Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 8. julij 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013 (razprava)
 4.Obnovitev pogajanj z državami Mercosur zaradi sklenitve pridružitvenega sporazuma in posledice za kmetijstvo EU - Priprave na prihodnji sestanek voditeljev EU in Brazilije 14. julija v Brasilii (razprava)
 5.Režim uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU s stališča prihodnje reforme skupne ribiške politike (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (glasovanje)
  6.2.Evropska služba za zunanje delovanje (A7-0228/2010) (glasovanje)
  6.3.Kosovo (B7-0409/2010) (glasovanje)
  6.4.Albania (B7-0408/2010) (glasovanje)
  6.5.Razmere v Kirgiziji (B7-0419/2010) (glasovanje)
  6.6.Aids/HIV v pričakovanju 18. mednarodne konference o aidsu (Dunaj, od 18. do 23. julija 2010) (B7-0412/2010) (glasovanje)
  6.7.Začetek veljavnosti konvencije o kasetnem strelivu 1. avgusta 2010 in vloga EU (B7-0413/2010) (glasovanje)
  6.8.Prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013 (A7-0204/2010, George Lyon) (glasovanje)
  6.9.Režim uvoza ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v EU s stališča prihodnje reforme skupne ribiške politike (A7-0207/2010, Alain Cadec) (glasovanje)
 7.Popravek (člen 216 poslovnika): gl. zapisnik
 8.Obrazložitev glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države
  11.1.Zimbabve, zlasti primer Faraia Maguwuja
  11.2.Venezuela, zlasti primer Marie Lourdes Afiuni
  11.3.Severna Koreja
 12.Čas glasovanja
  12.1.Zimbabve, zlasti primer Faraia Maguwuja (B7-0415/2010) (glasovanje)
  12.2.Venezuela, zlasti primer Marie Lourdes Afiuni (B7-0414/2010) (glasovanje)
  12.3.Severna Koreja (B7-0416/2010) (glasovanje)
 13.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 14.Sestava odborov: glej zapisnik
 15.Zahteva za odvzem poslanske imunitete: gl. zapisnik
 16.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 17.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik
 18.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 19.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika): gl. zapisnik
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 21.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 22.Prekinitev zasedanja
 PRILOGA (Pisni odgovori)
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (745 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1729 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov