Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 8. heinäkuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.YMP:n tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen (keskustelu)
 4.Assosiaatiosopimukseen tähtäävien Mercosur-neuvottelujen jatkamisen vaikutus EU:n maatalouteen - Brasíliassa 14. heinäkuuta 2010 pidettävän EU:n ja Brasilian huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 5.EU:hun tuotavia kala- ja vesiviljelytuotteita koskevat tuontijärjestelyt YKP:n tulevan uudistuksen kannalta (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (äänestys)
  6.2.Euroopan ulkosuhdehallinto (A7-0228/2010) (äänestys)
  6.3.Kosovo (B7-0409/2010) (äänestys)
  6.4.Albania (B7-0408/2010) (äänestys)
  6.5.Kirgisian tilanne (B7-0419/2010) (äänestys)
  6.6.Aids/hiv ja 18. kansainvälinen aids-konferenssi (Wien, 18.–23. heinäkuuta 2010) (B7-0412/2010) (äänestys)
  6.7.Rypäleammuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaantulo 1. elokuuta 2010 ja EU:n rooli (B7-0413/2010) (äänestys)
  6.8.YMP:n tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen (A7-0204/2010, George Lyon) (äänestys)
  6.9.EU:hun tuotavia kala- ja vesiviljelytuotteita koskevat tuontijärjestelyt YKP:n tulevan uudistuksen kannalta (A7-0207/2010, Alain Cadec) (äänestys)
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  11.1.Zimbabwe ja erityisesti Farai Maguwun tapaus
  11.2.Venezuela ja erityisesti María Lourdes Afiunin tapaus
  11.3.Pohjois-Korea
 12.Äänestykset
  12.1.Zimbabwe ja erityisesti Farai Maguwun tapaus (B7-0415/2010) (äänestys)
  12.2.Venezuela ja erityisesti María Lourdes Afiunin tapaus (B7-0414/2010) (äänestys)
  12.3.Pohjois-Korea (B7-0416/2010) (äänestys)
 13.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 15.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 16.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 17.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 19.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Puheenvuorot
EUVL-painos (812 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1769 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö