Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 8 юли 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Бъдещето на ОСП след 2013 г. (разискване)
 4.Последиците за селското стопанство в ЕС от възобновяване на преговорите с Меркосур с оглед на сключване на споразумение за асоцииране – Подготовка на предстоящата среща на високо равнище ЕС-Бразилия, която ще се проведе на 14 юли 2010 г. в гр. Бразилия (разискване)
 5.Режим за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Споразумение между ЕС и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (гласуване)
  6.2.Организация и функциониране на Европейската служба за външна дейност (A7-0228/2010) (гласуване)
  6.3.Косово (B7-0409/2010) (гласуване)
  6.4.Албания (B7-0408/2010) (гласуване)
  6.5.Положението в Киргизстан (B7-0419/2010) (гласуване)
  6.6.СПИН/ХИВ с оглед на XVIII международна конференция относно AIDS (Виена, 18-23 юли, 2010 г.) (B7-0412/2010) (гласуване)
  6.7.Влизане в сила на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) на 1 август 2010 г. и ролята на ЕС (B7-0413/2010) (гласуване)
  6.8.Бъдещето на ОСП след 2013 г. (A7-0204/2010, George Lyon) (гласуване)
  6.9.Режим за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството (A7-0207/2010, Alain Cadec) (гласуване)
 7.Поправка (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава
  11.1.Зимбабве и конкретно случаят на Farai Maguwu
  11.2.Венецуела и конкретно случаят на Maria Lourdes Afiuni
  11.3.Северна Корея
 12.Време за гласуване
  12.1.Зимбабве и конкретно случаят на Farai Maguwu (B7-0415/2010) (гласуване)
  12.2.Венецуела и конкретно случаят на Maria Lourdes Afiuni (B7-0414/2010) (гласуване)
  12.3.Северна Корея (B7-0416/2010) (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Състав на комисиите: вж. протокола
 15.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 16.Състав на Парламента: вж. протокола
 17.Проверка на правомощията: вж. протокола
 18.Решения относно някои документи: вж. протокола
 19.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Предаване на текстовете, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 21.График на следващите заседания: вж. протокола
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1277 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1363 kb)
Правна информация - Политика за поверителност