваха в подкрепа на предложението за обща резолюция относно реакцията на ЕС спрямо ХИВ/СПИН, най-вече защото разглежда фундаментални въпроси и приоритети, свързани с глобалния и трагичен проблем, който много сериозно засяга живота на голям брой хора, и най-вече на жените и децата в бедни райони като Африка на юг от Сахара, където 22,4 млн. души живеят с ХИВ/СПИН. Въпреки че на пръв поглед изглежда, че в резолюцията не се насърчава в прав текст правенето на аборти, депутатите от нашата партия не подкрепят клаузи, които могат да одобряват абортите.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), в писмена форма. (IT) За пореден път изпадаме, за съжаление, в положението да прилагаме аргументи, предлагащи несправедливи решения на въпроса за правото на живот, към разискването на реален и сериозен проблем (в случая борбата срещу ХИВ), като по този начин правим невъзможно гласуването в подкрепа на документа. Използването на думите „сексуално и репродуктивно здраве“ е начинът да убедим парламентите да насърчават абортите. Не трябва да се оставяме да ни заблуждават.

Всички ние, и аз включително, трябва да насърчаваме сексуалното и репродуктивно здраве, но когато думите означават различно и всъщност противоположно състояние на нещата (където убиването на човешко същество се възприема като право на жената да бъде свободна), е наложително да изобличим измамата. Абортите по света са истинска трагедия, но тази трагедия е факт и в нашата Европа. Намерението ми да гласувам против резолюцията не е за да попреча на мащабните усилия за борба със СПИН, а да се противопоставя на метода и съдържанието, които споменах.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно ХИВ/СПИН с оглед на XVIII международна конференция по проблема, защото трябва да ускорим усилията за прилагане на приоритетен подход спрямо ХИВ/СПИН за световното обществено здраве и да улесним универсалния достъп до здравеопазване, образование и заетост на засегнатите от вируса хора. От съществено значение е да се борим със заклеймяването и дискриминацията срещу носителите на ХИВ/СПИН и да гарантираме защитата на техните права.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. – (PT) Политическите групи трябва да постигнат широк консенсус по подобна тема, а освен това трябва да се въздържат от това да използват въпроса в изгода на един или друг дневен ред. Предвид наличието на предложение за обща резолюция, подписано единствено от лявото крило и крайнолевите партии в Парламента, лесно е да се види, че споменатата цел за съжаление е била подценена. Трябва да проявим загриженост към хората, тяхното заболяване и страданието, което им причинява, както и върху влиянието на проблема върху обществото, особено в най-слабо развитите страни. Трябва да работим за намиране на по-добри решения за борба с това бедствие и смекчаване на ефектите от него в името на същите тези хора.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Бедствието СПИН продължава да бъде сериозен хуманитарен проблем в целия свят, поради което изисква интегриран отговор на световно ниво, който да мобилизира държавите, институциите и обществата на различните региони и континенти. Социалното заклеймяване, което продължава да преобладава по въпроса, и продължаващото разпространение на болестта, с висока смъртност и особено разрушителни последици за най-слабо развитите страни, както и онези в най-тежко хуманитарно положение, трябва да мобилизират състоянието на загриженост и ангажирането на институциите на ЕС и държавите-членки да осигурят наличните ресурси за осъществяване на всеобхватен и ефективен отговор, способен да осигури необходимото хармонизиране на политиките за профилактика и адекватно лечение на заболяването. Независимо от това, не съм съгласен да се свързва борбата срещу ХИВ с чувствителни въпроси като абортите.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Резолюцията възприема широкообхватен подход към проблема ХИВ/СПИН, подкрепен от актуални данни. Набляга върху ключови проблеми, които, разбира се, подкрепяме, в това число и защита на универсалния достъп до здравеопазване и нуждата правителствата да спазват това изискване, а също и превръщането на услугите на общественото здравеопазване в достъпни за всички; необходимостта от насърчаване, закрила и спазване на правата на човека, особено правото на сексуално и репродуктивно здраве на носителите на ХИВ/СПИН; привличане на вниманието към икономическите, юридически, социални и технически пречки, заедно с наказателното законодателство и мерките, които пречат на ефективния отговор на ХИВ; необходимостта от прозрачно и гъвкаво финансиране на научни изследвания за създаване на нови технологии за превенция, в това число и ваксини и микробициди; и призоваване на държавите-членки и Комисията за предизвикване на обрат в обезпокояващото намаляване на финансирането, насочено към повишаване на сексуалното и репродуктивно здраве и свързаните с тях права в развиващите се страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), в писмена форма. (FR) Гласувах уверено и по убеждение в подкрепа на настоящата резолюция, която изисква държавите-членки от Европейския съюз, в навечерието на поредната международна конференция по въпросите на СПИН във Виена, да създадат нови закони, които да гарантират достъпни и ефективни лекарства срещу ХИВ, да насърчат провеждането на повече информационни кампании в развиващите се страни, да увеличат финансирането за научни изследвания за нови ваксини и микробициди и за борба срещу дискриминацията на тези пациенти. Повече от 33 млн. души по света живеят със СПИН, като достъпът до антиретровирусните медикаменти е силно ограничен, и се надявам направените няколко препоръки да се вземат предвид по време на международната конференция, която започва следващата седмица.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Преди началото на следващата международна конференция по въпросите на СПИН, която ще се проведе през юли във Виена, е много важно ние, членовете на ЕП, да изпратим силно послание към правителствата. В последствие гласувах за резолюцията, която призовава Комисията и Съветът да ускорят усилията си за справяне с проблема ХИВ/СПИН като световен общественоздравен приоритет чрез поставяне на правата на човека в основата на профилактиката, лечението и подкрепата.

Процентът на страдащите, които получават терапия, все още е твърде малък към момента и трябва да се създадат закони, които да предоставят достъпни и ефективни лекарства срещу ХИВ. Силно осъждам двустранните търговски споразумения, които продължават да поставят търговските интереси над здравето, в разрез с подписаното със Световната търговска организация споразумение. Също така, както се подчертава в резолюцията, трябва да се преборим с всяко законодателство, което криминализира предаването на ХИВ и насърчава заклеймяването и дискриминацията на страдащите от него.

Накрая, статистиката относно дела на засегнатите жени и млади момичета показва провала на действащите в момента политики на превенция, а лично аз смятам, че именно поради тази причина е изключително важно да се възприеме навременен и реалистичен подход чрез увеличаване на финансирането за научни изследвания на нови ваксини и микробициди.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ХИВ/СПИН продължава да бъде сред водещите причини за смърт в световен мащаб, като на него се дължат 2 млн. смъртни случаи през 2008 г., а предвижданията са това заболяване да продължи да бъде сред сериозните световни причини за преждевременна смъртност през следващите десетилетия. Броят на новите заразявания продължава да надхвърля разпространението на лечение, като две трети от нуждаещите се от такова през 2009 г. не са го получили, което означава, че 10 млн. нуждаещи се не са имали достъп до необходимата им ефикасна терапия. Затова смятам, че ЕС трябва да направи всичко по силите си да инвестира повече в областите на научноизследователска дейност, терапия и образование, за да подобри положението. Трябва да се насърчава прекратяването на заклеймяването и дискриминацията на носителите на ХИВ/СПИН. Освен това искам да отбележа, че ЕС трябва да прояви особена чувствителност по въпроса на Африка на юг от Сахара, където 22,4 млн. души живеят с ХИВ/СПИН и това го прави най-силно засегнатият от проблема регион.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на общата резолюция от всички парламентарни групи относно ХИВ/СПИН, тъй като тя се занимава с важни елементи на проблема, като например защитата на универсалността на достъпа до услуги по обществено здравеопазване за всички граждани. Резолюцията също така изисква правителствата да изпълнят задълженията си да направят общественото здравеопазване достъпно до всички граждани. Освен това тя защитава правото на сексуално и репродуктивно здраве на ХИВ позитивните лица и изтъква необходимостта от финансиране в съответствие с изискването за научни изследвания в областта на нови профилактични мерки, в това число и ваксини.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) До днес ХИВ/СПИН продължава да бъде бич в световен мащаб, с който е почти невъзможно да се справим. Развиващите се страни по-конкретно продължават да поддържат висок брой нови заразявания и в резултат на това — висока смъртност. В рамките на Европейския съюз обаче се регистрира все по-голям брой нови заразявания, като броят на несъобщените случаи вероятно е много по-висок. Страхът да знаеш, че си болен от тази болест и да живееш като заклеймен, все още преобладава. За да се спре болестта, в рамките на Европейския съюз се правят все повече научни изследвания. Тъй като изследователската работа в областта на ХИВ/СПИН е от първостепенна важност, гласувах за резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), в писмена форма. (FR) В навечерието на поредната международна конференция по въпросите на СПИН, която ще се проведе във Виена от 18-23 юли 2010 г., трябва да дам подкрепата си за приетата днес резолюция, като изпратя силно послание към националните правителства. В действителност е изключително важно да въведем ново законодателство, което да осигури достъпни и ефикасни лекарства срещу ХИВ, в това число и антиретровирусни препарати и други безопасни и ефикасни медикаменти. Трябва да подчертая, че само 23% от пациентите, засегнати от ХИВ в Европа и Средна Азия, са наясно със съществуването на антиретровирусната терапия. Например балтийските държави са членки на ЕС, които в най-голяма степен се нуждаят от прилагане на политиките за превенция на СПИН. Затова призовавам Агенцията на ЕС за основните права да събере повече информация относно положението на хората с ХИВ/СПИН и да гарантира правото на тези страдащи на пълноценен обществен, сексуален и репродуктивен живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Г-н председател, госпожи и господа, внасям настоящото обяснение на вот, защото, въпреки че гласувах в подкрепа на повечето от параграфите, искам да подчертая, че се въздържах от гласуване на параграф 17. Въздържах се, понеже френският текст — за разлика от португалския — посочваше възможността към сексуалното и репродуктивно здраве да се отнася приемането на аборта като средство за тяхното подобряване. Като защитник на правото на живот не мога с чиста съвест да гласувам в полза на това. Искам да подчертая, че формулировката „сексуално и репродуктивно здраве“ не бива да се превръща в средство за убеждаване на парламентите да насърчават абортите. Независимо от това заявявам още веднъж пълната си отдаденост на борбата срещу ХИВ/СПИН.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Съвместната резолюция приехме с консенсус от 400 гласа „за“ и 166 „против“, въпреки призива на групата PPE за разделяне на гласовете по проблема със сексуалните и репродуктивни права, което те правят всеки път. Това също показва, че тази група е разделена по проблема. Доволен съм от резултата, особено поради факта, че всичките ни съображения относно сексуалните и репродуктивни права намериха място в текста на резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Заразяванията с ХИВ/СПИН са явление в световен мащаб и нямат нищо общо нито с т.нар. рискови групи, нито със специфични региони. Днес това заболяване вече не е проблем на наркоманите и хомосексуалистите, а на всички хора. Най-голям е рискът при младите хора, образованите, белите и работещите за големи корпорации.

Повече от половината, живеещи с ХИВ, са жени. Те са по-податливи на инфектиране, защото вирусът се предава по-лесно от мъже на жени и обратно. Осемнадесетата международна конференция по въпросите на СПИН, която ще се проведе от 18-23 юли тази година във Виена, ще наблегне на необходимостта от ускоряване на информационните кампании, насочени към жените и младите хора. Жените трябва да имат универсален и лесен достъп до информация относно здравните аспекти на половия живот, възпроизводството и медицинските услуги. Също така е изключително важно свободното разпространение на анти-ХИВ лекарствата сред бременните с оглед недопускане пренасянето на заболяването от майката към детето. Училищните образователни програми по сексуални и репродуктивни права също са от първостепенно значение за превенцията на ХИВ/СПИН.

Най-видимите ефекти от липсата на полово възпитание в училищата са случаите на заразяване с ХИВ и други половопредавани болести сред младите хора, както и ранната, непланирана бременност сред младите жени. Епидемията от ХИВ/СПИН поради мащабите и смъртоносната си опасност, както и големия брой случаи сред младите хора, трябва да бъдат достатъчна причина за въвеждане на подходящо полово възпитание в училищата. Затова гласувах за приемането на резолюцията относно ХИВ/СПИН в контекста на XVIII международна конференция по въпросите на СПИН.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), в писмена форма. − (EN) Групата ECR подкрепя от все сърце правата на човека на всички без оглед на раса, пол и сексуална ориентация. Силно поддържаме напредъка в лечението, профилактиката и достъпа до всеобщо здравеопазване, както и насърчаването на информираността и образованието като част от борбата срещу ХИВ и СПИН.

Вярваме обаче, че репродуктивните права, които включват аборта, засягат съвестта на отделния човек и че предложенията в рамките на настоящата резолюция отиват твърде далеч и посягат върху суверенното право на отделните държави сами да определят кръга от проблеми в областта на здравеопазването и политиката по отношение на аборта.

Поради тези причини групата ECR реши да се въздържи по въпросната резолюция.

 
  
  

Предложение за резолюция: Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС (RC-B7-0413/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси има за цел да забрани употребата, производството, складирането и преноса на тази категория оръжия и спомага за тяхно отстраняване и унищожаване. Подкрепих предложението за обща резолюция, което приканва всички държави-членки да ратифицират конвенцията, като по този начин позволят нейното спазване от страна на Съюза. Затова е от съществено значение, да се предприемат необходимите мерки, така че държавите, които все още не са ратифицирали конвенцията, да направят това. По отношение на държавите-членки, които вече са я подписали, влизането в сила представлява възможност за предприемане на необходимите мерки за изпълняване на конвенцията чрез унищожаването на запасите, премахване на останалите оръжия, предоставяне на помощи на жертвите и така нататък.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Аз подписах и гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно влизането в сила на конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси и ролята на Европейския съюз не само защото това е въпрос от голямо значение, но и защото Гърция, за съжаление, е една от държавите, които дори не са подписали конвенцията. Конвенцията трябва да бъде приложена незабавно от всички държави. Касетъчните боеприпаси се характеризират с по-висока честота на причиняване на смърт и представляват сериозен риск за гражданите, особено в случаите, когато се използват в близост до жилищни райони. Те продължават да имат трагични последици, дори след приключването на конфликта, защото използването на тези боеприпаси води до голям брой наранявания и смъртни случаи сред цивилното население, защото невзривени снаряди, които са останали на земята, често биват откривани от деца и други нищо неподозиращи невинни жертви.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. – (PT) Всички държави, които все още помнят участието си във войни, знаят разрушителните последици от касетъчните боеприпаси. Подкрепата на Парламента за тяхното забраняване и унищожение е напълно оправдана. Боя се обаче, че желанието на политиците и ратифицирането на конвенцията от няколко държави може да не е достатъчно за постигане на желаните резултати.

Все пак, това безспорно представлява една важна стъпка в правилната посока и Европейският съюз и неговите държави-членки са задължени да я подкрепят.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Като се има предвид неотменимата роля на Европейския съюз за защитата на мира, сигурността и зачитането на свободата, живота и правата на човека и качеството на живот на хората, аз подкрепям тази резолюция и подчертавам необходимостта от положителна и бърза реакция на призива всички държави-членки да подпишат и ратифицират конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси „без забавяне“. Бих изтъкнал факта, че касетъчните боеприпаси са изключително смъртоносни и представляват сериозен риск за цивилното население, включително след приключването на конфликта. За съжаление, децата са основните жертви на този вид взривно вещество. Аз се застъпвам за ангажимента на Европа за борба срещу разпространението на оръжия, които убиват безразборно, и се надявам, че държавите-членки и институциите на Европейския съюз ще предприемат съгласувани и решителни действия в това отношение спрямо трети държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Robert Kowal (ECR), в писмена форма.(PL) Предложението ни за резолюция е балансирано. То приветства действията на държавите-членки, които са подписали и ратифицирали конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси, но и признава, че някои държави-членки, с оглед на тяхното положение, няма да бъдат в състояние да подпишат конвенцията в този момент. Текстът ни призовава тези държави (включително Полша например) да вземат мерки за спазване на изискванията (като значително намаляване на броя невзривени боеприпаси и по-малък обхват на разпръскване), които в резултат на това намаляват потенциалните загуби сред цивилното население – като част от допълнителен протокол към женевската конвенция за конвенционалните оръжия. Този начин беше избран от Полша и от други държави-членки на Европейския съюз, като Финландия, Латвия, Естония, Румъния и Словакия, както и от САЩ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sabine Lösing и Sabine Wils (GUE/NGL), в писмена форма. − (EN) За съжаление, съображенията на общата резолюция съдържат положителна препратка към Европейската стратегия за сигурност (ЕСС) и общата политика за сигурност и отбрана, което аз и моята група отхвърляме. Поради много голямото значение на конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ), приета от 107 държави обаче, аз и Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица подписахме общата резолюция за влизане в сила на КЗКБ и ролята на Европейския съюз, защото тази общата резолюция трябва да се разглежда като огромен успех, за да се забранят касетъчните боеприпаси.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Подписването на конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси от 20 държави-членки е добра демонстрация на ангажимента на Европейския съюз за борба срещу разпространението на оръжия, които убиват безразборно. Не можем да забравяме, че този вид оръжия са основната причина за смъртта на хиляди цивилни, като убиват безразборно, особено деца и други хора, които са невинни и не осъзнават опасността.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) За съжаление, общата резолюция съдържа положителни препратки към Европейската стратегия за сигурност и общата политика за сигурност и отбрана, която аз и групата ми отхвърляме. Поради много голямото значение на конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ), приета от 107 държави обаче, аз и групата ми, Конфедеративната група на европейската обединена левица – Северна зелена левица, подкрепяме общата резолюция за влизането в сила на конвенцията и ролята, която играе Европейският съюз. Считам, че общата резолюция може да се счита за напредък по отношение на забраната на касетъчни бомби и затова аз гласувах „за“.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Касетъчните боеприпаси са сред най коварните оръжия, защото при употребата си те убиват основно невинни хора. Преди всичко има опасност децата без да искат да активират невзривени устройства и по този начин да пострадат сериозно. Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ), която беше подписана от 20 държави-членки, забранява използването на тези оръжия и изисква държавите, които разполагат с тях в арсенала си, да ги унищожат. Съгласен съм с резолюцията, защото КЗКБ е първата крачка в правилната посока за пълната забрана на тези смъртоносни оръжия. Гласувах против резолюцията, защото не считам, че споразумението може да принуди държавите да забранят касетъчните боеприпаси.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) С огромно мнозинство, Европейският парламент изпрати силен сигнал срещу тази коварна заплаха за хората в райони на война и конфликти. Хиляди хора продължават да бъдат засегнати от касетъчни боеприпаси и до днес: почти изключително цивилни граждани и особено много деца, които често объркват бомбите с топки и играчки. Затова Европейският парламент възприе единствената възможна позиция по отношение на това безразборно и нехуманно оръжие: единно „не“ на касетъчните боеприпаси в Европа и цял свят. Европейският парламент изисква всички държави-членки и страни кандидатки, които все още не са подписали или ратифицирали международния договор за забрана на касетъчните боеприпаси, да направят това възможно най-скоро, за предпочитане до края на годината. Ние, Зелените, постигнахме успех с искането си имената на държавите, които все още не са подписали, да бъдат оповестени, като това ще позволи на гражданското общество да окаже натиск, където най-много е необходимо. Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Турция все още не са подписали и ратифицирали договора. България, Кипър, Чехия, Унгария, Италия, Литва, Холандия, Португалия и Швеция са подписали, но все още не са ратифицирали договора в националните си парламенти.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), в писмена форма. − (EN) Групата на Европейските консерватори и реформисти твърдо подкрепя всички усилия за намаляване на страданието на войници и цивилни граждани и затова гласува в подкрепа на резолюцията. Ние считаме обаче, че не трябва да се прави нищо, което застрашава ефективността и сигурността на въоръжените ни сили. Затова следва да бъде ясно, че понятието „касетъчни боеприпаси“, както е определено от конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси, не включва боеприпаси, които се самоунищожават или деактивират сами: с други думи, тези, които ще се използват от отговорните въоръжени сили на нациите ни.

Лично аз не одобрявам езика в параграф 10, където се призовава върховния представител да положи всички усилия „да се осъществи присъединяването на Съюза към КЗКБ“. Една от многото злощастни последици от Договора от Лисабон е, че самият Европейски съюз вече може да се присъединява към международните конвенции. Това трябва да бъде прерогатив на суверенните нации, а не на организация като Европейския съюз, въпреки че е ясно, че, за съжаление, съществуват хора, които искат да превърнат Европейския съюз в суверенна държава.

 
  
  

Доклад: George Lyon (A7-0204/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от най-важните политики на Европейския съюз и след влизането в сила на Договора от Лисабон реформата на ОСП, както и което и да е друго законодателство относно селското стопанство, не може да бъде приета без одобрението на Парламента.

Земеделските стопани произвеждат стоки за ползване от обществото като цяло, но не са единствените засегнати от ОСП, тъй като съществува връзка между селското стопанство, околната среда, биологичното разнообразие, изменението на климата и устойчивото управление на природните ресурси като водите и земята; съществува и ясна връзка между селското стопанство и нормалното икономическо и социално развитие на обширните селски райони в ЕС. Земеделските стопани осигуряват и храните, от които се нуждаем, за да живеем.

Тази първоначална резолюция относно бъдещето на ОСП е приносът на нас, членовете на ЕП, към разискването за това как да реформираме ОСП заедно с въвеждането през 2013 г. на новия многогодишен бюджет и за това как да формулираме основните принципи, които следва да ръководят процеса на създаване на нова обща селскостопанска политика. С това гласуване Парламентът се съсредоточи върху това как да се справи с новите предизвикателства като борбата срещу изменението на климата, продоволствената сигурност, качеството на храните, конкурентоспособността на предприятията и приходите на земеделските стопани.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Докладът относно бъдещето на ОСП след 2013 г. насърчава политиката на ЕС за ликвидиране на бедните земеделски стопани от средните стопанства и подпомага мащабното капиталистическо селскостопанско производство. ОСП, реформите в рамките на „прегледа на състоянието“ и решенията на СТО имаха драстично въздействие върху средните земеделски стопанства. Преди Гърция да се присъедини към ЕИО/ЕС, тя изнасяше селскостопанска продукция; днес тя харчи 2,5 млрд. евро за внос на продукти, които може да произвежда. В селскостопанския сектор се губят по двадесет хиляди работни места годишно, производството спада, приходите от селско стопанство са намалели с 20% между 2000 и 2008 г., а 75% от земеделските стопанства имат годишна брутна печалба от между 1 200 и 9 600 евро.

Докладът определя болезнените последици за малките и средни земеделски стопанства като успех. Целта на доклада е да адаптира ОСП към стратегията на монополния капитал за селскостопанската икономика, изложена в стратегията „ЕС 2020“: „конкурентоспособно земеделие“, едра корпоративна собственост в селскостопанската икономика, която ще концентрира земите и субсидиите на Общността за сметка на бедните средни земеделски стопанства, и яростна конкуренция за дял от европейските и световните пазари. Решението на Комисията да прекрати временно или да отмени общностните земеделски субсидии/помощи за всички държави-членки, които не изпълняват изискванията за финансова дисциплина на Пакта за стабилност, се движи в същата посока.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Понастоящем 13,6 милиона граждани на държавите-членки на ЕС са пряко заети в секторите на селското стопанство, горите и рибарството, като още 5 милиона души работят в хранително-вкусовата промишленост. Те произвеждат годишна продукция от над 337 млрд. евро на равнище на ЕС.

Предвид факта, че ЕС трябва да гарантира на своите граждани продоволствена сигурност и дългосрочно развитие на селскостопанските сектори, в селското стопанство трябва да бъдат извършени значителни промени, за да се запази производителността в момент, когато тя трябва да се приспособи към по-строгите екологични ограничения, които са в сила в момента.

Политиките за намаляване на обработването на земя за целите на борбата срещу изменението на климата ще ограничат размера на обработваните земи и ще наложат допълнителни условия върху селскостопанското производство, които целят да намалят въздействието върху околната среда и климата. Освен това общата селскостопанска политика на ЕС ще трябва да бъде приспособена към нов икономически и социален климат на местно и регионално равнище, като се вземе предвид нарастването на енергийните разходи.

Този доклад е идентифицирал правилно основните проблеми, с които общата селскостопанска политика ще трябва да се справи от 2013 г. нататък, поради което гласувах в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Докладът Lyon цели да осигури и подобри бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г., съобразявайки се с контекста на икономическата криза и сериозните финансови затруднения, с които се сблъскват държавите-членки, данъкоплатците, земеделските стопани и потребителите. Затова Европейският съюз ще трябва да намери отговор на нарастващия демографски натиск, както и на повишеното търсене от вътрешния пазар. Но, както е посочено в доклада, за който аз гласувах, не става въпрос просто за увеличаване на производството. Предизвикателствата, пред които са изправени ОСП и нашите земеделски стопани, ще се свеждат основно до произвеждането на повече храни с по-малко земя, по-малко вода и по-малко енергия. По време на месечната пленарна сесия бяха внесени няколко изменения. Гласувах в подкрепа на изменение 1, което изтъква високата хранителна стойност на селскостопанските продукти. Гласувах обаче против изменение 2, което призовава за премахване на структурата от два стълба на ОСП.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. – (LT) Гласувах в подкрепа на този доклад. Реформата на общата селскостопанска политика става на фона на икономическата криза и сериозните финансови затруднения, с които се сблъскват държавите-членки, данъкоплатците, земеделските стопани и потребителите. Новата ОСП ще трябва да се приспособи към един променящ се европейски и световен контекст и да устои на много предизвикателства. Европейското селско стопанство трябва да гарантира на потребителите си продоволствена сигурност и да помогне за изхранването на постоянно нарастващото население по света. Това ще бъде много сложно, защото енергийната криза, нарастващите цени на енергията и необходимостта от намаляване на емисиите от парникови газове ще спъват повишаването на производството. Освен това въздействието на изменението на климата ще ни отнеме възможността да включваме в производствения процес допълнителни количества земя и в резултат на това ЕС и световното селско стопанство ще трябва да произвеждат повече храни с по-малко земя, по-малко вода и по-малко енергия. Считам, че основополагащият камък на ОСП следва да бъде гарантирането на конкурентоспособнотта на европейското селско стопанство спрямо добре субсидирани търговски партньори като САЩ, Япония, Швейцария или Норвегия, като в същото време на земеделските стопани от ЕС се осигурят условия за лоялна търговия. Тя трябва също така да продължи да подпомага селскостопанската дейност в Европа, с цел гарантиране на местно производство на храни и балансирано териториално развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), в писмена форма. − (NL) Докладът по собствена инициатива на моя колега г-н Lyon е важен. Сега Европейската комисия е запозната с позицията на Европейския парламент по този въпрос и ще трябва да й отдаде дължимото внимание, когато внася нови предложения. Що се отнася до моята партия, общата селскостопанска политика (ОСП) ще продължи да съществува и след 2013 г. Селското стопанство е важно за нашите граждани. Продоволствената сигурност, ландшафтът, околната среда, хуманното отношение към животните, климатът и т.н. са каузи, които селското стопанство може да подпомогне в значителна степен. Все пак една твърда политика ще трябва да бъде подкрепена с достатъчно финансови средства. Има предизвикателства, които вече споменахме, и ще има нови, с които ще трябва да се преборим. Съюзът сега се състои от голям брой държави-членки. Одобрявам този доклад, защото той призовава в бюджета за периода след 2013 г. за селско стопанство да бъдат заделени съпоставими средства. При все това е необходимо известно преформулиране. На първо място, се нуждаем от опростени правила и по-малко бюрократични формалности. Освен това ще трябва да извървим пътя от модел, при който не всички земеделски стопани получават помощи, към модел, при който помощите зависят от площта. В това отношение, от голямо значение ще бъде да има преходен период, през който да напредваме предпазливо.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) С приключването на програмния период 2007-2013 г. новата обща селскостопанска политика ще трябва да се справи с едно много голямо предизвикателство от името на нашите земеделски стопани: това да се гарантира поне същото равнище на финансови ресурси като преди и те да се разпределят поравно между старите и новите държави-членки въз основа не само на броя хектари, но и на други обективни критерии за оценка. Гласувах в подкрепа на доклада Lyon, тъй като напълно подкрепям неговата цел да регионализира и да запази помощите под формата на обвързани с производството плащания за уязвими селскостопански райони и сектори. Считам също за важни политиката на подпомагане на географските указания и опростяването, при спазване на нормите на ЕС от страна на вноса от трети държави, както и укрепването на позицията на различните звена от хранителната верига.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Този доклад дава на селскостопанската политика стратегическа роля по отношение на продоволствената сигурност и устойчивото развитие. Разработването на „зелени“ технологии в областта на селското стопанство има огромен потенциал за създаване на работни места и тези технологии ще имат решаващ принос за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“. В този доклад Европейският парламент е изложил позицията си по отношение на реформирането и финансирането на общата селскостопанска политика след 2013 г. Докладът разглежда и връзките между селскостопанската политика и борбата срещу изменението на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose и Britta Thomsen (S&D), в писмена форма. (DA) Докладът като цяло: „Ние, датските социалдемократи, решихме да гласуваме против доклада относно селскостопанската политика на ЕС след 2013 г., тъй като не считаме, че той изразява по подходящ начин желанието за иначе толкова необходимата реформа. Искахме да видим ЕС да проправя пътя, като спре всички плащания на субсидии за износ най-късно до 2013 г., независимо от действията на другите търговски партньори от СТО. Това не беше включено в доклада. По отношение на плащането на субсидии искахме да бъдат поставени по-високи изисквания относно околната среда, климата и устойчивостта от лишените от амбиция изисквания, които съществуват днес. Това не беше включено в доклада. Искахме също така да видим значително намаление на дела в бюджета на ЕС, предназначен за селскостопански помощи. И това не беше включено в доклада. С оглед на това ние, датските социалдемократи, не можем да подкрепим окончателния доклад относно селскостопанските помощи на ЕС след 2013 г.“

Изменение 3: „Ние, датските социалдемократи, считаме, че субсидиите на ЕС следва да бъдат премахнати от европейската селскостопанска политика. Свободната и лоялна търговия следва да бъде водещият принцип на един основан на устойчивостта селскостопански сектор. Гласувахме против това изменение, тъй като считаме, че самото изменение е противоречиво, тъй като призовава за отпускане на помощи от ЕС, без да се нарушава свободната и лоялна търговия. Схемите за субсидиране на ЕС обаче днес водят именно до нарушаване на свободната и лоялна търговия.“

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. – (RO) Казах решително „да“ на запазването на равното разпределяне на плащанията в рамките на общата селскостопанска политика след 2013 г. между земеделските стопани както от новите, така и от старите държави-членки, което ще помогне да се преодолее несправедливостта, на която са подложени неотдавна присъединилите се държави-членки, включително Румъния.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Намираме се на кръстопът и трябва да определим каква трябва да бъде бъдещата реформа на общата селскостопанска политика. Това е проблем, който засяга европейците, разбира се, но също така и гражданите на света. Затова тази реформа не следва да бъде определяна от експертите, а по-скоро от земеделските стопани и потребителите. Трябва да преосмислим основните цели на една нова обща селскостопанска политика. Европейците имат нови очаквания по отношение на производството и снабдяването с храни. Те искат селско стопанство, което опазва околната среда и покрива високи стандарти по отношение на качеството, проследяемостта, безопасността на хранителните продукти и въглеродния отпечатък. Тази нова политика следва също така да бъде част от една световна концепция, пред която стои едно голямо предизвикателство: да може да отговори на двойно по-голямото търсене на производството и снабдяването с храни, което се очаква между сегашния момент и 2050 г., в контекст, който се отличава с недостиг на вода, намаляване на обработваемата земя и едно ново енергийно споразумение, диктувано от борбата срещу изменението на климата. Световната организация на селскостопанските пазари трябва да бъде преосмислена, като се вземат предвид двата основни стимула на общата селскостопанска политика: гарантирането на продоволствената сигурност и запазване на препитанието на малките земеделски стопани и техните семейства както у дома, така и в най-бедните страни по света.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), в писмена форма. − (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, но трябва да подчертая, че по-нататъшната ми подкрепа зависи от това дали Комисията ще вземе под внимание и ще изпълни няколко цели:

1. Трябва да имаме бюджет за ОСП, който да може да осигури на нашите земеделски стопани жизнеспособен и сигурен доход, а на потребителите – продоволствена сигурност.

2. Трябва да запазим плащанията по Стълб 1, за да възнаградим земеделските стопани за работата им и да подсигурим промишлеността с преки плащания.

3. Трябва да определим какво имаме предвид под справедливо разпределяне на ОСП и да обърнем внимание на производствените разходи. Евентуално плащане на база площ, което да субсидира Северна Ирландия в по-малка степен, отколкото сега, ще унищожи промишленост, която и без това е на ръба на оцеляването. Отчитането на регионалните особености е от жизненоважно значение.

4. Трябва да запазим мерките за контрол на пазара, които контролират ценовата нестабилност и осигуряват рентабилност.

 
  
MPphoto
 
 

  Leonidas Donskis (ALDE), в писмена форма. – (LT) Резолюцията на Европейския парламент относно общата селскостопанска политика е амбициозна и целенасочена реформа. Тя има моя глас, както и на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Най-важното е, че тя признава несправедливостта, на която са подложени земеделските стопани от новите държави-членки. Резолюцията ни призовава да отговорим на очакванията на 12-те нови държави-членки, които се присъединиха след 2004 г., и да се отнасяме към тях справедливо, когато разпределяме парите на Европейския съюз. Тъй като правомощията на Европейския парламент в тази област нараснаха след влизането в сила на Договора от Лисабон, се надявам, че Съветът не се връща към неравностойните преки плащания на земеделските стопани от старите и новите държави-членки и няма да одобри никакво допълнително общо финансиране, което може да наруши лоялната конкуренция на общия пазар на ЕС. Новата ОСП следва да гарантира, че на земеделските стопани се оказва ефективна и целенасочена подкрепа, което следва да е от полза за обществото като цяло, особено за потребителите. Тя обръща внимание на продоволствената сигурност и снабдяването с висококачествени продукти на разумни цени. Като либерал мога да оправдая сегашния бюджет за ОСП само ако новата обща селскостопанска политика придава добавена стойност, вместо да изкривява пазара, ако прави ЕС по-конкурентоспособен спрямо търговските му партньори, създава работни места и насърчава балансираното развитие на селското стопанство и селските райони, като в същото време опазва околната среда и ландшафта. Предложените от Европейския парламент реформи са положителна стъпка, която аз и семейството на европейските либерали приветстваме и чакаме с нетърпение да видим реализирана.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно бъдещето на ОСП след 2013 г., тъй като е необходимо да укрепим политиките в рамките на ОСП и да осигурим адекватен бюджет, за да отговорим на предизвикателствата, пред които е изправено европейското селско стопанство, като изменението на климата, продоволствената сигурност, качеството на храните и конкурентоспособността на сектора.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах против изменение 69 от това предложение, защото то излага на риск цялостната конструкция на общата селскостопанска политика (ОСП) и застрашава интересите на португалското селско стопанство, тъй като предлага да се прекрати финансирането на структурни мерки, без да гарантира, че те ще бъдат заменени, като се използват промените в първия стълб. Освен това подобно предложение е свързано с процедурни трудности в бъдещото разпределяне на средствата на Съюза сред земеделските стопани, а действащата система, във вида, в който е, трябва да бъде опростена, а не усложнена още повече. Бих искал също да подчертая факта, че португалската държава пилее стотици милиони евро за отпускане на средства по първи стълб. С отменянето на втория стълб и прехвърлянето на някои мерки от втория към първия стълб много мерки, които сега се подпомагат, вече няма да се ползват от такава подкрепа, най-вече заради очевидната бюджетна недостатъчност, резултатът от което ще е отслабването на ОСП. Наистина не можем да разберем каква полза ще има от евентуално прехвърляне на средства за ОСП към други политики. Застъпваме се за това мерките да подсигурят единствената наистина обща политика, която съществува в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) ОСП повиши производителността, гарантира сигурността на снабдяването и осигури на потребителите качествени храни на разумни цени. Новата ОСП ще трябва да се изправи пред нови и неотложни предизвикателства и следва да предостави рамка за бъдещето, основана на стабилност, предсказуемост и гъвкавост в момент на криза.

Реформата на ОСП следва да бъде преразгледана във връзка с икономическата криза и борбата срещу изменението на климата, както и запазването на нейната конкурентоспособност в световен план. Очаква се селскостопанският сектор да може да даде значителен принос за постигането на приоритетите на новата стратегия „Европа 2020“ по отношение на борбата срещу изменението на климата, иновациите и създаването на нови работни места чрез „зелен“ растеж, както и за по-нататъшното гарантиране на сигурността на хранителните доставки за европейските потребители чрез производство на безопасни и висококачествени храни.

Считам обаче, че ОСП следва да издигне като приоритет производството на така нареченото първо поколение обществени блага и да приеме за свой водещ принцип продоволствената независимост, така че държавите-членки да могат да посрещат самостоятелно потребностите си. Бих искал да се застъпя и за регулирането на пазара в сектора на млечните продукти, от производството до пускането на пазара. Във връзка с това считам, че запазването на квотите за мляко е от жизненоважно значение.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Наред с други аспекти, дълбоките промени, които трябва да бъдат направени в общата селскостопанска политика (ОСП), следва да включват установяване на принципа на правото на храна и продоволствена независимост; приоритизиране на продоволственото самоосигуряване и способността на страните и регионите да произвеждат продукция, която да посреща техните национални или регионални хранителни потребности; и подпомагане на дейности, които насърчават местното производство и опазват местната околна среда, съхраняват водите и почвата, повишават производството на свободни от ГМО храни и подпомагат биологичното разнообразие на семената за земеделските стопани и разнообразието на видове при домашния добитък. Това беше основната идея на едно от многото изменения към обсъждания доклад, които внесохме.

Отхвърлянето на това изменение и на съдържащите се в него принципи от основните политически групи в Парламента само показва пътя, който възнамеряваме да следваме. Този път е отбелязан и в доклада. Въпреки че се застъпва за някои важни аспекти, като например отхвърлянето на повторното национализиране на ОСП, отхвърлянето на съкращаването на общия бюджет и настояването за по-справедливо преразпределяне на помощите между държавите и производителите, докладът поддържа схващането, което преобладаваше в предишните реформи на ОСП – тотално либерализиране на селскостопанските пазари и подчиняване на ОСП на интересите на преговорите на ЕС в СТО. Считаме това схващане за неприемливо.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE), в писмена форма. (DA) Тримата членове на Датската либерална партия днес гласуваха в подкрепа на доклада относно селскостопанската политика на ЕС след 2013 г. Докладът се фокусира върху модернизирането на селското стопанство и повишаването на неговата ефективност, гарантиране на внасянето на подобрения по отношение на околната среда и хуманното отношение към животните, приноса на селското стопанство към политиката в областта на енергията и климата, както и върху по-прости правила за селскостопанския сектор. Има няколко забележки относно бюджета на ЕС за селското стопанство, с които не сме съгласни, и Датската либерална партия ще продължи да работи за постепенното прекратяване на помощите на ЕС за селското стопанство. Като цяло обаче докладът представя консолидацията и по-нататъшното развитие на реформите на селскостопанската политика на ЕС, които бяха извършени през последните няколко години.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Предвижда се новата обща селскостопанска политика (ОСП) да влезе в сила за европейското селско стопанство през 2014 г. Докладът Lyon е прелюдията към интензивните преговори през следващите три години за ОСП след 2013 г. За пръв път в селскостопанската реформа на ЕС Европейският парламент има пълни правомощия на съвместно взимане на решения и ще действа като важен посредник между държавите-членки, Съвета и Европейската комисия. С първите предложения в доклада Lyon Европейският парламент определя много ясна посока: ясен ангажимент към общата селскостопанска политика с нейните два стълба, преките плащания и развитието на селските райони, които също заслужават да бъдат запазени в селскостопанския модел след 2013 г. Единствено ОСП, чието финансиране в следващия период на финансово планиране се запазва поне на равнището от бюджета за 2013 г., може да гарантира многофункционално селско стопанство в цяла Европа и, наред с него, снабдяване с висококачествени храни. За моята страна Австрия трябва да бъде намерен подходящ модел, и по-конкретно такъв, който да съхрани малките структури и да постигне жизнеспособен баланс за планинските райони. В допълнение към производството на храни, селското стопанство допринася значително и за опазването на традиционния ландшафт. Подкрепям доклада Lyon, тъй като моето изменение за съхраняване на селското стопанство в целия ЕС и планинските райони беше включено в него и ще осигури стабилна перспектива за бъдещето на младите земеделски стопани.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Считам, че европейското селско стопанство се нуждае от обща политика, която да остане такава, за да предотврати неизбежните неравенства между държавите-членки и да гарантира, че общата селскостопанска политика (ОСП) се финансира изцяло и справедливо от европейския бюджет. Затова гласувах против повторното национализиране на ОСП, тъй като новата политика ще изисква достатъчно финансиране, за да получи по-голяма подкрепа в светлината на големите предизвикателства, с които този сектор, който е от жизненоважно значение за продоволствената сигурност на ЕС, ще трябва да се сблъска през следващите години. Наистина, продоволствената сигурност е право на потребителите, което трябва да се спазва по същия начин, по който се гарантират обществените блага „от второ поколение“ като околната среда, регионалното развитие и хуманното отношение към животните.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), в писмена форма. (FR) Макар че приветствам доклада, който изразява загриженост за бъдещето на земеделието, не споделям мнението, че общата селскостопанска политика е успяла да постигне целите да гарантира справедлив стандарт на живот, да стабилизира пазарите, да произвежда висококачествени храни на разумни цени, да развива икономическата дейност в селските райони и да гарантира нашата продоволствена сигурност и продоволствено самоосигуряване. Действителността е доста различна. Трябва само да погледнем състоянието на голяма земеделска нация като Франция, която отчете спад на приходите в хазната си от 34%.

Както и преди, ОСП след 2013 г. няма да може да защити нашите земеделски стопани от спекуланти и дивата световна конкуренция, нито да навакса излишъците на многонационалните предприятия от хранително-преработвателната промишленост и големите дистрибутори. ОСП след 2013 г. ще остане раздвоена между ултралибералната и интернационалистическа пазарна логика на Европейската комисия и една бъдеща „зелена“ ОСП, която в действителност обслужва неокапиталистите от екологичния сектор. Това е логика, която принася в жертва нашите селски райони, но не за благото на бедните страни, или на необлагодетелстваните или опустинените райони в Европа, и която оправдава възможно най-скорошното повторно национализиране на ОСП.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. – (RO) Селското стопанство е и ще продължи да бъде стратегически сектор на икономиката на Европейския съюз, която трябва да се справи с бъдещите предизвикателства и да гарантира независимост и продоволствена сигурност на европейците чрез общата политика. Гласувах в подкрепа на този особено важен доклад, тъй като считам, че през предстоящия програмен период общата селскостопанска политика ще се нуждае от подкрепата на един консолидиран, добре структуриран бюджет, съобразен с предизвикателствата, които ни чакат. Мисля, че трябва да създадем тесни връзки между политиката за развитие на селските райони и регионалната политика, за да осигурим известно съгласуване между едни и същи видове намеса, извършвани в даден регион, подпомагайки по този начин и териториалното сближаване в Европейския съюз. Считам също, че е от жизненоважно значение да отчетем териториалните особености и приоритети на регионите. Трябва да въведем общи норми и цели, отчитайки специфичния характер на всеки регион. Това ще ни позволи да постигнем динамично, многофункционално и устойчиво селско стопанство в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада относно общата селскостопанска политика след 2013 г., тъй като смятам, че Европейският парламент, след като придоби нови правомощия след влизането в сила на Договора от Лисабон, ясно показва с този отличен доклад, че поема новите си отговорности.

Парламентът е за запазване на една обща селскостопанска политика, която да заслужава името си, включително след 2013 г., с бюджет, който е най-малкото равностоен на сегашния бюджет, за да гарантира висококачествено производство и сигурност на снабдяването в 27-те държави-членки. Изключително съм щастлива, че моите изменения в този смисъл намериха място в текста.

Моят призив да запазим някои пазарни мерки, които играят ролята на предпазна мрежа за земеделските стопани и цените на техните продукти, също намери широка подкрепа. Трябва да сме в състояние да предотвратим кризи на свръхпроизводството, наред с други неща, за да съхраним земеделската дейност във всички европейски региони. Препоръчително е също да запазим конкретни инструменти за управление на производствения потенциал, който имат някои сектори.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада Lyon относно бъдещето на ОСП, и по-конкретно в подкрепа на запазването на двата стълба. Днешното гласуване на доклада Lyon в пленарна зала е много важно и символично, тъй като членовете на ЕП са първите, които заемат позиция и представят свое предложение за ОСП след 2013 г. Напълно съм уверена, че членът на Комисията Чолош ще вземе под внимание резултатите от това гласуване в предложенията, които ще бъдат представени от Европейската комисия през ноември.

Главните приоритети на европейското селско стопанство, като продоволствена сигурност, регулиране на пазара и териториалното устройство, се препотвърждават ясно, както и последиците в бюджетно отношение, които трябва да бъдат съобразени с амбициите на ОСП. Не трябва да се забравят и мерките в подкрепа на биологичното разнообразие. Биологичното разнообразие трябва да бъде в основата на разпоредбите за ОСП, тъй като неговото съхраняване вече не е лукс, когато става въпрос за опазване на видовете и местообитанията.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), в писмена форма. (IT) Кризата през 2009 г. показа слабостите на системата от мерки в подкрепа на селското стопанство. Нейните последици се усетиха в приходите на земеделските стопани, които претърпяха спад от 12% при приход, който вече е с около 50% по-нисък от средния за Европейския съюз. Стратегическият план за периода след 2013 г. трябва да е съобразен със значимостта на сектора, който осигурява работа на близо 30 милиона работници. Той трябва да включва укрепване на общата селскостопанска политика, подходяща фискална политика и запазване на нейния бюджет с оглед на множеството благоприятни последици от селското стопанство за околната среда, здравето на човека и изменението на климата. Важно е да се гарантират разумни потребителски цени и справедливи приходи за земеделските стопани с помощта на целенасочени помощи. Селското стопанство трябва да играе по-голяма роля в стратегията „ЕС 2020“, и трябва да бъдат изготвени планове за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Нестабилността на пазарите нараства с увеличаването на мерките за гарантиране на безопасността и устойчивостта на продуктите, тъй като тази ситуация поставя европейските производители в неблагоприятна конкурентна среда по отношение на вноса. Ще бъде трудно да се осигурят разумни потребителски цени и справедливо възнаграждение, ако не бъдат въведени по-строги правила, които да гарантират спазване на принципа на европейски избор.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), в писмена форма. − (EN) Европейският парламент получи по-големи правомощия по силата на Договора от Лисабон, по-конкретно в областта на селскостопанската политика. Допълнителните правомощия носят и отговорност, а приемането на доклада Lyon относно бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. показва, че Парламентът гледа сериозно на отговорността си. Признаваме, че ОСП трябва да бъде запазена, че трябва да има адекватен бюджет и че производството на храни е част от пакета „обществени блага“, които биват осигурени от земеделските стопани и за които те трябва да бъдат възнаградени. Гласувахме за запазването на структурата от два стълба. Мерките в подкрепа на пазара се признават като важна част от ОСП. Отхвърлихме всички опити за повторно национализиране на политиката. Докладът призовава да изоставим историческата система на плащания до 2020 г., а сегашният режим да бъде заменен с база единица площ плюс обективни критерии. Комисията трябва да предложи идеи в това отношение, но е необходима предпазливост. Докладът Lyon допуска отделните държави да проявят гъвкавост при съобразяването с ОСП, за да отговорят на местните, регионалните и националните потребности, включително необходимостта от вариант за повторно обвързване с производството по специфични съображения. Нашият приоритет номер едно е да съхраним бюджета – когато това бъде постигнато, можем реално да започнем да обсъждаме въпроса в подробности.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Този текст има заслугата, че признава неуспехите на пазара и се застъпва за борбата срещу изменението на климата. Тук заслугите му свършват. Въпреки признатите неуспехи, текстът насърчава либерализирането на пазарите, ответната реакция на земеделските стопани на сигналите на пазара, конкурентоспособността на европейското селско стопанство на световните и регионалните пазари и „зеления“ капитализъм. Тази рамка помага в борбата срещу изменението на климата също толкова, колкото и пазара на въглерод, биогоривата и ГМО, с които текстът се хвали. Тъкмо обратното, тя подпомага продуктивизма и унищожаването на местното отглеждане на култури тук и по света.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах против изменение 69 от това предложение, защото то излага на риск цялостната конструкция на общата селскостопанска политика (ОСП) и застрашава интересите на португалското селско стопанство, тъй като предлага да се прекрати финансирането на структурни мерки, без да гарантира, че те ще бъдат заменени, като се използват промените в първия стълб. Освен това подобно предложение е свързано с процедурни трудности в бъдещото разпределяне на средствата на Съюза сред земеделските стопани; действащата система, във вида, в който е, трябва да бъде опростена, а не усложнена още повече. Бих искал също да подчертая факта, че португалската държава харчи стотици милиони евро за отпускане на средства по първи стълб. С отменянето на втория стълб и прехвърлянето на някои мерки от втория към първия стълб, много мерки, които сега се подпомагат, вече няма да се ползват от такава подкрепа, най-вече заради очевидната бюджетна недостатъчност, резултатът от което ще е отслабването на ОСП. В действителност не можем да разберем каква полза ще има от евентуално прехвърляне на средства за ОСП към други политики. Вместо това се застъпваме за това мерките да подсигурят единствената наистина обща политика, която съществува в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. (ES) Сегашната обща селскостопанска политика (ОСП) оказва подкрепа на една делокализирана и спекулативна промишлена система на производство, която облагодетелства мащабната селскостопанска дейност, а не малките производители. Отделянето на помощта от производството облагодетелства големите земевладелци и застрашава дребното селско стопанство и семейните земеделски стопанства. Въпреки неуспеха на Лисабонската стратегия, ЕС не промени икономическата си политика. Той не подпомага продоволствената сигурност, а конкурентоспособността, която облагодетелства единствено големите многонационални предприятия. Считам, че селскостопанският сектор трябва да се разглежда като стратегически за Европейския съюз. Затова считам, че е необходима основна реформа на ОСП, за да се гарантира достъп на малките производители до помощи, земя, семена и вода, и така да се подкрепи един социален, продуктивен и устойчив селскостопански модел.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) Последните няколко десетилетия бяха белязани от сериозен спад на земеделието в целия ЕС. Общата селскостопанска политика беше реформирана безброй пъти и всеки път правилата за селскостопанската помощ ставаха все по-сложни, а бюрократичните разходи – все по-високи. Във връзка с това проблем представлява и фактът, че ЕС определя високи стандарти за качество и защита на животните и околната среда, но след това разрешава внос от държави, в които тези правила не се прилагат и чиято продукция естествено е значително по-евтина. За да се гарантира, поне отчасти, продоволствена сигурност и самоосигуряване в ЕС, е от жизненоважно значение да могат да се поддържат малките земеделски структури и земеделието в отдалечените региони. Едно опростяване на ОСП има смисъл само ако не е придружено от преструктуриране, което принуждава още повече земеделски стопани да преминат към второстепенно земеделие или дори да затворят стопанствата си, и ускорява гибелта на земеделието. Предвиденото в доклада опростяване със сигурност ще улесни живота на земеделските стопани и поради тази причина го подкрепих.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепям структурата и подхода на доклада Lyon. Този доклад по собствена инициатива е важна основа за определянето на насоките, които Европейският парламент възнамерява да следва по отношение на бъдещата селскостопанска политика в очакване на публикуването на съобщението на Комисията в края на годината. За пръв път Парламентът посочва в един глас начините, по които да се даде ход на градивен диалог за съдържанието и приоритетите, които да бъдат определени, за да се осигури конкурентоспособно хранително-вкусово производство и устойчиво развитие на селските райони. Има много предизвикателства пред европейското селско стопанство и те оказват значително въздействие върху икономиките на много държави-членки. Те обаче са предмет на разискване и от гледна точка на бюджета, който да бъде отпуснат на Европейския съюз, тъй като целта е тези предизвикателства да бъдат превърнати във възможност за растеж на селскостопанския сектор и развитие на много европейски земеделски стопани.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам приемането от Европейския парламент на доклада Lyon, който е резултат от отличната работа на докладчика, подпомаган от докладчиците в сянка и приноса на всички членове на ЕП, които внесоха изменения, участваха в разискването и съдействаха за постигането на консенсус. Докладът е вярно отражение на възможния консенсус между членовете от всички 27 държави-членки и различните политически семейства, което само по себе си е изключително важно, и още повече с оглед на новите правомощия на Парламента за съвместно взимане на решения. Докладът, който е крайният резултат от няколко кръга преговори, заема позиции, които ще структурират бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) и които смятаме за основополагащи: да не се намалява бюджетът, ОСП да не се национализира повторно, да се запазят двата стълба на ОСП, да се приложи нова система за разпределяне на безвъзмездните средства, да се прави разлика между обществени блага от първо и второ поколение, да не се отнема възможността Съветът да отмени решението за премахване на квотите за мляко, необходимостта от предпазна мрежа, да се повиши прозрачността на хранителната верига и необходимостта от опростяване на ОСП. Сега е важно да се наблюдава вътрешната работа на Европейската комисия до публикуването на окончателното съобщение през ноември.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, но внасям това обяснение на вот, за да подчертая, че в параграф 44 относно управлението на пазара гласувах против първата част от предложения от докладчика параграф и в подкрепа на втората част, която в крайна сметка разяснява решението на Парламента като благоприятно за стратегическите интереси на Португалия. Всъщност предложеният от докладчика вариант създава възможността за премахване на квотите за мляко, въпреки че тълкуването му е нееднозначно. Запознат съм с и подкрепям позицията на португалския селскостопански сектор, който нееднократно заявява убеждението си, че премахването на системата на квотите за мляко може да се окаже крайно пагубно за португалските производители. Всъщност 93% от произведеното в ЕС мляко се продава на европейския пазар и съставлява значителна част от приходите на млекопроизводителните стопанства. Квотите за мляко ще дадат възможност за запазване и устойчив растеж на производството на мляко в 27-те държави-членки; това ще спомогне за адаптиране на предлагането спрямо търсенето (европейско и международно) в сектора на млечните продукти и ще позволи на цените да се стабилизират, давайки възможност за устойчиви приходи. Премахването на системата без алтернативно предложение ще доведе до изоставяне на производството в държави, където то е не толкова конкурентоспособно; Португалия попада в тази категория.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Групата на Зелените/Европейски свободен алианс успя да включи значителен брой изменения, които са съсредоточени върху екологичните и социалните условия за директни плащания, мерките срещу изменението на климата, един по-широк и по-приобщаващ подход към развитието на селските територии и справедливи приходи за земеделските стопани. Успяхме да внесем и ясно разграничение между различните равнища на конкуренция в земеделието и пускането на пазара на хранителни продукти, и подкрепихме ясния призив за заменяне на сегашната база на исторически добиви и приходи чрез плащания на земеделските стопани с включване на принципа на „обществени блага“ в изчисляването на директните плащания. Така приемането на този доклад е изключително удовлетворително.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), в писмена форма. – (CS) Подкрепих този доклад, тъй като считам, че общата селскостопанска политика на Европейския съюз трябва да продължи да бъде обща селскостопанска политика и че в бъдеще не трябва има повторно национализиране в тази област. Важна цел на общата селскостопанска политика трябва да бъде осигуряването на равни условия за земеделските стопани в Европейския съюз, особено що се отнася до директните плащания.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), в писмена форма. − (EN) Още веднъж Европейският парламент абдикира от отговорностите си, като провали реформата на ОСП. Считам, че този доклад следва да се преименува на доклад относно „увеличаването на субсидиите за неефективните земеделски стопани“. Защо следва парите на данъкоплатците да се използват, за да се стабилизират пазарите, цените да се държат изкуствено високи и селското стопанство да се подкрепя в труден икономически период, когато земеделските стопани вече получават други субсидии от данъкоплатеца? От името на Европейската парламентарна лейбъристка партия, не считам, че този доклад успява поне малко да окаже натиск за амбициозна промяна. Той санкционира ефективните земеделски стопани и подкрепя изкуствено неефективните. Той санкционира развиващите се страни, призовавайки за забавяне на постепенното преустановяване на възстановяването при износ, демонстрирайки явен протекционизъм от най-лош вид. Той не обръща внимание на най-големия проблем на устойчивостта на селските райони, придържайки се строго към система на преки плащания, която действа като спирачка на насърчаването на разнообразието и защитата на селските райони. Ще гласуваме против този измъкващ се от отговорност доклад с надеждата един ден ефективното земеделие да бъде възнаградено, да бъде признато значението на стопанисването на селските райони, потребителите да не бъдат ограбвани с изкуствено високи цени, а развиващият се свят да получи справедливи условия. Именно в това следва да се състои реформата на ОСП.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. – (PT) Подкрепих доклада, тъй като той е от стратегическо значение за страни като Португалия и най-отдалечените европейски региони, и Парламентът направи огромно усилие да гласува за него в тази първа година от мандата си.

Общата селскостопанска политика е основна част от финансовата и бюджетната рамка на ЕС за периода след 2013 г. и заслужава подробен анализ. Вътрешното селскостопанско производство, което може да допринесе значително за продоволствената сигурност и търговията с трети държави, както и за намаляване на търговския дефицит на държавите-членки, е основен аспект на тази политика.

Европейските земеделски стопани осигуряват високо равнище на безопасност и качество на производството на храни, спазвайки строги правила за защита на околната среда и животните, и следва да бъдат възнаграждавани, а не наказвани за това. За да стане това, трябва да бъдат наложени условия на третите държави, с които Европейският съюз има търговски споразумения, и те трябва да бъдат подобни на стандартите, наложени на производителите на европейския вътрешен пазар.

Струва ми се, че все още е необходим бюджет за селското стопанство, който да разпределя средствата си справедливо и да обръща специално внимание на региони като Мадейра и Азорските острови, които се сблъскват с непрекъснати трудности заради своята отдалеченост и изолираност, малка площ, неблагоприятен климат и географско разположение, и по тази причина те трябва да получават непрекъсната подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), в писмена форма. (SK) Добрата селскостопанска политика се основава на потребностите на потребителя, а не на желанията на производителя. Едва 5% от жителите на ЕС, включително в Словакия, работят в селското стопанство, но всички ние – 100% от нас – сме потребители на селскостопански продукти. Потребителят се интересува от качеството и цената. Това се отнася не само за автомобилите и телевизорите, но и за хляба, зеленчуците, месото и млякото. Общата селскостопанска политика обаче обръща целия въпрос нагоре с краката, защото се основава на потребностите на земеделските стопани. Внесеният доклад, в духа на предишния подход на ЕС, отделя прекалено голямо внимание на последиците и пренебрегва причините. Един пример е достатъчен: докладът иска, с помощта на стимули и субсидии, да насърчи слабия интерес, който младите хора проявяват към селскостопанската работа и живота на село. Но един функциониращ пазар и една конкурентна среда биха решили този проблем по естествен път. Може би единственият поне отчасти положителен аспект на доклада е настояването за справедливост, която е особено важна за Словакия и новите държави-членки. Ако ЕС реши да продължи и след 2013 г. предишната скъпоструваща и неефективна политика на подпомагане на земеделските стопани, то той следва да прилага еднакви правила за всички.

 
  
  

Доклад: Alain Cadec (A7-0207/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) Секторът на рибарството е стратегически ресурс за Европейския съюз по отношение на доставките за населението и има значителен принос за местното развитие, заетостта и съхранението на културните традиции на крайбрежните общности. За съжаление, през последните години сме свидетели на постепенното намаляване на производството, не на последно място поради определени разпоредби на ЕС за опазване на морските екосистеми, като например регламента за Средиземно море, който имаше за цел да насърчи по-устойчивия риболов, но постави целия сектор на колене. Нашите рибари са заставени да ловят по-малко риба, но търсенето се увеличава и заедно с него вносът от трети държави. Ако искаме да предотвратим нелоялната конкуренция и да защитим потребителите, трябва да изискваме вносните продукти да отговарят на същите правила, задължителни за продуктите от ЕС. В действителност вносните продукти са често по-евтини, но са също и с по-ниско качество и сигурността им не може да бъде гарантирана. Затова е важно да се укрепи справедливата, прозрачна и устойчива търговия в сектора, включително по отношение на необходимостта за въвеждане на строги критерии за сертифициране и етикетиране във връзка с качеството и възможността за проследяване на продуктите от европейското рибарство и аквакултура.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Докладът по собствена инициатива, който разглежда режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури цели запазването в рамките на ЕС на секторите на рибарството и аквакултурата, които се съобразяват с околната среда през продължителен период и са икономически жизнеспособни. Всъщност ние сме свидетели на увеличаване на вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури за сметка на производството в Общността. Също като докладчика мисля, че е от критична важност да се възстанови производството в ЕС. Въпреки това ние разбираме и сме съгласни с докладчика, че това трябва да стане в рамките на устойчиво управление, като например количеството уловена риба трябва да се ограничи за целите на управлението на нашите природни ресурси. Освен това изглежда е необходимо да насърчим отговорното потребление, при което се дава предимство на качеството и жизнеспособността на производството.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), в писмена форма. − (NL) Докладът на колегата, г-н Cadec, идва в подходящия момент, а именно след консултациите във връзка със Зелената книга за общата политика в областта на селското стопанство (ОСП) и доста преди предложенията на Европейската комисия за ново законодателство. Вносът на рибни продукти и продукти от аквакултура значително се увеличи, но увеличението беше необходимо. Потреблението на риба в Европа продължава да нараства и засиленото търсене не може да бъде задоволено нито чрез допълнително увеличаване на количеството на улова на дива риба, нито от развитието на аквакултурата в Европа. Независимо от това, от изключителна важност е внесените продукти да отговарят на същите изисквания, на които са задължени да отговарят продуктите от ЕС, и не можем да сведем уеднаквяването на изискванията единствено до продоволствената сигурност. Според мен екологичните и социални условия също трябва да се отчитат. Вносът е необходим. Не подкрепям скрития протекционизъм, но сме длъжни да предотвратим нелоялната конкуренция. Големите количества вносна риба днес застрашават европейското производство както на рибните стопанства, така и на аквакултурата. По тази причина ще гласувам в подкрепа на доклада по собствена инициатива.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Cadec. В исторически момент като този мисля, че въпросът за режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури или по-скоро проблемът за определяне на условията за пускане на единния пазар на ЕС на продукти, произведени извън ЕС, е от решаващо значение. Като имаме предвид, че 60% от вътрешното търсене се удовлетворява от внос, а се очаква търсенето да се увеличи значително до 2030 г., Европа трябва да отговори на въпросите и на основателното безпокойство на операторите от сектора. Затова споделям мнението на г-н Cadec: необходими са проследяване и контрол, така че развитието на политиката на ЕС в тази област да не доведе до разлики в отношението към производителите от държавите-членки и от трети държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Докладът се отнася за режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури и условията, при които това следва да става. Внесените продукти трябва да отговарят на същите изисквания, на които са задължени да отговарят продуктите от ЕС. Докладът призовава за въвеждане на екологичен етикет за рибните продукти. Това означава, че потребителите ще имат информация за произхода на продуктите и за санитарните, социалните и екологичните условия, при които са били произведени.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. – (RO) Като имаме предвид стратегическото значение на сектора на рибарството и аквакултурата за доставките за населението и за хранителното равновесие в държавите-членки и ЕС като цяло, считам, че подобно на сектора на селското стопанство рибарството е стратегически важен сектор, който зависи от съхранението и устойчивата експлоатация на природните ресурси.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Тъй като селското стопанство, риболовът и аквакултурата не се поддават на регулиране чрез подхода на свободна търговия, производството на ЕС не успява да удовлетвори търсенето в Европа, като се има предвид, че понастоящем 60% от потреблението е зависимо от вносни продукти. Независимо от това, трябва да гарантираме, че бъдещите схеми за внос ще дадат възможност за установяване на правилно равновесие, така че европейското производство, което вече е в състояние на криза, да не страда от нелоялната конкуренция на трети държави. По време на преговорите със Световната търговска организация (СТО) рибните продукти следва да се разглеждат като „чувствителни“ подобно на определени селскостопански продукти, което ще улесни поддържането на тарифи за внос на вносни продукти с произход от трети държави. Така европейските рибари ще бъдат защитени чрез разумни и гъвкави тарифи, както и от екологичен етикет. В същото време развиващите се страни следва да могат да развиват собствения си риболов. За да се случи това, следва да преразгледаме уместността на международните споразумения, които позволяват закупуването на разрешения за риболов в развиващите се страни, което дава възможност на флотите на трети държави да се занимават с промишлен риболов край техните брегове, което лишава развиващите се страни от значителна част от природните им ресурси.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството, тъй като считам, че въпросите, свързани с вноса в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури, следва да бъдат разгледани с особено внимание във връзка с текущата реформа на общата политика в областта на рибарството.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. – (PT) След като гласувахме доклада на г-н Milana относно нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура по време на предишната сесия, сега сме призовани да гласуваме за друг доклад относно режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури.

Според доклада Европа понастоящем внася 60% от рибата, която консумира. В допълнение към това се очаква потреблението да нарасне до 2030 г., като увеличението почти изцяло ще се покрие увеличение на вноса.

Без да очакваме европейското производство да удовлетвори нашето търсене (нещо невъзможно както сега, така и в бъдеще), истината е, че бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството не може да не разгледа проблема с вноса и да не потърси по-добро решение, независимо дали това ще стане чрез увеличаване на европейското производство (не само чрез увеличаване на обема на улова, но и посредством инвестиции в аквакултурата), или чрез въвеждане на изискване вносната риба да отговаря на същите стандарти, задължителни за рибата, уловена или произведена в ЕС, или чрез предоставяне на потребителите на достатъчно информация за произхода на рибата. Както твърди докладчикът, това е въпрос, който трябва да бъде обект на наистина сериозно внимание в рамките на реформата на общата политика в областта на рибарството.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Пазарът на Европейският съюз, който възлезе приблизително на 12 милиона тона и 55 млрд. евро през 2007 г., понастоящем е най-големият в света за рибни продукти и продукти от аквакултури, като изпреварва Япония и Съединените щати. Развивайки се с бързи темпове от 2005 г. насам, този пазар е все по-зависим от вноса. В действителност равнището на самостоятелно задоволяване на потреблението в този сектор понастоящем е по-ниско от 40%, тоест степента на зависимост от вноса е повече от 60%. Предвижданията за потреблението сочат, че търсенето би могло да нарасне допълнително с около 1 500 000 тона до 2030 г. и че това увеличение ще трябва да се посрещне почти изцяло от допълнителен внос.

Подкрепям предложението за регламент, който ще обедини всички разпоредби на Общността в областта на аквакултурата в единен документ, както направих и на месечната сесия на Парламента през юни. Във връзка с това и като имаме предвид, че Португалия е най-големият потребител на риба на глава от населението в Европа, считам, че развитието на аквакултурата е стратегически приоритет за ЕС. По тази причина аз съм особено доволен, че политиката за устойчиво развитие на аквакултурата беше подкрепена, което ще доведе до намаляването на зависимостта от вноса в сектора на рибните продукти и продуктите от аквакултури.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Работа по събирането и систематизирането на данни, което стана възможно чрез този доклад, следва да се оцени по достойнство, тъй като това ни дава възможност да си изградим реалистична представа за ситуацията в момента, която в много отношения е обезпокоителна, както докладът съвсем правилно признава.

Съществуването на държави от ЕС с устойчиви в икономическо, екологично и социално отношение сектори на рибарство и аквакултура е несъвместимо с търговската политика, водена от ЕС. Дерегулирането и либерализацията на международната търговия и насочването й към засилване на конкуренцията, а не към развитие по принципа на допълването (който всъщност следва да я направлява), означава, че се дава предимство на интересите на вносителите и дистрибуторите, а в същото време хиляди производители се обричат на разорение, принуждават се да се откажат от поминъка си, увеличава се дефицитът на храни и се застрашават основните критерии за продоволствена и екологична сигурност и качество.

Секторите на рибарството и аквакултурата (подобно на селското стопанство) са жизненоважни, стратегически сектори, които са несъвместими с меркантилния подход, поради което се нуждаят от регламент за търговията, включващ възможността за използване на инструменти за защита на търговията, както се предлага в доклада. Искаме да подчертаем и необходимостта от неотложна реформа на общата организация на пазара за рибни продукти, което също подкрепяме.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE), в писмена форма. (SV) Днес гласувах против доклада по собствена инициатива относно режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури. Напълно подкрепям необходимостта от промяна и съживяване на сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС. Въпреки това докладът приема, че проблемите, в някаква степен, могат да бъдат решени, като се предостави защита от конкуренцията на външния свят. Европейското рибарство не може да оцелее в дългосрочен план с протекционизъм и субсидии. Проблемите на сектора на рибарството и аквакултурата следва да бъдат решени с оглед на предстоящото преразглеждане на общата политика в областта на рибарството.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), в писмена форма. (IT) Време е да компенсираме подценяването и забавянията от миналото. Риболовът е основен сектор в нашата икономическа и социална система и като такъв, трябва да бъде зачитан. С оглед на бъдещата реформа на политиката в областта на рибарството имаме задължението да действаме решително, за да гарантираме доходите, стабилността на пазарите и по-добрия маркетинг на продуктите, включително и продуктите от аквакултури. В допълнение, следва да се обърне по-голямо внимание на продоволствената сигурност, за да се защитят потребителите.

Ето защо гласувах в подкрепа на резолюцията; като отчита отрицателното въздействие на либерализацията на пазарите върху местната икономика, тя подчертава стратегическото значение на разумната тарифна защита. Всъщност трябва да ограничим конкуренцията от евтин внос на продукти от държави извън ЕС, които често не отговарят на екологичните, социалните, санитарните и качествените стандарти.

Трябва също да въведем строги критерии за сертифициране и етикетиране по отношение на възможността за проследяване на продуктите, с цел да информираме потребителите за географския произход и условията на добив или улов на предложените за продажба продукти и, най вече, за качеството им. И последно, искам да подчертая, че в условията на пазар, който е в голяма степен зависим от внос, изтеглянето на продукти и унищожаването им вече не е оправдано. Спестените от това средства могат да бъдат предоставяни за програми, провеждани от организации на производителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Устойчивото развитие на аквакултурата, рибовъдството и естествените рибовъдни басейни в ЕС, както и създаването на по-добри базови условия, са от съществена важност за конкурентоспособността на европейския сектор на рибарството. Качеството на внесените рибни продукти е изключително важно в това отношение. С оглед на непрекъснато нарастващия внос от трети държави, трябва да гарантираме, че тези продукти също отговарят на европейските стандарти. Европейският сектор на рибарството има високи стандарти на качество и разполага със сериозни специализирани познания, а това са критерии, които трябва да продължаваме да защитаваме. Във връзка с това приветствам Директивата за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, която влезе в сила през януари. Тя е важна крачка в посока на предотвратяването на нарушенията на конкуренцията в световен мащаб и подпомагането на честните, спазващи закона рибари. Подкрепям доклада на г-н Cadec, който акцентира върху един от важните и с дългосрочни последици аспекти на сектора на рибарството в ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада относно режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството, защото считам, че е важно да имаме правила, съответстващи на изискванията в сектора. Европейският съюз е най-големият пазар за рибни продукти и е добре известно, че собственото производство на ЕС не може да удовлетвори вътрешното търсене. Затова за нас е приоритет да гарантираме, че вносът от трети държави отговаря на наложените от ЕС стандарти в екологичен, социален, санитарен и качествен аспект, с цел да се предотврати нелоялната конкуренция от страна на държавите вносителки под формата на евтини, нискокачествени продукти. Докладът, приет днес от Парламента, настоятелно призовава и за въвеждане на строги и прозрачни критерии за сертифициране и етикетиране по отношение на качеството и възможността за проследяване на рибните продукти.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС, в качеството си на най-големия вносител на рибни продукти в света, носи обща политическа отговорност, съвместно с други държави, големи вносители на рибни продукти, за гарантиране, че търговските правила на Световната търговска организация зачитат най-високите възможни световни стандарти за управление и съхранение на рибното стопанство. ЕС трябва да положи усилия за устойчиво увеличаване на производството от аквакултура, така че да намали вноса в сектора на рибни продукти и продукти от аквакултури. Особено съм обезпокоен от възможността за внос на генетично модифицирана риба и пускането й на пазара: според мен продажбата й в ЕС трябва да се предотврати. Затова подкрепям строгата политика на сертифициране, чрез която тези проблеми могат да се контролират ефективно. Също така, подкрепям идеята за сериозно ангажиране с научноизследователска и развойна дейност в областта на аквакултурата в Европа, тъй като тя представлява само 2% от световната продукция в сектора.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) С оглед на своето оцеляване всяка държава трябва да може да задоволява самостоятелно потребностите си от храни. Риболовът е важен за осигуряването на храна и освен това гарантира наличието на различни работни места. Също както в селското стопанство, ние установяваме високи екологични стандарти и стандарти за качество и защита на животните за нашите рибари, което, естествено, се отразява и в цените. Що се отнася до вноса обаче, спазването на собствените ни правила едва ли може да се контролира. По тази причина още по-важно е да има ясни правила за вноса, но също и за етикетирането и качеството на храните, както и да не насърчаваме конкуренцията с националната икономика. Също така, трябва да внимаваме да не си вкараме автогол по отношение на аквакултурата, като въведем допълнителни тежести за екосистемите или да оставим нашите рибари без работа, вместо да защитим по-добре околната среда. Предложените мерки са крачка в правилната посока и аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Въпросът за договореностите по отношение на режима за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури, и по-конкретно условията, при които продуктите, произведени извън ЕС, се допускат на пазара – паралелно или в конкуренция с европейските рибни продукти и продукти от аквакултури – е от съществена важност и всеки анализ на тези сектори от европейската икономика задължително трябва да го има предвид. Регулирането на този проблем е изключително важно, особено с оглед на това, че понастоящем самостоятелното задоволяване на потребностите в Европа е на много ниско равнище, като 60% от търсенето зависи от вноса.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) В началото докладът беше защита на протекционистична позиция по отношение на вноса, изразена най-вече в убеждението, че рибарите в ЕС следва да имат преференциален достъп до пазара на ЕС, освен когато не могат да уловят достатъчно риба, като в такъв случай преработвателите в ЕС имат право да осъществят внос. И тъй като нашето убеждение е, че прекалено интензивната международна търговия води до прекалена експлоатация и изтощаване на рибните ресурси, тъй като държавите се стремят да увеличат износа си, имаше добра основа за обща позиция. И наистина, успяхме да наложим доста от нашите изменения, най-важното от които гласеше, че дори ако международната търговия с рибни продукти има потенциал да доведе до увеличаване на продоволствената сигурност в развиващите се страни, тя в същото време доведе и до увеличаване на риболова с цел да се осигурят доставки за износ, което задълбочава изтощаването на рибните запаси. Други изменения подчертаха необходимостта от укрепването на управлението на ресурсите и проследяването на рибните продукти, както и от отговорно потребление, и отбелязаха, че източникът на доставките на риба е ограничен по количество природен ресурс, което означава, че съществува лимит за това колко риба може да се улови, изнесе и консумира.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Стратегията на Общността за устойчиво развитие на аквакултурата беше одобрена неотдавна. Разбира се, вече е време да регулираме проблема с вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури, тъй като пазарът на ЕС е понастоящем най-големият пазар за такива продукти в света. Производството обаче не е достатъчно, за да отговори на търсенето, така че ЕС е зависим от вноса. Затова е необходимо да се регулира осъществяването на вноса, за да се гарантира, че качеството и добрата практика, изисквани от производителите от Общността, ще бъдат задължителни и за третите държави.

Съгласен съм с докладчика по въпроса за митническата защита. Едва ли е реалистично, особено в наши дни, да отменим митническите тарифи и да очакваме, че нашите продукти ще заместят и ще бъдат конкурентоспособни спрямо продуктите от трети държави.

Както отбелязах по-рано, въпросът с рибните продукти и продуктите от аквакултури е един от приоритетите, заложен от Мадейра в плана за икономическо и социално развитие, който действа в момента, в резултат на което регионът е в процес на насърчаване на конкурентоспособността чрез устойчиво управление на ресурсите, диверсификация на производството на риба и рибни продукти, оценяване на продуктите по отношение на качеството и обучение на заетите в рибарството с оглед на увеличаването на производителността.

По тези причини гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), в писмена форма.(PL) Днес одобрих доклада на г-н Cadec, който поставя много важни въпроси, свързани със защитата на пазара на ЕС за продукти от аквакултури във връзка с реформата на общата политика в областта на рибарството. Подкрепих доклада, защото исках да наблегна, по-конкретно, на една от заплахите, които се споменават в него: липсата на надеждна и подробна информация за потребителите по отношение на здравните свойства, състава и произхода на определени видове риби. Когато липсва достатъчно информация за потребителите, единственият аргумент на пазара остава цената. Европейските производители предлагат продукти, които често са с много по-високо качество в сравнение с вносните, но в неравната битка те са обречени да загубят. Затова е необходимо да се затегне законодателството относно идентификацията. Благодаря.

 
Правна информация - Политика за поверителност