Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 8. júla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

12. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Presedajúca. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia