Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 8. júla 2010 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Budúcnosť SPP po roku 2013 (rozprava)
 4.Dôsledky opätovného otvorenia rokovaní s krajinami Mercosuru o uzatvorení asociačnej dohody na poľnohospodárstvo EÚ – Príprava nadchádzajúceho samitu EÚ – Brazília 14. júla 2010 v Brazílii (rozprava)
 5.Režim dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z EÚ do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (hlasovanie)
  6.2.Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A7-0228/2010) (hlasovanie)
  6.3.Kosovo (B7-0409/2010) (hlasovanie)
  6.4.Albánsko (B7-0408/2010) (hlasovanie)
  6.5.Situácia v Kirgizsku (B7-0419/2010) (hlasovanie)
  6.6.AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň, 18. – 23. júla 2010) (B7-0412/2010) (hlasovanie)
  6.7.Nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) 1. augusta 2010 a úloha EÚ (B7-0413/2010) (hlasovanie)
  6.8.Budúcnosť SPP po roku 2013 (A7-0204/2010, George Lyon) (hlasovanie)
  6.9.Režim dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (A7-0207/2010, Alain Cadec) (hlasovanie)
 7.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
  11.1.Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua
  11.2.Venezuela, konkrétne prípad Marie Lourdes Afiuniovej
  11.3.Severná Kórea
 12.Hlasovanie
  12.1.Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua (B7-0415/2010) (hlasovanie)
  12.2.Venezuela, konkrétne prípad Marie Lourdes Afiuniovej (B7-0414/2010) (hlasovanie)
  12.3.Severná Kórea (B7-0416/2010) (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 15.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 16.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 17.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 18.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 19.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22.Prerušenie zasadania
 PRÍLOHA (Písomné odpovede)
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (828 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1752 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia