Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 (συζήτηση)
 4.Οι επιπτώσεις στη γεωργία της ΕΕ, της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με τις χώρες της ομάδας Mercosur για σύναψη συμφωνίας σύνδεσης - Προετοιμασίες για την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Βραζιλίας στις 14 Ιουλίου 2010 στη Μπραζίλια (συζήτηση)
 5.Καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προοπτική τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Συμφωνία ΕΕ/ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (ψηφοφορία)
  6.2.Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A7-0228/2010) (ψηφοφορία)
  6.3.Κοσσυφοπέδιο (B7-0409/2010) (ψηφοφορία)
  6.4.Αλβανία (B7-0408/2010) (ψηφοφορία)
  6.5.Η κατάσταση στο Κιργκιστάν (B7-0419/2010) (ψηφοφορία)
  6.6.AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010) (B7-0412/2010) (ψηφοφορία
  6.7.Η έναρξη ισχύος της σύμβασης για τα όπλα διασποράς από 1ης Αυγούστου 2010 και ο ρόλος της ΕΕ (B7-0413/2010) (ψηφοφορία)
  6.8.Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 (A7-0204/2010, George Lyon) (ψηφοφορία)
  6.9.Καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προοπτική τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (A7-0207/2010, Alain Cadec) (ψηφοφορία)
 7.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  11.1.Ζιμπάμπουε, ειδικότερα η υπόθεση του Farai Maguwu
  11.2.Βενεζουέλα, ειδικότερα η υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni
  11.3.Βόρεια Κορέα
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Ζιμπάμπουε, ειδικότερα η υπόθεση του Farai Maguwu (B7-0415/2010) (ψηφοφορία
  12.2.Βενεζουέλα, ειδικότερα η υπόθεση της Maria Lourdes Afiuni (B7-0414/2010) (ψηφοφορία)
  12.3.Βόρεια Κορέα (B7-0416/2010) (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1380 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1475 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου