Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 8 lipca 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół:
 3.Przyszłość WPR po 2013 r. (debata)
 4.Wznowienie negocjacji z Mercosurem w celu podpisania układu o stowarzyszeniu i jego wpływ na rolnictwo UE – Przygotowania do nadchodzącego szczytu UE-Brazylia w Brasilii w dniu 14 lipca 2010 r. (debata)
 5.System przywozu do UE produktów rybołówstwa i akwakultury w perspektywie przyszłej reformy WPRyb (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Umowa między UE i USA w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (głosowanie)
  6.2.Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A7-0228/2010) (głosowanie)
  6.3.Kosowo (B7-0409/2010) (głosowanie)
  6.4.Albania (B7-0408/2010) (głosowanie)
  6.5.Sytuacja w Kirgistanie (B7-0419/2010) (głosowanie)
  6.6.AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18−23 lipca 2010 r.) (B7-0412/2010) (głosowanie)
  6.7.Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. konwencji o broni kasetowej i rola UE (B7-0413/2010) (głosowanie)
  6.8.Przyszłość WPR po 2013 r. (A7-0204/2010, George Lyon) (głosowanie)
  6.9.System przywozu do UE produktów rybołówstwa i akwakultury w perspektywie przyszłej reformy WPRyb (A7-0207/2010, Alain Cadec) (głosowanie)
 7.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu): Patrz protokół
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania:patrz protokół
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 11.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności
  11.1.Łamanie praw człowieka w Zimbabwe, w szczególności sprawa Farai Maguwu
  11.2.Wenezuela, w szczególności sprawa Marii Lourdes Afiuni
  11.3.Korea Północna
 12.Głosowanie
  12.1.Łamanie praw człowieka w Zimbabwe, w szczególności sprawa Farai Maguwu (B7-0415/2010) (głosowanie)
  12.2.Wenezuela, w szczególności sprawa Marii Lourdes Afiuni (B7-0414/2010) (głosowanie)
  12.3.Korea Północna (B7-0416/2010) (głosowanie)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Skład komisji (patrz: protokół)
 15.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: patrz protokół
 16.Skład Parlamentu: patrz protokół
 17.Weryfikacja mandatów: patrz protokół
 18.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): patrz protokół
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : patrz protokół
 21.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 22.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Debaty
Wydanie Dz.U. (814 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1866 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności