Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2768(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0415/2010

Rozpravy :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Hlasovanie :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0288

Rozpravy
Štvrtok, 8. júla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11.1. Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Presedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o siedmich návrhoch uznesení o Zimbabwe, konkrétne o prípade Faraia Maguwua(1).

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, autorka. (FI) Vážená pani predsedajúca, o porušovaní ľudských práv v Zimbabwe sa už v tomto Parlamente hovorilo. Žiaľ, tento problém musíme riešiť znovu. Tentoraz ide o prípad aktivistu v oblasti ľudských práv Faraia Maguwua. Tento človek je jednoducho väzňom svedomia. Bol zatknutý a uväznený za to, že obhajoval ľudské práva iných a následne poskytol médiám informáciu o ľudských právach v krajine.

Európsky parlament vyzýva na jeho prepustenie a žiada vyšetriť a, samozrejme, ukončiť všetky prípady porušovania ľudských práv v Zimbabwe. Tento prípad je mimoriadne poburujúci a zvlášť nehanebný v tom, že musí trpieť človek obhajujúci ľudské práva iných.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autorka.(FR) Vážená pani predsedajúca, za prípadom Faraia Muguwua stojí celková problematika ťažby diamantov.

Zimbabwe je dobrovoľným členom Kimberleyského procesu, ktorý umožňuje signatárom predávať diamanty na medzinárodnom trhu za predpokladu, že z tohto obchodu nebude financovaný ozbrojený konflikt. Avšak počas stretnutia o Kimberleyskom procese, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 20. – 21. júna v Tel Avive, sa účastníci nevedeli dohodnúť na nasledovnej otázke: nemali by sa do Kimberleyského procesu začleniť aj ľudské práva? Niektoré medzinárodné mimovládne organizácie odsúdili porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili bezpečnostné služby v diamantových baniach v Zimbabwe. Jedným z informátorov bol Farai Maguwu, riaditeľ Centra pre výskum a rozvoj ľudských práv so sídlom v Manicalande. Preto bol pán Maguwu 3. júna zatknutý a odvtedy je zadržiavaný vo veľmi ťažkých podmienkach za údajné porušenie ustanovení o bezpečnosti štátu. To je absolútne neprijateľné.

Týmto uznesením vyzývame na okamžité prepustenie väzňa, demilitarizáciu baní, zaradenie ustanovení o ľudských právach do Kimberleyského procesu a prerozdelenie diamantov ľuďom, napríklad prostredníctvom špecializovaného štátneho fondu.

Taktiež vyzývame Komisiu a Radu, aby venovali mimoriadnu pozornosť otázkam dobrej správy vecí verejných a demokracie v Zimbabwe, ako aj dialógu s touto krajinou, ktorý charakterizuje nedostatočný pokrok.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, autorka. (NL) Vážená pani predsedajúca, zaoberáme sa tu dvomi témami, alebo presnejšie povedané jednou osobou a jednou témou. Predovšetkým sa zaoberáme osobou Faraia Maguwua, ľudskou bytosťou a aktivistom v oblasti ľudských práv, ktorý bol zatknutý v Zimbabwe a následne vystavený zlému zaobchádzaniu vo väzení. Po druhé, zaoberáme sa zvláštnou úlohou pozorovateľa v Kimberleyskom procese. Tento pozorovateľ má dohliadať na situáciu v Zimbabwe a v podstate už nadviazal kontakty so zimbabwianskou vládou a využil informácie od pána Maguwua, čím ho dostal do nepríjemnej situácie. Napokon sa teda zaoberáme aj Kimberleyským procesom ako takým.

Počas mojej predchádzajúcej funkcie lobistky za organizácie v oblasti rozvoja som sa zúčastnila rokovaní o vytvorení tohto systému. Ukázalo sa, že tento systém je úspešný, pretože obmedzil alebo znížil objem finančných prostriedkov určených pre vojny v Kongu, Angole, Sierra Leone a Libérii, ktoré pochádzajú z predaja diamantov. Teraz však čelíme riziku zneužitia Kimberleyského systému na legalizáciu inej praktiky, a to porušovania ľudských práv zo strany režimov. Ľudské práva nie sú súčasťou uznesenia, preto žiadame pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Toto uznesenie Parlamentu vysiela odkaz, že s konfliktnými, alebo krvavými diamantmi treba skoncovať. Napokon, všetky diamanty sa ťažia v otrasných podmienkach. Bol by to obrovský krok vpred, pretože uznesenie by nám umožnilo odsúdiť nielen situáciu v Zimbabwe, ale aj dlhodobé porušovanie ľudských práv príslušníkov kmeňa Lunda angolským režimom. Doteraz sme v tejto oblasti nedosiahli úspech, pretože Kimberleyský systém je spoločným dielom krajín, ktoré sa s nevôľou pozerajú na iné krajiny zasahujúce do ich vnútorných záležitostí. Tento signál Európskeho parlamentu by však mohol byť prvým zo série signálov, ktoré v tejto oblasti prinesú zmenu.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec, autor. (FR) Vážená pani predsedajúca, na úvod chcem povedať, že na rozdiel od dnešného dopoludnia je v tomto Parlamente konečne trochu pokoj a ticho.

Dámy a páni, podporil som uznesenie o situácii v oblasti ľudských práv v Zimbabwe, konkrétne o prípade Faraia Maguwua, pretože vzhľadom na to, že ľudské práva a základné slobody sa v Zimbabwe porušujú už niekoľko desaťročí, náš Parlament nemôže mlčať.

Riaditeľ Centra pre výskum a rozvoj ľudských práv Farai Maguwu bol zatknutý orgánmi vo svojej krajine po tom, ako odsúdil porušovanie ľudských práv na diamantových poliach. Týmto činom iba uplatnil svoje právo na slobodu prejavu a právo na získanie informácií o ľudských právach a základných slobodách ako takých. Parlament vyzýva na jeho prepustenie a žiada Zimbabwe, aby rešpektovalo politické práva a základné slobody a umožnilo občianskej spoločnosti bez obáv vyjadriť svoj názor.

Navyše, Zimbabwe musí dôsledne dodržiavať záväzky, ktoré prijalo v oblasti produkcie diamantov v Kimberleyskom procese, s cieľom prelomiť bludný kruh financovania ozbrojeného konfliktu.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka. (FR) Vážená pani predsedajúca, Parlament je ticho, povedala by som, že až príliš ticho, a mrzí ma, že o túto problematiku sa nezaujímajú viacerí z nás. Ak poviem, že situácia v Zimbabwe je tragická, je to príliš slabé slovo. Situácia je tragická v hospodárstve, v spoločnosti a predovšetkým v oblasti demokracie, zásad právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. Posledné voľby sa konali v atmosfére strachu. Zatknutie Faraia Maguwua, riaditeľa Centra pre výskum a rozvoj, po tom, ako poskytol rozhovor pánovi Chikanemu, pozorovateľovi pre Kimberleyský proces, je, žiaľ, len ďalšou novou epizódou v dlhom zozname prípadov porušovania ľudských práv v tejto krajine.

Podmienky ťažby na diamantových poliach Marange sú mimoriadne desivé: nútené práce, týranie, kontraband, dokonca vraždy, všetko sa odohráva pod vojenskou kontrolou a v prospech priateľov pána Mugabeho. Mimovládne organizácie tieto podmienky opakovane odsúdili a rovnako odsúdili aj podmienky, v ktorých sa nachádza pán Maguwu. Preto nás veľmi prekvapuje, že pán Chikane predložil pozitívnu správu, v ktorej sa uvádza, že ťažba v týchto oblastiach spĺňa podmienky stanovené Kimberleyským procesom. Zasadnutie v Tel Avive, ktoré sa uskutočnilo medzi dvomi zasadnutiami, neschválilo rozhodnutie o pokračovaní na základe tejto správy. Môžete nám, pani komisárka, potvrdiť, že napriek chýbajúcemu konsenzu medzi členskými štátmi je Európska únia proti pokračovaniu legálneho vývozu diamantov zo Zimbabwe, že bude toto stanovisko naďalej presadzovať na konferencii v Petrohrade, že bude bojovať za rozšírenie Kimberleyského procesu s cieľom začleniť do tohto procesu rešpektovanie všetkých ľudských práv, a že urobí všetko preto, aby zabezpečila prijatie potrebných opatrení v členských štátoch v snahe zabrániť dovozu diamantov zo Zimbabwe, pokiaľ sa situácia v tejto krajine nezmení? Môžete nám vysvetliť, ako máme chápať dôvod rozhodnutia pána Chikaneho dať Zimbabwe zelenú, keď časť jeho dokumentov zrejme zadržali agenti tajnej služby?

Európska únia je najvýznamnejším poskytovateľom humanitárnej pomoci v Zimbabwe. Preto musí v tejto záležitosti zaujať príkladný postoj. Európska únia si musí stáť za svojím. Môžete nám povedať, aké bude stanovisko Európskej únie v Petrohrade?

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, autor. – Vážená pani predsedajúca, od svojho zvolenia v roku 1999 som robil všetko preto, aby som tento Parlament podnietil k odmietavému postoju voči nespočetným prípadom neprávostí páchaných Mugabem a jeho prisluhovačmi na ľuďoch v Zimbabwe. Musím povedať, že v tejto oblasti sa Parlament vyjadruje jednohlasne.

Dnes diskutujeme o systematickom zneužívaní pracovníkov na diamantových poliach v Zimbabwe vládnymi bezpečnostnými silami. Zimbabwe je plnohodnotným členom Kimberleyského procesu, neformálneho orgánu, ktorý riadi globálny trh so surovými diamantmi a ktorý doteraz urobil veľmi málo preto, aby toto zneužívanie zastavil. Vyzývam Kimberleyský proces, aby zvážil prísne opatrenia voči Zimbabwe za nedodržiavanie pravidiel a taktiež odsudzujem nedávne zatknutie Faraia Maguwua, muža svedomia, ktorý sa odvážil postaviť proti násiliu páchanému zimbabwianskymi bezpečnostnými silami v Chiadzwe.

Zimbabwianska vláda musí okamžite prepustiť pána Maguwua a rovnako aj všetkých ostatných politických väzňov a mali by sme pripomenúť, že právo slobody prejavu bolo jedným z hlavných záväzkov, ktoré prijali všetky strany vo vlaňajšej globálnej politickej dohode. Základné lekárske a potravinové potreby veľkej časti zimbabwianskeho obyvateľstva v súčasnosti uspokojuje medzinárodná pomoc. Zimbabwianska vláda by mala využiť veľké zisky pochádzajúce z ťažby diamantov na vytvorenie diamantového trustového fondu s cieľom naštartovať hospodárstvo a poskytovať prostriedky na zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálne služby, ktoré v súčasnosti financujú medzinárodní darcovia.

Zimbabwe, žiaľ, musí prejsť ešte dlhú cestu, kým budeme môcť povedať, že ľudia v tejto krajine žijú v slobode a demokracii, že žijú v krajine, v ktorej sa dodržiavajú zásady právneho štátu. Nastal čas na dramatickú zmenu a EÚ a krajiny južnej Afriky by mali vyvíjať väčší tlak v snahe nastoliť v Zimbabwe dobrú správu vecí verejných.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Vážená pani predsedajúca, skutočnosť, že Farai Maguwu bol zatknutý za zverejnenie informácií o podmienkach na diamantových poliach Marange, svedčí o tom, kto má v tejto krajine skutočnú moc a kde sú dnes skutoční predstavitelia moci v Zimbabwe, a potvrdzuje aj to, že vláda národnej jednoty, vynútená koaličná vláda, uplatňuje svoju moc len v starej časti, konkrétne v oblasti, kde žijú tí, ktorých podporuje pán Mugabe.

Preto si myslím, že je dôležité, aby sme takéto podmienky neustále odsudzovali a aby sme ako Európska únia naďalej viedli čiernu listinu tých, ktorí pokračujú v utláčaní ľudí v Zimbabwe.

Pretože tí, ktorí zatkli Faraia Maguwua, sú tí istí ľudia, ktorí zároveň profitujú z ťažby diamantov, a namiesto toho, aby tržby z predaja poskytli ľuďom prostredníctvom štátneho rozpočtu, nimi napĺňajú vlastné vrecká. Preto dúfam, že drvivá väčšina túto situáciu odsúdi a že EÚ, ako aj južná Afrika, konečne vyzvú na ukončenie týchto podmienok.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, v mene skupiny S&D. – Vážená pani predsedajúca, situácia v Zimbabwe sa zlepšila, ale, žiaľ, nie dostatočne. Boli sme svedkami tvrdého zásahu voči pánovi Maguwuovi a ďalším obhajcom ľudských práv. Boli sme taktiež svedkami zatknutia a väznenia lesbičiek, homosexuálov a bisexuálov, ktorí sa angažovali v prevencii a poradenstve v oblasti boja proti HIV.

Ak sa postavím a prehovorím ako Angličan, budú ma ignorovať. Ako Európanov nás budú ignorovať. Ale dovoľte mi, aby som africkým krajinám odkázal jedno: viete, že to, čo sa deje v Zimbabwe, je nesprávne. Ak tento problém nebudete riešiť spoločnými silami, stratíte všetku morálnu autoritu na tomto kontinente i vo svete. Hovoríme o tom, že osud Afriky a budúcnosť Afriky sú vo vašich rukách. Stáť a nečinne sa prizerať zatýkaniu ľudí, ktorí sa snažia poukazovať na porušovanie ľudských práv a brániť obyčajné ženy a mužov, a neurobiť nič, Afrika, to je napomáhanie zločinu.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal, v mene skupiny ECR.(PL) Vážená pani predsedajúca, neustále hľadáme účinný spôsob, ako ovplyvniť krajiny mimo Európskej únie – ovplyvniť ich spôsobom, ktorý prinesie zmenu a rozhodnutie týchto krajín dodržiavať ľudské práva. Tento spôsob by nikdy nemal ovplyvniť obyvateľstvo a humanitárnu pomoc, ale musíme hľadať inteligentný spôsob, ako vyvinúť tlak na režim prezidenta Mugabeho, čo by znamenalo, že podobná situácia, v akej sa ocitol Farai Maguwu, sa už nikdy nezopakuje.

Čo sa týka ochrany ľudských práv, je to otázka našej elementárnej dôveryhodnosti. Tu musíme jasne povedať „áno, áno, nie, nie“. Ľudské práva sa buď dodržiavajú, alebo sa nedodržiavajú. Nesmieme sa uspokojiť s malými úspechmi. Mám pocit, že v niektorom z prejavov zaznela zmienka o spokojnosti s malými úspechmi. Povedali sme jasne: vláda prezidenta Mugabeho nemá žiadnu legitimitu a jej činy sú hodné odsúdenia – a to by sme mali povedať čo najzrozumiteľnejšie.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Aj ja sa chcem pridať k tým, ktorí v tomto Parlamente žiadali okamžité prepustenie Faraia Maguwua. Musíme odsúdiť podmienky väzby, v akých sa pán Maguwu nachádza, ako aj nerešpektovanie jeho základných ľudských práv počas procesov.

Ako viete, veľmi dôležitú úlohu zohrávajú organizácie občianskej spoločnosti, a to nielen pri zabezpečení úspechu Kimberleyského procesu, ale aj pri ochrane demokracie v Zimbabwe vo všeobecnosti.

Táto krajina však nemôže dosiahnuť pokrok na ceste k demokracii, pokiaľ budú aktivisti v oblasti ľudských práv nútení mlčať, hoci na prípady porušovania poukazujú aj medzinárodné médiá.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že zimbabwianske orgány sú povinné nestranne vyšetriť porušovanie ľudských práv na diamantových poliach a osoby zodpovedné za tieto činy predviesť pred súd. V tomto prípade je kľúčovým slovom transparentnosť. Občania Zimbabwe majú právo byť informovaní, čo znamená, že orgány musia plniť záväzky, ktoré prijali dobrovoľne ako súčasť Kimberleyského procesu.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – (PT) Prípad Faraia Maguwua svedčí o brutálnom utláčaní v Zimbabwe a o potrebe rozšíriť rámec Kimberleyského procesu. Diamanty by mali mať certifikát nielen o tom, že nemajú nič spoločné s vojnovými zločinmi, ale aj o tom, že pri ich ťažbe sa neporušovali ľudské práva, a to platí aj pre krajiny a spoločnosti, ktoré ťažia diamanty.

Ťažba diamantov musí zohrávať úlohu v boji proti chudobe a plnení rozvojových cieľov tisícročia. Podľa organizácie Global Witness Afrika v roku 2008 vyviezla naftu a nerastné suroviny v sume 393 miliárd USD, čo zodpovedá deväťnásobku celkovej hodnoty pomoci poskytnutej tomuto kontinentu. Rozumné využívanie prírodných zdrojov v prospech miestnych ľudí môže byť rozhodujúce pre posilnenie právneho štátu, podporu sociálnej zodpovednosti medzi spoločnosťami, a tým aj pre zabezpečenie ochrany ľudských práv.

V tomto zmysle je prvoradé, aby Európska únia prijala mechanizmy na boj proti korupcii v ťažbe nerastných surovín, ako žiadali niektorí poslanci, najmä prostredníctvom internetovej petície na stránke www.stopcorruption.eu, a vyzývam všetkých, aby túto petíciu podpísali.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, som veľmi rád, že sa dnes zaoberáme prípadom pána Maguwua, keďže je to len vrchol ľadovca a povedzme si otvorene: ryba smrdí od hlavy. Robert Mugabe, niekdajší politicky skúsený bojovník za práva černochov, je dnes krutým diktátorom, ktorý nesie zodpovednosť za kolaps hospodárstva, hladomor a politický teror v krajine.

Jeho pozemková reforma, ktorá začala chaoticky, nakoniec vyvrcholila konfiškáciou majetku bielych poľnohospodárov, krajina sa zmenila na pustatinu a 94 % obyvateľstva nemá prácu. Napokon, každý, kto dnes zatýka aktivistov, ako je pán Maguwu, zastrašuje ich väznením a týraním a zastrašuje aj ich rodiny, porušuje kritériá stanovené Kimberleyským procesom.

Súhlasím s predchádzajúcou rečníčkou, že ochranu ľudských práv musíme zakotviť aj v Kimberleyskom procese. Nemali by sme len klásť požiadavky a sťažovať sa, mali by sme začať dôsledne konať, podporiť ďalšie štáty a uvaliť sankcie s cieľom dostať Zimbabwe pod tlak, hoci aj formou vylúčenia z Kimberleyského procesu.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, všetci vieme, že diamanty môžu byť požehnaním, ale aj prekliatím. Želáme Zimbabwe a jeho ľuďom všetko dobré a chceme, aby sa v Zimbabwe uskutočnili zmeny, ktoré jedného dňa prinesú kompletnú a konštruktívnu transformáciu. Dnes však hovoríme o tých, pre ktorých môžu byť diamanty prekliatím. Faraia Maguwua zatkli a obvinili za zverejnenie informácií poškodzujúcich štát. To sa v skutočnosti stáva často – orgány v niektorých krajinách nechápu, že ich povesť poškodzujú a ničia tí, ktorí porušujú ľudské práva, a nie tí, ktorí tieto porušenia odhaľujú a zverejňujú. Prepustenie Faraia Maguwua je preto v záujme samotného Zimbabwe a dúfam, že orgány si vypočujú našu výzvu v tejto záležitosti.

Poznáme konštruktívne príklady využitia diamantov na rozvoj pozitívnym smerom. Jedným z nich je Botswana. Preto našu výzvu, aby sa príjmy z predaja diamantov využívali na zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a sociálne potreby, považujeme za opodstatnenú a dosiahnuteľnú.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Prípad, o ktorom dnes diskutujeme a ktorý sa týka zatknutia a uväznenia Faraia Maguwua pred vyše mesiacom, svedčí o nedostatočnom pokroku v oblasti dodržiavania ľudských práv v Zimbabwe. Taktiež upozorňuje na zložitú situáciu na diamantových poliach vo východnej časti krajiny, kde je armáda často obviňovaná z páchania trestných činov, prejavov násilia a závažných prípadov zneužívania.

Za posledných 30 rokov Mugabeho režim priviedol Zimbabwe ku krachu a spôsobil v tejto krajine humanitárnu katastrofu. Krvavé diamanty sú dôkazom cynizmu vládnych kruhov, ktoré nemajú zábrany a úctu voči vlastným občanom.

Zimbabwe porušuje normy stanovené certifikačným systémom Kimberleyského procesu na predaj surových diamantov. Som presvedčená, že je povinnosťou Európskej únie ponúknuť tomuto orgánu pre spoluprácu aktívnejšiu podporu, aby sme posilnili morálny aspekt obchodu s diamantmi v snahe odstrániť nezákonné obchodovanie s diamantmi, ktoré financuje konflikty a ozbrojené skupiny a zarába na barbarskom vykorisťovaní.

Vyzývame na okamžité prepustenie Faraia Maguwua a žiadame európsku diplomaciu, aby zvážila možnosť uplatnenia prísnych sankcií voči režimu v Harare s cieľom zastaviť zlé zaobchádzanie s aktivistami v oblasti ľudských práv a skoncovať s krvavým otrokárstvom na diamantových poliach.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážená pani predsedajúca, od zadržania Faraia Maguwua zimbabwianskymi orgánmi uplynulo takmer päť týždňov. Odvtedy je zadržiavaný v nevedno akých podmienkach a zbavený osobných práv.

Som rád, že tento Parlament je v otázke žiadosti o jeho okamžité prepustenie jednotný, ale mám obavy, že zatknutie Faraia Maguwua by mohlo byť krokom späť v súvislosti s výsledkami stretnutia v Tel Avive a s Kimberleyským procesom.

Ako spomenul kolega pán Van Orden, v diamantových baniach dochádza k systematickému zneužívaniu robotníkov a pre Zimbabwe je typické, že hoci dosahuje obrovské zisky z predaja nerastných surovín, tieto zisky sa neodzrkadľujú na životnej úrovni obyvateľstva, ktoré žije v chudobe a čelí chorobám. Súhlasím aj s tým, že africké štáty zohrávajú dôležitú úlohu v zlepšovaní podmienok v Zimbabwe. Podporujem dialóg Európskej komisie so Zimbabwe pod podmienkou, že pán Maguwu bude prepustený a že zimbabwianske orgány budú rešpektovať Kimberleyský proces.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Vážená pani predsedajúca, za 30 rokov, odkedy sa moci v krajine ujal Mugabe, sa Zimbabwe zmenilo zo zásobárne južnej Afriky na žobrácku misku. Minulé desaťročie Zimbabwe charakterizovalo systematické a úmyselné zbedačovanie väčšiny 12-miliónového zimbabwianskeho obyvateľstva. Niektorí Mugabeho priatelia, najmä vojenskí velitelia, však získaním kontroly nad skonfiškovanou poľnohospodárskou pôdou a zdrojmi nerastných surovín nesmierne zbohatli.

Farai Maguwu odvážne upozornil na nezákonné zabíjanie a porušovanie ľudských práv armádou, ktorá kontroluje mnohé diamantové bane v Zimbabwe. Mugabeho prisluhovači sú teraz, samozrejme, financovaní z bohatstva pochádzajúceho z týchto baní. Preto by sme nemali dovoliť, aby sa Zimbabwe opätovne zapojilo do Kimberleyského procesu. EÚ by tiež mala žiadať sprísnenie a rozšírenie cielených sankcií voči tým, ktorí v Zimbabwe zbohatli na takzvaných krvavých diamantoch. Farai Maguwu, ktorý uplatnil svoje základné právo slobody prejavu, by mal byť, samozrejme, okamžite prepustený.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Vážená pani predsedajúca, rozhodnutia prijaté v roku 2000, ktoré boli schválené vládami zainteresovaných štátov a medzinárodným diamantovým priemyslom v roku 2003 v Kimberley, vychádzali z chvályhodnej myšlienky ukončiť obchod s krvavými diamantmi. Dosiahla sa dohoda vo vzťahu k povstaleckým hnutiam, ktoré využívali peniaze z predaja diamantov na financovanie nezákonnej vojny s cieľom zosadiť legitímne zvolené vnútroštátne orgány. Hnutia tohto druhu sú príčinou vnútornej destabilizácie a súčasných konfliktov v mnohých krajinách Afriky.

Preto nás znepokojujú správy o porušovaní ľudských práv a smrti mnohých civilistov po tom, ako kontrolu nad diamantovou baňou v Marange prevzali armáda a polícia. Vyzývame vládu Zimbabwe, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia v súlade s uzneseniami Kimberleyského procesu s cieľom obnoviť v bani bežnú prevádzku. Navyše, odsudzujeme nezákonné zatýkanie a žiadame prepustiť Faraia Maguwua.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Kimberleyský proces je iniciatíva prijatá zástupcami vlád, diamantovým priemyslom a občianskou spoločnosťou v úsilí konečne zastaviť medzinárodný obchod s takzvanými krvavými diamantmi.

Už v roku 2008 sa na diamantových poliach Marange v Zimbabwe zistili náznaky vážneho porušovania pravidiel Kimberleyského procesu. Farai Maguwu je jedným z odvážnych aktivistov v oblasti ľudských práv, ktorí dokumentujú prípady nútenej práce, týrania a násilia vo vlastnej krajine. Keďže vláda Zimbabwe sa do Kimberleyského procesu zapojila dobrovoľne, musíme trvať na tom, aby plnila záväzky vyplývajúce z tohto procesu.

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, som veľmi vďačná za dnešnú diskusiu v Parlamente.

Zasadnutie Kimberleyského procesu v Tel Avive, ktoré sa uskutočnilo medzi dvomi zasadnutiami 21. – 24. júna tohto roku, bolo veľmi výrazne poznačené zatknutím pána Faraia Maguwua. Komisia sa stotožňuje s obavami Európskeho parlamentu a trvá na tom, aby sa s pánom Maguwuom zaobchádzalo spôsobom, ktorý plne uznáva jeho legitímne právo na obhajobu. Delegácia EÚ sleduje jeho situáciu veľmi pozorne. Je v kontakte s právnikmi pána Maguwua a presadzuje našu miestnu stratégiu s cieľom podporiť obhajcov ľudských práv a posilniť ich ochranu.

Taktiež sme vyzvali Zimbabwe, aby opätovne potvrdilo svoj záväzok vo vzťahu k občianskej spoločnosti prijatý v Kimberleyskom procese. Hoci sa mandát Kimberleyského procesu zameriava na predchádzanie obchodu s konfliktnými diamantmi, je jasné, že tento proces nemôže fungovať vo vákuu a ignorovať otázku ľudských práv. V tomto Parlamente dnes zaznel silný odkaz – o to viac, ak uznáme, že dodržiavanie ľudských práv je zásada, ktorá vyzdvihuje základný cieľ Kimberleyského procesu.

Pokiaľ ide o stretnutie v Tel Avive ako také, EÚ podporila nepretržité uplatňovanie rozhodnutia prijatého v Swakopmunde a spoločný plán práce v snahe zosúladiť spoluprácu pri ťažbe v Marangwe s pravidlami Kimberleyského procesu vrátane uplatňovania takzvaného mechanizmu pre dohľad nad vývozom. Sme presvedčení, že viac angažovanosti v oblasti spolupráce so Zimbabwe v rámci Kimberleyského procesu ponúka väčšie šance nielen na zabezpečenie technického súladu ťažobného územia Marangwe s Kimberleyským procesom, ale aj na zlepšenie riadenia v tomto dôležitom sektore hospodárstva a napokon na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v Marangwe.

Práve z týchto dôvodov EÚ vyzvala Zimbabwe, aby dodržiavalo jasný záväzok vo vzťahu ku Kimberleyskému procesu a spoločný plán práce, aby diamanty z Marangwe raz prispeli k hospodárskemu rozvoju Zimbabwe. Je naším cieľom, aby účastníci Kimberleyského procesu spolu so Zimbabwe zintenzívnili úsilie s cieľom dosiahnuť v tejto zložitej otázke konsenzus v duchu dialógu a spolupráce, ktoré tento proces vždy sprevádzali.

Napokon, je dôležité informovať Parlament o tom, že na stretnutí so zimbabwianskymi ministrami zastupujúcimi vládu národnej jednoty, ktoré sa uskutočnilo 2 júla, pani barónka Ashtonová, vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka pripomenula, že pre normalizáciu vzťahov s EÚ je kľúčové uplatňovanie globálnej politickej dohody, ktorá reaguje na naše znepokojenie v súvislosti s ľudskými právami, právnym štátom a demokratickými zásadami.

Ako už zaznelo, veľký dôraz kladieme na to, aby Zimbabwe dodržiavalo zásady právneho štátu a ľudské práva. Na túto problematiku sme upozorňovali pri rôznych príležitostiach a na rôznych fórach. Komisia v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti financuje a bude financovať širokú škálu aktivít v Zimbabwe. Budeme naďalej žiadať a podporovať vytvorenie a udržanie otvoreného politického prostredia, v ktorom sa budú plne rešpektovať ľudské práva a slobody.

Pokiaľ ide o stanovisko Komisie k obchodu s diamantmi zo Zimbabwe, skôr ako budeme pokračovať v diskusii o obmedzení vývozov, žiadame uskutočniť audit súčasných zásob diamantov. EÚ dostala pozvánku na neverejné zasadnutie hlavných aktérov, ktoré zvolal predseda Kimberleyského procesu pri príležitosti stretnutia svetovej rady pre diamanty dňa 14. júla v Petrohrade, kde budeme pokračovať v diskusiách o tejto téme.

 
  
MPphoto
 

  Presedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písomne. – Pripájam sa k hlasom, ktoré žiadajú prepustenie Faraia Maguwua. Pán Maguwu bol zatknutý za poskytnutie informácií o Kimberleyskom procese. Sám sa obrátil na políciu po tom, čo jeho rodinných príslušníkov zbili, zatkli a uväznili. Členovia jeho organizácie sa ukrývali. Svojvoľné zadržiavanie pána Maguwua je zastrašujúcim odkazom, ktorý vláda Zimbabwe posiela obhajcom ľudských práv a slobodným občanom, aby im zabránila poskytovať informácie o realite v Marange. Farai Maguwu musí byť okamžite prepustený. Vláda by mala vrátiť všetky zadržané počítače, súbory a materiály, ktoré patria jeho organizácii, zastaviť prenasledovanie členov organizácie a začať nezávislé vyšetrovanie okolností vedúcich k zatknutiu a väzneniu pána Maguwua. Komisia a Rada musia túto požiadavku naliehavo predložiť vláde Zimbabwe a musia ju predložiť ako bezpodmienečnú požiadavku.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia