Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 8 juli 2010 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.De toekomst van het GLB na 2013 (debat)
 4.De implicaties voor de landbouw in de EU van de heropening van de handelsgesprekken met de Mercosur-landen met het oog op een Associatieverdrag - Voorbereiding van de komende top EU-Brazilië op 14 juli 2010 in Brasilia (debat)
 5.Regeling inzake de invoer van visserij- en aquacultuurproducten in de EU in het licht van de hervorming van het GVB (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Overeenkomst EU/VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (stemming)
  6.2.Europese dienst voor extern optreden (A7-0228/2010) (stemming)
  6.3.Kosovo (B7-0409/2010) (stemming)
  6.4.Albanië (B7-0408/2010) (stemming)
  6.5.Situatie in Kirgizië (B7-0419/2010) (stemming)
  6.6.De benadering van HIV/AIDS vanuit het oogpunt van de mensenrechten (B7-0412/2010) (stemming)
  6.7.Inwerkingtreding van het Verdrag inzake clustermunitie (CCM) op 1 augustus 2010 en de rol van de EU (B7-0413/2010) (stemming)
  6.8.De toekomst van het GLB na 2013 (A7-0204/2010, George Lyon) (stemming)
  6.9.Regeling inzake de invoer van visserij- en aquacultuurproducten in de EU in het licht van de hervorming van het GLB (A7-0207/2010, Alain Cadec) (stemming)
 7.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
  11.1.Zimbabwe, met name het geval van Farai Maguwu
  11.2.Venezuela, met name het geval van Maria Lourdes Afiuni
  11.3.Noord-Korea
 12.Stemmingen
  12.1.Zimbabwe, met name het geval van Farai Maguwu (B7-0415/2010) (stemming)
  12.2.Venezuela, met name het geval van Maria Lourdes Afiuni (B7-0414/2010) (stemming)
  12.3.Noord-Korea (B7-0416/2010) (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Samenstelling commissies: zie notulen
 15.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 16.Samenstelling Parlement: zie notulen
 17.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 21.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 22.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
Debatten
Uitgave PB (835 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2040 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid