Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 8. juuli 2010 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat (arutelu)
 4.Läbirääkimiste taasalustamine Mercosuriga assotsieerimislepingu sõlmimiseks ja selle mõju ELi põllumajandusele – Valmistumine 14. juulil 2010. aastal Brasílias toimuvaks ELi ja Brasiilia tippkohtumiseks (arutelu)
 5.Kalandus- ja vesiviljelustoodete importimise kord ELi ühise kalanduspoliitika tulevast reformi silmas pidades (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist EList Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (hääletus)
  6.2.Euroopa välisteenistus (A7-0228/2010) (hääletus)
  6.3.Kosovo (B7-0409/2010) (hääletus)
  6.4.Albaania (B7-0408/2010) (hääletus)
  6.5.Olukord Kõrgõzstanis (B7-0419/2010) (hääletus)
  6.6.AIDS/HIV ja XVIII rahvusvaheline AIDSi konverents (18.–23. juuli 2010, Viin) (B7-0412/2010) (hääletus)
  6.7.Kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) jõustumine 1. augustil 2010 ja ELi roll (B7-0413/2010) (hääletus)
  6.8.Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat (A7-0204/2010, George Lyon) (hääletus)
  6.9.Kalandus- ja vesiviljelustoodete importimise kord ELi ühise kalanduspoliitika tulevast reformi silmas pidades (A7-0207/2010, Alain Cadec) (hääletus)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine
  11.1.Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtum
  11.2.Venezuela, eeskätt María Lourdes Afiuni juhtum
  11.3.Põhja-Korea
 12.Hääletused
  12.1.Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtum (B7-0415/2010) (hääletus)
  12.2.Venezuela, eeskätt María Lourdes Afiuni juhtum (B7-0414/2010) (hääletus)
  12.3.Põhja-Korea (B7-0416/2010) (hääletus)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 15.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 16.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 17.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 18.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 19.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 21.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 22.Istungjärgu vaheaeg
 LISA (kirjalikud vastused)
Arutelud
EÜT väljaanne (756 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1619 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika