Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 8 juli 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013 (debatt)
 4.Konsekvenserna för EU:s jordbruk av ett återupptagande av förhandlingarna med Mercosur i syfte att sluta ett associeringsavtal - Förberedelser för det kommande toppmötet EU-Brasilien den 14 juli 2010 i Brasilia (debatt)
 5.Importordningen i EU för fiskeri- och vattenbruksprodukter med anledning av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Avtal EU/Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från EU till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (A7-0224/2010, Alexander Alvaro) (omröstning)
  6.2.Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (A7-0228/2010) (omröstning)
  6.3.Kosovo (B7-0409/2010) (omröstning)
  6.4.Albanien (B7-0408/2010) (omröstning)
  6.5.Situationen i Kirgizistan (B7-0419/2010) (omröstning)
  6.6.Aids/hiv inför den XVIII:e internationella konferensen om aids (Wien, 18-23 juli 2010) (B7-0412/2010) (omröstning)
  6.7.Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll (B7-0413/2010) (omröstning)
  6.8.Den gemensamma jordbrukspolitikens framtid efter 2013 (A7-0204/2010, George Lyon) (omröstning)
  6.9.Importordningen i EU för fiskeri- och vattenbruksprodukter med anledning av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (A7-0207/2010, Alain Cadec) (omröstning)
 7.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  11.1.Zimbabwe, i synnerhet fallet med Farai Maguwu
  11.2.Venezuela, i synnerhet fallet Maria Lourdes Afiuni
  11.3.Nordkorea
 12.Omröstning
  12.1.Zimbabwe, i synnerhet fallet med Farai Maguwu (B7-0415/2010) (omröstning)
  12.2.Venezuela, i synnerhet fallet Maria Lourdes Afiuni (B7-0414/2010) (omröstning)
  12.3.Nordkorea (B7-0416/2010) (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Utskottens sammansättning: se protokollet
 15.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 16.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 17.Valprövning: se protokollet
 18.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 19.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 22.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Debatter
EUT-utgåva (783 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1861 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy