Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 8. juli 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 (forhandling)
 4.Betydning for EU's landbrug af genåbningen af forhandlingerne med Mercosur med henblik på at indgå en associeringsaftale – Forberedelser til det kommende topmøde mellem EU og Brasilien den 14. juli 2010 i Brasilien (forhandling)
 5.EU's importordning for fiskevarer og akvakulturprodukter i forbindelse med den kommende reform af den fælles fiskeripolitik (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Aftale EU/USA om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra EU til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (afstemning)
  6.2.Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A7-0228/2010) (afstemning)
  6.3.Kosovo (B7-0409/2010) (afstemning)
  6.4.Albanien (B7-0408/2010) (afstemning)
  6.5.Situation in Kirgisistan (B7-0419/2010) (afstemning)
  6.6.Aids/hiv med henblik på den 18. internationale aids-konference (Wien, 18. - 23. juli 2010) (B7-0412/2010) (afstemning)
  6.7.Ikrafttræden af konventionen om fragmentationsammunition (CCM) den 1. august 2010 og EU's rolle (B7-0413/2010) (afstemning)
  6.8.Fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2013 (A7-0204/2010, George Lyon) (afstemning)
  6.9.EU's importordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter i forbindelse med den kommende reform af den fælles fiskeripolitik (A7-0207/2010, Alain Cadec) (afstemning)
 7.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
  11.1.Zimbabwe, navnlig sagen Farai Maguwu
  11.2.Venezuela, navnlig sagen Maria Lourdes Afiuni
  11.3.Nordkorea
 12.Afstemningstid
  12.1.Zimbabwe, navnlig sagen Farai Maguwu (B7-0415/2010) (afstemning)
  12.2.Venezuela, navnlig sagen Maria Lourdes Afiuni (B7-0414/2010) (afstemning)
  12.3.Nordkorea (B7-0416/2010) (afstemning)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 15.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 16.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 17.Valgs prøvelse: se protokollen
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 19.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 21.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 22.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (skriftlige svar)
Forhandlinger
EUT-udgave (773 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1823 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik